دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان :  بررسی ازدواج موقت بلند مدت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

 پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی ازدواج موقت بلند مدت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست عناوین

چکیده

کلمات کلیدی

مسئله و موضوع تحقیق

ضرورت تحقیق

روش تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

فصل بندی تحقیق

مقدمه

فصل اول : ماهیت ازدواج موقت بلند مدت

مبحث اول : اقسام ازدواج موقت

گفتار نخست : ازدواج موقت کوتاه مدت

بند اول : تعریف ازدواج موقت

بند دوم : دیدگاه اجمالی مذاهب در مورد ازدواج موقت

بند سوم : ادله حلیت نکاح متعه

الف :  دلیل قرآنی

ب:  ادله روایی

ج:  سیره‎ی اصحاب

د:  دلیل عقلی

بند چهارم : مهم­ترین تفاوت­های میان نكاح دائم و موقت

گفتار دوم : ازدواج موقت طولانی مدت

بند  نخست : معیار های تمییز ازدواج موقت بلند مدت و کوتاه مدت

بند دوم:ازدواج موقت طولانی مدت در فقه

بند سوم : ازدواج موقت طولانی مدت در  قوانین موضوعه

الف : ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی

ب: ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی

ج : اصل 10 قانون اساسی

د: اصل 21 قانون اساسی

ه : ماده ۲۱قانون حمایت خانواده مصوبه سال 1391

بند چهارم : ازدواج موقت طولانی مدت در  حکم نکاح دائم

مبحث دوم : آثار و احکام ازدواج موقت بلند مدت

گفتاراول : احکام ازدواج موقت بلند مدت

بند اول : ثبت ازدواج موقت بلند مدت

الف : اطمینان از صحت نکاح

ب: پیشگیری از اختلاف

ج: برخورداری از ضمانت‌های اجرای ثبت

د: سهولت اثبات حقوق زوجین

ه : برخورداری از حقوق ناشی از ثبت

 1. اعتبار محتویات سند
 2. اثبات محتویات سند
 3. غیرقابل اثبات بودن ادعای مخالف
 4. اجرای سند
 5. تأمین خواسته دعاوی
 6. ثبت مهریه غیرمنقول
 7. درج اطلاعات
 8. اخذ گواهینامه پزشک

بند دوم  : اذن پدر زوجه در ازدواج موقت طولانی مدت

گفتاردوم : آثار ازدواج موقت بلند مدت

بند اول : احکام ارث

بند دوم : احکام مهریه

بند سوم:حق مسکن

الف : تکلیف زوج نسبت به تامین منزل زوجه

ب: تکلیف زوجه برای اقامت در منزل زوج

ج:  ادلۀ وجوب تبعیت زن در انتقال به منزل شوهر

د: تصرفات زوجه در منزل زوج

ه: هزینه مسکن زوجه

بند چهارم: حق اشتغال

گفتار چهارم  : پایان ازدواج موقت طولانی مدت

بند اول : طلاق یا بذل مدت ؟

الف : ماهیت بذل مدت

ب: امكان توكیل به زن برای بذل مدت

ج : الزام شوهر به بذل مدت

د:  بذل مدت در قانون مدنی

بند دوم  : فوت یکی از زوجین

الف: اثر فوت یکی از زوجین

ب: عده در ازدواج موقت طولانی مدت

 1. تعریف عدّه
 2. مدت عده در نكاح منقطع
 3. مدت عدة وفات

فصل دوم : نفقه در ازدواج موقت طولانی مدت

مبحث اول  : نفقه و جایگاه آن در فقه و حقوق موضوعه

گفتار اول : تعریف ، جایگاه و ضرورت نفقه

بند اول : تعریف نفقه

بند دوم- معنای اصطلاحی نفقه:

الف- نفقه از نظر فقهای اسلام:

ب- نفقه از نظر قانون مدنی:

بند سوم – وضعیت  نفقه در  ازدواج موقت طولانی مدت

گفتار دوم- ادله ی وجوب نفقه :

بند اول:  ادله ی وجوب نفقه در قرآن کریم:

بند دوم : ادله ی وجوب نفقه در سنت:

بند سوم : ادله وجوب نفقه در ازدواج موقت بلند مدت

مبحث دوم- ویژگی ها و میزان نفقه زوجه در ازدواج موقت بلند مدت:

گفتار اول- ویژگی های نفقه زوجه:

بند اول :  تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب

بند دوم :  تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه:

بند سوم: حق مطالبه ی نفقه زمان گذشته توسط زوجه:

بند چهارم : تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر:

بند پنجم:  تبدیل شدن نفقه ی گذشته به دِین:

گفتار دوم- میزان نفقه زوجه

بند اول: از دیدگاه فقهای امامیه

بند دوم : دیدگاه فقهای اهل تسنن:

بند سوم : دیدگاه قانونی

گفتار سوم- بررسی فقهی و قانونی وضعیتهای خاص نفقه

بند اول:  در صورت بقاءِ رابطه زوجیت

بند دوم: در صورت انحلال نکاح

الف:نفقه زوجه در عده طلاق رجعی:

ب: نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح:

ج: نفقه زوجه در عده ی وفات:

گفتار چهارم : ضمانت اجرای نفقه زوجه

بند اول : ضمانت اجرای حقوقی

بند دوم : ضمانت اجرای کیفری

گفتار  پنجم  : نگاهی مختصر نفقه اقارب

بند اول : اقارب

الف : نفقه خویشان

ب : نفقه اولاد:

ج : نفقه پدر و مادر و اجداد

بند دوم : خصوصیات و شرایط تعلق نفقه به اقارب:

بند سوم   : ضمانت اجرای نفقه اقارب:

الف :ضمانت اجرای حقوقی

ب : ضمانت اجرای حقوقی

مبحث دوم : نحوه مطالبه نفقه در ازدواج موقت طولانی مدت

گفتار اول : نحوه مطالبه نفقه

بند اول  : اقدامات اولیه

بند دوم : دادگاه صالح

بند سوم : نحوه طرح دعوا

گفتار دوم : نحوه رسیدگی و صدور رای

بند اول : نحوه رسیدگی

بند دوم : صدور رای

گفتار سوم : نحوه اجرای حکم

بند اول : الزام به انفاق

الف :الزام به  پرداخت نفقه

ب : ضمانت اجرای الزام به پرداخت نفقه

بند دوم : تامین نفقه در موارد خاص

الف : نفقه در عده وفات

ب: نفقه زوجه در صورت صغیر بودن زوج :

ج : نفقه زوجه در صورت مجنون بودن زوج :

د: نفقه زوجه در صورت غایب مفقود الاثر بودن زوج :

مواخذ و منابع

چکیده

متعه یا نکاح منقطع یا ازدواج موقت که به صیغه نیز معروف است، نوعی از ازدواج در مذذه شیعه اسذت که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی با مهریهای معلوم، بین زن و مرد بسته می شود و با پایان آن رابطه زوجیت خود به خودمنقضی میشود. در میان مسلمانان در مورد جواز این ازدواج اختلاف نظر است . اهل سنت، اباضیه و زیدیان آن را حرام وشیعیان امامی آن را مشروع و صحیح می دانند. برخی در تعریف، متعه را ازدواج نمی دانند و معتقدند در شریعت اسلام هم ازدواج دو نوع تعریف نشده است. متعه یعنی تمتع، درحالیکه هدف از ازدواج، تشکیل خانواده است.متعه در قوانین ایران به پیروی از فقه امامیه به رسمیت شناخته شده است اما در کشورهای اسلامی دیگر و کشورهای غربی چنین نهادی وجود ندارد. چیزی که مسلم است مناقشات و ابهامات زیادی در مورد متعه وجود دارد که باید با تکیه بر فقه غنی شیعه به آنها پاسخ گفته شود .بدون شک یکی از راه های اثبات صحت متعه در اسلام امکان صیغه بلند مدت می باشد که راه آنهایی را که متعه را به علت دیدگاه صرفاً لذت جویانه تخطئه می کنند را می بندد چون هیچگاه در متعه بلند مدت دید لذت جویانه صرف قابل تصور نیست و هدف بیشتر تشکیل خانواده در قالب ازدواج موقت بلند مدت است.

بنابراین شایسته است ابتدا تعریف جامعی از متعه ارائه گردد و سپس لزوم و ضرورت چنین نهاد حقوقی بررسی گردد و در ادامه این نهاد با سایر نهادها از جمله نکاح دایم ، روابط نامشروع ، هم خانگی )پارتنر( ، مسیار ، مقایسه گردد . آنگاه به انواع آن از حیث مدت پرداخت و حقوق مترت بر ازدواج موقت بلند مدت از جمله ارث و نفقه را مورد بررسی قرارداد . و در این راه باید به نظر فقها تمسک جست و احکامی از قوانین موجود استباط کرد  و دلایل عقلی آن را بر شمرد.

کلمات کلیدی : متعه ، ازدواج موقت ، متعه بلند مدت ،  مسیار ، نفقه

مسئله و موضوع تحقیق

حوزه اصلی این نوشتار اختصاص به حقوق خانواده و موضوع نفقه در ازدواج موقت و بطور خاص ازدواج موقت بلند مدت از دیدگاه فقه و قوانین موضوعه دارد.

ضرورت تحقیق

با توجه به شناخت نادرست از ماهیت فقهی و حقوقی متعه (ازدواج موقت) در جامعه از این نهاد در جهت سازنده آن استفاده نمی گردد. همچنین قوانین ما در مورد برخی از احکام ویژ ه آن ناقص و مبهم و گاهاً ساکت است و در همین احکام در فقه اختلاف نظرهایی وجود دارد که ازدواج موقت بلند مدت یکی از این موارد است. در این خصوص قانون ما در مورد آن ساکت است و در فقه در اینکه آیا چنین نکاحی در حکم دایم است یانه اختلاف وجود دارد و در آثار علمای حقوقی نیز بسیار کم به این موضوع پرداخته شده است. بنابراین تحقیقی در این مورد نیاز بود که با تحلیل ابعاد این مساله شاید بتواند کمکی در حل ابهامات آن باشد.

روش تحقیق:

روش تحقیق کتابخانه ای بوده و سعی شده با مراجعه به کتابهای معتبر فقهی و کتابهای حقوقدانان و تماس با دفاتر مراجع عظام برای استعلام ابهامات ازدواج موقت بلند مدت و وضعیت نفقه در آن با فیش های تهیه شده از این تحقیقات و نتیجه گیری کلی از مفاد آنها و مقایسه نظرات مختلف به روش درست در برخورد با این پدیده مهم خانوادگی و اجتماعی که ریشه فقهی و وجهه حقوقی دارد دست یابیم.

اهداف تحقیق :

با توجه به مطالب پیش گفته اهداف تحقیق را می توان در موارد زیر خلاصه کرد .

-1 تبین ازدواج و اقسام و آثار آن بطور اجمالی و بررسی ویژه نکاح موقت (متعه) و ماهیت اصلی آن در فقه و حقوق

2- تقسیم بندی ازدواج موقت از حیث مدت به بلند به کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت .

3-  تبین نهاد نفقه از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه و نفقه در نکاح موقت کوتاه و بلند مدت .

4- واکاوی نظر فقها در مورد ازدواج موقت بلند مدت و نتایج و آثار نظرات مختلف در این مورد.

5- بررسی ضمانت اجراهای دریافت یا عدم دریافت نفقه و طریقه عملی مطالبه با توسل به مراجع قضایی و آیین رسیدگی وصدور و اجرای رای در این مورد.

سوالات تحقیق:

-1 متعه چیست ؟ و از نظر فقه و حقوق چه نوع عقدیست و چه پاسخی در باره شبهات و ابهامات وارد شده به صحت متعه وجود دارد ؟

2-  انواع متعه از حیث مدت کدامند؟ و هر نوع آن چه احکامی و مقررات شرعی و قانونی دارند؟

3- نفقه چیست و در نکاح دائم و موقت به طور کلی چه وضیعتی دارد ؟

4-  نفقه زوجه و اقارب در ازدواج موقت بلند چه وضعیتی دارد و چگونه قابل مطالبه است؟

5- محاکم چه وظیفه ای در صورت مطالبه نفقه از جان زوجه و اقارب حاصل از ازدواج موقت دبلند مدت دارند؟

فرضیه های تحقیق

-1 متعه عقدی است که از نظرقانونی و شرعی و صحیح بوده ولی باید در مورد شبهات و ابهامات آن پاسخ درست داد.

2- متعه از حیث مدت به بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت قابل تقسیم است که هر کدام بنابه اقتضاء خود احکام و مقررات ویژه ای دارد.

-4 از دیدگاه اکثریت فقها در صورتی که متعه عرفاً بلند مدت باشد در حکم نکاح دائم بوده حقوقی از قبیل نفقه در حق زوجه ثابت می گردد.

-5 ماهیت متعه بلند مدت ایجاب می نماید پرداخت نفقه بر عهده زوج باشد مگر خلاف آن شرط شده باشد.

-6 در صورت عدم پرداخت نفقه متعه بلند مدت از سوی زوج محاکم رسیدگی کرده و حکم لازم را صادر می نمایند.

-7 ضمانت اجراهای کیفری و مدنی نفقه در مورد عدم پرداخت نفقه متعه بلند مدت از سوی زوج می تواند با احراز شرایط اجرا گردد.

فصل بندی تحقیق

در این  تحقیق ابتدا مقدمه ای کوتاه در مورد تعریف و مزایای نکاح آمده و تقسیمات نکاح صحیح نیز به اختصار گفته شده است  . در فصل اول به تعاریف و اصطلاحات در مورد نکاح موقت و نفقه و جایگاه آنها در فقه و حقوق موضوعه و همچنین اقسام و احکام آنها پرداخته شده است .

در فصل دوم به طور خاص نفقه در ازدواج موقت طولانی مدت مورد توجه قرار گرفته و در مبحث اول آن ازدواج موقت طولانی مدت تحلیل شده و از منظر فقه و قوانین موضوعه مورد بررسی قرار گرفته است و در مبحث دوم به طور خاص به موضوع نفقه در ازدواج موقت طولانی مدت پرداخته شده است .در مبحث سوم ضمانت اجراهای نفقه در ازدواج موقت طولانی مدت بررسی شده و در مبحث چهارم نحوه مطالبه نفقه در ازدواج موقت طولانی مدت و نحوه رسیدگی و صدور دور رای و نحوه اجرای حکم مورد توجه بوده است.

مقدمه

نکاح در لغت به معنی ضم ( پیوستن ) است و در اصطلاح حقوقی می توان آن را چنین تعریف کرد : نکاح قراردادی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده ، خانواده ای تشکیل می دهند. بعضی از استادان حقوق در تعریف نکاح گفته اند : نکاح عبارت از رابطه حقوقی است که به وسیله عقد بین مرد و زن حاصل می شود و به آنها حق می دهد که تمتع جنسی از یکدیگر ببرند. بعضی از حقوقدانان اسلامی نکاح را چنین تعریف کرده اند : نکاح عقدی است که به هریک از زوجین حق استمتاع از دیگری را به وجه مشروع می دهد نکاح را ازدواج و زواج هم می گویند .

اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خانواده را واحدِ بنیادیِ جامعه اسلامی خوانده است،.
در عین حال، با توجه به قواعد و مقررات حقوق مدنی، می‌توان آن را گروهی دانست که اعضای آن، به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوقی و اجتماعی یافته‌اند.
این گروه شامل زن، شوهر و فرزندان آن‌ها می‌شود که با ریاست شوهر در کنار هم زندگی می‌کنند.

به عبارتی ازدواج قرارداری رسمی برای پذیش یک تعهد دو طرفه به منظور تشکیل زندگی مشترک است تا زوج ها در سایه آن، در خط سیر جدیدی از زندگی قرار گیرند. این پیمان که با رضایت زن و مرد، و بر اساس اراده آنها بسته می شود، دارای فواید بسیاری است.به نحوی که حتی دین اسلام آن قدر برای ازدواج اهمیت قائل است که پیامبرش می فرمایند: «نزد خداوند هیچ بنایی محبوب تر از خانه ای نیست که از طریق ازدواج آباد گردد.»

از جمله فواید ازدواج به طور مختصر می توان به فواید ذیل اشاره کرد

 1. بهبود حس بویایی:در رابطه جنسی زن و مرد ازدواج کرده هورمونی به نام پرولاکتین در آنان افزایش می یابد که باعث بهبود حس بویایی در آنان می گردد.
 2. کاهش بیماری های قلبی:داشتن رابطه جنسی مرد و زن ازدواج کرده باعث کاهش بیماری های قلبی به ویژه کاهش کلسترول می گردد.
 3. کاهش وزن و تناسب اندام:رابطه جنسی یک نوع فعالیت بدنی است. داشتن رابطه جنسی سالم و مناسب زوج ها باعث می گردد. وزن زوجین کاهش یابد و از چاقی آنها و نامتناسب بودن اندامشان پرهیز شود.
 4. استحکام عضلات و استخوان ها:داشتن رابطه جنسی زوج ها باعث افزایش هورمون تستوسترون و در نتیجه محکمتر شدن عضلات و استخوان ها ی آنان می گردد.
 5. بالا رفتن مقاومت بدن در مقابل درد:در رابطه جنسی زوجین، هورمون اِکسی توسین به مقدار زیادی ترشح می شود و این هورمون باعث ترشح اَندروفین یعنی هورمون ضد درد طبیعی بدن گردیده و بدن را درمقابل درد مقاوم می سازد.
 6. سلامت پروستات:رابطه جنسی زوج ها باعث می گردد از سرطان پروستات در مردان جلوگیری شود.

تعداد صفحه :181

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی: بررسی تاثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی موثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بنگاه های تولیدی و حمل و نقل Next Entries پایان نامه بررسی حقوقی تحریك مستقیم و عمومی به ارتكاب نسل‏ کشی