دانلود پایان نامه ارشد : فرهنگ عامه مردم منطقه گنجان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان ادبیّات فارسی

عنوان : فرهنگ عامه مردم منطقه گنجان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: زبان ادبیّات فارسی

عنوان:

فرهنگ عامه مردم منطقه گنجان

استاد راهنما:

جناب آقای دكتر اسفندیارپور

بهار93

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر

حوزه معاونت پژوهشی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول کلیات تحقیق

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

اهمیت وضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..4

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

پرسشهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

فصل دوم

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………7

وجه تسمیه گنجان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

محله های مسکونی کشاورزی…………………………………………………………………………………………………………………………10

رودخانه های فصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….10

سابقه و بیوگرافی ایل شمس الدینی آداب و رسوم گله داری در عشایر گنجان…………………………………………….11

جاهای دیدنی روستای نمونه گنجان………………………………………………………………………………………………………………14

فصل سوم

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….22

جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………22

تجزیه وتحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………………22

فصل چهارم

بخش اول

توضیح در مورد فرهنگ عامیانه وتاریخچه آن………………………………………………………………………………………………24

مراسم واعیاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….25

عقاید و باورها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38

بازیهای محلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..53

نان ها وغذاهای محلی……………………………………………………………………………………………………………………………………..56

پوشاك………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………60

بخش دوم

دوبیتی های محلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..64

لالایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98

آبادون ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..104

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا………………………………………………………………………………………………………………..118

چیستان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..129

داستان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..132

بخش سوم

اصطلاحات محلی

همخوان ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….148

الف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………153

ب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..157

پ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………160

ت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………164

ج…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….167

چ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………170

ح……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………172

خ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………173

د…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….175

ر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..177

ز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..179

س………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….181

ش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….185

ص………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….187

ط……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………187

ع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….188

غ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….189

ف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..189

ق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………191

ک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..193

گ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..197

ل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………201

م…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….204

ن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………208

و……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..211

ه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..213

ی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………215

فصل پنجم نتیجه گیری

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..218

پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………219

محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..219

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………220

 

 

 

 

 

 

 

 

تلفظ واژه ها              كلید

آ-

عا

â آدم-

عادت

ژ ž ژاله
اً –

ع

‌a اَبر –

عروس

ش š شب
ای i این ع وسط و آخر â بعد –

وداع

او u بود غ q غریب
بُرد –

خورد

ف f فوت
ب b باد ق q قاشق
پ p پارو ك k كبوتر
ت- ط t تیز گ g گل
ث- س ص s سوت ل l لانه
ج j جارو م m ماهی
چ چاپ ن n نان
ح h حال و v وال
خ x خوب ه غیر ملفوظ e رفته
د d داد اِو ew شِو
ز-ذ-ظ-ض z زمین اِی ey حیران
ر r رام ی y یك

چکیده:

این پایان نامه پژوهشی است درباره فرهنگ عامه مردم منطقه گنجان، یکی از راههای شناخت فرهنگ و ادب هر قوم آشنایی با فرهنگ شفاهی آن است که مکتوب نمی شود بلکه سینه به سینه نقل می شود و فولکلور آن ملت را شکل می دهد هر چند که دامنه شناخت فرهنگ یک قوم بسیار وسیع و متنوع است بنابراین بررسی و ثبت آنان می تواند ما را به ویژگیهای اصلی آداب و رسوم ملتها رهنمون سازد.

یکی از مناطقی که تا کنون درباره ی آداب و رسوم و عناصر تشکیل دهنده ی فرهنگی آن اقدامی صورت نگرفته است محدوده منطقه گنجان از توابع شهرستان رابر می باشد که به دلیل بکر بودن و درعین حال پویایی و تنوع فرهنگی ویژگیهای خاص خود را دارد و بر این اساس موضوع فوق برای نوشتن پایان نامه انتخاب شد که مورد تأیید شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر قرار گرفت این پژوهش به صورت میدانی انجام شد در تدوین آن از 3 منبع اصلی و 7 منبع فرعی استفاده شده است و دارای 238 صفحه است.

بر این اساس بنده حقیر با ملاقاتی که با بسیاری از افراد پیر و مسن منطقه داشته ام و بسیاری از آداب و رسوم این منطقه هم چنین حدود 900 کلمه از کلمات گویش منطقه گنجان را در این پایان نامه گردآوری کرده ام.

 

واژگان کلیدی در این تحقیق شامل: کلمات گنجان، فرهنگ عامه، دوبیتی، لالایی، اصطلاحات محلی می باشد.

 

مقدمه

در زمان گذشته که نیاز یک روستایی در درون روستا برطرف می شد و نیازی به ارتباط با شهر نبود اما اکنون اگر یک فرد روستایی نتواند با افراد شهرنشین ارتباط زبانی و اجتماعی برقرار کند زندگی برای او بس دشوار می گردد.

آری چنین است که لهجه ها و آداب و رسومهای محلی کم کم رنگ می بازند و دیر نپایند که نابود شوند.

اما چیزی که مسلم است این است که این آثار را ثبت و ضبط کرد و این وظیفه ی ماست که مدعیان فرهنگ و زبان فارسی هستیم.

گویش نیز نشانه ای از میراث زبانی هر جامعه به شمار می رود گویش امروزی زبانی است که اگر چه پیوند انسان ها به شمار میرفت و از لطافت و شیرنی خاصی بهره داشت معذالک در دنیای امروز در چمبر زندگی ماشینی و زبان فراگیر رسانه ای گرفتار آمده و آخرین نفس های خود را در کشور زبانی که چنان مهجور افتاده و از یاد رفته و کسی به حمایت از آن بر نمی خیزند.

در چنین وانفسایی هر گامی از سوی دلسوخته ای برداشته شود جای سپاس و تشکر فراوان است.

این تحقیق شامل 5 فصل می باشد:

فصل اول درباره بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و تحقیق و وفرضیه ها

فصل دوم توضیح در مورد روستا و موقعیت جغرافیایی

فصل سوم جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن

فصل چهارم درباره گویش محلی، دوبیتی، لالایی، چیستان، داستان، مراسم واعیاد، عقاید و باورها، غذاهای محلی و پوشاک می باشد.

فصل پنجم شامل: نتیجه گیری و محدودیت های پژوهشی است.

تعداد صفحه : 232

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***