Get a site

دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: تصویربرداری ابرطیفی در سنجش از دور

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مهندسی برق

با عنوان :  تصویربرداری ابرطیفی در سنجش از دور

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد
مهندسی برق – مخابرات
عنوان :
تصویربرداری ابرطیفی در سنجش از دور

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده
به علت تواناییهای فراوان ابرطیفسنجی و قدرت تفكیك و طبقهبندی بالای آن، این فناوری به صورت
گسترده در سنجش از دور مورد استفاده قرار گرفته است. در این سمینار، سعی گردیده است چشم اندازی از
پیشرفت های سنجندههای ابر طیفی از ابتدا تا كنون ترسیم شود. همچنین تمركز اصلی و توجه خاص بر ارائه
ویژگیهای متمایز این نوع از سنجندهها بر سایر سنجندههای سنجش از دور میباشد. پس از بیان تاریخ
سنجش از دور از تاریخ 1858 الی 2010 ، در فصل دوم به مفاهیم سنجش از دور میپردازیم. سپس در فصل
سوم، 73 نوع سنجنده ابر طیفی، باندها، محدوده طیفی، میدان دید، دقت (رزولوشن) طیفی و زمان عملیشدن
آنها از سال 1982 الی 2011 بررسی میشود و سپس به بررسی دقیق تر 28 نوع سنجنده ابر طیفی،
طبقهبندیهای گوناگون سنجندههای ابرطیفی میپردازیم. در فصل چهارم، بررسی دقیق 14 نوع سنجنده چند
طیفی و بیان سنجندههای چندطیفی با دقت (رزولوشن) مكانی بالا و كاربردهای سنجندههای چندطیفی مهم،
تاریخ پرتاب و انواع سنجندهها وحسگرهای (سنسورهای) چندطیفی از سال 1972 الی 2007 مدنظر قرار
گرفته است. در فصل بعد كاربردهای سنجندههای ابرطیفی مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت مقایسه
سنجندههای ابرطیفی با چندطیفی و چندین سنجنده ابرطیفی با سنجنده چندطیفی و رادار و سار در محدوده
طیفی و تعداد كانال مورد بررسی قرار گرفته است.
مقدمه
پیشرفت مهم در عرصه تكنولوژی، به وجود آمدن وسایل تطبیقپذیر و قدرتمندی است كه توانایی نمونهبرداری پیوسته
فواصل بزرگ طیف را دارد كه تصویربرداری ابرطیفی نامیده میشود. تصویربرداری ابر طیفی امكان توصیف ویژگیهای
خاص از مواد و اشیاء در هوا، زمین و آب بر مبنای بازتابشهای منحصر بفرد (بازتابش هر ماده در مكانی خاص از طیف
الكترومغناطیسی است) فراهم میكند. سنجش از دور ابرطیفی آمیخته با اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، تعبیر و تفسیر
طیف بدستآمده از صحنه یا شیء از فواصل زیاد، متوسط و كوتاه به وسیله سنجنده فضابرد یا هوابرد مستقر در فضاپیما
Alexander F. H. یا هواپیما میباشد. ایدهی سنجش از دور ابرطیفی به سال 1980 بر میگردد. زمانی كه آقای دكتر
شروع به انقلابی در سنجش ،AVIRIS و همكارانشان در آزمایشگاه رانش جت با طراحی وسایلی جدید مانند Goetz
از دور نمودند. از آن زمان حدود سه ده میگذرد و اكنون شاهد پیشرفتهای سریع و گسترده در این نوع از سنجندهها
هستیم.
در سنجندههای نسل آتی ماهوارهای، سنجندههای ابر طیفی نقشی برجسته خواهند داشت. آنها قادرند بسیار بهتر و
دقیقتر از سنجنده های چند طیفی كلاسهای مختلف مواد را تشخیص دهند. از طرف دیگر، به علت حركت سریع
فضاپیما و هواپیما، زمان كافی برای طیف سنج به منظور صرف وقت روی ناحیهای كوچك از سطح زمین یا هدف
هوایی وجود ندارد. سنجندههای ابرطیفی با فواصل نمونهبرداری بسیاركوچك خود و رزولوشن مكانی بالا امكان داشتن
تصاویری دقیق از نواحی كوچك را فراهم نمودهاند. همچنین این تكنولوژی قابلیت تركیب با تكنولوژیهای دیگر چون
سار و چند طیفی را دارد و بر قابلیتهای آن افزوده است.
مجموع این عوامل دلیل علاقه اصلی این جانب به مطالعه تكنولوژی ابر طیفی بوده است.
تعداد صفحات: 100

قیمت: شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com