دانلود پایان نامه ارشد : رویه قضایی و نقش آن در تفسیر قرارداد قرارداد

دانلود متن کامل پایان نامه رویه قضایی و نقش آن در تفسیر قرارداد قرارداد

دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد ساری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

عنوان:

رویه قضایی و نقش آن در تفسیر قرارداد قرارداد 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر  احمد امیر معزی    

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر   

پاییز 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                  صفحه

مقدمه 2

فصل اول:کلیات تحقیق 3

1-بیان مساله 4

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 4

3-سوابق تحقیق 5

4-اهداف تحقیق 5

5-سؤالات تحقیق 6

6-فرضیه‏های تحقیق 6

7-روش تحقیق 7

8-موانع و مشکلات تحقیق 7

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق 8

مبحث اول-تعریف عقد و تواق 9

گفتار اول- عقد در لغت 9

گفتار دوم-عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن 9

مبحث دوم-مفهوم تعریف قرارداد 13

مبحث سوم- تفاوت قرارداد با مفاهیم دیگر 15

گفتار اول: تمایز قرارداد از واقعه حقوقی 15

گفتار دوم: تمایز قرارداد از ایقاع 15

گفتار سوم: تمایز قرار داد با قرارداد الحاقی 16

مبحث چهارم-مفهوم تفسیر 17

گفتار اول-معنای لغوی تفسیر 17

گفتار دوم-معنای اصطلاحی تفسیر 18

مبحث پنجم-ضرورت تفسیر 19

مبحث ششم-چگونگی تفسیر قواعد حقوقی 23

مبحث هفتم-مفهوم رویه قضایی 30

مبحث نهم-  تفسیر قراردادها در رویه ی قضائی 35

مبحث دهم-  انصاف و کاربرد عملی آن در تفسیر قراردادها 37

مبحث یازدهم-هدف رویه قضایی 41

فصل سوم-نقش رویه قضایی در تفسیر قرارداد 46

مبحث اول-اصول تفسیر 47

مبحث دوم-لفظ گرایی در تفسیر قراردادها 56

مبحث سوم-تفسیر قراردادها توسط دادرس 58

ب) مفاد قرارداد مبهم می‌باشد 60

مبحث چهارم- روش احراز قصد طرفین 62

مبحث پنجم-موانع تفسیر 87

مبحث ششم- اهمیت تفسیر در قراردادها 88

مبحث هفتم-مشکل تغییر شرایط 100

مبحث هشتم-شیوه های تفسیر قرارداد 105

نتیجه گیری 109

فهرست منابع 111

 

 

چکیده

برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف، در مرحله اجرای تعهدات اجرای تعهد های ناشی از عقد، قاضی ناچار به تفسیر قرارداد است. این تفسیر باید به شیوه علمی و قابل نظارت صورت گیرد و روح نظام قراردادی حاکم بر آن باشد. بی شک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد می باشد. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی بر خورد نکند، باید طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثر بخشی در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود.بنابراین در قراردادهای که نیاز به تفسیر در آنها الزامی است، مانند قراردادهایی که دارای اجمال؛ ابهام؛ سکوت یا تعارض نص در مرحله اجرا دارند، قاضی به عنوان مسئول و مکلف در حل و فصل دعوا می بایست به تمامی ابزارها و وسایل تفسیر قراردادها توجه نماید چرا که تا زمانی که این گونه قراردادها تفسیر نگردند رسیدن به راه حلی برای فصل خصومت منتفی است. پس قاضی چاره ای جز تفسیر چنین قراردادهایی ندارد. بر این مبنا نویسنده در مقاله حاضر به تفسیر قرارداد به وسیله رویه قضایی می پردازد. باید خاطر نشان نمود که روش تحقیق در پایان نامه پیش رو، روش کتابخانه ای و بر مبنای توصیف و تحلیل داده ها می باشد.

 

واژگان کلیدی: تفسیر قرارداد، دادرس، رویه قضایی، انصاف.

مقدمه

حقوق تعهدات و علی الخصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسی حقوق خصوصی به شمار می آید. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به جهت گستردگی، تنوع، کاربرد فراوان و ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه مبرهن و روشن است.

بی شک آنچه وصف اساسی و جوهری در حقوق قراردادها است، همانا قصد و اراده طرفین و برخورد این اراده ها می باشد که تمامی قرارددها مولود این عنصر اساسی است. هدف از تفسیر قرارداد نیز کشف قصد و نیت طرفین عقد در مرحله انعقاد و اجرای عقود و تعهدات است. آنجا که به علت وجود ابهام در متن قرارداد یا اوضاع و احوال خاص در مرحله اجرای قرارداد، اختلاف نزد طرفین حاصل می شود و دادرس را وا می دارد تا با ابزار خاص خود بتواند رفع تنازع کرده، از این طریق عدالت را میسر سازد. یکی از این ابزار که دادرس را در تفسیر قرارداد کمک می نماید رویه قضایی است. رویه قضایی نه تنها در حقوق ایران، بلکه در تمام نظام های حقوقی جهان مورد استفاده است. به نوعی می توان گفت که از جمله منابع مهم دادرسان در تفسیر قراردادها در مواقع اجمال و ابهام در اجرای مفاد عقود و تعهدات است. بنابراین نویسنده در این مقوله به نقش و جایگاه رویه قضایی به عنوان ابزار تفسیر قراردادها در حقوق ایران می پردازد.

 

 

 

فصل اول:کلیات تحقیق

 

 

 

1-بیان مساله

از آنجایی که در طول تاریخ روند حقوقیِ عقود، هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد  بوده است و نیز حقوق تعهدات و قراردادها که از زمره مباحث مهم حقوق خصوصی به شمار می آید، عموماً می توان مبنا و جوهر اغلب عقود را نیت و اراده طرفین دانست و برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف، در مرحله اجرای تعهدات، اجرای تعهد های ناشی از عقد، قاضی ناچار به تفسیر قرارداد است. که این تفسیر نیز به دنبال کشف نیت و اراده طرفین می باشد که باید به شیوه علمی و قابل نظارت صورت گیرد و ساختار قوانین قراردادی حاکم بر آن باشد. فلذا برای اینکه قرارداد روند بدیهی خود را طی کند، طرفین نباید نزاع و اختلافی در تفسیر قرارداد داشته باشند. در این میان بررسی جایگاه روند قضایی در حل این مسئله می تواند راه گشا باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 135

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***