دانلود پایان نامه ارشد : سینوسهای پارانازال

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته پزشکی

عنوان : سینوسهای پارانازال

دانشگاه ازاد اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پزشکی

عنوان :

سینوسهای پارانازال

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه:

طیف وسیعی از ضایعات، ممکن است سینوسهای پارانازال را درگیرکند؛ این بیماریها شامل سینوزیت حاد و مزمن، آلرژیک، قارچی، کیستها، پولیپها تا ضایعات توموری و شبه تومور مثل پاپیلوما وSCC [1] و ضایعات متاستاتیک مثل لنفوم و همچنین دیسپلازی های استخوانی مثل فیبروز دیسپلازی و سمنتواسیفائینگ فایبروما است.

مطالعات زیادی در این موارد با استفاده از رادیوگرافی کانونشنال، CT[2]، [3] MRI انجام شده که دارای معایبی هستند، از جمله سوپرایمپوزیشن ساختارهای فکی و صورتی در رادیوگرافی کانونشنال، خطر دوز زیاد ناشی از رادیاسیون در CT؛ عدم نمایش استخوان کورتیکال در MRI که در نتیجه این مدالیته در نشان دادن سیستم درناژ سینوس به تنهایی کافی نیست؛ به علاوه معایبی همچون قیمت بالا و عدم دسترسی کافی نیز دارد.(1) در مدالیته CBCT از اشعه مخروطی و دتکتور flat[4] استفاده شده و از مزایایی همچون رادیاسیون کمتر، هزینه کمتر، دسترسی راحت تر، زمان کمتر جهت به دست آوردن و پردازش داده ها استفاده میکند.(2) با توجه به کم بودن تعداد مطالعات در زمینه کاربرد  CBCTدر ارزیابی سینوس های پارانازال و نیاز به سیستم تصویربرداری جهت  sceeningدقیق ضایعات، به بررسی خصوصیات رادیوگرافیکی این ضایعات با سیستم تصویربرداریCBCT می پردازیم.

در اینجا ابتدا به بررسی آناتومی نرمال سینوس ها و نمای رادیوگرافیکی تومورها و کیست ها در تکنیک های تصویربرداری میپردازیم.

آناتومی ناحیه سینونازال:

آناتومی بینی :

نمو حفره نازال از هفته 4 جنینی (روز 24 ام)(3) آغاز میشود که منشا آن از استومودئوم[5] میباشد . در نمو بینی ماگزیلاری پروسس ها از طرفین به سمت همدیگر و به سمت مدیال پروسس ها حرکت میکنند تا محل اولیه 3/2 لب بالا باشند و مدیال نازال پروسس ها به  یکدیگر متصل میشوند تا فیلتروم و کولوملا را در هفته 7 تشکیل دهند.

اتصال غضروف به استخوان را رینیون[6] نامگذاری کرده اند. استخوان نازال در سطح خارجی نسبتا صاف و دارای سوراخ های ریزی برای عبور شاخه های عروقی میباشد. قسمت پشتی بینی[7]  متشکل از استخوان های بینی به طور فوقانی و قسمت پشتی غضروف 4 گوش به طور تحتانی میباشد. استخوان های بینی در قسمت فوقانی باریک تر و ضخیم تر و در قسمت تحتانی، پهن تر و نازکتر میباشد. در قسمت فوقانی با استخوان های فرونتال متصل شده و سطح پشتی استخوان های بینی در میدلاین با صفحه عمودی اتموئید به طور فوقانی و غضروف 4گوش به طور تحتانی اتصال میابد.(1) به طور تحتانی، اتصال استخوان های بینی به قسمت بالایی[8] غضروفهای طرفی-فوقانی[9] متصل شده و یا  overlapمیشودکه این اورلپ حدود mm11 میباشد که با بافت فیبروز تثبیت میشود و به عنوان key stone area  شناخته می شود.)3) حفره بینی در هر طرف به وسیله سپتوم بینی مجزا میشود؛ سپتوم به ساپورت استخوان ها و غضروف های سقف و نوک بینی کمک میکند. مهمترین قسمت سپتوم بینی استخوان وومر، صفحه عمودی اتموئید، غضروف 4 گوش و سپتوم غشایی و کولوملا میباشد که در واقع قطعات استخوانی سپتوم شامل نازال کرست استخوان پالاتین، نازال کرست ماگزیلا، استخوان وومر، نازال و صفحه عمودی اتموئید است. سقف بینی از صفحه نازک غربالی استخوان اتموئید تشکیل شده که فقط mm5 از پهن ترین مارژین خلفی آن را شامل میشود کف بینی به وسیله کام سخت شکل میگیرد که 3/2 قدامی آن به وسیله زواید پالاتینی ماگزیلا و 3/1 خلفی آن به وسیله صفحه افقی پالاتین شکل میگیرد. (1و3) دیواره لترالی بینی بسیار پیچیده تر از دیواره مدیالی آن است سه یا چهار توربینات یا کونکا از دیواره لترالی بیرون میزند که این کونکاها scroll-like هستند و هر چه به طرف بالا پیش میرویم کوچکتر میشوند و آنها به ترتیب تحتانی، میانی، فوقانی، فوقانی ترین نامیده میشوند. فوقانی ترین توربینات در 60% افراد وجود دارد. (شکل1-1)

شکل1-1:آناتومی داخلی و برش ساژیتال از بینی و اجزای تشکیل دهنده سپتوم بینی(صفحه عمودی اتموئید،استخوان وومر،تیغه نازال ماگزیلا وپالاتین،غضروف بینی

هر فضای هوایی که زیر و لترال به هر کونکایی قرار می گیرد به نام مئاتوس نامیده می شود که سینوس های پارانازال از طریق آن به بینی تخلیه می شود(1) همچنین استئوم سینوس و مدخل مجرای نازولاکریمال به مئای تحتانی متصل می شود. توربینات میانی و فوقانی قسمتی از استخوان اتموئید هستند در حالی که توربینات تحتانی استخوانی مجزا است .(3)(شکل2-1)

شکل2-1:نمای توربینات ها و کمپلکس استئومئاتال

کواآنا یک جفت دریچه که از طریق آنها حفره بینی با نازوفارنکس مرتبط میشود.(5)

آناتومی سینوس ها:

دلیل فانکشنال حضور سینوسهای پارانازال از سال 1800 م مشخص شد. نقش سینوسهای پارانازال مشارکت در رزونانس صوتی، گرم و مرطوب هوای تنفسی، افزایش غشای بویایی، نقش ضربه گیر برای سروصورت، فراهم کردن عایق گرمایی برای مغز، مشارکت در رشد صورت و سبک تر کردن استخوانهای سروصورت می باشد که از تمام این دلایل ثبت شده ترین دلیل آن است که سینوسها یک فریم تشکیل میدهند که به حفاظت ازترومای کند[10] مغزکمک می کند.( 1)

استخوان وسینوس فرونتال

ناحیه ای که سینوس فرونتال از جنینی از آن منشا می گیرد می تواند در4-3 ماهگی داخل رحمی قابل تشخیص باشد. چون سینوسهای فرونتال تا سن 6 سالگی به استخوان فرونتال نمی رسند این سینوسها تنها سینوسهای غایب در زمان تولدند که از طریق رسس فرونتال و یا آنهایی که از اینفاندیبولوم منشا می گیرند به اینفادیبولوم درناژ می شوند. (6) اینفادیبولوم به صورت یک کانال برای انتقال ترشحات یا عفونت از سینوس فرونتال به سینوسهای اتموئیدال قدامی و سینوس ماگزیلاری یا برعکس عمل می کند. محل مجرای نازوفرونتال از طریق داخل بینی با منشا توربینات میانی و یا آگرنازی(درصورت وجود) منطبق است. قطاع در ناحیه بالارونده ماگزیلا [11]منجر به رسیدن به نازوفرونتال داکت می شود.(1)

فرونتال رسس مثل نازوفرونتال داکت یک ساختمان توبولار نیست زیرا که شکل و سایز فرونتال رسس به طور وسیع توسط ساختمانهای اطراف مشخص می شود که بطور قدامی به سلولهای آگرنازی، اتموئید بولا به طور خلفی و به قسمت عمودی uncinate process در قسمت مدیال و توربینانت میانی در قسمت لترال ختم میشود. در واقع می توان گفت مجرای نازوفرونتال یک کانال بسته درسطح فوقانی فرونتال رسس می باشد؛ درحالی که یک فرونتال رسس یک فرورفتگی (دپرسیون) قدامی – خلفی عمیق در مئاتوس میانی است؛ یک سینوس فرونتال نمی تواند بدون رسس وجود داشته باشد. (6)

سلولهای آگرنازی ( nasal mound):

این سلولها از فرونتال رسس پنوماتیزه می شوند یعنی ناحیه ای متشکل از قدامی ترین سلولها ی هوایی اتموئید که در قدام ، لترال و زیر فرونتال رسس واقع شده اند و شیوع متغیری برای آن گزارش شده است. (7)(شکل3-1) توسعه سینوسهای فرونتال متغیر است اما در 5-4% افراد هرگز نمو ندارند. شیوع غیبت دوطرفه سینوس فرونتال از 4-3% تا 10% در جمعیتهای مختلف گزارش شده است. آژنزی سینوس فرونتال در بین زنان بیشتر است. غیبت یکطرفه سینوس فرونتال بین 4/7-8/0شیوع دارد.

عوامل عواملی مثل سن، جنس، هورمون و شکل گیری کرانیوفاشیال و عوامل محیطی مثل شرایط آب و هوایی و التهاب موضعی، شکل گیری سینوس فرونتال را کنترل می کنند. سپتومهای سینوس فرونتال در واقع باقی مانده استخوان فرونتال هستند که بین دو سینوس باقی مانده اند که معمولا در قسمت  baseخط میانی یا در قسمت زیرین هستند. بنابراین ممکن است به یک طرف انحراف داشته باشند که وابسته به سرعت رشد افتراقی سینوسهای فرونتال است. هرچند که سپتوم میانی همیشه تقریبا کامل است نواحی موضعی وجود دارد که در آنها دهی سنس[12] اکتسابی یا مادرزادی در سینوسهای فرونتال رخ می دهد که اجازه ارتباط بین دو سینوس فرونتال یا بیرون زدگی [13]مخاطی از یک سینوس به سینوس دیگر را می دهد. در واقع بدلیل همین سپتومها، کانتور سینوس حالت اسکالوپ دارد و در برخی موارد تا 3/1 یا 2/1 ارتفاع سینوس گسترش می یابند. هرچه سینوس بزرگتر باشد سپتومها بهتر در آن توسعه مییابند؛ بطوریکه در یک سینوس هایپوپلاستیک معمولا سینوس تکی است و کانتورهای صاف دارد سینوس فرونتال خوب توسعه یافته به مارژین سوپرااتموئیدال اربیتال نزدیک میشود اما هرگز به اربیت دست اندازی نمیکند ولی می تواند دیواره آن را ریمدل کند. هر صافی مارژین اربیتال می تواند حضور پروسه توسعه یافته از سینوس فرونتال را خبر دهد مثل موکوسل, پنوموسل و …

سینوسهای فرونتال در سایز غیر قرینه هستند و معمولا” سینوس بزرگتر از میدلاین رد شده تا جایی که اینسیژن در میدلاین ممکن است بطور معکوس وارد مخاط این سینوس نسبت به سینوس کوچکتر شود.1و3و6و8

سینوس ماگزیلاری[14]

در مورد نمو حفره سینوس ماگزیلاری باید گفت که این حفره در هفته 10 جنینی در طی پنوماتیزاسیون اولیه تشکیل می شود. در واقع این سینوس از مئاتوس اولیه نشات می گیرد. در هفته 20 در هنگام پنوماتیزاسیون ثانویه، به ماگزیلای در حال استخوانی شدن توسعه می یابد. در طی جنینی سینوس توسعه می یابد تا حفره بینی (nasal-cavity) همراه با ماگزیلا و سایر استخوانهای احاطه کننده بزرگ شود. (3)

هایپوپلازی یکطرفه سینوس ماگزیلاری در 7/1% و در 2/7% از موارد، دوطرفه رخ می دهد. علل هایپوپلازی ماگزیلاری میتواند ناشی از عفونت، مداخلات جراحی، رادیاسیون به استخوان ماگزیلاری در هنگام رشد و نمو این استخوان که می تواند باعث صدمه به مرکز رشد آن شود و در نتیجه یک ماگزیلاری کوچک و سینوس هایپو پلاستیک شود. رشد کم[15] در آنومالیهای اولین و دومین قوس برانشیال مثل تریچرکولین یا مندیبولوفاشیال دیستوزیس، تالاسمی مینور رخ می دهد زیرا که در مورد اخیر تقاضا برای مغز استخوان از پنوماتیزاسیون سینوس ممانعت می کند. از آنجا که این سینوس اولین سینوسی است که در روز 7 جنینی شکل می گیرد موقعیت آن با افزایش سن تغییر می کند.(1)

سپتاها، ساختمان مهمی از جهت جراحی بالا بردن کف سینوس[16] هستند؛ زیرا که سپتوم سینوس یک علت پرفوراسیون غشای سینوس درطی جراحی فوق می باشد. نقش سپتوم آن است که سینوس را به دو یا چند آنترا تقسیم می کند و برای قوی سازی ساختمان استخوانی سینوس نیز مطرح می شود. بهترین نما جهت بررسی سپتاها در تصاویر Axial-CT می باشد و محل سپتوم در پانورامیک بازسازی شده[17]ارزیابی می شود که سپتاها به ترتیب 1) قدامی: در ناحیه پره مولر اول و دوم 2) میانی: درناحیه مولر اول و دوم 3) خلفی: خلف تر از مولر دوم می باشد. شکل سپتوم می تواند به دو نوع کامل یا ناکامل تقسیم شود. سپتاهای کامل خیلی نادرند ولی اگر موجود باشند باعث جداشدن و عدم ارتباط دو قسمت سینوس از هم میشوند. در موارد نادر ممکن است این جداشدگی توسط سپتوم در تمام سینوس دیده شود که مانع از درناژ آنها به سینوس اصلی می شود. این پدیده به عنوان آنترال مخفی جداگانه شناخته می شود و پاتولوژی در این آنترال مخفی رخ می دهد که در موقع جراحی شناسایی می شود و در اکثر مواقع درناژ دو قسمت جدا شده سینوس ماگزیلا توسط سپتوم از طریق یک استئوم جداگانه به حفره بینی انجام می شود، CT نقش مهمی در حضور آنترال جداگانه و پاتولوژی آن ایفا می کند. قسمت باکال و پالاتال سپتاها از قسمت میانی ضخیم تر است .

تقسیم بندی سپتاها در تصاویر AXIAL-CT به سه دسته است:(تصویر4-1)

  1. Buccopalatal
  2. ساژیتال که به صورت قدامی –خلفی هستند.[18]
  3. Transverse که از دیواره مدیالی به لترالی از طریق کف سینوس گسترش می یابند.

برای بدست آوردن زاویه سپتاها می توان آن را با خط میدساژیتال در نظر گرفت، شیوع سپتومهای سینوسی بین 7/32-20% می باشد. (9)

اختلالات تکاملی صورت و فکین مثل سندروم کروزون, تریچرکولین، کلیدیوکرانیال دیستوزیس, هایپرپلازی همی فاشیال می تواند بر حجم سینوسهای ماگزیلاری موثر باشد.(2)

 

 

تعداد صفحه :114

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***