دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران : بررسی عملكرد گاردریلها در ایمنی راهها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته   عمران با عنوان :   بررسی عملكرد گاردریلها در ایمنی راهها   در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی

سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل

عنوان :
بررسی عملكرد گاردریلها در ایمنی راهها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه
به هنگام طراحی یك جاده و متعلقات ان ، طراحان باید با بكارگیری ضوابط طرح هندسی راه و در نظر گرفتن
كلیه شرایط ، احتمال خارج شدن اشتباهی وسایل نقلیه ازمسیراصلی رابه حداقل برسانند و در چنین حالتی ،
سخن از این كه در دو سوی راه چه موانع و خطراتی وجود دارد مطرح نیست وتنها باید خود جاده را بی خطر و
ایمن نگاهداشت . اما باید دانست كه حتی با بكارگیری عالی ترین استانداردها هم نمی توان بطور كامل از خارج
شدن سهوی وسایل نقلیه جلوگیری كرد.
رانندگان وسایل نقلیه به دلایل مختلف از جمله حواس پرتی ، خواب الوده بودن ،بی توجهی به جلو ، استفاده از
مشروبات الكلی و داروهای خواب اور ، سرعت زیاد(اشتباهات انسانی) ، عوامل طبیعی نابسامانی طرح هندسی راه
و عیوب و نواقص وسیله نقلیه ، كنترل وسایل خود را از دست می دهند و وسیله نقلیه انها از مسیر اصلی
منحرف می شود.
یك راه ایمن شامل محدوده ای ایمن وعاری از اشیاء ونقاط خطرناك برای عبور راه بر اساس سرعت وحجم عبور
و شرایط هندسی محل می باشد كه برای دستیابی به این امر ، ایجاد یك محدودة حفاظت شده ایمن با توجه به
ضوابط ومعیارهای استاندارد ایمنی در كنار راه ومسیر اصلی ، بتواند در محدوده ای با امنیت مناسب متوقف شود
ویا به مسیر اصلی باز گردد.
پس از تعیین محدودة حفاظت شده ومرزهای ان در گام بعدی ، باید موانع ونقاط خطر در این محدوده معیین
كرد وسپس جهت ایمن سازی ان اقدام نمود . دراین راستا گزینه های زیر در دسترس هستند.
– برداشتن عامل خطر یاطراحی مجدد شیب به گونه ای كه قابل پیمایش باشد.
– جابجا كردن عامل خطربه نقطه ای كه احتمال تصادم كمتری وجود دارد . مانند بالای شیب ، پشت حفاظهای
ایمنی ، پشت دیواره ها

كاهش شدت برخورد با عامل خطر با استفاده از یك وسیله شكست پذیر
– جهت دهی دوباره به وسیله نقلیه توسط سپركردن عامل خطر بایك حفاظ طولی ویا ضربه گیر
– دادن اگاهی لازم به راننده از وجود خطر توسط تابلو وعلایم هشداردهنده
مدیریت ایمنی و تصادفات
امروزه مسئله ایمنی در تردد یكی از اصول اولیه مهندسی ترافیك و برنامه ریزی حمل و نقل است
مطالعات نشان می دهد كه هر ساله در اغلب كشورهای جهان سوم بر تعداد كشته شدگان ناشی از
تصادفات افزوده می شود. یكی از دلایل بروز اینگونه حوادث ناگوار عدم رعایت مسائل ایمنی در
طراحی و برنامه ریزی ، حمل و نقل و ترافیك می باشد.
در حوادث و تصادفات جاده ای سه عامل انسان ، وسیله نقلیه و راه موثر می باشند. بعبارت بهتر
سه ضلع مثلث خطر یا تصادف را تشكیل می دهند ولی باید اذعان نمود كه ارایه یك سطح كیفی
مناسب از تسهیلات حمل و نقل در حیطه وظایف مسئولین و دست اندركاران سیستم حمل و نقل
می باشد. از طرفی عدم رعایت موارد و استانداردهای مرتبط با ایمنی در مراحل امكان سنجی ،
طراحی ، ساخت ، بهره برداری پروژه های مرتبط با راه موجب شكل گیری مقاطع حادثه خیز در
شبكه راههای كشور می گردد.
احتمال كاهش تصادفات از طریق اقدامات كم هزینة مهندسی در نقاط خطرناك بسیار زیاد است ،
برای مثال استفاده از تابلوها و خط كشی خطوط و ارائه نواحی امن برای انتظار خودروهای گردش
كننده و همچنین استفاده از تجهیزات ایمنی راهها می توانند سبب كاهش قابل توجه تصادفات
گردد. در این بخش سعی می گردد روش های كنترل بازرسی ایمنی و رابطه آن با كاهش آمار
تصادف را بیان داریم. بنابراین ابتدا به ممیزی ایمنی و سبب مسائل مرتبط با تصادف را بیان می
داریم .

تعداد صفحه : 190
قیمت: شش هزار تومان


***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com

Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران :کاربرد سازهھای توریسنگ در سازهھای ھیدرولیکی Next Entries پایان نامه ارشد رشته عمران : شیوههای كنترل غیرفعال به منظور بهسازی لرزهای پلها