دانلود پایان نامه ارشد: محبت و شیوه های ابراز آن در خانواده

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی

گرایش : اخلاق اسلامی

عنوان : محبت و شیوه های ابراز آن در خانواده

دانشگاه معارف اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی

گرایش اخلاق اسلامی

عنوان:

محبت و شیوه های ابراز آن در خانواده

استاد راهنما:

دکترعلی حسین زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

تقدیم به: ‌و

تشکر: ‌ز

چکیده: ‌ح

بیان مسئله: ‌و

ضرورت و اهمیت تحقیق.. ‌ز

پیشینه تحقیق: ‌ح

اهداف تحقیق: ‌ی

پرسش های تحقیق: ‌ی

روش تحقیق: ‌ك

فصل اول کلیات… 1

1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1. 2

2.گفتار نخست: شناخت محبت… 3

1-2. معنای لغوی محبت… 3

2-2. واژگان مترادف محبت… 4

3-2. معنای اصطلاحی محبت… 6

3. گفتار دوم :شناخت خانواده:………………………………………………………………………… 10. 10

1-3. خانواده در لغت: 11

2-3. معنای اصطلاحی خانواده .11

4. شیوه:…………………………………………………………………………………………………….. 17. 17

5. ابراز محبت: 18……………………………………………………………………………………………….. 18

فصل دوم مبانی بینشی وگرایشی تحکیم و تقویت محبت در اسلام. 21

مقدمه. 22

1-2.مبانی بینشی محبت… 23

1-1-2.خداشناسی.. 24

2-1-2. باور  به رسالت و امامت… 28

3-  1-2.انسان شناسی.. 29

1-3-1-2.شناخت خود. 29

2-3-1-2.شناخت دیگری.. 30

1-2-3-1-2.شناخت زن. 33

2-2-3-1-2. زن در جوامع بدوی.. 34

3-2-3-1-2. زن در جوامع قبل از اسلام. 34

4-2-3-1-2.زن در جوامع اسلامی.. 35

4-1-2. معادشناسی.. 40

5-1-2. دنیا شناسی.. 42

2-2. مبانی گرایشی.. 43

1-2-2. حسن ظن.. 44

2-2-2. خلق نیکو. 45

3-2-2.تواضع. 46

4-2-2. رفق و مدارا 47

فصل سوم  محبت در خانواده 49

مقدمه. 50

1-3. انواع محبت در خانواده 50

1-1-3 محبت به همسر. 50

2-1-3.محبت والدین  به فرزند. 52

3-1-3. محبت فرزندان به والدین. 58

1-2-3.  استمرار ارتباط در خانواده 62

2-2-3. مقبولیت افراد در خانواده 62

فصل چهارم  ابراز محبت وشیوه های آن. 66

مقدمه. 67

1-4.شیوه های ابراز محبت به همسر. 68

1-1-4.شیوه های رفتاری.. 69

1-1-1-4.استقبال و بدرقه. 69

2-1-1-4.تغافل.. 70

3-1-1-4.گوش دادن. 72

1-3-1-1-4. ضرورت گوش دادن. 73

2-3-1-1-4.انواع گوش دادن. 77

3-3-1-1-4.آداب گوش دادن. 78

4-3-1-1-4. موانع گوش دادن. 80

4-1-1-4. نظافت و زینت… 82

1-4-1-1-4. نظافت و آراستگی دست… 83

2-4-1-1-4.نظافت و آراستگی مو. 83

3-4-1-1-4.استعمال بوی خوش… 84

4-4-1-1-4.استفاده از زیورآلات… 87

5-4-1-1-4.تمیزی لباس و بدن. 87

6-4-1-1-4.خوشبویی دهان. 90

2-1-4. هدیه دادن. 91

1-2-1-4. مناسبت های هدیه. 92

2-4. شیوه های گفتاری و نوشتاری.. 94

1-2-4 . تشکر و سپاسگزاری.. 95

1-1-2-4.انواع تشکر وسپاسگزاری.. 99

2-1-2-4.چگونگی مواجهه با ناسپاسی همسر. 99

2-2-4. توجه گفتاری.. 101

1-2-2-4. سلام کردن. 102

2-2-2-4.کیفیت  صدا زدن. 102

3-2-2-4.دعا کردن. 103

4-2-2-4. نامه نگاری.. 104

3-4. شیوه های ابراز محبت به فرزند. 105

1-3-4. قدردانی و تحسین.. 106

2-3-4. نوازش کردن و بوسیدن. 108

3-3-4. همبازی شدن. 110

4-4.آثار ابراز محبت در خانواده 111

1-4-4.استحکام خانواده 111

2-4-4. تسخیر دل. 113

3-4-4.تقویت روحیه همسر. 114

4-4-4.تقویت مودت… 115

نتیجه گیری.. 117

فهرست کتب فارسی و عربی.. 122

نمایه ها 126

چکیده:
یکی از فضایل اخلاقی که سلامت جسمی، روحی وآرامش و امنیت خانواده را تضمین می کند و صعود به کمالات معنوی و قرب الی الله را میسور و زمینه های آلودگی روح وروان و سقوط خانواده را ازبین می برد، محبت است.

محبت ازکارکردهای شناخت است و تا انسان به چیزی شناخت پیدا نکند نسبت به او  حب و بغضی پیدانمی کند. امام صادق (ع)می فرمابد: «الحُبُّ فرعُ المعرفه» وشناخت حقیقی محقق نمی شود مگر اینکه انسان نسبت به مبانی، عوامل و موانع محبت نگرشی صحیح داشته باشد. و آن چنان در بعد شناختی قوی باشدکه توانایی تدریجی ورود به عرصه های   شیوه های ابراز آن به همسر و فرزندان ، را کسب کند و از آثار و برکات آن بهره مند گردد.

روش تحقیق ما توصیفی تحلیلی است که بر اساس مطالعه منابع دینی و بهره گیری از یافته های روانشناسی،جامعه شناسی و علوم تربیتی و در محیط کتاب خانه شکل گرفته است.

پژوهش حاضر درصدداست تابابررسی ساختارخانواده،مبانی،بسترهاوعوامل محبت درخانواده،شیوه های  محبت رادرابعادمختلف  مشخص نماید.

مهم ترین نتایج تحقیق،آن است که بررسی عوامل وموانع ایجادمحبت وکارکردهای آن مارابه دوشیوه رفتاری وگفتاری هدایت می کندکه هرکدام از آن هادارای مصادیقی است که رعایت عملی آن درزندگی می تواندخانواده هارابه سوی یک زندگی متعادل رهنمون گردد.که در بخش شیوه های رفتاری این نمونه ها می تواند در سازگاری خاواده تاثیر گذار باشد: استقبال و بدرقه، تغافل ، گوش دادن ، نظافت و زینت و هدیه دادن و همچنین در بخش شیوه های گفتاری و نوشتاری می توان از تأثیر تشکر و سپاس گذاری ،توجه گفتاری ، دعا کردن و نامه نگاری در سازه گذاری خانواده نام برد.

تعداد صفحه : 149

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***