دانلود پایان نامه ارشد رشته معدن :محاسبه میزان تولید بهینه از منابع زغال سنگ ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  معدن با عنوان : محاسبه میزان تولید بهینه از منابع  زغال سنگ ایران 
در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دلایل پیش بینی افزایش قیمت زغال سنگ در آینده
با نگرشی کلی به میزان ذخایر قطعی و احتمالی ایران و با توجه به میزان استخراج سالیانه آن
می توان پیشبینی کرد آه استخراج تمامی ذخایر ایران حدود ١٠٠٠ سال به طول خواهد انجامید.
ایران در حال حاضر یكی از آشورهای وارد آننده زغال سنگ است و حدود ٤٠-٤٥ درصد نیازهای
خود را از آشورهای آلمان و استرالیا تأمین می آند. این در حالی است آه از یك طرف روز به روز
بر ظرفیت فولاد سازی آشور افزوده می شود و نیاز ایران به این ماده معدنی بیشتر می شود و از
طرف دیگر در جهان تقاضا برای زغال سنگ رو به افزایش است.
در سال ١٨٦٠ میلادی اهمیت زغال سنگ به قدری بود آه ٦٠% آل ارزش مواد معدنی
جهان را به خود اختصاص داده بود. اما با ورود نفت و گاز به عنوان منابع تامین انرژی جهان، سیر
نزولی طی آرده و به آمتر از ٢٠% آل ارزش مواد معدنی جهان رسید. در سال های اخیر دوباره
تقاضا برای زغال سنگ افزایش یافته به طوری آه در سال ١٩٩٥ میلادی میزان تقاضای جهان برای
زغال سنگ برابر با ٣/٦ میلیارد تن بوده و برای سال ٢٠٠٥ این مقدار ٥ میلیارد تن تخمین زده
می شود[2]. البته باید در نظر داشت آه در سال ٢٠٠٥ منابع نفت و گاز هنوز پابرجا هستند و بعد از
اتمام این ذخایر است که بر اهمیت و میزان تقاضای زغال سنگ بطور قابل توجهی افزوده خواهد شد.
با افزایش تقاضا برای زغال سنگ، قیمت آن نیز بالاتر خواهد رفت و این افزایش قیمت تاثیر مستقیم
روی صنعت فولادسازی آشور خواهد گذاشت.
محاسبه میزان تولید بهینه از منابع زغال سنگ ایران
٢
افزایش تقاضای زغال سنگ تنها عامل تاثیر گذار بر روی افزایش قیمت جهانی آن نیست. از
عوامل دیگری که در سالهای اخیر بخصوص در کشورهای اروپایی سبب افزایش قیمت زغالسنگ
شده، عواملی نظیر تاثیر استخراج زغالسنگ بر آلودگی و تخریب محیط زیست و همچنین مسئله
بهداشت و سلامت کارگران می باشد.
١-١-١ تخریب و آلودگی های محیط زیستی ناشی از استخراج و فراوری زغال سنگ
نیاز روز افزون بشر به زغال سنگ به عنوان منبع انرژی و سایر مصارف و پیشرفت در
زمینه تكنولوژی معدن آاری، سرعت تولید آن را چندین برابر کردهاست. همگام با این پیشرفت اثرات
مخرب ناشی از تولید نیز افزایش یافته است. از جمله اثرات مخرب حاصل از استخراج زغالسنگ
میتوان نشست زمین، آلودگی هوا در اثر انفجار، آلودگی سفره های آب، انتشار گاز متان و گرد و
غبار، انفجار گاز متان، نابودی مراتع و جنگل ها و تخریب شدید شكل ظاهری محل استخراج را نام
برد.
باتوجه به گستره شرایط تشكیل زغال سنگ و تغییر میزان ترآیبات آن، زغال سنگ در انواع
متنوعی یافت می شود. زغال سنگ استخراج شده از معدن جهت رسیدن به استانداردهای بازار فروش
وهمچنین آاهش اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از مصرف، درآارخانه های زغال سنگ شویی
تحت عملیات شستشو قرار میگیرد. البته با توجه به شرایط محیطی، حداآثر خاآستر قابل قبول در
صنایع مختلف، متفاوت است. به عنوان مثال در آشورهایی مثل هندوستان به دلیل قابلیت شستشوی
مشكل، زغالسنگ ٢٥ درصد خاآستر به عنوان آك متالورژی در نظر گرفته می شود.
پساب های ناشی از فلوتاسیون زغال سنگ
بیشتر آانی های همراه زغالسنگ هیدروفیل هستند. بنابراین جداسازی زغال سنگ از
باطله های همراه به روش فلوتاسیون و با استفاده از این خاصیت صورت می گیرد. البته در این فرایند
از مواد شیمیایی مانند آف سازها، آلكتورها و تنظیم آننده ها هم استفاده می شود. به ازای هر تن جامد
محاسبه میزان تولید بهینه از منابع زغال سنگ ایران
٤
آرایش یافته برای پالپ اولیه، حدود ٢-۶ متر مكعب [4] آب مصرف می شود آه قسمت عمده آن
همراه با باطله خارج می شود. آب موجود در باطله معمولاً به روش های غلیظ آردن پالپ توسط
تیكنرهای موجود و رسوب دادن ذرات جامد در سد باطله، از ذرات جامد جدا می شود و به آارخانه
بازگشت داده می شود. معمولا جلوگیری از نفوذ آب مصرف شده در فلوتاسیون به محیط عملاً
غیرممكن است. زیرا آب از طریق خلل و فرج سد باطله به سفره آب های زیرزمینی راه می یابد و یا
در صورت غیر قابل نفوذ بودن بستر سد از دیواره های آن جریان می یابد. بنابراین تعیین ترآیب
پساب های حاصل از فلوتاسیون و همچنین تاثیر یون های مختلف موجود در آن بر روی محیط طبیعی
امری مهم و ضروری است. ترآیبات موجود در پساب های فلوتاسیون زغال سنگ شامل باقیمانده
مواد شیمیایی مختلف مورد مصرف در فلوتاسیون و ترآیب حاصل از انحلال و اآسیداسیون آن است.
تعداد صفحه :177

قیمت شش هزار تومان

 


***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com