دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم اقتصادی

گرایش :اقتصاد

عنوان :  مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

دانشکدة اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی اقتصاد

 پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی

 عنوان:

 مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

 استاد راهنما:

دکتر سعید عیسی­زاده

 استاد مشاور:

دکتر محمدحسن فطرس

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:

امروزه بسیاری از کشورها برای بهره­مندی از مزایای تجارت، اقتصاد خود را با اقتصاد کشورهای دیگر درهم­آمیخته­اند. تجارت باعث تقسیم نیروی کار و تخصص­گرایی، صرفه­جویی­های مقیاس و بالا رفتن سطح استاندارد زندگی می­شود و رقابت را تشویق می­کند. زمانی که کشورها به مبادلات تجاری روی می­آورند، انتظار می­رود بخش­های مختلف اقتصاد و شاخص­های کلان اقتصادی از این رابطه تاثیر بپذیرد. این تاثیرات می­تواند مثبت یا منفی باشد. میزان بهره­مندی یک کشور از یک رابطه تجاری به برآیند این اثرات مثبت و منفی بستگی دارد. در طول سالیان اخیر چین به عنوان یکی از شرکای مهم تجاری دنیا و از جمله کشور ایران مطرح شده است. این مطالعه با بررسی آثار اشتغال رابطه تجاری ایران و چین، میزان بهره­مندی کشور ایران از این سیاست را محک می­زند. بررسی آمارهای تجارت ایران با چین حاکی از آن است که در دوره 1375 تا 1386، همواره چین قدرت برتر این رابطه دوطرفه بوده است. در مطالعه حاضر تلاش می­شود با استفاده از داده­های ترکیبی برای بخش صنعت بر اساس کدهای 2 رقمی ISIC طی دوره زمانی 1375 تا 1386و استفاده از روش panel data، اثر تجارت با چین بر اشتغال بخش­های صنعتی اقتصاد ایران بررسی شود. نتایج بررسی­ها برای 22 بخش صنعتی حاکی از آن است که واردات از چین باعث کاهش سطح اشتغال می­شود و صادرات ایران به چین، به خلق فرصت­های اشتغال کمک می­کند. به دلیل نقش پررنگ­تر واردات، نتیجه نهایی تاثیر منفی تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران است. هم­چنین دستمزد حقیقی نیروی کار رابطه معکوس و معناداری با اشتغال بخش صنعت ایران دارد و ارزش افزوده بخش صنعت، ایجاد فرصت­های اشتغال را به دنبال دارد.

واژه­های کلیدی: تجارت، اشتغال، چین، بخش صنعت.

 

فهرست مطالب

عنوان           صفحه

فصل اوّل: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه.. 1

1-2) تعریف مسأله و بیان نکات اصلی تحقیق   2

1-3) ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4) سوال اساسی تحقیق.. 5

1-5) اهداف تحقیق.. 6

1-6) فرضیات تحقیق.. 6

1-7) روش انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات.. 6

1-8) جمع­بندی.. 7

فصل دوّم: ادبیّات تحقیق و پیشینه داخلی و خارجی

2-1) مقدمه.. 9

2-2) سیری در تفکرات و اندیشه­های تجارت بین­الملل   10

2-2-1) تئوری­های سنتی تجارت.. 10

2-2-1-1) مرکانتیلیست­ها.. 10

2-2-1-2) تئوری کلاسیک­ها: مزیت مطلق و مزیت نسبی   10

2-2-1-2-1) مزیت مطلق.. 10

2-2-1-2-2) مزیت نسبی.. 11

2-2-1-3) تئوری هکشور – اوهلین.. 12

2-2-1-4) قضیه هکشور – اوهلین – ساموئلسون (تئوری برابری قیمت عوامل تولید).. 14

2-2-2) تئوری­های مدرن تجارت (ظهور تجارت درون صنعتی)   14

2-3) تئوری­های اشتغال.. 15

2-3-1) کلاسیک­ها.. 15

2-3-2) کینزین­ها.. 16

2-4) آزادسازی تجاری و اشتغال.. 17

2-4-1) مفهوم و مبانی نظری آزادسازی تجاری   17

2-4-2)تأثیر آزادسازی تجاری بر اشتغال و بازار کار   18

2-5) صنعت و نقش آن در اقتصاد.. 22

2-6) مطالعات تجربی.. 22

2-7)  جمع­بندی.. 43

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه.. 45

3-2) معرفی مدل.. 45

3-3) روش تحقیق.. 48

3-3-1) روش داده­های تابلویی.. 48

3-3-1-1) آزمون­های انتخاب مدل مناسب.. 49

3-3-1-2) رگرسیون ترکیبی.. 50

3-3-1-3) مدل اثرات ثابت.. 50

3-3-1-4) مدل اثرات تصادفی.. 50

3-3-2) آزمون F. 51

3-3-3) آزمون هاسمن.. 52

3-3-4) آزمون ریشه واحد برای داده­های ترکیبی   52

3-3-4-1) آزمون لوین و لین (LL) 53

3-3-4-2) آزمون ایم و پسران و شین (IPS) 54

3-4) معرفی و تحلیل داده­ها.. 56

3-4-1) مفاهیم، تعاریف و تقسیم بندی­های مربوط به صنعت   57

3-4-1-1) صنعت.. 58

3-4-1-2) کارگاه صنعتی.. 58

3-4-1-3) کارکنان (شاغلان) صنعت.. 59

3-4-1-4) واردات از چین به تفکیک بخش­های صنعت   59

3-4-1-5) صادرات ایران به چین به تفکیک بخش­های صنعت   59

3-4-1-6) جبران خدمات مزد و حقوق بگیران صنعت   59

3-4-1-7) تقسیم بندی صنایع.. 60

3-4-2) آمار توصیفی داده­ها.. 62

3-4-2-1) روند اشتغال در کارگاه­های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر طی سال­های 1375 تا 1386.. 62

3-4-2-2) روند جبران خدمات به ازای هر نفر شاغل در کارگاه­های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر طی سال­های 1375 تا 1386   64

3-4-2-3) روند ضریب نفوذ واردات بخش صنعت از کشور چین طی سال­های 1375 تا 1386.. 66

3-4-2-4) روند ضریب نفوذ صادرات بخش صنعت به کشور چین طی سال­های 1375 تا 1386.. 68

3-4-2-5) روند ارزش افزوده بخش صنعت طی سال­های 1375 تا 1386   72

3-5) اقتصاد چین از سال 1978.. 73

3-5-1) رشد اقتصاد چین از سال 1978.. 73

3-5-2) جایگاه چین در میان شرکای تجاری ایران   77

3-6) جمع­بندی.. 78

فصل چهارم: توصیف و تجزیه و تحلیل یافته­ها

4-1) مقدمه.. 81

4-2) برآورد مدل با استفاده از روش panel data. 81

4-2-1) آزمون بروش پگان.. 82

4-2-2) آزمون هاسمن.. 83

4-2-3) محاسبه آمارهای توصیفی ترکیبی متغیرهای الگو   83

4-2-4) آزمون مانایی متغیرها.. 83

4-2-5) تخمین مدل به روش panel data. 85

4-2-5-1) اعتبار مدل.. 85

4-2-5-2) اعتبار و تفسیر پارامترها.. 86

4-3) جمع­بندی.. 91

فصل پنجم: نتیجه­گیری، خلاصه و پیشنهادات

5-1) مقدمه.. 93

5-2) خلاصه­ای از فعالیت­های انجام شده در تحقیق   93

5-3) فرضیه تحقیق.. 96

5-4) پیشنهادات سیاستی.. 98

فهرست منابع و مآخذ.. 100

پیوست.. 108

مقدمه

بحث تجارت و آثاری که برای اقتصاد میزبان به همراه می­آورد، همواره یکی از مباحثی است که پژوهشگران و اقتصاددانان آن را مورد توجه قرار داده­اند. کشورها برای بهره­مندی از مزایای تجارت اقدام به برقراری و گسترش روابط تجاری خود با دیگر کشورها می­کنند. در سال­های اخیر کشور چین با اعلام سیاست درهای باز اقتصادی و بهره­مندی از پتانسیل­های ویژه خود، توانسته است حلقه روابط تجاری خود را گسترش داده و بسیاری از موازنه­های دنیای بین­الملل را متأثر سازد. جایگاه ویژه­ای که هم­اکنون چین در معادلات جهانی پیدا کرده است، بر مناسبات خارجی کشورمان نیز اثرگذار بوده است و این کشور اکنون به عنوان یکی از شرکای مهم تجاری ایران مطرح شده است. به دنبال پیامدهای گوناگونی که برقراری روابط تجاری با دیگر کشورها به همراه می­آورد، هدف این پژوهش آن است تا گوشه­ای از آثار روابط تجاری ایران و چین را روشن سازد. بنابراین در این فصل کلیاتی از پژوهش شامل بیان مسأله، سؤال تحقیق، اهداف و فرضیه بیان شده و در ادامه به معرفی روش انجام تحقیق می­پردازیم که به وسیله آن تلاش می­شود فرضیه عنوان شده مورد بررسی قرار گیرد.

1-2) تعریف مسأله و بیان نکات اصلی تحقیق

مهم­ترین بینش در اقتصاد بین­الملل آن است که تجارت، منافع رفاهی (سود اجتماعی) را با خود به همراه می­آورد (جانیاک، 2006). وقتی مبادله وجود ندارد، منحنی امکانات تولید یک کشور در عین حال نشان­دهنده حد مصرف آن نیز می­باشد. در صورت مبادله هر کشور قادر است در تولید کالایی که در آن مزیت نسبی دارد، تخصص یابد و بخشی از آن را با کالاهایی که در تولید آن مزیت نسبی ندارد، مبادله کند و نهایتاً از هر دو کالا بیش از وقتی که مبادله­ای صورت نمی­گرفت، مصرف نماید (سالواتوره، 1368: 39).

تجارت با گسترش بازار، امکان تقسیم نیروی کار و صرفه جویی­های مقیاس و استفاده از منابع بیکار داخلی را فراهم می­آورد. تجارت بین­الملل وسیله­ای برای انتقال ایده­های جدید، تکنولوژی جدید، روش اداره جدید و سایر مهارت­ها می­باشد. تجارت باعث تشویق و تسهیل جریان بین­المللی سرمایه از سوی کشورهای خارجی توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه می­شود و یک اسلحه کارامد بر علیه انحصار به شمار می­رود (شون، 1371: 72).

کشورها می­توانند از طریق صادرات، منابع لازم را برای وارد کردن کالاهای مورد نیاز خود که نمی­توان در داخل تولید کرد یا با کارایی کمتری تولید می­شود، به­دست آورند. وارد کردن کالاهای مورد نیاز از دیگر کشورها، با هدف بالا بردن سطح استاندارد زندگی صورت می­گیرد. اگر بتوان در داخل کالایی را با کارایی بیشتری نسبت به کالاهای مشابه خارجی تولید کرد، در این صورت از مبادله این کالاها بیشترین سود و منفعت نصیب کشور شده و استاندارد زندگی افزایش می­یابد (سالواتوره، 1376: 27).

هابرلر معتقد است تجارت باعث بهره­برداری کامل از منابع بیکار داخلی می­شود. از طریق تجارت، یک کشور در حال توسعه می­تواند از یک نقطه تولیدی غیرکارا در داخل منحنی امکانات تولید و عدم بهره­برداری کامل از منابع به علت تقاضای ناکافی داخلی به نقطه­ای روی منحنی امکانات تولید برسد.

گروهی از اقتصاددانان بر این باورند که آزادسازی تجاری به عملکرد کلان اقتصادی بهتر و رشد اقتصادی سریعتر می­انجامد. نهادهای بین­الملی همانند بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول نیز بر مبنای همین باور رابطه مثبتی بین آزادسازی تجاری و رشد ترسیم می­کنند (گرین­وی، مورگان و رایت، 2002). تئوری جدید رشد بیان می­کند که تجارت باعث می­شود تولیدکنندگان به بازارهای بزرگتر دسترسی پیدا کنند و کالاهای سرمایه­ای و واسطه­ای در اختیار تولیدکنندگان در کشورهای درحال­توسعه قرار بگیرد. دسترسی به نهاده­های جدید می­تواند عامل محرکی برای رشد اقتصادی باشد (گرجی و علیپوریان: 1385). هم­چنین تجارت بر بازار کار، اشتغال، دستمزد، رفاه، توزیع درآمد، مصرف، و موقعیت کاری نیروی کار کشورها اثرگذار است (دادگر و ندیری، 1384: 18).

تعداد صفحه : 155

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***