دانلود پایان نامه ارشد رشته معدن :طراحی لرزه نگاری 3بعدی درمناطق زمین شناسی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معدن با عنوان : طراحی لرزه نگاری سه بعدی در مناطق پیچیده زمین شناسی جنوب ایران
در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
“M.Sc”پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد
اكتشاف- مهندسی معدن
عنوان :
طراحی لرزه نگاری سه بعدی در مناطق پیچیده زمین شناسی جنوب ایران

برای رعایت حریم خصوصی اسامیاستاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده
تولید شده بوسیله 1 آرایه چشمه و گیرنده در برداشت دانسته های لرزه ای برای تضعیف امواج سطحی
، ثبت صحیح امواجی كه طول 2 چشمه استفاده می شوند. از طرفی با توجه به فاصله نمونه برداری مكانی
موج كوتاهتری از دو برابر فاصله دو ایستگاه دارند مقدور نبوده و بنابراین با استفاده از آرایه های چشمه
و گیرنده می توان این امواج را كه مستعد الیاس
شدن هستند تضعیف كرد. بنابراین برای تضعیف 3
بیشتر این پدیده ها (امواج سطحی و الیاسینگ مكانی)، نیاز به بهینه سازی آرایه ها داریم.
یكی از روشهای بهینه سازی آرایه چشمه و گیرنده روش همامیخت مكانی
است. در این روش هر آرایه
پیچیده
تشكیل شده كه با قرار گرفتن كنار هم یك آرایه بزرگ بوجود می آورند. با 6 از چند آرایه ساده 5
7 استفاده از آرایه های ساده 2 و 3 عضوی و قرار دادن نقاط فرورفته
پاسخ 8 این آرایه ها در پهنای كناری
نهایی آرایه می توان این پهنا را تضعیف كرد. با توجه به اینكه هر دو آرایه چشمه و گیرنده روی دامنه
امواج ایجاد شده تاثیر می گذارند و مقدار كل تاثیر آرایه چشمه و گیرنده برابر با مجموع این دو تاثیر بر
حسب دسی بل است، می توان با استفاده از تاثیر آرایه چشمه بر پاسخ نهایی آرایه های چشمه و
گیرنده نیز پاسخ نهایی را بهینه كرد.
در عملیات دوبعدی چشمه و گیرنده در امتداد هم قرار دارند و آزیموت
بین امتداد آنها صفر است، ولی
در عملیات سه بعدی این زاویه ثابت نبوده و متغیر است، بنابراین در بهینه سازی آرایه چشمه و گیرنده
نیاز به بررسی پاسخ نهایی در تمامی آزیموتهای موجود بین امتداد چشمه و گیرنده می باشیم تا پاسخ
برابر و پهناهای فرعی تضعیف شده باشد. در این پایان 10 نهایی در تمامی آزیموتها دارای پهنای اصلی
نامه پس از بررسی آرایه های خطی و سطحی در آزیموتهای متفاوت به
این نتیجه می رسیم كه آرایه های سطحی در آزیموتهای مختلف پاسخ بهتری از آرایه های خطی
می
دهند و به همین دلیل پیشنهاد شده است كه در عملیات سه بعدی از آرایه های سطحی بجای آرایه
های خطی استفاده شود.
مقدمه
با توجه به نیاز دنیا به سوختهای آلی و تامین انرژی مصرفی از این طریق ، استفاده از روشهای
ژئوفیزیكی در سالهای اخیر بطور گسترده ای در اكتشاف و بهره برداری مخازن نفت و گاز اهمیت
خودراآشكارساخته است.
در میان تمامی روشهای ژئوفیزیكی ،روش لرزه نگاری در این سالها به یگانه روش سودمندبا ضریب
اعتماد نسبتا خوبی در این زمینه تبدیل گردیده است.
در عملیات لرزه ای مانند تمامی روشهای ژئوفیزیكی یك سری دانسته وارد شده و سپس عملیات
پردازش و تفسیر بر روی آن صورت می گیردو بالطبع هر چه این دانسته ها دقیق ترو با كیفیت بیشتری
باشد نتایج بهتری حاصل می گردد.
یكی از مهمترین شاخصهای كیفیت یك عملیات لرزه ای، بالا بودن نسبت سیگنال به نویز یا كم بودن
نویز های خطی (امواج سطحی)، نویزهای اتفاقی ثبت شده درهنگام دریافت امواج می باشد.
روشهایی كه در ابتدا تا سال 1990 م بر اكتشافات لرزه ای حكمفرما بود بر مبنای آرایه ها با طول بلند
جهت حذف طول موجهای امواج سطحی بودكه باعث از دست دادن اطلاعات در لایه های شیبداربود و
بطور كلی مشكلات زیر را داشت [1]
– مشكل الیاسینگ مكانی
– عدم پاسخ دهی درجهتهای مختلف درطراحیهای سه بعدی
– عدم پاسخ دهی درافستها و دورافتها
در این تحقیق با بررسی معایب و موانع موجود بر سر راه عملیات لرزه نگاری، راه حلهای مختلف در
جهت حل مشكلات مختلف بررسی گردیده و درتعدادی از پروژه های در دست اقدام به مرحله عمل
رسانده می شود.
در لرزه نگاری اكتشافی، طراحی به یك مرحله پردازشی اتلاق می شود كه سعی دارد رخدادهای لرزه
ای را از لحاظ موقعیت و میزان تمركز و وضوح بهبود بخشد. این عبارت اساساً هم معنی با تصویر سازی
است. قبل از طراحی ، معمولاً دانسته های لرزه ای اولیه با فرضیات اولیه با تریسهای پلات شده در
موقعیت سطحی گیرنده و محور عمودی زمان به نمایش در می آیند این بدین معناست كه بازتاب های
شیب دار در مختصات جانبی صحیح قرار نداشته و محور عمودی زمان نیازمند تبدیل به عمق می باشد.
علاه بر متمركز كردن و استقرار مكانی، الگوریتم های طراحی موجب تنظیم فاز دامنه دانسته های لرزه
ای شده و اثرات گسترش هندسی را كاهش می دهند.
18
طراحی را می توان بعنوان یك راه حل تقریبی برای مسئله معكوس میدان موج الاستیكی معرفی كرد
. برای تخمین پارامترهای الاستیكی زمین بایستی میدان موج الاستیكی معكوس بعنوان ورودی مورد
استفاده قرار گیرد. عموماً یك مسئله ساده را می توان با یافتن راه حلی با استفاده از معادلات
دیفرانسیلی كاهش دانسته شده و با مد نظر قرار دادن مشخصات ضرایب معادله بعنوان نقشهای مكانی و
با توجه به شرایط مرزی مناسب حل كرد.
اگر چه چنین پردازشی اغلب خیلی مشكل است ولی خیلی ساده تر از انجام مسئله معكوس
است.معمولاً حل معادله معكوس به تخمین ضرائب معادله دیفرانسیل جزئی می انجامد این در حالی
است كه تعداد ورودیها برای تعیین كلیه خروجی های انتظار داشته كافی نیست. علاوه بر این، مسائل
معكوس عموماً غیر خطی اند و راه كارهای عملی بطور معمول، تقریبهای خطی شده هستند یعنی اینكه
به یك مدل اولیه فرض شده خیلی حساس می باشند. و این جای بسی بدشانسی است زیرا آگاهی و
شناخت از زیر سطح خیلی محدود می باشد و ساختار مدلهای اولیه فوق العاده مشكل است.[3]
بنابراین به دلایل متعدد، طراحی مضاف بر اینكه یك راه حل تقریبی برای مسئله معكوس است، غیر
خطی بودن نیز اضافه می گردد. لزوم یافتن راه حل های تقریبی به تعداد زیادی از الگوریتمهای متفاوت
طراحی منتهی می شود. با راههای مختلف كه وجوه مشابه زیادی نیز دارند می توان الگوریتمهای
متفاوت طراحی را دسته بندی كرد.
تعداد صفحه :160

قیمت شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com