دانلود پایان نامه ارشد رشته معدن: سنگ آهك و كاربرد آن در صنعت متالورژی ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معدن  با عنوان : سنگ آهك و كاربرد آن در صنعت متالورژی ایران

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی دانشكده تحصیلات تكمیلی

سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی معدن – اكتشاف اكتشاف
عنوان :
سنگ آهك و كاربرد آن در صنعت متالورژی ایران ژی ایران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده :
سنگ آهك و دولومیت از جمله مواد اصلی صنعت ساختمانی اند و مصالحی از قبیل خرده سنگ،
سیمان، آهك و سنگهای ساختمانی از آنهاتهیه می شود. سنگهای كربناتی و محصولات مشتق از آنها بعنوان
كمك ذوب، مواد اولیه شیشه سازی، دیرگدازها، پركننده ها، ساینده ها، مواد تحكیم خاك، مواد اصلی
فرآیندهای شیمیایی و بسیاری موارد دیگر به كار می روند .
پیشینه استفاده از سنگ آهك و دولومیت به ماقبل تاریخ بر می گردد، اما همچنان بطور مداوم ، كاربرد و
محصولات جدیدی از آنها كشف می شود .
سنگهای كربناتی حدود 15 درصداز سنگهای پوسته زمین را تشكیل میدهند و بطور وسیعی پراكنده و
قابل استخراج اند. این سنگها در تمام قاره ها یافت می شوند و چه بصورت روباز و چه بصورت زیرزمینی، از
سازندهایی كه سن آنا از عهد پركامبرین تا عهد حاضر تغییر می كند استخراج می شوند. ذخایر سنگهای
كربناتی عظیم و عملاً نامحدود است. البته بایستی توجه داشت كه كانسارهای با درجه خلوص بالا كمیاب
اند و در بعضی از مناطق در دسترس نیستند. سنگ آهك و دولومیت آنقدر مورد استفاده و فراوان اند كه
تولید آنها رقمی بسیار بالاست . در بین مواد معدنی، شن و ماسه تنها موادی اند كه با حجمی بیشتر از
سنگهای كربناتی استخراج می شوند .
هدف از این سمینار آن است كه اطلاعاتی كلی از سنگهای كربناتی به خواننده بدهد. این اطلاعات شامل
تركیب، توزیع،تولید و گسترش و موارد كاربرد این سنگها است .

مقدمه :
سنگهای آهكی تا حدودی به علت داشتن ارزش اقتصادی مورد توجه می باشـند . از سـنگ آهـك خـرد
شده، در اجزای سنگی بتن ، برای زیرسازی آسفالت خیابان و از حالت پودری آن بـرای كودهـای شـیمیایی
استفاده می شود .
سنگ آهك بر اثر عمل تكلیس به آهك تبدیل می شود و یكی از اجزای اصلی تـشكیل دهنـده سـیما ن
پورتلند می باشند . آهك همچنین بعنوان كمك ذوب برای احیای سنگ معدن آهن و بعنوان مواد پر كننـده
كاغذ مورد استفاده قرار می گیرد . ارزش اقتصادی سنگهای آهكی و نقش آنها به عنوان سنگ مخـزن مـواد
نفتی و آبهای زیرزمینی انگیزه خوبی برای مطالعة آنها بوده است 2/1. تا 3/1 نفت جهان از سنگهای مخزنی
آهك یا دولومیتی بدست می آید . بهره دهی بعضی از چاههای آهكی به میزان بیش از 100,000 بـشكه در
روز قابل توجه است مناطقی آهكی به توسط سیستم زهكـشی كارسـتی كـه معلـول پدیـده انحـلال اسـت
مشخص می شوند .
به جرأت می توان گفت صنایع عظیم فولاد كشور به حق تحت عنوان صنایع مادر نام گرفته است . بـرای
چرخیدن چرخهای این صنایع عظیم ، افراد مؤسسات شركتها و سازمانهای متعددی دست به دست هم داده
اند و حاصل تلاش دسته جمعی آنها محصولات فولاد كشور است .
از جمله شركتهایی كه در این صنعت نقش دارند شركت تأمین مواد معدنی ص نایع فولاد است كه تـأمین
سنگ آهك و دولومیت مورد نیاز صنایع فولاد كشور بخشی از فعالیتهای آن به شمار می آید .
سمینار حاضر بخشی از كاربردهای آهك را در صنایع مورد بررسی قرار داده است اگر چه به طور اختصار
به این موضوع پرداخته اما بخشی از نیازهای اولیه هر خواننده ای را تأمین می كند و میتوان اطلاعات اولیـه
را دربارة سنگ آهك و كاربرد این ماده مصرفی در صنایع را به خواننده داد.

در فصل اول این سمینار به سنگهای رسوبی و مشخصات كلی آنها و طبقه بنـدی ایـن دسـته از سـنگها
پرداخته ایم .
فصل دوم مربوط به زمین شناسی ؛ كانی شناسی و من شأ سنگهای كربناته كه آهـك بخـشی از آنهاسـت
مورد بررسی قرار گرفته است .
فصل سوم دربارة اكتشاف ونحوة مغزه گیری و حفاری سنگها و برداشت نمونه های سـطحی بحـث شـده
است .
فصل چهارم راجع به ارزیابی ، آزمایش و استخراج سنگهای آهكی میباشد .
فصل پنجم كاربرد آهك در صنایع و ته یه فولاد و نقش آهـك بعنـوان كمـك ذوب و زودودن مـواد زائـد
موجود در سنگ آهن مرور شده است .
فصل ششم سمینار هم به چشم اندازه آینده این ماده مصرفی و آینده متالوژی در كشور و نتیجه گیـری
می پردازد .
در این سمینار اطلاعاتی مورد بررسی و مطالعه قرا رگرفته است كه امیدوارم ا ین مطالب جمع آوری شده
برای خواننده های عزیز مفید واقع شود.

تعداد صفحه :92

قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com