دانلود پایان نامه ارشد: کارکرد مودّت به عنوان اجر رسالت پیامبر اکرم (ص)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم  قرآن و حدیث

عنوان : کارکرد مودّت به عنوان اجر رسالت پیامبر اکرم (ص)

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه معارف قرآن و عترت

معاونت پژوهشی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد  رشته  علوم  قرآن و حدیث

 

عنوان :

کارکرد مودّت به عنوان اجر رسالت پیامبر اکرم (9)

 

استاد راهنما :

دکتر شهاب الدین ذوفقاری

 

استاد مشاور :

دکتر سید مهدی مرتضوی

 

تابستان 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

 

در قرآن کریم به مسلمانان امر شده، در قبال نعمت هدایتی که توسط پیامبر اسلام(9) به ایشان رسیده است، مزدی پرداخت کنند. این مسئله با سیره انبیاء پیشین که هیچکدام از امتهایشان مزد نخواسته و مزد خود را به عهده خداوند متعال می دانستند؛ تفاوت دارد. لذا این تحقیق با موضوع کارکرد مودت به عنوان اجر رسالت پیامبر اکرم(9) برای دستیابی به عملکردهای مودت به اهل بیت(:) صورت گرفته و با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی به انجام رسیده، به نتایج ذیل دست یافته است: اهل بیت عصمت و طهارت(:) تنها مصداق واقعی اقربای پیامبر اسلام(9) هستند. مودت، محبتی است که اثرش در اعمال شخص محب ظاهر می شود. دوست داشتن اهل بیت(:)، دستمزدی نیست که شخص پیامبراکرم(9)  از آن بهره مند گردند، بلکه آثار و برکات آن به شخص محب باز می گردد؛ و دارای نقشهای مهم و سرنوشت سازی است. از جمله عملکردهای آن، اینکه انسان را در راه خدا قرار می دهد، او را دائما به یاد خدا متذکر کرده، قلبش را تطهیر می کند و وی را تسلیم اوامر الهی می کند.

 

کلمات کلیدی:

پیامبر اسلام (9)، اهل بیت(:)، القربی ،اجر رسالت، مودت، محبت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب :

مقدمه 1
فصل اول : کلیات 4
1-1   بیان مسئله 5
1-2  اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-3  اهداف تحقیق 7
1-4  سؤالات تحقیق 7
1-5  فرضیات تحقیق 7
1-6  تعریف واژه ها و کلمات کلیدی 8
1-7  روش تحقیق 8
1-8  پیشینه تحقیق 8
فصل دوم:انبیاء الهی و پاداش  رسالت ایشان 10
2-1 مفهوم واژه اجر 12
2-1-1 اجر در قرآن کریم 13
2-2 چگونگی انتخاب پیامبران الهی 14
2-3 قرآن و اجر پیامبران پیشین 15
2-4 وجوه تمایز رسالت پیامبر اسلام(9) و دیگر پیامبران الهی 21
2-4-1 بشارتهای انبیای گذشته 24
2-4-2 جامعیت دعوت و خاتمیت رسالت 25
2-4-3  والاترین معجزه آسمانی 27
2-4-4  رحمت فراگیر 29
فصل سوم: مودت به عنوان اجر رسالت پیامبر اسلام(9) 34
3-1 قرآن و اجر پیامبر اسلام(9) 36
3-2 قرآن و نفی کلی اجر رسالت پیامبر اکرم(9) 38
3-3  قرآن و دستور به پرداخت اجر رسالت پیامبر اسلام(9) 42
3-3-1 اجر پیامبر اعظم(9) به منظور اتخاذ راه خدا 42
3-3-2 منفعت پرداخت اجر رسول خدا(9) 48
3-3-3  آیه مودت 55
3-3-3-1 شأن نزول آیه 57
3-3-3-2 اقوال مفسرین در معنای آیه 58
3-3-3-3 بررسی واژه o¨ŠuqyJø9$#  64
3-3-3-4  بحثی در مورد قربای رسول اکرم (9) 67
3-3-3-5 خداوند جاعل مودت اهل بیت(:) در قلوب 74
3-3-3-6 مخاطب این امر چه کسانی هستند؟ 77
3-3-3-7 عواقب نپرداختن اجر رسالت پیامبر اکرم(9) 79
فصل چهارم: نقش مودت نزدیکان پیامبراسلام(9) در حیات معنوی انسانها 81
4-1 مودت اهل البیت(:)رهنمون راه حق تعالی 83
4-2 مودت اقربای پیامبر اسلام(9)عامل ذکر و یاد خدا 92
4-3 مودت نزدیکان پیامبر اسلام(9) عامل پذیرش ولایت ائمه اطهار(:) 100
4-4 مودت اهل بیت(:) عامل تسلیم و تقرب به حق تعالی 105
4-5 دوست داشتن اهل بیت(:)، عامل دوست داشتن خدا 106
4- 6 حب آل محمد(:) قلب انسان را تطهیر می کند 108
4-7 مودت اهل بیت(:) انسان را به همه انبیاء الهی پیوند می زند 110
4-8 مودت اقربای پیامبر اسلام(9)، حلاوت بخش بندگی خدا 112
4-9 مودت اهل بیت(:) عامل تولی و تبری 113
4-10 مودت آل محمد(:) تشدید کننده غیرت دینی 115
فصل پنجم : جمع بندی، نتیجه گیری  و پیشنهادها 119
فهرست منابع 

 

123

 

  

 

 

مقدمه:

محبت و مهرورزی به دیگران یك نیاز فطری است، و به این جهت اسلام آئین محبت و رحمت و پیامبر اکرم(9)رحمت الهی برای جهانیان هستند. نقش عشق و محبت در ایجاد همسانی، همفكری، همراهی و هم سویی بسیار مهم است و مردم پیوسته از چهره‌های محبوبشان الگو و سرمشق می‌گیرند.  بنابراین عقل سلیم حکم می کند كه انسان در بذل محبت، خوبان و برترین‌ها را برگزیند و اهل بیت عصمت و طهارت(:) مظهر خوبی‌ها و كمالاتند.  حب به اهل بیت(:) زمینه ساز محبت به خداوند است، لذا دوست داشتن اهل بیت پیامبر(9)، مهر ورزیدن به ارزش‌های والای الهی می‌باشد.

از این رو خداوند در قرآن کریم فرمان داده که به اهل‌بیت پیام‌آور رحمت و امید، محبت ورزید و آنان را دوست بدارید و این را اجر رسالت او قرار داده است.

«y7Ï9ºsŒ “Ï%©!$# çŽÅe³t6ムª!$# çnyŠ$t7Ïã tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qè=ÏJtãur ÏM»ysÎ=»¢Á9$# 3 @è% Hw ö/ä3è=t«ó™r& Ïmø‹n=tã #·ô_r& žwÎ) no¨ŠuqyJø9$# ’Îû 4’n1öà)ø9$# 3 `tBur ô$ΎtIø)tƒ ZpuZ|¡ym ÷ŠÌ“¯R ¼çms9 $pkŽÏù $·Zó¡ãm 4 ¨bÎ) ©!$# ֑qàÿxî î‘qä3x© » شوری(42):23

رسیدن به قله رفیع كمالات معنوی و انسانی بدون دوستی اولیاء الهی ممكن نیست و پذیرش اعمال و زحمات یك مسلمان در گرو محبت و ولایت اهل بیت(:) می‌باشد. رسول اکرم(9) فرمودند: أَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ‏ الْبَیْت‏.(بحار الأنوار ، ج‏65، ص: 343) براین اساس تقرب به خداوند و رسیدن به سعادت دنیا و آخرت با عشق و دوستی آل پیامبر(9) عجین شده است.  عواطف پاك و اظهار عشق و علاقه نسبت به معصومین (:)و خاندان پاك پیامبر(9) عامل ثبات قدم در راه دین و دینداری است و عشق و محبت خالصانه به اهل بیت (:) انسان را در برابر گناه و فساد بیمه می‌كند و بنابراین بهترین نوع ارتباط با پیشوایان معصوم(:) همان محبت و مودت می‌باشد كه یك رابطه قلبی و درونی است.

دوستی اهل بیت(:) امر الهی و راهی به سوی اوست، پس بسیار ارزشمند است. در واقع این دوستی سرچشمه‌ی اعمال صالح و راه صحیح هدایت می‌باشد و آن قدر مهم است که مسلمانان در روز قیامت درباره‌ آن بازخواست می شوند.  ثامن‌الحجج (7)فرموده‌اند که: نخستین چیزی که در قیامت از بنده سؤال می‌شود دوستی ما اهل‌بیت(:) است.( بحار الأنوار،  ج‏7؛  ص260)

اینکه مودت اهل بیت(:) مزد رسالت آخرین پیام آور الهی قرار گرفته، حاکی از این است که این نوع محبتِ ویژه دارای امتیازات مهم و منحصر به فردی است، که با ایجاد یک سری تحولات معنوی و مادی در شخص محب، مس وجود او را کیمیا کرده، تبدیل به طلای خالص بندگی حضرت حق تعالی می کند.  بدیهی است هرچه این محبت زیادتر و عمیق تر  شود، اثرات برخاسته از مودت اهل بیت(:) در انسان بیشتر می شود.

محبت ورزیدن به اهل بیت(:)، بستگی به میزان شناخت محب ازكمالات و زیبایی‌های ایشان دارد و هر كس براساس معرفت خویش به قربای رسول خدا(:) ارادت می‌ورزد، اگر آشنایی ضعیفی داشته باشد بی‌تردید رابطه قلبی او هم در درجات پایین خواهد بود و هر قدر معرفت او به كمالات و فضائل این بزرگان بیشتر باشد ارادت قلبی، عشق و علاقه و در نتیجه خضوع و خشوع و تسلیم در برابر ایشان بیشتر و ریشه دارتر خواهد بود و ثمره این محبت، عشق و علاقه و خضوع و تسلیم در مقابل خداوند تبارک و تعالی ست.

لذا شناخت نقش و کارکرد مودت اهل بیت(:)، یکی از عوامل بسیار مهم در جهت شناخت بیشتر و تقرب به ایشان  است.  هرچه با عملکرد مودت و ارتباط قلبی با ائمه اطهار (:)بیشتر آشنا شویم، باعث تبعیت، همرنگی، همراهی و همدلی بیشتر با آن‌ها خواهد شد.

در این نوشتار سعی شده، این موضوع بررسی شود که مودت به نزدیکان پیامبر(9) چه نقش و کارکردهایی دارد که به عنوان اجرو پاداش رسالت آخرین فرستاده خدا معرفی شده و عموم مسلمین می بایست در عوض هدایتی که توسط رسول خدا حضرت محمد(9) به سوی خدا شده اند آن را پرداخت کنند؟

فصل اول: کلیات است که به بررسی اهمیت و ضرورت بحث، اهداف و بیان فرضیات تحقیق ومباحث دیگر از جمله پیشینه این تحقیق می پردازد.

فصل دوم: انبیاء الهی و پاداش رسالت ایشان نام دارد.  این فصل به بررسی اجر رسالت پیامبران پیشین از دیدگاه قرآن و همچنین وجوه تمایز رسالت پیامبر اسلام (9) با دیگر رسولان الهی می پردازد.

فصل سوم: مودت به عنوان اجر رسالت پیامبر اسلام (9).  موضوع این فصل اجر رسالت پیامبر(9) است.  آیات مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد؛  مودت قربای پیامبر(9) اجر رسالت معرفی شده، نحوه چگونگی پرداخت آن نیز روشن می شود.

فصل چهارم: نقش مودت قربای پیامبراسلام(9) در حیات معنوی انسانها نام دارد.  در این فصل کارکردهای مختلف مودت اهل بیت(:) به عنوان اجررسالت پیامبر اسلام(9) معرفی میشود.

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث گفته شده است.  مودت اقربای پیامبر(9) به دلیل کارکردها و نقشهای مهمی که در تربیت انسانها دارد، اجر رسالت قرار گرفته و پرداخت آن بر همه مسلمانان واجب است. مهمترین این کارکردها عبارتند از: رهنمون بودن راه خدا، عامل پذیرش ولایت ائمه اطهار (:)و حلاوت بخش بندگی خدا.

امید است به لطف خدا این نوشتار بتواند در تبیین قطره ای ناچیز از اقیانوس بی کران  فضائل و مناقب اهل بیت (:) مفید و قابل استفاده عاشقان راه حق و حقیقت باشد.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِیِّ رَحْمَتِكَ وَ كَلِمَةِ نُورِكَ وَ أَنْ‏ تَمْلَأَ قَلْبِی‏ نُورَ الْیَقِینِ وَ صَدْرِی نُورَ الْإِیمَانِ وَ فِكْرِی نُورَ النِّیَّاتِ وَ عَزْمِی نُورَ الْعِلْمِ‏ وَ قُوَّتِی نُورَ الْعَمَلِ وَ لِسَانِی نُورَ الصِّدْقِ وَ دِینِی نُورَ الْبَصَائِرِ مِنْ عِنْدِكَ وَ بَصَرِی نُورَ الضِّیَاءِ وَ سَمْعِی نُورَ الْحِكْمَة وَ مَوَدَّتِی نُورَ الْمُوَالاةِ لِمُحَمَّد(:)حَتَّى أَلْقَاك‏

 

فصل اول

 

کلیات

 

 

 

 

 

 

1-1  بیان مسئله:

پیامبر گرامی اسلام(9)بار گرانی را برای هدایت بشریت متحمل شده اند، خداوند متعال در قرآن کریم در آیه بیست و سوم از سورة شوری اجر این تلاش ها را مودت ذوی القربی پیامبر اكرم(9) قرار داده و از آن به عنوان اجر رسالت پیامبر اسلام(9)یاد کرده است: «این همان چیزى است كه خداوند بندگانش را كه ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‏اند به آن نوید مى‏دهد! بگو: من هیچ پاداشى از شما بر رسالتم درخواست نمى‏كنم جز دوست‏داشتن نزدیكانم [اهل بیتم‏] و هر كس كار نیكى انجام دهد، بر نیكى‏اش مى‏افزاییم چرا كه خداوند آمرزنده و سپاسگزار است»

دستوری که در این آیه آمده با بقیه اوامر الهی مانند نماز، روزه، حج، زکات و… تفاوت دارد زیرا هیچ کدام از اوامر الهی اجر رسالت پیامبر عظیم الشان اسلام(9) قرار نگرفته و فقط یک چیز به عنوان پاداش رسالت ایشان معرفی شده و به انحصار آن در آیه فوق تاکید گردیده است.  خداوند متعال در این آیه مستقیم فرمان به دوست داشتن اهل البیت(:) نداده است بلکه مودت به ایشان را اجر رسالت پیامبر(9) قرار داده است تا برای عموم مردم قابل فهم باشد و امت پیامبر اسلام(9) بدانند که اهمیت این موضوع خیلی فراتر از دیگر فرائض دینی است.  در همه جای جهان می دانند که اگر کسی برای دیگری کاری انجام دهد مستحق مزد می باشد و اگر این مزد پرداخت نشود به او ظلم شده است. این بیان قرآن هم انحصار وهم لحنی خاص دارد و یک وجوب موکدی را نشان می دهد بطوری که اگر کسی این اجر را پرداخت نکند حق بزرگی را ضایع کرده و آن حق پیامبراسلام(9) است لذا بررسی این آیه ضروری به نظر می رسد.

چرا پیامبراکرم(9) بر خلاف سایر انبیاءالهی برای رسالت خود مزد طلب کرده اند؟ و  پرداختن این اجر چه تاثیری در زمینه های مختلف می تواند داشته باشد ؟ و چگونه پرداخت می شود؟

انشاءالله در این پایان نامه با استعانت از خداوند متعال اجر رسالت بر اساس مستندات قرآنی , روایی، تاریخی و… ، از زوایای مختلف و نگاه هایی متفاوت از آنچه که به صورت پراکنده تا کنون کارشده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تعداد صفحه : 153

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***