دانلود پایان نامه ارشد : نقد و بررسی و ترجمة كتاب «المقامه» نوشتة: شوقی ضیف با همکاری جمعی از ادبای کشورهای عربی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی

عنوان : نقد و بررسی و ترجمة كتاب «المقامه» نوشتة: شوقی ضیف با همکاری جمعی از ادبای کشورهای عربی

دانشگاه قم

دانشکدة ادبیات و علوم انسانی

پایان نامة دورة کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

عنوان:

نقد و بررسی و ترجمة كتاب «المقامه»

نوشتة: شوقی ضیف با همکاری جمعی از ادبای کشورهای عربی

استاد راهنما:

دكتر زین العابدین فرامرزی

استاد مشاور:

دكتر مهدی ناصری

تابستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

مقامه نوعی داستان پردازی با جملات زیبا و كلمات مسجع است كه آرایه‌های ادبی در آن به صورتی زیبا به كار می‌رود. این فن، یكی از مهمترین فنون ادبیات عربی است و هدف آن بیشتر بعد هنرنمایی لفظی آن است تا بعد داستانی آن. از اهداف نویسندگان مقامات همچنین، جنبة قدرت نمایی و هنرنمایی و آموزش واژگان به علاقه­مندانش بوده است. یكی از آثار نوشته شده در این زمینه، كتاب المقامه اثر نویسندة مشهور عرب، دكتر شوقی ضیف است. نویسنده با همكاری جمعی از ادبای كشورهای عربی، در این كتاب به معرفی و بررسی این هنر و بزرگانش همچون بدیع الزمان همدانی و حریری و ناصیف یازجی پرداخته است و سبك و اسلوب نگارش و موضوعاتی كه در مقامات آنها مطرح شده را  به شكلی دقیق مورد مطالعه قرار داده است؛ بنا بر این، ترجمة این اثر به زبان فارسی می‌تواند گامی هرچند كوچك در راستای معرفی فن مقامه نویسی در ادبیات عربی به جامعۀ فارسی زبان باشد. همچنین این ترجمه می‌تواند مورد استفادة پژوهشگران در حوزة زبان و ادبیات عربی قرار گیرد. در ترجمۀ این كتاب، ابتدا مقدمه‌ای دربارة زندگی نامة نویسنده و آثار علمی او به رشتة تحریر درآورده‌ایم و پس از آن به نقد و بررسی اجمالی كتاب المقامه پرداخته‌ایم. سپس به ترجمة كتاب اقدام نموده و در این كار تمامی ابیات و عبارات عربی مورد استشهاد را به دقت اعراب گذاری و ترجمه كرده‌ایم. در طول ترجمه، قسمت‌هایی را كه بنا به مقتضیات كار به اصل اثر افزوده‌ایم، در بین علامت «[]» قرار داده‌ایم.

 

واژگان كلیدی: مقامات، ادبیات عربی، سبك شناسی،‌ شوقی ضیف.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                   صفحه

مقدمه. 1

ضرورت انجام تحقیق. 2

سابقه و پیشینة موضوع. 2

تعریف مسأله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق. 2

فرضیه‌های تحقیق. 3

اهداف تحقیق. 3

بیان روش تحقیق. 3

بخش اول: كلیات… 5

1- زندگی نامۀ مولّف… 6

2- آثار 7

3- جایگاه شوقی ضیف در ادبیات عربی. 11

4- معرفی كتاب «المقامة» 12

4- 1. كتاب شناسی.. 12

4- 2. موضوع كتاب… 13

4- 3. بخش‌های كتاب… 13

4- 3- 1. بخش اول: معنای مقامه. 13

4- 3- 2. بخش دوم: مقامه های بدیع الزمان همدانی.. 13

4- 3- 3. بخش سوم: مقامه های حریری.. 14

4- 3- 4. بخش چهارم: دیگر مقامه‌ها 14

4- 4. جایگاه كتاب در دیگر تحقیقات… 15

5- بررسی كتاب «المقامة» 15

5- 1. بررسی ساختار شكلی.. 16

5- 1- 1. عنوان كتاب… 16

5- 1- 2. مقدمة كتاب… 16

5- 1- 3. فصل بندی كتاب… 16

5- 1- 4. مصادر و منابع.. 16

5- 1- 5. فهرست كتاب… 17

5- 2. بررسی محتوایی كتاب.. 17

5- 2- 1. اسلوب كتاب… 18

5- 2- 2. شیوۀ نویسنده در تألیف كتاب… 18

5- 2- 3. رویكرد نویسنده به موضوع. 19

5- 2- 4. ویژگی‌های كتاب… 19

بخش دوم: ترجمة كتاب «المقامۀ» 21

مقدّمۀ نویسنده 22

[فصل اول]: معنی «مقامه» 24

1- معنی لغوی.. 24

2- معنی اصطلاحی. 25

3- ویژگی‌ها و صفات.. 26

4- در ادبیّات جهان. 27

[فصل دوم]: پیدایش مقامه توسط بدیع‌الزّمان. 29

1- بدیع‌الزّمان. 29

2- تألیف مقامات به دست بدیع‌الزّمان. 32

3- موضوع. 41

4-اسلوب.. 49

[فصل سوم]: مقامة حریری.. 61

1- حریری.. 61

2- تألیف مقامات توسّط حریری.. 64

3- موضوع. 74

4- اسلوب.. 88

[فصل چهارم]: مقامات مختلف… 99

1- در طول تاریخ. 99

2- مقامة یازجی. 102

3- ویژگیها و صفات مقامات یازجی. 107

نتیجه­گیری.. 137

فهرست منابع. 138

 

 

مقدمه

هنر نویسندگی به شکل مقامات یکی از شاهکارهای نظم و نثر در زبان عربی است. این هنر از دیرباز مورد توجه نویسندگان بزرگ عرب قرار گرفت و به عرصه ای برای نشان دادن هنرنمایی بزرگانی همچون بدیع الزمان همدانی و حریری و دیگران تبدیل شد.

منابع موجود نشان می دهد که بدیع الزمان همدانی (متوفّی 398هـ .ق) نخستین کسی بوده است که این فن را ابداع نمود و اثر او تا حد زیادی در آن زمان مورد توجه همگان قرار گرفت. پس از او، نویسندگان بزرگی همچون حریری، سیوطی، زمخشری، ناصیف یازجی، ابن وردی و دیگران به همان سبک مقاماتی را به رشتة تحریر در آوردند و در دوره های مختلف این هنر را به کمال و رشد بالایی رسانیدند.

نویسندگان معاصر و بخصوص دکتر شوقی ضیف نویسندة کتاب «المقامه»، سعی بر آن داشته اند که با گردآوری اخبار گذشتگان و در نهایت ارزیابی آنها، تصویر روشنی از موضوع مقامه و اسلوب و شیوة نویسندگان مقامات ارائه دهند و با تحلیل و بررسی دقیق مقاماتی همچون مقامات بدیع الزمان و حریری و از متأخرین مقامات ناصیف یازجی، این هنر را به همگان بشناسانند.

نگارنده در این اثر بر آن است که با ترجمة کتاب «المقامه» و بررسی شکلی و محتوایی آن، عملکرد نویسنده را مورد ارزیابی قرار دهد. بنابراین مطالب این رساله در دو بخش ارائه شده است. بخش نخست آن به بررسی اجمالی و معرفی زندگی نامه و آثار مؤلف کتاب و تحلیل و بررسی خود کتاب اختصاص دارد و بخش دوم آن نیز به ترجمة این کتاب پرداخته است.

تعداد صفحه : 151

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***