Get a site

دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: بررسی تربیت بدنی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی

متن کامل پایان نامه با عنوان : بررسی تربیت بدنی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع پایان نامه:

بررسی تربیت بدنی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فصل اول : کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت وضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
سئوالات پژوهش
تعاریف عملیاتی
1ـ پیشرفت تحصیلی
2ـ وضعیت جسمانی
3ـ نیروی عضلانی
4ـ چابكی
5ـ استقامت عضلانی
6ـ سرعت
فصل دوم: پیشینه تحقیق
زمینه نظری مسأله مورد پژوهش
نظرات اسلام واندیشمندان اسلامی
اهداف تربیت‌بدنی
ورزش به عنوان یك درس اصلی دردبستان
آثار جسمانی تربیت‌بدنی بركودكان
فیزیولوژی ورزش
آثار تربیتی تربیت‌بدنی در كودكان
حب ذات
نشاط آفرینی
گسترش جهان بینی
روان شناسی آمادگی جسمانی
شخصیت وآمادگی جسمانی
تقویت خود مفهومی
كاهش اضطراب
اثر آرام كننده
كاهش فشارهای عصبی
نقش ورزش و ارتقای توانمندیهای روحی و
جسمی‌دانش آموزان ابتدایی
الف ـ نقش ورزش در جلوگیری از بیماریها وسلامت جسم
ب ـ نقش ورزش درایجاد نشاط
ج   ـ نقش ورزش در ایجاد ارتباط با دیگران و تقویت روحیه گروهی
د ـ نقش ورزش در رشد عقلانی و فكری دانش آموزان وپیشرفت تحصیلی
مطالعات انجام شده در خارج از كشور
تحقیقات انجام شده در داخل كشور
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
جامعه آماری
حجم و نمونه و شیوه نمونه گیری
مراحل تحقیق
ابزار پژوهش
1ـ آزمون آمادگی جسمانی
2ـ كارنامه دانش آموز
روشهای تحلیل داده ها
 فصل چهارم: توصیف داده ها
مقدمه
توصیف و تحلیل داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
محدودیتها
محدودیت های زمانی
محدودیت مكانی
پیشنهاد به مسئولین
پیشنهاد به معلمین
پیشنهاد به محققین
منابع
مقدمه:
شكر و سپاس خدایی را كه به ما توانایی و نیرو داد و قدرت بخشید تا او را بشناسیم و توفیق داد تا بتوانیم ارزش نعمتهای بیكران او را پاس داریم و حمد و سپاس می‌گوییم خدایی كه به قلم تحرك بخشید و به كاغذ پذیرش و به عقل حكم كرد كه واسطه ای شود تا بین عقل وجسم پیوند برقرار كند. افلاطون می‌گوید در اثر تربیت جسم و روح ما انسان به بلندترین پایه جمال و كمال می‌رسد و بنابراین عالی تر و مقدس تر از تربیت فنی شناخت و تعلیم و تربیت می‌تواند به رشد و ارتقاء جسمانی و روحانی انسان كمك نماید ونیازهای فرد و اجتماعی، اقتصادی انسان را تأمین كند.
حركت و جهش از ویژگیهای حیات انسان است و دارای انگیزه و ریشه ای در سرشت او و عاملی برای رشد و سلامت و نشاط اوست انسان نیازمند حركت و ناگزیر از حركت، تربیت‌بدنی از آنجا كه منجر به سلامت جسمانی می‌شود همواره مورد توجه بوده است. ورزشهای امروزی كه صور مختلفی دارند از آن جهت كه فعالیتهای جسم را بهبود می‌بخشد و نشاط و شادابی را به جسم هدیه می‌دهند جزء لاینفك آموزش و پرورش هر كشوری است .اهداف تقویت قوای جسمانی در تاریخ انسان عبارتست از حفظ سلامت، تعلیم بهداشت، رشد و تقویت قوای جسمانی، آمادگی برای فعالیتهای دفاعی، كسب شادابی و نشاط و نیل به موفقیت در وظایف حرفه ای و شغلی بوده است.
بیان مسئله:
امروزه در دنیای قرن بیست و دوم همه چیز با علم و تحقیق علمی‌یعنی مشاهده و ‌آزمایش پیوند خورده است تربیت‌بدنی نیز نمی‌تواند جدای از علم باشد. تربیت‌بدنی از علوم گوناگون بهره می‌گیرد و با بكار گرفتن روشهای علمی می‌كوشد از راه كشف قوانی علمی وقوانین فیزیكی مربوط به حركت به موثرترین و بهترین نحوة رشد هر یك از حركتهای بدنی دست یابد و حیطه عمل خود را گسترده تر بسازد.
با توجه به تنوع فعالیتهای بدنی كوشش هایی در این جهت توسط دانشمندان انجام می‌گیرد . در پی پاسخ به این سئوال بسیار مهم است كه چه نوع فعالیتی و چه نوع برنامه ورزشی و با چه شدتی و با چه مدت زمانی باید صورت گیرد تا در رشد و توسعه قوای ذهنی و در بالا بردن بهره هوشی واستعداد دماغی افراد موثر باشد.
از سوی دیگر برنامه‌های تربیت‌بدنی مورد نظر در چه سنی باید اجرا شود تا تأثیرات واقعی خود را در رشد و تحول هوش و پیشرفت تحصیلی برجای گذارد.
از بدو ورود تربیت‌بدنی به عنوان یك ماده درسی همواره تعدادی از مسئولین دست اندر كار بر این عقیده بوده اند كه فعالیت بدنی در مدرسه به عنوان امر حاشیه ای و برنامه پر كن محسوب می‌گردد. و این طرز تفكر باعث گردیده است كه درس تربیت‌بدنی جدی گرفته نشود. از سوی دیگر تعداد زیادی از دانش آموزان وقتی را كه باید صرف پرداخت به مطالعه نمایند بیشتر از حد معمول صرف پرداختن به فعالیتهای ورزشی می‌نمایند كه پیامد این مسئله عقب ماندگی در سایر دروس و پائین آمدن معدل اكثر این افراد می‌باشد.
بازتاب این موضوع در جامعه آن است كه ورزشكاران را افرادی تنبل و عقب افتاده از (جوانب تحصیلی) تصور نمایند و به بیان عامیانه و فكر آنها را در بازوان قوی آنان تصور نمایند.
لذا لازم بود تا تحقیقی در این خصوص كه ورزش و‌آمادگی جسمانی اثری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد انجام و حقایق امر پیشتر آشكار گردد، شاید نگرشهای اجتماعی نسبت به این موضوع منطقی گردد.
اهمیت و ضرورت پژوهش:
بدون شك تربیت‌بدنی و ورزش یكی از اجزاء لاینفك جامعه بشری محسوب می‌گردد در واقع تضمین سلامتی و شادابی تك تك افراد جامعه تا حد زیادی بستگی به میزان پرداختن آنها به فعالیتهای بدنی وورزشی دارد. مسلماً چنانچه پرداختن به یك فعالیت حركتی از اصول و قاعده معین منطقی و حساب شده متابعت نماید، نتایج آن برنامه حركتی منطقی و مثبت وسازنده خواهد بود و در غیر این صورت چه بسا ضرر و زیان حاصله بیشتر از سود و منفعت آن باشد.
آموزش و پرورش فیزیكی نیز یكی از اركان اصلی و زیربنای هر كشور می‌باشد در واقع كلیه نیازهای هر كشور از طریق آموزش و پرورش آن كشور تامین می‌شود. برنامه ریزان تعلیم و تربیت سعی می‌كنند مطالبی را به عنوان محتوای آموزشی در مدارس قراردهند كه در راستای براورد نیازهاو منافع ملی و میهنی باشد از جمله این مطالب گنجانیدن درس تربیت‌بدنی و ورزش در برنامه‌های درسی مدارس می‌باشد مسلماً تربیت‌بدنی به عنوان یك ماده درسی در مدارس هنگامی می‌تواند مثمر ثمر واقع گردد كه اهمیت و ارزش خود را نمایان سازد كه تابع نظم و قانون مشخص شده‌ای باشد كه علمای تعلیم و تربیت برنامه ریزان امورآموزشی معین نموده اند تنها در این صورت است كه تربیت‌بدنی به عنوان یك ماده درسی قابل بحث و تعمیق است.
پر واضح است كه انجام هر كاری ولو ابتدایی ترین امر زندگی بدون تهیه برنامه قابل انجام نیست. در برنامه ریزیها باید تعمق و تفكر نمودو فرضیات را‌آزمایش كرد و سپس بهترین راه را انتخاب كرد. خوشبختانه در برنامه ریزیهای آموزشی درس تربیت‌بدنی در مدارس این مشكل را تا حد زیادی برطرف گردیده است.
به طور كلی نگرش والدین دانش آموزان معلمین اولیه مدرسه و افراد جامعه نسبت به تربیت‌بدنی متفاوت است. عده ای از آنها با نظر مثبت وسازنده به آن توجه می‌كنند پاره ای افراد هم جنبه های منفی آن را مورد ملاحظه قرار داده اند این قبیل برخوردها واظهار نظرهائی كه نسبت به تربیت‌بدنی می‌شود اعم از مثبت و یا منفی همگی بر اساس تجربه های شخصی و مشاهدات محدود افراد استوار است.
امروزه دلائل و شواهد علمی ارزش واهمیت یك برنامه خوب و غنی تربیت‌بدنی را بیان می‌دارد. مطالعاتی كه روی دانش آموزان در سنین تحصیلی در كشورهایی كه از لحاظ تربیت‌بدنی غنی هستند صورت گرفته می‌تواند انگیزه ای برای متخصصان تربیت‌بدنی كشور خودمان فراهم نماید تا اینكه نیازهای جسمی جوانان و نوجوانان را شناسایی كنند و یا طرح ریزی برنامه‌های كوتاه و بلند مدت پژوهشهائی در زمینه دست یابی بر میزان آمادگی جسمانی آنها به طور عینی صورت پذیرد.
انجام این گونه تحقیقات امری ضروری در زندگی روزمره جوانان و نوجوانان امروز و آینده سازان این مملكت محسوب می‌شود.
با توجه به اینكه تشخیص ورزش ازتأثیر عوامل چون زمینه خانوادگی ، وضعیت اجتماعی، حمایت وتشویق دیگران و خصوصیات شخصیتی كه بر موفقیت تحصیلی اثر می‌گذارد كاری مشكل است ولی در بررسیهای گروهی كه به عمل آمده معدل ورزشكاران آموزشگاهها به طور كمی‌بالاتر از افراد غیر ورزشكار بوده و‌آنها به مدارج آموزشی بالا نیزعلاقه بیشتری داشته اند بر خلاف بعضی از مخالفین قهرمانی آموزشگاهها عقیده دارند ورزش دانش آموزان را از فعالیت تحصیلی باز می‌دارد وموجب بروز روحیه ناپایدار و مانع رسیدن به اهداف آموزشی می‌شود. طرفداران قهرمانی آموزشگاهها بر این عقیده اند كه وقتی دانش آموزان در فعالیتهای مدرسه درگیر می‌شوند علاقه آنها به فعالیتهای تحصیلی افزایش می‌یابد و با استفاده از بازی می‌تواند بر بسیاری از مسائل و مشكلات آموزشی فائق آیند.
از سویی پرداختن به فعالیتهای ورزشی زمینه هایی را ایجاد خواهد نمود كه موجبات عدم پیشرفت تحصیلی را برگردن تربیت‌ بدنی می اندازد در واقع شاید این امر چندان هم دور از واقعیت نباشد ،خستگی بدن و یا حاضر نشدن در كلاس درس برای شركت در مسابقات و عوامل دیگر سبب می‌شود كه موجبات عقب افتادگی فرد را فراهم نماید و از سوی دیگر بسیاری از اندیشمندان علوم زیستی بر این عقیده اند كه جسم و ذهن امری تخكیك ناپذیر است چنانچه جسم قوی باشد، فكر و ذهن نیز تقویت می‌شود.
پیشرفت علوم زیست شناسی و انسان شناسی باعث شده كه نظریة « بمیدان تنت تا بماند روان » نه تنها كاملاً بی اصل و اساس بوده است بلكه نظرات و دیدگاه های دین مبین اسلام با پیشرفت علوم و تكنولوژی بیشتر ارزش واهمیت خود را نمایان ساخته است.
بلكه از معصومین (ع) روایت شده است كه «المومن القوی خیر واجب من المومن الضعیف» معنا و مفهوم روایت موید آن است كه قدرت مومن در تمام ابعاد مورد نظر قراردارد .قدرت مومن صرفاً بر نیروی جسمانی وی خلاصه نمی‌شود بلكه یك مومن باید در ابعاد جسمانی، اخلاقی، اجتماعی ،روانی، عقلانی و نیرو و قدرت كافی برخوردار باشد و از این روایت استنباط می‌شود كه بین امور جسمی و سایر ابعاد نظیر ذهنی وفكری ارتباط همبستگی زیادی وجود دارد.
به بیان دیگر افرادی كه به لحاظ جسمی قویتر باشند به لحاظ و درك و فكر قویتر می‌باشند عكس   قضیه هم نیزصادق است یعنی افرادی كه به لحاظ ذهنی و فكری قویتر باشند در كسب مهارت های ورزشی قویتر بوده و موفقیت بیشتری از خود نشان می‌دهند.
با مطالبی كه عنوان شد می‌توان ابراز نمود كه داشتن ذهنیت غلط نسبت به برنامه‌های ورزشی بدون در نظر داشتن استدلالات منطقی و محكم شاید غیر منطقی باشد، آنچه كه مهم است آن است كه تفكر و اندیشه و به عبارتی فعالیتهای ذهنی نمی‌تواند از توانایی های حركتی پایه جدا باشند، لذا مطالعه این حركتها وپرورش آنان می‌تواند توانایی های ذهنی را تقویت و یا در صورت نیاز ترمیم نماید .نتایج قطعی واندكی وجود دارد كه نشان می‌دهد برنامه‌های حركتی و فراگیری موثر می‌شود اما لزوماً نمی‌تواند منطقی به اصلاح توانایی تحصیلی و یادگیری شود، ملاحظات بیشتر دراین مورد نشان می‌دهد كه نقش تكامل زبان در یادگیری به طور نسبی در اغلب تئوریهای یادگیری مورد غفلت قرار گرفته است بالاخره ارتباط بین رشد حركتی ویادگیری با ملاحظه كودكانی كه دارای مهارتهای حركتی بالایی بوده اما قادر به یادگیری خواندن و یا توفیق در سایر حیطه های تحصیلی نیستند و كودكانی كه واجد مهارتهای چشمگیر تحصیلی بوده ولی از نظر اعمال حركتی وفعالیتهای جسمی‌در سطح پایین تری قرار دارند می‌تواند زیر علامت سئوال برود.
بنابراین موارد فوق باعث گردید تا محقق درصدد برآید تا در این زمینه دست به بررسی و تحقیق بزند و كشف نماید كه آیا آمادگی جسمانی و فعالیتهای حركتی و بدنی می‌تواند نقش موثری در رشد و توسعه قوای ذهنی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته باشد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 86

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***