دانلود پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات: شناسایی و ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت بر انتقال دانش

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

گرایش : تجارت الکترونیک

عنوان :  شناسایی و ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت بر انتقال دانش

دانشگاه شیراز

دانشكده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه كارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات

(تجارت الکترونیک)

شناسایی و ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت بر انتقال دانش از دانشگاه به شرکت­های نوپا

استاد راهنما:

دكتر فریدون شعبانی نیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

در  سال­های اخیر شرکت­های مشتق شده از دانشگاه (اسپین­آف­ها) به عنوان مولد کارآفرینی و توسعه­ی اقتصادی در کشورهای توسعه یافته محسوب می­شوند. امروزه با رشد و توسعه­ی تحقیقات دانشگاهی در حوزه­های مختلف و مخصوصا در حوزه­ی فناوری­های نوین رویکردی جدید در انتقال فناوری از دانشگاه­ به بخش­های صنعتی به وجود آمده است.

بررسی نحوه­ی شکل­گیری این شرکت­ها، عوامل مؤثر بر رشد و توسعه­ی آن­ها، همچنین شناسایی موانع شکل­گیری­ و­ عوامل موفقیت این شرکت­ها از عواملی است که امروزه به شدت مورد توجه مطالعات حوزه­ی کارآفرینی و کسب­وکار قرار گرفته است. در این تحقیق سعی شده است با مطالعه­ی موردی یکی از دانشگاه­های بزرگ کشور (دانشگاه شهید باهنر کرمان) به شناسایی موانع و عوامل موفقیت در انتقال فناوری از دانشگاه­ به شرکت­های نوپا و صنایع پرداخته شود. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ایجاد زیرساخت­های تکنولوژیکی و مکانیزم­های قانونی و تغییر فرهنگ و سیاست­های دانشگاه در جهت تجاری کردن ایده­ها و پروژه­های پژوهشی از عوامل موثر بر موفقیت انتقال دانش می­باشند. علاوه بر این عدم مهارت­های کافی مدیریتی، فنی، بازاریابی و مذاکراتی دفتر ارتباط با صنعت مانع بزرگی در جهت تجاری سازی ایده­ها می­باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

فصل اول: مقدمه و طرح مسئله

 • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. . 1
 • بیان مسئله و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………… 1
 • اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. 3
 • سوالات یا فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………… 3
 • کلمات کلیدی………………………………………………………………………………………………. 4
  • انتقال تکنولوژی………………………………………………………………………………………………. 4
  • اسپین­آف­ها یا شرکت­های نوپای دانشگاهی…………………………………………………. 4
  • دفاتر انتقال تکنولوژی (TTO)………………………………………………………………………. 4
 • سازمان­دهی پایان­نامه…………………………………………………………………………………… 4

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

 • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. . 5
 • فناوری…………………………………………………………………………………………………………… . 6
 • انتقال فناوری……………………………………………………………………………………………….. 8
  • روش­های انتقال فناوری…………………………………………………………………………………. 9
 • انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت(UITT)……………………………………………… 10
  • سهام­داران اصلی در UITT ………………………………………………………………………….. 10

عنوان                                                                                                  صفحه

 • فرآیند انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت…………………………………………………… 10
 • مکانیزم­های انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت………………………………………….. 11
 • اسپین­آف­های دانشگاهی…………………………………………………………………………….. 13
  • مراحل شکل­گیری اسپین­آف…………………………………………………………………………. 13
  • انواع اسپین­آف………………………………………………………………………………………………… 14
 • عوامل موثر بر توسعه­ی شرکت­های اسپین­آف………………………………………….. 15
  • سطح ماکرو: مکانیزم­های حمایتی دولت و صنعت در فرآیند ایجاد اسپین­آف 15
   • قانون Bayh-Dole و تاثیرات آن……………………………………………………… 17
   • صندوق حمایت از پژوهشگران کشور……………………………………………….. 18
  • سطح مزو: مکانیزم­های حمایتی دانشگاه………………………………………………………. 19
   • دفاتر انتقال تکنولوژی…………………………………………………………………………. 20
  • سطح میکرو…………………………………………………………………………………………………….. 21
   • نقش موسسان اسپین­آف در طی فرآیند شکل­گیری اسپین­آف……… 21
   • شبکه­هایی با دانشگاه و صنعت………………………………………………………….. 21
  • نمونه­ی دانشگاه موفق در زمینه­ی ایجاد اسپین­آف………………………………….. 22

فصل سوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

 • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. . 24
 • عناصر، مولفه­های اصلی و فرآیند ایجاد اسپین­آف……………………………………. 24
 • مروری بر تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………. 25

فصل چهارم: روش تحقیق، بررسی و تحلیل یافته­های تحقیق

عنوان                                                                                                  صفحه

 • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. . 36
 • تعاریف عملی و نظری تحقیق…………………………………………………………………….. 37
  • متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………. 37
  • جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………. 38
  • حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………… 38
  • روش نمونه­گیری…………………………………………………………………………………………….. 38
 • پایایی………………………………………………………………………………………………………………. 39
 • متغیرهای مورد مطالعه……………………………………………………………………………….. 40
 • توصیف داده­ها……………………………………………………………………………………………… 42
  • توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس رشته تحصیلی……………………………. 42
  • توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس مدرک تحصیلی………………………… 43
  • توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب سوالات پرسشنامه……………………………. 44
  • توصیف کمی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………… 50
  • توصیف کیفی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………….. 52
   • توصیف متغیر فرهنگ و تعهد مدیران و سیاست­گذارن ارشد دانشگاه به کارآفرینی و تجاری­سازی تحقیقات 52
   • توصیف متغیر ارتباط سازمان­یافته­ی دانشگاه با صنعت و کارآفرینان ( جایگاه و عملکرد دفتر ارتباط با صنعت) 53
   • توصیف متغیر رویکرد (و پارادایم ذهنی) مدیران شرکت­ها و کارآفرینان

از سودمندی ارتباط با دانشگاه…………………………………………………………… 55

 • توصیف متغیر زیرساخت­های قانونی و تکنولوژیک انتقال دانش…….. 56
 • تحلیل داده­ها (بررسی فرضیه­های تحقیق)…………………………………………………………….. 57
  • بررسی فرض نرمال بودن متغیرها…………………………………………………………………. 57

عنوان                                                                                                  صفحه

 • میانگین نمره­ی فرهنگ و تعهد مدیران و سیاست­گذاران ارشد دانشگاه از کارآفرینی و تجاری­سازی تحقیقات چقدر است؟……………………………………………………………………………………………………………… 58
 • میانگین نمره­ی ارتباط­سازمان یافته­ی دانشگاه با صنعت و کارآفرینان (جایگاه

و عملکرد دفتر ارتباط با صنعت) چقدر است؟…………………………………………… 59

 • میانگین نمره­ی رویکرد (و پارادایم ذهنی) مدیران شرکت­ها و کارآفرینان از سودمندی ارتباط با دانشگاه چقدر است؟……………………………………………………………………………………………………………………….. 61
 • میانگین نمره­ی زیرساخت­های قانونی و تکنولوژیک انتقال دانش از دانشگاه به صنعت چقدر است؟ 62
 • آیا بین نظر افراد با توجه به فعالیت آنها در زمینه­ی همکاری با اسپین­آف­ها و صنایع تفاوتی وجود دارد؟ 63
 • تحلیل جداول……………………………………………………………………………………………….. 65

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

 • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 67
 • نتایج کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………. 67
 • پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………… 69

فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………… 70

فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………. 71

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………. 77

 • مقدمه

انتقال فناوری از دانشگاه تا بخش صنعت به عنوان مساله­ای مهم در حیطه­ی وسیعی از مطالعات، به دلیل رشد اقتصاد ملی و منطقه­ای تعریف شده است. با توجه به دیدگاه­های متعدد در مورد دانشگاه­ها که بنام دانشگاه­های کارافرین می باشند، یکی از مولفه­های اصلی در وظایف دانشگاهی، ایفای نقشی فعالانه برای تجاری نمودن ایده­ها و نیز نتایج مطالعاتی است که در حوزه دانشگاه روی می دهند.

بر خلاف دیدگاه های سنتی، تجاری سازی دانش و کارآفرینی به عنوان بخش اصلی وظایف دانشگاهی تعریف شده است (اونز اسمیت و همکاران، 2002). شرکت های اسپین آف به عنوان وسایلی برای انتقال دانش به جامعه و نیز محرک اصلی رشد و تغییرات اقتصادی هستند (کلاریس و همکاران، 2005) که تسهیل گر این فرآیند می­باشند و باعث می­شوند تا این فرآیند به نتایج ابداعانه­ای منتهی شود. بنابراین، ماموریت جدیدی که باید توسط دانشگاه به تحقق رسد اختصاص دادن فعالیت­های خود در شکل­دهی برنامه­ها و کارهای تجاری است.

 • بیان مسئله و ضرورت تحقیق

علی رغم افزایش و تغییرات رو به رشد در انتقال فناوری و دانش، با کمبود مطالعاتی در زمینه انتقال فناوری بین دانشگاه و شرکت­های نوپای دانشگاهی روبرو هستیم؛ اگرچه انتقال فناوری برای شرکت­های کوچک مهم است (تورپ و همکارانش، 2005) اما توجه بیشتر مطالعات بر بررسی فعالیت­های انتقال فناوری در سازمان­های بزرگ، می باشد. (هاچینسون و کوئینتاس، 2008).  بنابراین، شرکت­های اسپین­آف به عنوان شرکت­های کوچک مشتق شده از دانشگاه از عدم منابع کافی مطالعاتی در این زمینه رنج می برند (واین هون، 2006).

شرکت­های اسپین­آف باید دانش را شناسائی کنند و از آن از سوی محیط خارجی بهره گیرند (واین هون، 2006). به ویژه از سوی مطالعات دانشگاهی که به عنوان منابع اصلی و مهم دانش می­باشند. ارتباط با دانشگاه­ها نه تنها به منزله آشنا نمودن کارآفرینان با مزایای نتایج مطالعات است بلکه آنها را با سرمایه­های انسانی نیز حمایت می­کند (ادرتچ و همکاران، 2005).

در دیدگاه جدید به دانشگاه­ها، تجاری سازی تحقیقات و ایده­ها یکی از اجزاء اصلی ماموریت دانشگاه تلقی می­شود و یکی از وظایف دانشگاه کارآفرین[1]، رویکردی فعال به انتقال نتایج تحقیقات به عنوان دانش تولیدی از دانشگاه به صنعت است. یکی از رویکردهای تحقق این ماموریت در دانشگاه­های کارآفرین، مشارکت فعال در زنجیره ایجاد شرکت­های نوپا[2] به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تجاری­سازی است. به عبارت دیگر، شرکت­های نوپا و خلاق، که عمدتا توسط فارغ­التحصیلان دانشگاه تاسیس می­شوند، ظرفیت مناسبی برای بهره­گیری از ایده­ها و همچنین نتایج تحقیقات دانشگاهی دارند. این ایده­ها عمدتا در زمان دانشجویی ایشان و در زمان حضور ایشان در دانشگاه شکل می­گیرد و در اواخر دوران دانشجویی و یا در سال­های ابتدایی فارغ­التحصیلی، مبنای ایجاد یک کسب و کار می­شود. با این حال، ارتباط مستمر این شرکت­های نوپا با دانشگاه می­تواند در بهره­مندی ایشان از ایده­های جدید، استفاده از نتایج تحقیقاتی کاربردی مرتبط و یا استفاده از همکاری دانشجویان دیگر موثر باشد.

با این رویکرد، در این تحقیق سعی می­شود عوامل کلیدی موفقیت بر انتقال دانش بین دانشگاه و شرکت­های نوپا استخراج ­شود. سپس با ارزیابی عوامل موثر، مهمترین عوامل کلیدی موفقیت بر فرآیند انتقال دانش شناسایی می­شود تا شرکت­های نوپا و همچنین سیاست­گذاران و مدیریت دانشگاه با تمرکز بر روی بهبود آن­ها، ارزش افزوده بیشتری برای دانشگاه، صنعت و اقتصاد محلی داشته باشند. نتایج این تحقیق با توجه به دلیل زیر می تواند برای دانشگاه­های ایرانی و فضای کسب و کار ایران بسیار مفید باشد:

تمرکز بیشتر دانشگاه­های ایرانی عمدتا بر آموزش و تحقیق محض بوده است و ماموریت کارآفرینی برای دانشگاه­ها چندان در محور برنامه­ریزی و سیاست­گذاری­ها قرار نگرفته است.

لذا این پژوهش در نظر دارد خلاء مطالعاتی فوق را پوشش دهد تا با مطالعه موردی یکی از دانشگاه­های ایرانی مهمترین عوامل موثر بر انتقال دانش بین دانشگاه و شرکت­های نوپا را شناسایی نماید.

 • اهداف تحقیق

هدف اصلی از این تحقیق، مطالعه بر روی تبادل دانش بین دانشگاه و شرکت های کوچک و متوسط محلی است. منشاء تشکیل بسیاری از این شرکت­ها از دانشگاه بوده است به این گونه که فارغ التحصیلان دانشگاه بر اساس نتایج تحقیقاتشان در دوره دانشجویی و یا کسب ایده هایی که در دوره تحصیل به دست آورده­اند نسبت به ایجاد شرکت اقدام کرده­اند. تعاملات دانشی این شرکت­ها با دانشگاه به خصوص در سال­های اولیه­ی تاسیس می تواند در موفقیت آنها بسیار موثر باشد. در این راستا، ما در این مطالعه هدف زیر را دنبال می کنیم :

شناسایی موانع و عوامل کلیدی موفقیت در انتقال دانش از دانشگاه به شرکت های نوپا

 • سوالات یا فرضیه­های تحقیق

موانع انتقال دانش و فناوری از دانشگاه به شرکت­های اسپین­آف چه می­باشند؟

عوامل کلیدی موفقیت در انتقال دانش از دانشگاه به شرکت­های اسپین­آف چه می­باشند؟

چرا برخی از دانشگاه­ها در ایجاد شرکت­های اسپین­آف و تجاری­سازی ایده­ها موفق­تر هستند؟

 • کلمات کلیدی
  •  انتقال تکنولوژی[3]

انتقال دانش جدید، محصولات یا فرآیندهایی از یک سازمان به سازمان دیگر برای کسب سود تجاری (مک کوئین و همکاران، 1982).

اسپین­آف­ها[4] یا شرکت­های نوپای دانشگاهی

اسپین­آف­ها یا شرکت­های نوپای دانشگاهی دال بر خلق و تاسیس شرکتی نو می­باشند که با هدف تجاری سازی ایده­ها و دانش مطالعاتی که توسط محققین دانشگاهی خلق شده است، تاسیس شده­اند. اسپین­آف­ها به عنوان موقعیت خاصی از انتقال تکنولوژی هستند.

 • دفاتر انتقال تکنولوژی[5] (TTO)

دفاتر انتقال تکنولوژی توسط دانشگاه­ها فعال می­باشند و نقش مهم و فعالی در تجاری سازی تحقیقات دانشگاه­ها با شناسایی، حفاظت، بازاریابی و اعطای مجوز به دارائی­های عقلانی و معنوی دانشگاه ایفا می­کنند.

 • سازماندهی پایان­نامه

فصل دوم   ابتدا درباره فناوری، ابعاد آن و همچنین روش­های انتقال فناوری مطالبی بیان می­شود. سپس به بیان انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت، اسپین­آف­های دانشگاهی و مکانیزم­های حمایتی سه سطح ماکرو، مزو و میکرو از فرآیند اسپین­آف پرداخته شده­است.

فصل سوم   در این فصل ابتدا خلاصه­ای از نظرات محققین درباره­ی عناصر، مولفه­های اصلی و فرآیند اسپین­آف ارائه می­شوند. سپس بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام شده چند مقاله انتخاب و خلاصه­ای از آن­ها در این قسمت آورده شده­است.

فصل چهارم   در این فصل با استفاده از داده­های جمع آوری شده از پرسشنامه­ها و آزمون t به بررسی فرضیه­ها می پردازیم. در این فصل برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار spss ویراست 16 استفاده شده­است.

فصل پنجم   در این فصل نتایج کلی به دست آمده از تحقیق در بررسی موانع و عوامل کلیدی موفقیت در انتقال دانش از دانشگاه به شرکت­های نوپا بیان شده­اند و به اولویت­بندی آن­ها پرداخته­ایم. در پایان پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی که در ضمن انجام این تحقیق حاصل شده­اند ارائه می­گردند.

 

تعداد صفحه :99

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com

Previous Entries پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات : ارزیابی پذیرش یادگیری سیار در دانشگاه‌های ایران Next Entries پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات : ارائه مدل e-CRM با رویكرد مهندسی مجدد فرایندهای كسب و كار