دانلود پایان نامه ارشد :تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور سینی‌دار با استفاده از فرآیند تخمیر حالت جامد

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

گرایش :بیوتکنولوژی

عنوان :  تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور سینی‌دار با استفاده از فرآیند تخمیر حالت جامد

دانشكده‌ی مهندسی شیمی

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد

در رشته‌ی مهندسی شیمی گرایش

عنوان:

تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور سینی‌دار با استفاده از فرآیند تخمیر حالت جامد

استاد راهنما:

پروفسور قاسم نجف پور

استاد مشاور:

پروفسور محسن جهانشاهی

بهمن ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائیدچون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
چکیده
پروتئازهای میکروبی در بین مهم‌ترین آنزیم‌های هیدرولیز‌کننده قرار‌دارند که حدود %60 از بازار جهانی آنزیم‌های صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند. در این پژوهش، ستنز آنزیم پروتئاز در فرآیند تخمیر حالت جامد با استفاده از باکتری Bacillus. licheniformis مورد بررسی قرار‌گرفت. ضایعات و محصولات مختلف کشاورزی شامل سبوس گندم، سبوس برنج، باگاس، پوسته ذرت، آرد‌ذرت و آرد‌جو بعنوان سوبسترا مورد استفاده قرار‌گرفتند. پروتئاز تولیدی از پوسته گندم نسبت به بقیه سوبسترا فعالیت بیشتری نشان داده است. اثر پارامترهای مختلف استخراج شامل نوع و مقدار محلول استخراج کننده و زمان اقامت در شیکر مورد ارزیابی قرار‌گرفت. بیشترین میزان بازیابی پروتئاز با استفاده از 50 میلی‌لیتر بافر تریس پس از طی مدت 1 ساعت در شیکر بدست آمد. علاوه بر این، تأثیر پارامترهای عملیاتی چون زمان، دما، pH، رطوبت ابتدایی، رطوبت کابین، اندازه ذرات و میزان مایه تلقیح بر تولید آنزیم مورد بررسی قرار‌گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین میزان فعالیت آنزیم پروتئاز پس از 48 ساعت تخمیر، در دمای Cº 35 ، pH ابتدایی برابر 9، رطوبت کابین %90، اندازه ذرات در محدوده cm 2-1 و رطوبت اولیه %200 برای سینی بالایی و %150 برای سینی میانی بدست آمد. همچنین تأثیر مکمل‌های مختلف کربنی و نیتروژنی بر تولید پروتئاز بررسی‌شد. نتایج نشان‌داد که با غنی‌سازی سوبسترا با سبوس برنج (w/w %1) و آرد ذرت ( w/w%2)، بیشترین فعالیت آنزیم پروتئاز بدست‌آمد. حداکثر فعالیت پروتئاز پس از گذشت 48 ساعت، تحت تمامی شرایط مطلوب، میزان فعالیت U/gds 1/1281 و U/gds 7/1048 به ترتیب برای سینی بالایی و میانی بدست آمد. تأثیر دما و pH بر فعالیت و پایداری آنزیم مورد بررسی قرار‌گرفت. نتایج نشان داد که پروتئاز تولیدی ماهیت قلیایی داشته و پایداری بسیار قابل توجهی در محدوده تغییرات دما در بازه Cº 85-30 و مقادیر pH بین 13-7 داشته است و بیشترین فعالیت در مقدار pH برابر 8 و دمای Cº65 حاصل شده است. همچنین کاربرد آنزیم تولیدی در پردازش چرم و هیدرولیز لایه ژلاتین از فیلم‌های عکاسی و همچنین به عنوان افزودنی به شوینده، مورد بررسی قرار‌گرفت. نتایج نشان داد که پروتئاز قلیایی حاصل از B. licheniformis قابلیت بسیار خوبی در حذف لکه‌های مختلف از پارچه، موزدایی از پوست گاو و هضم لایه ژلاتینی از فیلم‌های عکاسی از خود نشان داد. همچنین، تولید آنزیم پروتئاز با استفاده از فرآیند تخمیر حالت جامد در بیوراکتور و فلاسک بررسی و دو سامانه از نظر میزان تولید آنزیم با یکدیگر مقایسه شدند.
واژه‌های كلیدی: پروتئاز، سبوس گندم، تخمیر حالت جامد، بیوراکتور سینی‌دار، Bacillus. licheniformis
فهرست مطالب
فصل1  1
مقدمه  1
1-1. مقدمه 2
1-2. تعریف آنزیم 2
1-3. تاریخچه آنزیم 2
1-4. ساختار آنزیم 4
1-5. تقسیم‌بندی آنزیم‌ها 5
1-6. تاریخچه آنزیم پروتئاز. 6
1-7. عملکرد پروتئازها 6
1-8. تخمیرحالت جامد 7
1-9. ضرورت انجام پروژه 8
1-10. اهداف این پروژه 8
فصل2 مروری بر منابع مطالعاتی  10
2-1. مقدمه 11
2-2. پروتئازها 11
2-3. منابع پروتئازها 12
2-3-1. پروتئازهای گیاهی. 12
2-3-2. پروتئازهای حیوانی. 13
2-3-3. پروتئازهای میکروبی. 13
2-4. تقسیم بندی پروتئازها 16
2-5. پروتئازهای قلیایی. 19
2-6. مکانیزم عمل پروتئازها 22
2-7. کاربردهای صنعتی آنزیم پروتئاز. 22
2-7-1. صنعت مواد شوینده 23
2-7-2. صنایع غذایی. 24
2-7-3. صنعت چرم 25
2-7-4. صنعت عکاسی. 26
2-7-5. صنایع دارویی. 26
2-7-6. مدیریت محیط زیست.. 27
2-8. تولید آنزیم پروتئاز. 27
2-9. تخمیر حالت غوطه ور. 28
2-9-1. تخمیر حالت جامد 29
2-9-2. مقایسه سیستم‌های تخمیر جامد و غوطه‌ور. 29
2-9-3. انتقال جرم در تخمیر حالت جامد 30
2-9-4. عملیات انتقال جرم در مقیاس ماکرو. 31
2-9-5. عملیات انتقال جرم در مقیاس میکرو. 32
2-9-6. انتقال اکسیژن. 32
2-9-7. نفوذ آنزیم‌ها 33
2-9-8. جنبه‌های انتقال حرارت.. 34
2-9-9. میکروارگانیزم‌های مورد استفاده در تخمیر حالت جامد 35
2-9-10. کاربردهای تخمیر حالت جامد 37
2-9-11. آنزیم‌های بدست آمده از فرآیند تخمیر جامد 38
2-10. طراحی بیوراکتور. 39
2-11. انواع بیوراکتورهای مورد استفاده در تخمیر حالت جامد 40
2-11-1. بیوراکتورهای سینی‌دار. 41
2-11-2. بیوراکتورهای بستر‌پرشده 42
2-11-3. بیوراکتورهای استوانه ای‌دوار. 43
2-11-4. بیوراکتورهای بستر‌سیال. 45
2-12. مراحل عمومی برای انجام فرآیند SSF در داخل بیوراکتور. 46
2-13. عوامل مؤثر در تولید پروتئاز در فرآیند SSF در داخل بیوارکتور. 47
فصل3 مواد و روشها 48
3-1. مقدمه 49
3-2. تجهیزات مورد استفاده 49
3-3. تعیین مشخصات سوبسترا 50
3-3-1. محاسبه میزان خاکستر. 50
3-3-2. محاسبه میزان رطوبت.. 51
3-3-3. محاسبه میزان قند موجود در سوبسترا 51
3-3-4. محاسبه میزان پروتئین. 52
3-3-5. تعیین درصد مواد استخراجی. 54
3-3-6. تعیین درصد سلولز. 54
3-3-7. تعیین درصد لیگنین. 55
3-3-8. تعیین درصد همی‌سلولز. 55
3-3-9. محاسبه اندازه ذرات سوبسترا 55
3-4. میکروارگانیسم و محیط کشت.. 56
3-4-1. انتخاب میکروارگانیسم 56
3-4-2. مشخصات میکروارگانیسم 57
3-4-3. محیط کشت.. 57
3-4-4. تهیه مایه تلقیح. 59
3-4-5. منحنی رشد باکتری. 60
3-4-6. تعیین pH بهینه باکتری. 60
3-5. تخمیر حالت جامد 61
3-6. نمونه‌گیری و استخراج آنزیم از سوبسترای تخمیر‌یافته 63
3-7. فعالیت پروتئاز. 64
3-7-1. منحنی استاندارد تیروزین. 65
3-8. بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر روی تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور سینی‌دار  66
3-8-1. تأثیر نوع سوبسترای جامد 66
3-8-2. تأثیر مدت زمان تخمیر. 67
3-8-3. اثر دما 67
3-8-4. تأثیر pH. 67
3-8-5. اثر پارامترهای مختلف بر روی استخراج آنزیم 68
3-8-6. تأثیر رطوبت اولیه سوبسترا 68
3-8-7. تأثیر رطوبت داخلی راکتور. 68
3-8-8. تأثیر اندازه ذرات.. 68
3-8-9. تأثیر میزان تلقیح. 69
3-8-10. تأثیر غنی‌سازی سوبسترا با منابع کربنی و نیتروژنی. 69
3-8-11. تأثیر pH بر فعالیت و پایداری آنزیم تولیدی. 69
3-8-12. تأثیر دما بر فعالیت و پایداری آنزیم تولیدی. 70
3-9. کاربردهای آنزیم تولیدی. 71
3-9-1. افزودنی به مواد شوینده 71
3-9-2. پردازش چرم 71
3-9-3. هیدرولیز لایه ژلاتینی فیلم‌های عکاسی و آزاد سازی نقره 72
3-10. مقایسه تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور و فلاسک… 72
فصل4 نتایج و تفسیر آنها 73
4-1. مقدمه 74
4-2. محاسبه خصوصیات سبوس گندم 74
4-3. منحنی رشد باکتری. 75
4-4. pH بهینه رشد باکتری. 75
4-5. بررسی پارامترهای مختلف بر تولید پروتئاز. 76
4-5-1. تأثیر مدت زمان تخمیر. 76
4-5-2. بررسی تأثیر نوع سوبسترای جامد 78
4-5-3. بررسی پارامترهای مؤثر بر استخراج پروتئاز. 79
4-5-4. تأثیر pH ابتدایی. 82
4-5-5. بررسی دمای داخل بیوراکتور. 82
4-5-6. تأثیر رطوبت ابتدایی سوبسترا 84
4-5-7. تأثیر رطوبت داخلی بیوراکتور. 85
4-5-8. تأثیر اندازه ذرات.. 86
4-5-9. تاثیر میزان مایه تلقیح. 87
4-5-10. بررسی تأثیر غنی سازی سوبسترا با منابع کربنی و نیتروژنی. 87
4-6. بهینه سازی شرایط فعالیت پروتئازی آنزیم 92
4-6-1. تعیین pH بهینه فعالیت آنزیم 92
4-6-2. تعیین دمای بهینه فعالیت آنزیم 94
4-6-3. تعیین pH پایداری آنزیم 95
4-6-4. تعیین دمای بهینه پایداری آنزیم 96
4-7. کاربردهای آنزیم پروتئاز قلیایی حاصل از B.licheniformis 97
4-7-1. عملکرد پروتئاز قلیایی به عنوان افزدونی به شوینده 97
4-7-2. موزدایی از پوست.. 98
4-7-3. هیدرولیز لایه ژلاتینی فیلم‌های X-Ray. 99
4-8. مقایسه تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور و فلاسک… 100
فصل5 نتیجهگیری و پیشنهادها 103
5-1. نتیجه‌گیری. 104
5-2. پیشنهادها 106
فهرست اشکال
فصل1  1
مقدمه  1
شکل1-1. مکانیزم اثر آنزیم بر روی انرژی واکنش.. 3
شکل1-2. شماتیکی از مدل‌های ارائه شده برای جایگاه فعال آنزیمی، (1): مدل قفل و کلید، (2): مدل القایی  4
شکل1-3. نقش پروتئازها در کاتالیز کردن پیوندهای پپتیدی.. 7
فصل2 مروری بر منابع مطالعاتی  10
شکل2-1. ارتباط فرآیندهای میکرو و ماکرو در فرآیند تخمیر حالت جامد 32
شکل2-2. بیوراکتور سینی‌دار. 42
شکل2-3. بیوراکتور بسترپرشده بصورت افقی و عمودی.. 43
شکل2-4. بیوراکتور استوانه ای‌دوار. 44
شکل2-5. بیوراکتور بستر‌سیال. 45
فصل3 مواد و روشها 48
شکل3-1. منحنی استاندارد گلوکز. 52
شکل3-2. منحنی استاندارد پروتئین. 53
شکل3-3. تصویر میکروسکوپی از باکتری B. licheniformis 56
شکل3-4. نمایی از بیوراکتور مور استفاده جهت تولید پروتئاز در تخمیر حالت جامد 62
شکل3-5. دیاگرام شماتیک بیوراکتور سینی‌دار. (1) پمپ، (2) نمایشگر و کنترلر دما و رطوبت، (3) نازل                                                                                                  (4) المنت حرارتی، (5) سینی، (6) فن، (7) حسگر دما، (8) حسگر رطوبت.. 63
شکل3-6. نمونه 5گرمی سوبسترای تخمیریافته، (1) : قبل از تخمیر، (2): پس از تخمیر. 64
شکل3-7. منحنی استاندارد تیروزین. 66
فصل4 نتایج و تفسیر آنها 73
شکل4-1. منحنی رشد باکتری.. 75
شکل4-2. تأثیر زمان تخمیر بر روی فعالیت پروتئاز تولیدی از B.licheniformis 77
شکل4-3. تأثیر زمان تخمیر بر روی محتوای پروتئین کل. 78
شکل4-4. تأثیر نوع سوبسترای جامد بر فعالیت پروتئاز تولیدی از B.licheniformis 79
شکل4-5. تأثیر محلول های مختلف بر استخراج پروتئاز تولیدی از B.licheniformis 80
شکل4-6. تأثیر حجم بافر بر فعالیت و پروتئین کلی پروتئاز تولیدی از B.licheniformis 81
شکل4-7. تأثیر زمان اقامت در شیکر بر فعالیت و پروتئین کلی پروتئاز تولیدی از B.licheniformis 81
شکل4-8. اثر pH ابتدایی بر فعالیت و پروتئین کلی پروتئاز تولیدی از B.licheniformis 82
شکل4-9. تأثیر دمای داخل بیوراکتور بر فعالیت و پروتئین کلی پروتئاز تولیدی از B.licheniformis 83
شکل4-10. تأثیر رطوبت ابتدایی سوبسترا بر فعالیت و پروتئین کلی پروتئاز تولیدی از B.licheniformis 84
شکل4-11. اثر رطوبت داخلی بیوراکتور بر فعالیت و پروتئین کلی پروتئاز تولیدی از B.licheniformis 85
شکل4-12. تأثیر اندازه ذرات سوبسترا بر فعالیت و پروتئین کلی پروتئاز تولیدی از B.licheniformis 86
شکل4-13. تأثیر میزان مایه تلقیح بر فعالیت و پروتئین کلی پروتئاز تولیدی از B.licheniformis 87
شکل4-14. تأثیر منابع کربنی مکمل بر تولید آنزیم پروتئاز تولیدی از B.licheniformis 89
شکل4-15. تأثیر غلظت های مختلف سبوس برنج بر تولید آنزیم پروتئاز تولیدی از B.licheniformis 89
شکل4-16. تأثیر منابع نیتروژنی مکمل بر تولید آنزیم پروتئاز تولیدی از B.licheniformis 91
شکل4-17. تأثیر غلظت های مختلف آرد ذرت بر تولید آنزیم پروتئاز تولیدی از B.licheniformis 91
شکل4-18. تأثیر pH بر فعالیت آنزیم پروتئاز پروتئاز تولیدی از B.licheniformis 93
شکل4-19. اثر دما بر فعالیت آنزیم پروتئاز. 94
شکل4-20. اثر pH بر پایداری آنزیم پروتئاز پروتئاز تولیدی از B.licheniformis 95
شکل4-21. اثر دما بر پایداری آنزیم پروتئاز پروتئاز تولیدی از B.licheniformis 96
شکل4-22. اثر زمان بر پایداری حرارتی آنزیم پروتئاز پروتئاز تولیدی از B.licheniformis 97
شکل4-23. عملکرد پروتئاز قلیایی تولیدی از B.licheniformis بعنوان افزودنی به شوینده، (1) کنترل،                                               (2) اثر شوینده تجاری بر روی پارچه لکه شده، (3) اثر آنزیم و شوینده تجاری بر روی پارچه لکه شده 98
شکل4-24. موزدایی آنزیمی از پوست گاو با استفاده از پروتئاز قلیایی تولیدی از B.licheniformis                                               (1) کنترل (2) نمونه پس از 16 ساعت انکوباسیون در دمای اتاق. 98
شکل4-25. هیدرولیز آنزیمی لایه ژلاتینی با استفاده از پروتئاز قلیایی تولیدی از B.licheniformis..                                            (1) کنترل، (2) فیلم عکاسی پس از هیدرولیز آنزیمی. 99
شکل4-26. تأثیر زمان بر تولیدآنزیم پروتئاز در بیوراکتور و فلاسک… 101
شکل4-27. تأثیر دما بر تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور و فلاسک… 101
شکل4-28. تأثیر رطوبت ابتدایی بر تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور و فلاسک… 102
شکل4-29. تأثیر محرک‌های پروتئینی مختلف بر تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور و فلاسک… 102
فصل5 نتیجهگیری و پیشنهادها 103
فهرست جداول
فصل1  1
مقدمه  1
جدول1-1. گروه‌‌های آنزیمی و واکنش‌های مرتبط. 5
فصل2 مروری بر منابع مطالعاتی  10
جدول2-1. پروتئاز‌های قلیایی باکتریایی تجاری، شرکت تولید کننده، منابع و کاربردهای صنعتی  15
جدول2-2. برخی از خواص کارلسبرگ و BPN. 19
جدول2-3. دمای بهینه و پایداری حرارتی پروتئازهای قلیایی حاصل از گونه های باسیلوس.. 20
جدول2-4. pH بهینه پروتئازهای قلیایی تولید شده توسط گونه باسیلوس.. 21
جدول2-5. میکروارگانیسم‌های مورد استفاده در فرآیندهای تخیمری حالت جامد 36
جدول2-6. کاربردهای تخمیر حالت جامد 37
جدول2-7. آنزیم‌های تولید شده در فرآیند تخمیر حالت جامد 38
جدول2-8. انواع بیوراکتورها در فرآیند تخمیر جامد و محصولات تولیدی.. 46
فصل3 مواد و روشها 48
جدول3-1. ترکیب محیط کشت مایع. 58
جدول3-2. ترکیبات مایه تلقیح. 60
فصل4 نتایج و تفسیر آنها 73
جدول4-1. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سبوس گندم 74
جدول4-2. pH بهینه رشد باکتری.. 76
جدول4-3. تأثیر سبوس برنج (1%) و آرد ذرت (2%) بر تولید پروتئاز در بیواکتور سینی دار. 92
فصل5 نتیجهگیری و پیشنهادها 103
فهرست علائم اختصاری
دور بر دقیقه ……………………………………………………………………………………………………………………….rpm    
مولار …………………………………………………………………………………………………………………………………………… M
میلی لیتر …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ml
میلی گرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………. mg

  • مقدمه

در این فصل به بیان توضیحاتی کلی درباره آنزیم ها، ساختار و ویژگی‌هایشان پرداخته می‌شود. سپس گروه‌های آنزیمی و واکنش‌های مرتبط بیان می‌شود. در ادامه مطالبی اجمالی درباره پروتئازها به عنوان یکی از مهمترین گروه‌‌های آنزیمی ذکر می‌شود. سپس فرآیند تخمیر حالت جامد بعنوان یک سیستم تخمیری کارآمد معرفی می‌شود. در انتها به ضرورت ها و اهداف این پروژه پرداخته می‌شود.
تعریف آنزیم
آنزیم‌ها، مهمترین گروه از پروتئین‌ها هستند که انجام واکنشهای بیوشیمیایی و سرعت بخشیدن به آنها را بر عهده دارند و می‌توانند سرعت واکنش را تا حدود 107 برابر افزایش دهند. آنزیم‌ها، توسط موجودات زنده، گیاهان و میکروارگانیسم‌ها تولید می‌شوند. انجام تمام واکنش‌ها در سلول زنده به آنزیم خاصی نیازمند است. همانطور که در شکل (1-1) نشان داده شده است، آنزیم مانند یک کاتالیزور غیر‌آلی در واکنش مصرف نشده اما مسیر انرژی پایین‌تر را برای اینکه واکنش صورت گیرد، فراهم می‌کند [1, 2]. کاتالیزورها در واکنش‌ها بدون تغییر می‌مانند، ولی آنزیم‌ها مانند سایر پروتئین‌ها تحت شرایط مختلف پایدار نمی‌مانند. برخی از آنزیم‌ها عمدتا در بازه محدودی از pH، دما و قدرت یونی فعال هستند و در دما و pH‌های بالاتر از میزان بهینه، آنزیم تخریب شده و فعالیت خود را ازدست می‌دهد [3, 4]. به دلیل شرایط خاص بسیاری از این آنزیم‌ها ، برای مصارف صنعتی پیشنهاد نمی‌شوند، لذا تلاش جهت یافتن گونه‌های جدیدی که جوابگوی نیاز صنعت باشند، یک فرآیند مستمر می‌باشد [5].
تاریخچه آنزیم
فعالیت کاتالیستی آنزیم‌ها، هزاران سال است که در فرآیند‌های مختلف مانند ساخت پنیر، شراب و نانوایی مورد استفاده قرار‌گرفته‌است [6]. تا قرن نوزدهم مشخص شده بود كه فرایندهایی نظیر ترش شدن شیر و تخمیر قند به الكل فقط از طریق عمل یك موجود زنده رخ می‌دهند. در سال 1833 عامل فعال‌كننده قند به طور نسبی خالص شد و آن را دیاستاز[1] نامیدند كه اكنون به آن آمیلاز[2] می‌گویند. چند سال بعد از شیره معده فردی كه رژیم غذایی اوپروتئین بود ، ماده‌ای جدا كردند و آن را پپسین[3] نامیدند. این تركیبات را تحت نام كلی مخمر می‌نامیدند. لیبیگ[4] در آن موقع اظهارداشت كه این مخمرها می توانند مواد غیر زنده‌ای باشند كه از سلول‌های زنده به دست می‌آیند در حالی‌كه پاستور [5] و دیگران هنوز بر این باور بودند كه مخمرها بایستی حاوی مواد زنده باشند. با وجود این اختلاف نظرها ، كوهن[6] در سال 1878، این مولکول‌ها را آنزیم نامید. بوخنرز[7] در سال 1897 نشان داد كه وقتی عصاره مخمر به قند اضافه شود، تخمیر قند صورت می‌گیرد. درسال 1926 سامنر[8] آنزیم اوره آز[9] را ازعصاره لوبیا خالص‌كرد و آن را كریستاله نمود. از آن به بعد تعداد زیادی از آنزیم‌ها را توانستند به شكل بلور درآورند [7, 8]. همزمان با بوجود آمدن دانش خالص‌سازی آنزیم‌ها، موارد کاربرد آنها چندین برابر شد و البته با استفاده از آنزیم‌های مهندسی شده، تعداد انتخاب‌ها برای فرآیندهای صنعتی افزایش یافت [6].

تعداد صفحه :135
قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***