دانلود پایان نامه: بررسی تفاوت بین انواع تیپ های شخصیتی در بین دانشجویان دارای اضافه وزن و عادی

 دانلود متن کامل پایان نامه: روانشناسی بالینی

بررسی تفاوت بین انواع تیپ های شخصیتی در بین دانشجویان دارای اضافه وزن و عادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

پایان نامه جهت دریافت مدرک روانشناسی بالینی

 

عنوان :

بررسی تفاوت بین انواع تیپ های شخصیتی در بین دانشجویان دارای اضافه وزن و عادی

استاد راهنما:

دکتر عذرا غفاری

1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی تفاوت بین انواع تیپ های شخصیتی در بین دانشجویان دارای اضافه وزن و عادی در شهر اردبیل است. جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاه آزاد در سال 93 بود که تعداد 40 نفر ازآنها به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در گروه افراد دارای اضافه وزن و افراد عادی قرار گرفتند. جهت جمع آوری اطلاعات از آزمون تیپ شخصیتی آیزنگ استفاده شده و با استفاده از رو ش های موجود در آمار توصیفی و استنباطی داده ها تحلیل شد . نتایج نشان داد که بین تیپ شخصیتی و اضافه وزن رابطه وجود دارد بطوری کع افراد با تیپ شخصیتی A دارای بیشترین اضافه وزن بودند .

 

 

کلمات کلیدی : افراد دارای اضافه وزن. افراد عادی .تی پ های شخصیتی

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات پژوهش

 

مقدمه. 1

بیان مسأله. 2

ضرورت اهمیت تحقیق. 5

هدف کلی.. 7

بررسی تفاوت  بین تیپ های شخصیتی در دانشجویان دارای اضافه وزن و عادی.. 7

اهداف جزئی.. 7

فرضیه های پژوهش… 8

تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش… 8

فصل دوم :

پیشینه پژوهش

مقدمه. 11

شخصیت.. 11

تعاریف شخصیت.. 12

عوامل بوجود آورنده شخصیت.. 13

عوامل موثر در تشکیل شخصیت.. 16

نظریه های مربوط به تاثیر دوران پیش از تولد در شخصیت.. 17

کیفیت تشکیل شخصیت.. 18

تفاوت شخصیت با فطرت.. 19

تفاوت های شخصیت.. 20

نظریه های شخصیت.. 21

نظریه های مربوط به شخصیت.. 22

ج- نظریه های شناختی (نظریه کلی) 24

نظریه های تیپ شناختی.. 25

طرح پنج عاملی شخصیت.. 26

اصول شخصیت شناسی از دیدگاه موری.. 27

تیپ شناسی آیزنگ… 28

پایه های زیستی تیپ شناسی آیزنگ… 28

تیپ های شخصیتی و ویژگی های آنها: 29

انواع اصلی تیپ های شخصیتی مطابق ابهیدها ما 29

تیپ های شخصیتی (آدلر) 30

تیپ گیرنده 30

تیپ نمای مایزر-بریگز. 31

سنخ شناسی هیمنس و ویرسما 31

آرنولدباس و ابرت پلامین:نظریه خلق وخو. 34

شخصیت نوعA. 35

شخصیت تیپ A چیست؟. 36

بررسی قلبی فرامینگهام. 38

بررسی تیپ A. 38

خصومت و تیپ A. 39

تیپ A و درماندگی.. 40

واکنش اضطراری و تیپ A. 41

سنخ A رفتاری است ویرانگر. 42

محرومیت هیجانی و رفتاری عجیب و غریب شاخه تیپ A. 43

سنخ A و سلامتی.. 44

ارزیابی رفتار سنخ A. 45

همبستگی های فیزیولوژیکی.. 46

تئوری یادگیری اجتماعی-شناختی در رابطه با شکل گیری الگوی شخصیتی رفتاری A: 47

تیپ شخصیت B. 48

تفاوت بین تیپ شخصیتی A , B. 48

شخصیت C. 49

تیپ شخصیتی C(افراد مستعد سرطان) 50

شخصیت اقتذار طلب یا نوع F. 51

تعاریف برون گرایی و درونگرایی: 51

نگرشها:  ( برونگرایی،درونگرایی) 52

کارکرد های روان شناختی.. 52

تیپ های روانشناختی.. 53

ویژگی های افراد درون گرا و برون گرا 55

اضافه وزن. 56

عوارض ناشی از اضافه وزن. 58

رایج ترین علت های چاقی.. 59

توصیه های بهداشتی برای جلوگیری از چاقی.. 61

پیشه خارجی.. 63

پیشینه ی داخلی.. 72

فصل سوم :

روش شناسی پژوهش

روش پژوهش… 81

جامعه آماری.. 81

روش نمونه گیری و نمونه آماری.. 81

تعداد حجم نمونه. 81

ابزار پژوهش… 81

روش تجزیه و تحلیل داده ها: 82

فصل چهارم :

یافته های تحقیق

بخش اول آمار توصیفی.. 84

بخش دوم آمار استنباطی.. 86

فصل پنجم :

بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری.. 89

محدودیت های پژوهش… 90

پیشنهادات.. 91

 

فصل اول :

کلیات پژوهش

 

مقدمه

ازآن دسته مسایلی که همیشه در حرفه روانشناسی حائز اهمیت بوده است روحیات و تیپ های شخصیتی دانشجویانی است که در این رشته یا رشته های دیگر مشغول به تحصیل می باشند.

افراد از نظر خصوصیات و صفات به تیپ های مختلف تقسیم بندی می شوند اما این نقش از تعامل آنها با عوامل زیست شناسی (آمادگی برای آسیب پذیری در برابر برخی بیماری ها) و عوامل روانشناختی گوناگون به وجود آید و موجب پیدایش ویژگی های شخصیتی افراد شده و تیپ های خاص از شخصیت را بوجود می آورد.روانشناسی شخصیت حوزه بسیار گسترده ای است زیرا شخصیت خود موضوعی است پیچیده و دارای ابعاد و جنبه های گوناگون که برای شناخت شخصیت انسان از دیر باز تلاش های بسیاری بعمل آمده که برخی از آنها غیر عملی و محدود و دیگر عملی و معتبر است .

او شخصیت را به عنوان ترکیبی از اعمال و افکار و هیجانات و انگیزشهای فردی بدانیم،موئلفه های سازنده شخصیت ممکن است در افراد مختلف متفاوت باشد از سوی دیگرامکان دارد این موئلفه ها به طریق مختلفی ترکیب شده باشند . به طوری که الگوهای شخصیت به وجود می آورند .

تی ها و ویژگی های شخصیتی چون کمالگرایی – برون گرایی – دور نگرایی- سایکوتیک و نوروتیک تیپA-B….  تاثیر زیادی بر نوع مکانیزم های و نحوه همکاری با پزشک و سلامتی روانی و جسمی بسیار دارد . این الگوهای شخصیتی رفتاری از دو جنبه مرضی – غیر مرضی مورد توجه قرار میگیرند. جنبه های پرخاشگری با مرضی اضطراب ، افسردگی ، عزت نفس پایین در ارتباط است . در حالی که جنبه های غیر مرضی مثل گرایش به رعایت پرهیز و درمان با الگوی رفتاری تیپ های شخصیتی مرتبط میباشد .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :108

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***