Get a site

دانلود پایان نامه ارشد رشته برق : مدار امپدانسی Z-SOURCE INVERTER

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  برق  با عنوان :   مدار امپدانسی   Z-SOURCE INVERTER   در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
گروه مهندسی برق ـ قدرت
سمینار كارشناسی ارشد

عنوان :
مدار امپدانسی     Z-SOURCE INVERTER

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
در این پروژه از مداری با عنوان مدار امپدانسی z-source inverterو روش كنترلی
آن بحث میكنیم . مداری كه قابلیت اتصال و كوپل با تمام انواع مبدلهای ac to dcو dc
to acو dc to dc وac to ac را دارد .از مزایای دیگر آن ، قابلیت اتصال به هر دوی
اینورترهای منبع جریانی و ولتاژی است .
در واقع این مدار اتصال دو خازن و دو سلف در شرایط متقارن و بصورت ضربدری
و مابین منبع dc و مبدل اسـت . اسـتفاده از ایـن مـدار بـدلیل توانـائی ایـن مـدار در
افزایش و بوست ولتاژ به مقدار دلخواه (با توجه به محـدودیتهای سـخت افـزاری و )
افزایش مناسب و بموقع ولتاژ است بنـابراین در شـرایطی كـه امكـان افتـادگی ولتـاژ
( voltage sag) و فیلیكر و سایر اغتشاشات ولتاژی از سوی منبع وجود داشته باشد
و یا افت ولتاژ بدلیل ایجاد جریان بالا در خط كه عواملی مانند اتصالی یـا راه انـدازی
موتور را دارد ،باشد میتوان از این مدار استفاده نمود .
كنترل وراه اندازی موتورها و dspها نیز میتوانند بدلیل تغییر شرایط موتور با توجـه
به مشخصه های سرعت موتور دچار تغییر ولتاژ شوند ، در این موقع نیز z-s میتواند
نقش خوبی را ایفا كند.
در این پروژه ما سعی در معرفی و توضیح بیشتر مدار z-s و ایجاد قابلیت توس ط آن
را داریم و در پایان توسط نرم افزار matlab نتایج شبیه سازی یك اینورتر ولتـاژی
كه با مدار z-s كوپل شده است را در جهت افزایش ولتاژ نشان میدهیم.
مقدمه
روشهای بسیاری جهت بالابردن كیفیت تـوان و همچنـین كنتـرل ولتـاژ هـم از لحـاظ
جلوگیری از تغییرات ناخواسته و هم تغییر خواسته كاربرد یافته است
مداری دیگر برای كنترل ولتاژ كه یك مدار امپدانس اسـت بـا نـام z-source موجـود
است كه مشخصه های بهتری نسبت به كنترلرهای دیگر میتواند ارائه كند و در تمـام
انواع مبدلها اعم از dc-ac و dc-dc و ac-dc و ac-ac و درانیورترها در هر دو حالت
ولتاژی و جریانی میتواند بكار رود .
این مدار در اصل واسطهای بین منبع و مبدل میباشد و مزیت مشتركی را برای تمام
مبــدلهای در مقیایســه بــا مبــدلهای ولتــاژی و یــا جریــانی تجــاری (معمــولی) كــه
محدودیتهای در كاربردشان وجـود دارد بوجـود مـی اورنـد . بـرای معرفـی از كوپـل
اینورتر و z-source استفاده میكنیم.

تعداد صفحه : 90

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com