دانلود پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر : معماری سازمانی و معماری سرویس گرا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  کامپیوتر با عنوان : معماری سازمانی و معماری سرویس گرادر ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی

 سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد”M.Sc”
مهندسی كامپیوتر- نرم افزار

 موضوع
معماری سازمانی و معماری سرویس گرا

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
معماری سازمانی رامی توان به جنگلی از مدل هایی تشبیه کرد که در صورت عدم استفاده از یک
نقشه راهنما ، طی طریق در آن تقریباً غیر ممکن است . نقشه راهنمای جنگل مدل های معماری ،
چارچوب نام دارد .
چارچوب ، ساختار منطقی برای دسته بندی مسائل معماری ارائه می کند که از طریق آن جامعیت
و تعامل پذیری محصولات معماری از یک سو و همسویی فناوری اطلاعات با کسب و کار سازمان از
سوی دیگر ، تضمین می شود . به این ترتیب ، چارچوب کلیدی ترین مفهوم
در حوزه معماری سازمانی محسوب می شود که بدون استفاده از آن دستیابی به مزایای موعود
ناشی از اجرای معماری سازمانی ، غیر ممکن می نماید .
در این سمینار ابتدا چارچوب های معماری سازمانی رایج در دنیا شناسایی و معرفی شده اند.
سپس معماری سرویس گرا که روشی برای سیستم های توزیع شده است و عملکرد سیستم
بصورت سرویسهای مستقل در اختیار کاربران و یا سایر سرویسها قرار می گیرد بیان شده و
در ادامه اصول و راهکارهای تجزیه و تحلیل سرویس گرایی بیان می گردد .
مقدمه
باگذشت زمان ، سازمان ها و متناسب با آنها سیستم های مرتبط با سازمانها به سرعت گسترده
و پیچیده شده اند . در اثر گسترش سازمان ها ، از نظر ساز و کارها ، سیستم ها ، افراد و فناوری ها ،
پیچیدگی سیستم های متناظر با آنها نیز افѧزایش می یابد . هم اکنون مدیریت
سازمان ها مساله ای فراتر از مدیریت سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری سازمان بوده
و کلیه مولفه های تشکیل دهنده یک سازمان را تحت تاثیر قѧار میدهد . توسعه و بهبود چنین
سیستم های پیچیده ای مستلزم برنامه ریزی دقیق و سازگار با ماموریت و اهداف سازمان است
و چنین برنامه ریزی نیازمند درک صحیح مولفه های اصلی سازمان است . یکی از
راه حل های درک بهتر چنین سیستم هایی ، شکستن سیستم به اجزا تشکیل دهنده و لایه بندی
آن است .
معماری سازمانی راه حلی مناسب برای این منظور است و بیان مید ارد که چگونه مولفه های
یک سازمان مانند فرایندهای حرفه ، مسئولیت های سازمانی ، خدمات ، بѧستر پایه و فن آوری
اطلاعات ، چه در سیستم های کنونی و چه در سیتسم های آتی با یکدیگر سازگار شده و یک
سیستم توانمند ، با سازگاری درونی و برونی بالا را متناسب با پیشران های سازمان ایجاد
نماید . معماری سازمانی در واقع ابزار تحقق نیازمندی هاست و چنانچه نیازمندی ها متناسب
با ماموریت و اهداف سازمان شناسائی شود ، می توان معماری سازمانی را ایجاد نمود. به
نظر می رسد روشهای قدیمی جوابگوی نیازهای در حال رشد کنونی نѧستند و نیاز به ایجاد و
بکارگیری روشهایی است که بوسیله آنها بتوان بر پیچیدگیها بصورت کاراتر و در زمانی
کوتاهتر غلبه کرد از سوی دیگر امکان کنار گذاشتن سیستم های موجود که تا به حال مشغول
سرویس دهی به مشتریان بوده اند وجود ندارد و می بایست سیستم های جدید را بصورت
یکپارچه و در کنار همین سیستم های فعلی بوجود آورد معماری سرویس گرا با تکیه بر
اصول سرویس گرایی و محاسبات و سرویس های توزیع شده بر پایه پروتکلهای شبکه و
لایه های منطقی سرویس بعنوان راه حلی مناسب جهت از میان برداشتن مشکلات و مسائل مذکور مطرح می گردد .
تعداد صفحه :51
قیمت : پنج هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com