Warning: Use of undefined constant title - assumed 'title' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /membri/khodam/wp-content/plugins/sar_RayanSaz/index.php on line 34
دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل محتوای وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و جمعیت شناختی – مقالات و پایان نامه های کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل محتوای وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و جمعیت شناختی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم اجتماعی

گرایش :معتادین در سریال های پخش شده در حوزه اعتیاد

عنوان : تحلیل محتوای وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و جمعیت شناختی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

دانشکده علوم انسانی

گروه ارتباطات اجتماعی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  (M.A )

تحلیل محتوای وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و جمعیت شناختی

 معتادین در سریال های پخش شده در حوزه اعتیاد 

مورد مطالعه  در استان هرمزگان

 

استاد راهنما :

سرکار خانم دکتر زهرا زارع

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر نازنین ملکیان

شهریور  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه ، اهداف ، روش های اجرا و نتایج بدست آمده ) :

امروزه در هیچ جای جهان جامعه ای را نمی یابیم که مصون از انواع آسیبهای اجتماعی باشد .اعتیاد وسوءاستفاده افراد از موادمخدر از جمله مسائل اجتماعی است كه بشریت را در معرض خطر جدی قرار داده و غالب كشورهای جهان به نحوی از انحاء با این معضل اجتماعی مواجه هستند . تلویزیون به عنوان یک رسانه جمعی قوی می تواند هم در بازنمایی این گروه و هم  در نشان دادن مسائل و مشکلات آنها فعالیت داشته باشد  در مطالعه حاضر اولین سئوالی که مطرح می شود این است که تلویزیون در برنامه های خود ،خصوصاً در سریالهای تلویزیونی که پربیننده ترین برنامه های این رسانه جمعی است ، چقدر توانسته وضع موجود معتادان را  به بینندگان نشان دهد و تا چه میزان پیامدهای اعتیاد و مسائل معتادان  را  با محتوایی مناسب  به تصویر بکشد؟ مطالعه محتوای سریالهای پخش شده از سیمای مرکز هرمزگان در رابطه با معتادان که درسالهای 90 – 88 پخش شده است می تواند  از جهات گوناگون از جمله : جامعه پذیر کردن ، الگو دهی ،تغییر نگرش ، جهت دهی به اندیشه ها ، آگاهی دهی به مخاطبین و دادن اطلاعات به تولید کنندگان برنامه هایی در این رابطه نیز حائز اهمیت باشد . دراین پژوهش هدف ، شناخت میزان به تصویر کشیده شدن گروه معتاد در سریالهای مورد بررسی برحسب جنس ، سن، شغل ، تحصیلات ، وضع تأهل ، درآمد و مقولاتی چون برخورد افراد جامعه و همچنین خانواده با فرد معتاد  است . جامعه آماری در این پژوهش شامل كلیه سریالهایی است که توسط شبكه استانی مرکز هرمزگان در سالهای 1388 و 1390پخش شده و به اعتیاد پرداخته اند . نمونه مورد مطالعه دربرگیرنده هشت سریال است که به طور تصادفی انتخاب شده اند . سریالهایی که بیش از 17 قسمت داشته اند به طور تصادفی 13 قسمت آنها انتخاب شده و در کل 67 قسمت مشتمل بر 2680 دقیقه مورد تحلیل محتوا  قرار گرفته است . روش تحقیق در این پژوهش مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا و منبع مورد مطالعه سریالهاست. در این پژوهش نخست متغیرها مشخص شده  ، سپس شاخصها ی هر متغیر شناسایی  ، كدگذاری و شمارش می شوند .

یافته های این تحقیق شامل دو بخش است که بخش اول ، بررسی نتایج مطالعات میدانی در رابطه با معتادان  و بخش دوم ، تحلیل محتوای سریالهای نشان داده شده در این رابطه در سالهای 90–88  می باشد . نتایج مطالعه نشان داد که : سریال « پرواز در حباب » بیشترین صحنه ها را در رابطه با اعتیاد ، مسائل و مشکلات آن مطرح کرده است . در کلیه سریالها تنها مردان معتاد به تصویر کشیده شده اند در حالی که مطالعات میدانی مورد بررسی نشان داده است که زنان معتاد مسائل و مشکلات خاص خود را دارند که باید به طور خاص به آنها پرداخته شود .  هم در مطالعات میدانی و هم در سریالها ، جوانان معتاد بیشترین  میزان را داشته اند . بیکاری و تجرد مهمترین ویژگی معتادان است .

کلید واژگان : اعتیاد . پیامدهای اعتیاد . وضعیت اجتماعی .وضعیت اقتصادی .وضعیت جمعیت شناختی . تلویزیون

 

 

 

 

فهرست مقالات مستخرج از پایان نامه

 

  • تحلیل محتوای وضعیت جامعه شناختی معتادین در سریال های پخش شده از استان هرمزگان

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                                       صفحه

 

فصل اول : کلیات

1-1 پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2  بیان  مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….4

1-4 هدف های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….5

1-5  سوال های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..6

1- 6 فرضیه ها  ………………………………………………………………………………………………………………………………..6

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1   مقدمه (  معضل اعتیاد – قدرت رسانه )…………………………………………………………………………………9

2- 2   مبانی و چهار چوب نظری تحقیق ………….. …………………………………………………………………………13

2- 3   پیشینه مطالعاتی تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 25

فصل سوم : روش  شناسی تحقیق

3-1روش تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………..38

3- 2 جامعه آماری و نمونه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………..38

3-3 جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………..39

3-4 تعریف نظری مفاهیم اصلی  ……………………………………………………………………………………………….. 39

3-5 تعریف عملیاتی مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………. 39

3-6 واحد تحلیل ………………………………………………………………………………………………………………………….40

3-7 واحد ثبت و واحد شمارش ………………………………………………………………………………………………….40

3-8 اعتبار و روایی داده ها ………………………………………………………………………………………………………….41

3-9 تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………..41

فصل چهارم : یافته های مربوط به تحلیل محتوای سریال ها

مقدمه

4-1 صحنه های مربوط به اعتیاد در سریال ها …………………………………………………………………………44

4-2  جنس  شخصیتهای معتاد …………………………………………………………………………………………………45

4-3  سن  شخصیتهای معتاد …………………………………………………………………………………………………….46

4-4  شغل   شخصیتهای معتاد ………………………………………………………………………………………………….47

4-5  وضع تأهل شخصیتهای معتاد ……………………………………………………………………………………………48

4-6 تحصیلات شخصیتهای معتاد ………………………………………………………………………………………………49

4-7 سن بر اساس صحنه ها  ……………………………………………………………………………………………………..50

4-8  شغل بر اساس صحنه ها ……………………………………………………………………………………………………51

4-9  وضعیت تأهل بر اساس صحنه ها ………………………………………………………………………………………52

4-10 تحصیلات بر اساس صحنه ها …………………………………………………………………………………………..53

4-11 درآمد  بر اساس صحنه ها ………………………………………………………………………………………………..53

4-12  پایگاه طبقاتی بر اساس صحنه ها ……………………………………………………………………………………54

4-13  منطقه محل سکونت بر اساس صحنه ها …………………………………………………………………………55

4-14  خاستگاه جغرافیایی بر اساس صحنه ها …………………………………………………………………………..56

4-15  دوستان بر اساس صحنه ها ……………………………………………………………………………………………..57

4-16  ثبات خانوادگی بر اساس صحنه ها ………………………………………………………………………………….58

4-17  انگیزه اعتیاد بر اساس صحنه ها ……………………………………………………………………………………..59

4-18  پیامد اعتیاد بر اساس صحنه ها ………………………………………………………………………………………60

4-19 نوع برخورد خانواده با معتاد بر اساس صحنه ها ……………………………………………………………….61

4-20 برخورد جامعه با معتاد بر اساس صحنه ها  ………………………………………………………………………62

4-21 نگرش فرد معتاد نسبت به اعتیاد بر اساس صحنه ها  ……………………………………………………..63

4-22 نوع مواد مصرفی بر اساس صحنه ها …………………………………………………………………………………64

4-23 پیشنهادات ارائه شده برای ترک اعتیاد بر اساس صحنه ها ………………………………………………65

4-24  ویژگیهای افراد بعد از ترک بر اساس صحنه ها ……………………………………………………………….66

4-25  نگرش مردم نسبت به ترک اعتیاد بر اساس صحنه ها …………………………………………………….67

4-26  سریال و جنس……………………………………………………………………………………………………………………68

4-27 سریال و سن………………………………………………………………………………………………………………………..69

4-28 سریال و شغل ……………………………………………………………………………………………………………………70

4-29 سریال و تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………….71

4-30 سریال و درآمد…………………………………………………………………………………………………………………..72

4-31 سریال و وضع تأهل…………………………………………………………………………………………………………..73

4-32  سریال و منطقه محل سکونت…………………………………………………………………………………………74

4-33 سریال و خاستگاه جغرافیایی……………………………………………………………………………………………75

4-34  سریال و انگیزه اعتیاد……………………………………………………………………………………………………..76

4-35  سریال و برخورد خانواده…………………………………………………………………………………………………77

4-36  سریال و برخورد جامعه…………………………………………………………………………………………………..78

4-37 سریال و نگرش نسبت به اعتیاد………………………………………………………………………………………79

4 -38  سریال و نوع مواد………………………………………………………………………………………………………….80

4-39 سریال و نگرش مردم نسبت به ترک اعتیاد…………………………………………………………………..81

 

فصل پنجم :  نتیجه گیری و پیشنهادات

 

5-1 مقدمه …………………………………………………………………. ……………………………………………………….. 83

5-2 نتیجه گیری  …………………………………………………………………………. ……………………………………  83

5-3  پیشنهادات  ………………………………………………………………………………………………………………….. 88

5-4 فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………….90

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                         صفحه

جدول شماره(4- 1)  : توزیع فراوانی صحنه های مربوط به اعتیاد در سریال ها ………………………….44

جدول شماره(4- 2) : توزیع فراوانی داده های مربوط به جنس شخصیتهای معتاد ……………………..45

جدول شماره(4- 3) : توزیع فراوانی داده های مربوط به سن شخصیتهای معتاد …………………………46

جدول شماره(4= 4) : توزیع فراوانی داده های مربوط به شغل شخصیتهای معتاد ……………………….47

جدول شماره(4- 5) : توزیع فراوانی داده های مربوط به وضع تأهل شخصیتهای معتاد ………………48

جدول شماره(4- 6) : توزیع فراوانی داده های مربوط به تحصیلات شخصیتهای معتاد…………………49

جدول شماره(4- 7) :  توزیع فراوانی داده بر حسب سن ……………………………………………………………….50

جدول شماره(4- 8) : توزیع فراوانی داده بر حسب شغل………………………………………………………………..51

جدول شماره(4- 9) :  توزیع فراوانی داده بر حسب وضعیت تأهل…………………………………………………52

جدول شماره(4- 10) :  توزیع فراوانی داده بر حسب  تحصیلات……………………………………………………53

جدول شماره(4- 11) :  توزیع فراوانی داده بر حسب پایگاه طبقاتی………………………………………………54

جدول شماره(4- 12) :  توزیع فراوانی داده بر حسب منطقه محل سکونت……………………………………55

جدول شماره(4- 13) :  توزیع فراوانی داده بر حسب خاستگاه جغرافیایی……………………………………..56

جدول شماره(4- 14) :  توزیع فراوانی داده بر حسب دوستان………………………………………………………..57

جدول شماره(4- 15) : توزیع فراوانی داده بر حسب ثبات خانوادگی……………………………………………..58

جدول شماره(4- 16) :  توزیع فراوانی داده بر حسب انگیزه اعتیاد………………………………………………..59

جدول شماره(4- 17) :   توزیع فراوانی داده بر حسب پیامد اعتیاد……………………………………………….60

جدول شماره(4- 18) :  توزیع فراوانی داده بر حسب نوع برخورد خانواده با معتاد………………………..61

جدول شماره(4- 19) :  توزیع فراوانی داده بر حسب  برخورد جامعه با معتاد……………………………….62

جدول شماره(4- 20) :   توزیع فراوانی داده بر حسب نگرش فرد معتاد  نسبت به اعتیاد……………..63

جدول شماره(4- 21) : توزیع فراوانی داده بر حسب نوع مواد مصرفی……………………………………………64

جدول شماره(4- 22) :  توزیع فراوانی داده بر حسب پیشنهادات ارائه شده برای ترک اعتیاد……….65

جدول شماره(4- 23) : توزیع فراوانی داده بر حسب ویژگیهای بعد از ترک……………………………………66

جدول شماره(4- 24) : توزیع فراوانی داده بر حسب نگرش مردم نسبت به ترک اعتیاد………………..67

جدول شماره(4- 25) :  توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و جنس…………………………………………68

جدول شماره(4- 26) : توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و سن……………………………………………..69

جدول شماره(4- 27) : توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و شغل …………………………………………70

جدول شماره(4- 28) :  توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و تحصیلات…………………………………71

جدول شماره(4- 29) : توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و درآمد………………………………………..72

جدول شماره(4- 30) : توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و وضع تأهل…………………………………73

جدول شماره(4- 31) : توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و منطقه محل سکونت…………………74

جدول شماره(4- 32) :  توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و خاستگاه جغرافیایی…………………75

جدول شماره(4- 33) : توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و انگیزه اعتیاد……………………………..76

جدول شماره(4- 34) :  توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و برخورد خانواده……………………….77

جدول شماره(4- 35) :  توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و برخورد جامعه…………………………78

جدول شماره(4- 36) :  توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و نگرش نسبت به اعتیاد……………79

جدول شماره(4- 37) :  توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و نوع مواد………………………………….80

جدول شماره(4- 38) :  توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و نگرش مردم به ترک اعتیاد……81

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                       صفحه

نمودار شماره(4- 1) ……………………………………………………………………………………………………………………..44

نمودارشماره(4- 2) ………………………………………………………………………………………………………………………45

نمودار شماره(4- 3) ……………………………………………………………………………………………………………………..46

نمودارشماره(4- 4) ………………………………………………………………………………………………………………………47

نمودار شماره(4- 5) ……………………………………………………………………………………………………………………..48

نمودارشماره(4- 6) ………………………………………………………………………………………………………………………49

نمودار شماره(4- 7) …………………………………………………………………………………………………………………….50

نمودارشماره(4- 8) ……………………………………………………………………………………………………………………..51

نمودار شماره(4- 9) …………………………………………………………………………………………………………………….52

نمودار شماره(4- 10) ………………………………………………………………………………………………………………….53

نمودار شماره(4- 11) ………………………………………………………………………………………………………………….54

نمودار شماره(4- 12) …………………………………………………………………………………………………………………..55

نمودار شماره(4- 13) …………………………………………………………………………………………………………………..56

نمودار شماره(4- 14) …………………………………………………………………………………………………………………..57

نمودار شماره(4- 15) …………………………………………………………………………………………………………………..58

نمودار شماره( 4-16) …………………………………………………………………………………………………………………..59

نمودار شماره(4- 17) …………………………………………………………………………………………………………………..61

نمودار شماره(4- 18) …………………………………………………………………………………………………………………..62

نمودار شماره(4- 19) …………………………………………………………………………………………………………………..63

نمودار شماره(4- 20) …………………………………………………………………………………………………………………..64

نمودار شماره(4- 21) …………………………………………………………………………………………………………………..65

نمودار شماره(4- 22) …………………………………………………………………………………………………………………..66

 

فصل اول

 

کلیات طرح

1-1 مقدمه

1-2 بیان مساله

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

1-4  هدفهای تحقیق

1-5  سوالات تحقیق

1-6  فرضیه های تحقیق

 

 

1-1 پیشگفتار

امروزه در هیچ جای جهان جامعه ای را نمی یابیم که مصون از انواع آسیبهای اجتماعی باشد .اعتیاد و سوءاستفاده افراد از مواد مخدر از جمله مسائل اجتماعی است كه بشریت را در معرض خطر جدی قرار داده  و غالب كشورهای جهان به نحوی از انحاء با این معضل اجتماعی مواجه هستند . تلویزیون به عنوان یک رسانه جمعی قوی می تواند هم در بازنمایی معتادان و هم  در نشان دادن مسائل و مشکلات آنها فعالیت داشته باشد . در مطالعه حاضر اولین سئوالی که مطرح می شود این است که تلویزیون در برنامه های خود ،خصوصاً در سریالهای تلویزیونی که پربیننده ترین برنامه های این رسانه جمعی است ، چقدر توانسته وضع موجود معتادان  را به بینندگان نشان دهد و تا چه میزان پیامدهای اعتیاد و مسائل معتادان  را با محتوایی مناسب ، به تصویر کشیده است ؟

مطالعه محتوای سریالهای پخش شده از سیمای مرکز هرمزگان  در رابطه با معتادان که در سال 88  تا 90  پخش شده است از جهات جامعه پذیر کردن ،الگو دهی ،تغییر نگرش و جهت دهی به اندیشه ها و آگاهی دهی به مخاطبین و دادن اطلاعات به تولید کنندگان برنامه های در این رابطه نیز می تواند حائز اهمیت باشد  . در این پژوهش هدف شناخت میزان به تصویر کشیده شدن %A

پشتیبانی سایت :        ****       parsavahedi.t@gmail.com