دانلود پایان نامه ارشد : نقش سیدمحمدطباطبایی در انقلاب مشروطه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ

عنوان : نقش سیدمحمدطباطبایی در انقلاب مشروطه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد محلات

رشته : تاریخ

موضوع:

نقش سیدمحمدطباطبایی در انقلاب مشروطه

استاد راهنما:

جناب آقای دكتر حسین زمانی

استاد مشاور:جناب آقای  دكتر سیاوش یاری

سال تحصیلی: 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

سید محمد طباطبایی یکی از رهبران روحانی و مذهبی انقلاب مشروطه ایران است كه  با توجه به جایگاه وی در انقلاب مشروطه و مقام علمی و معنویشان و نیز مقبولیتی که نزد مردم داشته است، همراه و همگام  با سید عبدالله بهبهانی لحظه‌های شرایط سخت انقلاب مشروطه در کنار مردم بوده و سختیها را به جان خریده اند.

طباطبایی با وجود نفوذ و موقعیتی که تنها در سایه صداقت و صحت عملش بدست آورده بود، لحظه ای از فکر مردم و ایجاد عدالتخانه خارج نشد، حتی عده ای درصدد برآمدند که با پیشنهاد رشوه وی را از ادامه راه منصرف سازند ولی مرد صادق و استوار انقلاب، لحظه ای تزلزل به خود راه نداد.

مرد بزرگوار صدمات بیشماری پذیرا شد زمانی در حضرت عبدالعظیم متحصن شد زمانی به قم مهاجرت کرد تا جایی که پس از به توپ بستن مجلس به گردنش زنجیر انداختند و با بی احترامی زیاد محبوسش کردند و در نهایت به مشهد تبعید گردید.

شجاعت، صداقت سید محمد طباطبایی در جریان انقلاب و نیز آگاهی او برای رسیدن به هدف و نیز انتخاب راه و روش صحیح برای دستیابی به هدف مذكور از بارزترین ویژگی های این رجل سیاسی بوده است.حاصل سخن اینکه سیدمحمدطباطبایی یكی از شخصیت های موثر تاریخ ایران است  كه در جهت تعالی و پیشرفت این سرزمین نقش اساسی داشته اند.  نقشی تاثیر گزار که درخور بررسی و معرفی به علاقه مندان تاریخ ایران است.

واژگان کلیدی: سید محمد طباطبایی، انقلاب مشروطیت ایران ، عدالتخانه، انجمن‌های مخفی، مجلس شورای ملی و فراموشخانه

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

بخش مقدماتی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

نقد و بررسی منابع: ………………………………………………………………………………………………………………………… 6

روزنامه و مجلات: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

متون تاریخی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

كلیات تحقیق: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

پیشینه تحقیق: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

روش  كار تحقیق: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

موانع  و كاستی های تحقیق: …………………………………………………………………………………………………………. 13

بخش اول

زندگی نامه سید محمد طباطبایی……………………………………………………………………………………………………. 14

فصل اول: ورود طباطبایی به ایران و احترام وی به میرزای آشتیانی …………………………………………….. 15

و اكنش ناصرالدین شاه به هنگام ورود طباطبایی  به تهران: ………………………………………………………… 17

دوران میان سالی و حمایت وی از مدارس جدید………………………………………………………………………….. 19

فرزندان سید محمد طباطبایی: ……………………………………………………………………………………………………….. 21

املاک و دارائی:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

وفات طباطبایی: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 22

فصل دوم : ریشه‌های  فکری سید محمد طباطبایی

نامه سید جمال الدین اسدآبادی به سید محمد طباطبایی………………………………………………………………. 25

آگاهی فكری طباطبایی……………………………………………………………………………………………………………………. 26

اندیشه های طباطبایی در مورد مشروطیت : ………………………………………………………………………………….. 28

عدالت و مساوات  طباطبایی: ………………………………………………………………………………………………………… 33

آزادی اندیشی  طباطبایی…………………………………………………………………………………………………………………. 38

دیدگاه سید محمد طباطبایی نسبت به نظام حکومتی: …………………………………………………………………… 40

بخش دوم: فعالیت های سیاسی طباطبایی

ورود طباطبایی به ایران و احترام وی به میرزای آشتیانی……………………………………………………………….. 45

فعالیت های فرهنگی: ……………………………………………………………………………………………………………………… 47

آثار سید محمد طباطبایی: ……………………………………………………………………………………………………………… 51

فصل دوم : طباطبایی و مشروطیت

مقدمه انقلاب مشروطیت: ……………………………………………………………………………………………………………….. 57

حادثه بانك: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

ماجرای عسگر گاریچی: …………………………………………………………………………………………………………………. 62

ماجرای کرمان …………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

ماجرای مسیونوز بلژیكی و واكنش سیدین: ………………………………………………………………………………….. 65

تأسیس انجمن مخفی اول: ……………………………………………………………………………………………………………… 70

انجمن مخفی: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

انجمن مخفی و اتحاد سیدین: ………………………………………………………………………………………………………… 70

نقش طباطبایی در انجمن مخفی: …………………………………………………………………………….. 75

پی گیری مطالبات توسط طباطبایی: ………………………………………………………………………………………………. 76

فصل سوم: مهاجرت صغری

مهاجرت صغری و نقش طباطبایی……………………………………………………………………………………………………. 81

واقعه مسجد شاه «چهارشنبه 15شوال 1323» ……………………………………………………………………………… 83

گران شدن قند و چوب خوردن تجار: ……………………………………………………………………………………………. 85

ملاقات طباطبایی با عین الدوله: …………………………………………………………………………………………………….. 86

نشست باغشاه: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 87

نامه سید محمد طباطبایی به عین الدوله: ………………………………………………………………………………………. 88

برپایی مراسم روضه خوانی توسط عین الدوله……………………………………………………………………………….. 90

آشوب در فارس و مشهد: ……………………………………………………………………………………………………………… 90

نامه سیدمحمدطباطبایی به مظفرالدین شاه: ……………………………………………………………………………………. 92

موعظه‌ی طباطبایی در چهارم جمادی الاول 1324 هجری قمری…………………………………………………. 95

نامه ناصر الملک به طباطبایی: ……………………………………………………………………………………………………….. 97

تحصن در مسجد جامع: …………………………………………………………………………………………………………………. 100

فصل چهارم: مهاجرت کبری

فرمان مشروطه: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 112

طباطبایی و انجمن مخفی دوم: ………………………………………………………………………………………………………. 114

انجمن ملی: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 116

فصل پنجم: طباطبایی و مجلس اول شورای ملی:

اعتقاد و اخلاص طباطبایی نسبت به حكومت ملی…………………………………………………………………………. 121

ترکیب نمایندگان مجلس اول : ………………………………………………………………………………………………………. 122

تدوین متمم قانون اساسی : ……………………………………………………………………………………………………………. 128

طباطبایی تا به توپ بستن مجلس…………………………………………………………………………………………………… 132

مرگ مظفرالدین شاه و تاج گذاری محمد علی شاه: …………………………………………………………………….. 133

شخصیت محمد علی شاه از دیدگاه نویسندگان: …………………………………………………………………………… 135

طباطبایی در مذاکرات مجلس شورای ملی…………………………………………………………………………………….. 140

مخالفت طباطبایی با واگذاری شیلات شمال به لیانازوف …………………………………………………………….. 142

پیشنهاد طباطبایی جهت تشکیل انجمن بلدیه و عدلیه……………………………………………………………………. 143

اعتراض طباطبایی به مجلس……………………………………………………………………………………………………………. 145

به توپ بستن مجلس : …………………………………………………………………………………………………………………… 148

دستگیری وتبعید : …………………………………………………………………………………………………………………………… 150

بازگشت سید محمد طباطبایی از مشهد به تهران: …………………………………………………………………………. 152

طباطبایی و مجلس دوم: …………………………………………………………………………………………………………………. 154

دولت موقت و مهاجرت طباطبایی به استانبول ………………………………………………………………………………. 155

 

فصل ششم: رابطه یا عضو یت سید محمد طباطبایی در سازمان فراماسونری

منشا پیدایش فراماسونری…………………………………………………………………………………………………………………. 159

عضویت طباطبایی در جامع آدمیت: ………………………………………………………………………………………………. 160

طباطبایی و فراماسونری…………………………………………………………………………………………………………………… 162

نتیجه گیری: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 166

كتابنامه: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 169

تصاویر: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 174

پیوست:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 179

مقدمه:

تاریخ كشورمان به بلندای نام ایران مهد بزرگانی بوده است كه همواره نامشان بر تارك اعصار می درخشد بزرگانی كه بررسی زندگی و اندیشه آنان جذاب و قابل تامل است. سیدمحمد طباطبایی یكی از روحانیون و چهره های سیاسی دوره قاجار است كه سهم بسزائی در انقلاب مشروطه دارد و در كنار سیدعبدالله بهبهانی به سیدین سندین شهرت یافتند.

اتحاد این دو به روایت تمام مورخین معاصر باعث پیشرفت كار مشروطه خواهان تا  صدور دستخط مشروطیت توسط مظفرالدین شاه شد.

سیدمحمد طباطبایی بدلیل مسافرتهای مختلف ‌به‌كشورهای همسایه وارتباط با شخصیت‌هایی چون سیدجمال الدین اسد آبادی و مطالعه روزنامه ها و مجلات  آن كشورها به اوضاع آن روزگار كاملا آگاه بود  البته شاگردی شیخ هادی نجم آبادی هم از قبل وی را متاثر ساخته بود.

تلاش طباطبایی در طول تحصن در عبدالعظیم  و مهاجرت به قم تا صدور دستخط مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه همگی گواه این مسئله است كه طباطبایی صادقانه، و آگاهانه در پی دستیابی به مشروطه بود مظفرالدین شاه به هنگام نطق در اولین مجلس شورای ملی از طباطبایی قدردانی كرد شاه با همه سادگی كه داشت حوادث زمان خود را سنجیده بود و متوجه شخصیت صادق و بی غرض سیدمحمد شده بود.

طباطبایی پس از پیروزی انقلاب مشروطه به دلیل جایگاه قابل اعتمادی كه داشت همراه با بهبهانی همواره در مجلس حضور داشتند و ناظر بر كار مجلس و وكلا بودند و تا زمان به توپ بستن مجلس و تبعید به خراسان از تلاش باز نایستاد.

پس از بازگشت از خراسان بدلیل شهادت شیخ فضل الله و سپس ترور سیدعبدالله و نیز نتیجه انقلاب مشروطه و حال بیمار و زار خود مایوس و ناامید از زحماتی كه كشیدند  همواره می گفت: « سركه ریختیم شراب شد.»

تعداد صفحه : 223

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***