دانلود پایان نامه ارشد : لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشكده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان‌نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد «M.A.»

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی

استاد راهنما:

دكتر علی پورجواهری

 استاد مشاور:

دكتر محمدباقر عامری‌نیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                   صفحه

چكیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات

1- كلیات 4

1-1- بیان مسأله 4

1-2- پرسش های تحقیق 5

1-3- فرضیه‌های تحقیق 5

1-4- اهداف تحقیق 6

1-5- سوابق تحقیق 6

1-5-1- پیشینه حقوقی 6

1-5-2- پیشینه فقهی 8

1-5-3- پیشینه اخلاقی موضوع 10

1-6- جنبه نوآوری تحقیق 13

1-7- روش تحقیق 13

1-8- محدودیت‌ها و مشكلات 13

1-9- مفاهیم 13

1-9-1- تلقیح و مشتقات آن 13

1-9-2- تلقیح (باروری) مصنوعی 14

1-9-3- باروری مصنوعی(تلقیح کمک شده) 15

1-9-4- سایر اصطلاحات مرتبط 16

1-10- آیات قرآنی مرتبط با تولید مثل 18

فصل دوم: دیدگاه فقهای امامیه در خصوص تلقیح مصنوعی

2- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص تلقیح مصنوعی 24

2-1- صورت اوّل: تلقیح با آب شوهر 24

2-2- صورت دوم؛ بارور شدن زن از آب مرد اجنبی 33

2-3- صورت سوم؛ نطفۀ مردی در رحم زنی به عنوان اجاره 50

2-4- صورت چهارم: گرفتن شرعی نطفۀ مرد و زن اختلاط آن در خارج از رحم و پرورش در رحم همان زن 54

2-5- صورت پنجم: گرفتن شرعی نطفۀ مرد و زن اختلاط آن در خارج از رحم و پرورش در رحم زن دیگر 55

2-6- صورت ششم: گرفتن شرعی نطفۀ مرد و زن اختلاط آن در خارج از رحم و پرورش در رحم زن دیگر مرد 56

2-7- صورت هفتم: تلقیح و فرزند آزمایشگاهی 58

فصل سوم: آثار فقهی نسب ناشی ازتلقیح مصنوعی

3- آثار فقهی نسب ناشی ازتلقیح مصنوعی 64

3-1- ماهیت و شرایط پذیرش نسب 64

3-1-1- منشأ انتساب فرزند به پدر 65

3-2- نسب وآثار ناشی از باروری‌های پزشکی 81

3-2-1- نسب فرزندان ناشی از اسپرم و تخمک زوجین 81

3-2-2- حمل توسط همسر دوم 91

3-2-3- حمل توسط زن بیگانه 92

3-3- نسب فرزندان ناشی از گامت یا زیگوت غیر زوجین 95

3-3-1- فرزندان ناشی از تزریق اسپرم بیگانه 95

3-3-2- فرزندان ناشی از تزریق(کشت) تخمک در اندام تناسلی زن 100

3-3-3- فرزندان ناشی از تزریق اسپرم و تخمک بیگانه به اندام تناسلی زن 102

3-3-4- فرزندان ناشی از باروری آزمایشگاهی 103

3-4- آثار فقهی- حقوقی ناشی از باروری‌های پزشکی 104

3-4-1- حقوق و تکالیف فرزند 104

فصل چهارم: تلقیح مصنوعی و اخلاق پزشکی

4- تلقیح مصنوعی و اخلاق پزشکی 123

4-1- بررسی دلالتهای عملی اصول اخلاق پزشکی در تلقیح مصنوعی 123

4-1-1- اصل احترام به استقلال فردی 124

4-1-2- اصل سودرسانی (beneficence ) 128

4-1-3- اصل ضررنرسانی (nonmaleficence ) 129

4-1-4- اصل عدالت 130

4-2- لقاح مصنوعی از منظر اخلاق پزشکی اسلامی 131

4-2-1- شأن انسانی گامت و جنین 132

4-2-2- ملاحظات اخلاقی 135

4-2-3- نتایج روش فقهی و لوازم ادلۀ آن 143

4-3- اصول اخلاقی و چالش های تلقیح مصنوعی 145

4-4-1- دیدگاه دانشمندان 151

4-4-2- دیدگاه دانشمندان غربی در خصوص باروری‌های مصنوعی 156

4-4-4- خلاصه دیدگاه فقها در خصوص باروری‌های مصنوعی 157

نتیجه‌گیری 159

پیشنهادها: 166

فهرست منابع 169

الف: منابع عربی 169

الف: منابع فارسی 168

چكیده

امروزه پیشرفت های علمی سبب شده است كه بسته شدن نطفه انسان از راه غیر طبیعی امكان پذیر گردد که این دانش تلقیح مصنوعی نامیده می شود. تلقیح مصنوعی از مسائل نو خاسته ای است كه به اقتضای پیشرفت زمان و دگرگونی های علمی مطرح شده است و نص خاصی در فقه امامیه در این مورد وجود ندارد در حالی که حکم آن از نصوص عام و اصول کلی خارج نیست. از این رو فقها تلاش خود را در جهت استنباط حکم مسئله‌ی تلقیح مصنوعی از منابع شرعی به کار گرفته اند.

هدف از نگارش این تحقیق بررسی احکام تلقیح مصنوعی از منظر فقه امامیه و مقایسه آن با اخلاق پزشکی است.

در خصوص تلقیح مصنوعی سه نظر کلی (هفت نظر جزئی) وجود دارد عده‌ای آن را به طور کلی حرام، عده به طور کلی جایز و عده‌ای به صورت مشروط مجاز می‌دانند. اخلاق پزشکی نیز تا جایی که حریم‌ها رعایت شود و اضطراری در کار نباشد، آن را با توجه به حرمت و شأن انسانی جایز می داند. فقهای اسلام تلقیح مصنوعی را در صورتی جایز می‌دانند که میان افراد محرم صورت گیرد در غیر اینصورت آنرا تحریم کرده و یا دستور به احتیاط داده‌اند و در صورتی که تلقیح از تخمک و اسپرم زن و شوهر باشد ولی در خارج از رحم پرورش یابد، اکثر فقها جانب احتیاط را گرفته‌اند.

واژه های كلیدی: اخلاق پزشکی، باروری، تلقیح مصنوعی، فقه امامیه.

مقدمه

همگام با گسترش حوزة دانش بشری و ظهور دستاوردهای نو در قلمرو علوم تجربی، مسائل و موضوعات پیچیدة فقهی و حقوقی نیز پدیدار آمده، راه‌حل‌های مناسب خویش را می‌طلبند فقه امامیه با برخورداری از اصل «اجتهاد» توانایی رویارویی با مسائل نوپیدا و ارائة بهترین راه‌حل‌ها را داراست. «تلقیح مصنوعی» نیز یكی از مسائل نوپیداست كه پیشرفت دانش پزشكی آن را به عرصه فقه و حقوق كشانده و از آنجا كه قوانین و مقرّرات حقوقی ما ریشه در احكام مذهبی دارد، هیچ حقوقدان و اندیشمندی در دانش حقوق، نمی‌تواند بدون بهره‌مندی از این منبع عظیم، در جهت قانونی كردن چنین مسائل جدیدی گام بردارد، بلكه نخست باید فقیهان جواز شرعی آن را تایید و حكم وضعی آن را روشن كنند، سپس به صورت ماده یا مواد قانونی دراید. امید به بقاء و تولید مثل در تمام قرون برای انسان ها امری فطری است که برای او یك نوع كمال محسوب می شود. براساس نظام آفرینش بقاء نوع انسان در حالت طبیعى به استمرار تولید مثل او وابسته است که از درهم آمیختنِ دو سلول نر و ماده و گذراندن دوران جنینى خود در رحم محقق مى‏گردد.

قرآن در آیات متعدد به این رمز و راز خلقت با تعابیرى زیبا اشاره مى‏کند: «یا ایها الناس إنّا خلقناکم من ذکر و أنثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا… »(حجرات،13).

حال اگر در این قانون طبیعى که البته در مواردى ممکن است، با اراده خالق هستى خللى ایجاد شود، خواه در سلول نرینه و خواه در سلول مادینه یا در مسیر رسیدن این دو ماده به یکدیگر و یا در رحمى که مى ‏بایست جنین شکل گرفته را بپروراند، امکان تولید هم ‏نوع میسر نخواهد شد (صادقی‌مقدم، 1385، ص80). نازایى که به معناى ناتوانى در تولید مثل است از زمان هاى باستان به عنوان یک معما توجه انسان ها را به خود جلب کرده و همواره در اندیشه فائق آمدن بر آن بوده است. امروزه پیشرفت های علمی سبب شده است كه بسته شدن نطفه انسان از راه غیر طبیعی امكان پذیر گردد که این دانش تلقیح مصنوعی نامیده می شود. با توجه به اینکه امروزه پیشرفت‌های علمی امکان تولید مثل به شکل مصنوعی تحت عنوان «تلقیح مصنوعی» را میسر ساخته‌ است و رهیافت‌های مختلفی نسبت به آن ارائه گردیده است، لذا این پژوهش با پرداختن به تلقیح مصنوعی از منظر فقه امامیه و اخلاق پزشکی سعی دارد به شکل مقایسه‌ای این رهیافت‌ها را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد.

تعداد صفحه :212

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد : بررسی خمس از دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران