دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع :ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﻫﺎی ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺮ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مهندسی صنایع با عنوان : ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﻫﺎی ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺮ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ  واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب داﻧﺸﻜﺪه ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ
”M.Sc” ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ -ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ

ﻋﻨﻮان  :  ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﻫﺎی ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺮ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:
امروزه واژه نانو تكنولوژی برای توضیح جامع تمامی فعالیت های انجام شده در سطح اتمی مولكولی كه
كاربردی در دنیای حقیقی داشتند به كار می رود. از آنجا كه نانوتكنولوژی همواره در حال دگرگونی زندگی بشر بوده و
جایی است كه تكنولوژی امروزه ما به آن سمت حركت می كند، تحقیق و توسعه در این زمینه، در نوك پیكان گستره
وسیعی از رشته هاست. اصطلاح نانوتكنولوژی در هرجایی كه دانشمندان تكنولوژِست ما با عناصر سازنده مواد، اتمها و
مولكولها سرو كار دارند، به كار می رود. در واقع علوم و تكنولوژی در مقیاس نانو،ٍ مرزهای شیمی، علم مواد، پزشكی و
سخت افزارهای كامپیوتر و تحقیقاتی كه ادامه انقلاب تكنولوژی را ممكن می سازد در نوردیده است.
فناوری نانو و تولید مواد در ابعاد نانومتری، موضوع تحقیقی جذابی است كه در دهه اخیر توجه بسیاری را به
خود معطوف داشته است. نانو كامپوزیتها نیز به عنوان یكی از شاخه های این فناوری جدید، اهمیت بسیاری یافته و یكی
از زمینه های تحقیقی فعال به شمار می آیند. علاقه به نانو كامپوزیتها در سراسر جهان سبب شده است كه بسیاری از
مراكز تحقیقاتی، پژوهشی و شركتها بر روی توانایی بالقوه كاربردی این مواد به مطالعه بپردازند.
نانو كامپوزیتها دارای یك برتری نسبت به مواد كامپوزیت می باشند كه شامل تركیب ذرات در حوزه مولكولی
یا نانو، در ماتریس پلیمری، فلز یا سرامیكی می باشد. در همه موارد مشاهده می شود كه مقدار ظرفیت نانو ذرات در این
ماتریسها می تواند، به طور كامل خواص این مواد را تغییر دهد، این ناو ذرات به عنوان تقویت كننده ماتریس و همچنین
تغییر دهنده رفتار الكتریكی مواد پایه به كار می روند.
در این مواد اندازه مهم می باشد، بسیاری از خواص فیزیكی و مكانیكی، به طور هفتگفتی، با بی نهایت كوچك
شدن این ذرات در حد مولكولی، بهبود می یابند. كسب این مخلوط در حد مولكولی یكی از اهداف مهم حال حاضر
دانشمندان می باشد.
باید توجه كرد كه تنها با اضافه كردن نانو ذرات به یك ماتریس، به خواص فوق العاده ای نمی رسیم، بلكه این
تركیب باید شرایطی را رعایت كند. مثلا فرض كنید یك سری ورقه های پر كننده ای را به كامپوزیتها اضافه كرده باشیم،
اگر ورقهای كوچك معدنی به صورت متراكم به هم چسبیده باشند رفتارشان، خیلی متفاوت از مواد كامپوزیتی معمولی
نمی باشد.

هنگامیكه یك عملیات حرارت سطحی به كار گرفته شود، فضای بین ورقهای معدنی افزایش یافته و مولكولهای
پلیمری اجازه حركت یا ورود با سهولت بیشتری در بین این ورقها پیدا می كند. در حالت اخیرا، كه ورقهای كوچك
معدنی به طور كامل پراكنده شده اند (ورقه ورقه شده اند)، سطح ویژه در حالت ماكزیممش می باشد، بنابراین خواص، به
طور شگرفتی تغییر می كند.
در نهایت باید عنوان كرد كه كامپوزیت های پلیمری به علت خواصی مانند استحكام، سفتی و پایداری حرارتی
و ابعادی، چندین سال است كه در ساخت هواپیماها، خودروها، صنایع بسته بندی و … به كار می روند. با ظهور و به كار
گرفتن نانو تكنولوژی، كامپوزیت های پلیمری بسیار جذاب تر خواهند شد…
در سمینار حاضر به طور اختصاصی روی نانوكامپوزیت پلی استر غیر اشباع بحث شده است.
پلی استر غیر اشباع پلیمری ترموست است كه سنتز آن از طریق پلیمریزاسیون درجا صورت می گیرد.
نانو ذراتی كه به كار رفته اند در سنتز نانوكامپوزیت حاضر خاك رس، Tio2 و AL2O3 می باشند.
خاك رس به كار رفته بیشتر از نوع مونت موریلنت (MMT) و گونه های مختلف از انواع آن می باشد.
سنتز و خصوصیات مكانیكی هر كدام به طور اختصاصی توضیح داده شده است.

تعداد صفحه :256

قیمت :3500 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com