دانلود پایان نامه ارشد : روش اسپلاین غیرچندجمله­ای درجه پنجم برای حل عددی مسائل حساب تغییرات

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی

گرایش :محض

عنوان : روش اسپلاین غیرچندجمله­ای درجه پنجم برای حل عددی مسائل حساب تغییرات

دانشگاه ایلام

دانشکده علوم پایه

پایان­ نامه کارشناسی ارشد در رشته­ ی ریاضی محض

روش اسپلاین غیرچندجمله­ای درجه پنجم برای حل عددی مسائل حساب تغییرات

استاد راهنما:

دکتر رضا جلیلیان

بهمن 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در این پایان­نامه یک مسئله حساب تغییرات با استفاده از معادله اویلر-لاگرانژ تبدیل به مسئله مقدار مرزی می­شود و سپس این مسئله مقدار مرزی با استفاده از اسپلاین غیر چند جمله‌ای كه به درجه پنجم تقلیل می‌یابد، حل می­شود  و یک روش عددی از مرتبه شش بدست می­آید و همگرایی روش نیز بحث شده است و مثالهای عددی ارائه گردیده است که شامل مطالب زیر است:

در فصل اول به ارائه تعاریف وتاریخچه مسئله حساب تغییرات پرداخته شده وهمچنین چگونگی بوجود آمدن مسئله مقدار مرزی از حساب تغییرات بررسی شده است و نیز مثالهایی از این نوع مسائل آورده شده است.

در فصل دوم تاریخچه تعریف اسپلاین و تاریخچه به­کارگیری اسپلاین در حل معادلات دیفرانسیل بحث شده و همچنین روابط سازگار اسپلاین مثلثاتی که به اسپلاین درجه سوم تقلیل می­یابد آورده شده است.

در فصل سوم موضوع اصلی تحقیق که یافتن رابطه اسپلاین غیر­چند­جمله­ای كه به درجه پنجم تقلیل می‌یابد، محاسبه خطا و آنالیز همگرایی روش می­باشد بررسی شده است.

در فصل چهارم با استفاده از روابط بدست آمده در فصل سوم به حل عددی مسئله حساب تغییرات پرداخته و نتایج عددی آورده شده و بالاخره نتایج و پیشنهاداتی آورده شده که می­تواند مورد استفاده پژوهشگران  قرار گیرد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول: مقدمه و کلیات

  • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………2
  • آنالیز عددی…………………………………………………………………………………………………………3
  • درونیابی……………………………………………………………………………………………………………….4
  • معادله دیفرانسیل………………………………………………………………………………………………….4
  • ماتریس……………………………………………………………………………………………………………….10
  • بسط تیلور…………………………………………………………………………………………………………..11
  • خطای برشی……………………………………………………………………………………………………….12
  • فانکشینال……………………………………………………………………………………………………………12
  • معادله اویلر- لاگرانژ………………………………………………………………………………………….12

1 -10- حساب تغییرات…………………………………………………………………………………………………..13

فصل دوم: مروری بر پیشینه تحقیق

2-1-  مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………….29

2-2- تاریخچه تعریف اسپلاین …………………………………………………………………………………….30

2-3- تاریخچه به­کارگیری اسپلاین در حل معادلات دیفرانسیل …………………………………32

2-4- تعریف اسپلاین ریاضی………………………………………………………………………………………..34

2-5- تابع اسپلاین غیرچندجمله­ای درجه سه…………………………………………………………………35

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل سوم: تجزیه و تحلیل اسپلاین غیرچندجمله­ای درجه پنجم

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….42

3-2- تابع اسپلاین درجه پنجم غیرچندجمله­ای……………………………………………………………43

3-3- حل عددی معادله مرتبه دوم………………………………………………………………………………49

3-4- آنالیز همگرایی…………………………………………………………………………………………………..56

3-5- محاسبه خطا……………………………………………………………………………………………………….62

فصل چهارم: نتایج عددی

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………67

4-2- حل عددی مسئله حساب تغییرات………………………………………………………………………68

4-3- مثال­هایی از حساب تغییرات……………………………………………………………………………….68

4-4- نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………83

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………….84

فهرست جداول

عنوان                                                                                                               صفحه

جدول 1-1:جدول جواب برای مثال عددی حل عددی دستگاه به روش نیوتن………………………………………….. 9

جدول 4-1: جدول قدرمطلق بیشترین خطا برای مثال 1…………………………………………………………………………71

جدول 4-2: جدول قدرمطلق بیشترین خطا برای مثال 2 ……………………………………………………………………….75

جدول 4-3: جدول قدرمطلق بیشترین خطا برای مثال 3 ……………………………………………………………………….78

جدول 4-4: جدول قدرمطلق بیشترین خطا برای مثال 4 ……………………………………………………………………….81

  • مقدمه

فصل حاضر به ارائه تعاریف و مفاهیمی می‌پردازد که در سراسر تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرند. ابتدا تعاریفی از آنالیز عددی[1] و درونیابی[2] ارائه می‌شود. سپس تعاریفی از معادلات دیفرانسیل[3] که به جهت تجزیه و تحلیل مسائل حساب تغییرات[4] به این عرصه وارد شده‌اند، صورت خواهند گرفت و به دنبال آن انواع ماتریس‌ها[5] مطالعه می‌شود. بعد از آن به مسئله حساب تغییرات و حل مثالهایی از این نوع مسئله، پرداخته می‌شود.

فصل دوم به مروری در خصوص تاریخچه و پیشینه‌ای از تحقیقات صورت گرفته اختصاص دارد. همچنین تاریخچه به کارگیری اسپلاین[6] در حل معادلات دیفرانسیل معرفی می‌گردد و در آخر تابع اسپلاین درجه سه غیرچند جمله‌ای[7] شرح داده می‌شود.

در فصل سوم ابتدا به تجزیه و تحلیل تابع اسپلاین درجه پنجم[8] غیرچندجمله‌ای پرداخته می‌شود و فرمول اسپلاین درجه پنجم غیرچندجمله‌ای به دست می‌آید و پس از آن آنالیز همگرایی[9] روش بحث می‌شود و سپس به محاسبه خطای[10] این نوع اسپلاین پرداخته می‌شود.

در نهایت، فصل آخر هم به حل عددی مسئله حساب تغییرات پرداخته می‌شود و همچنین برخی منابع به جهت مطالعه موضوعات مرتبط با تحقیق ارائه می‌شود که می‌تواند کمکی به شروع تحقیقات آینده باشد.

مطالب این فصل با توجه به منابع شماره33،30،21،19،14،13،12،11،10،9،8،7،6،5،3،2،1 ارایه شده است.

 

تعداد صفحه : 102

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***