دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : هنر

گرایش :فلز

عنوان : تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه سوره

دانشکده هنر

پایان‌نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد هنر اسلامی

گرایش فلز

عنوان پایان‌نامه نظری

تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی

استاد راهنمای نظری

دکتر مهران هوشیار

عنوان پایان‌نامه عملی

ساخت الگوهای نوین و سنتی زیوآلات آبگینه در بستری از فلزات گرانبها

استاد راهنمای عملی

کوروش قانونی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 شماره صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………… 4

1-1 بیان مسئله، ضرورت و اهمیت انتخاب موضوع……………………………………………………………………………. 5

1-2 سئوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 5

1-3 فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 6

1-4 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5 پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 7

1-6 روش و فنون اجرایی پژوهش…………………………………………………………………………………….. 12

1-7 معرفی جامعه آماری و نمونه‌ها………………………………………………………………………………. 13

1-8 محدودیت‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………. 14

فصل دوم: تاریخچه شیشه‌گری و بررسی ساز و کار معاصر اقتصاد جهانی هنر… 15

2-1 شناخت شیشه………………………………………………………………………………………… 17

2-2 تاریخچه ی مختصری پیرامون کشف شیشه های رنگی…………………………………………………………….. 17

2-3 تاریخچه شیشه‌گری ایران……………………………………………………………………………………. 19

2-3-1 شیشه گری در دنیای باستان ………………………………………………………………………. 19

2-3-2 شیشه‌گری پیش از تاریخ تا دوران هخامنشی……………………………………………………………………….. 21

2-3-3 شیشه‌گری در دوران هخامنشی ……………………………………………………………………….. 22

2-3-4 شیشه‌گری در دوران پارت و ساسانی …………………………………………………………………… 23

2-3-5 شیشه گری در دوران اسلامی……………………………………………………………………. 24

2-4 زیورها و سایر اشیاء …………………………………………………………………………………… 26

2-4-1 مهره های شیشه ای قرن اول تا چهارم ق.م…………………………………………………… 26

2-4-2 مهره های شیشه ای قرن اول تا سوم میلادی…………………………………………………….. 28

2-5 سازوکار معاصر اقتصاد جهانی هنر………………………………………………………………. 35

2-5-1 هنر و اقتصاد……………………………………………………………………………… 35

2-5-2 اقتصاد جهانی هنر………………………………………………………………………………… 37

2-5-3 هنر و جهانی شدن………………………………………………………………………….. 39

2-6  تحلیل بن‌مایه‌های جذاب هنر معاصر ایران…………………………………………………….. 44

2-6-1 خاص گرایی…………………………………………………………………………………………….. 44

2-6-2 نیوارنیتالیسم در پاسخ به توقع مخاطب غربی………………………………………………….. 46

2-6-3 خودنمود در نمایش زندگی زیسته………………………………………………………………. 48

2-7 رابطه بازار هنری و اقتصاد بازار…………………………………………………………………. 50

2-7-1 ویژگی‌های بازار هنری…………………………………………………………………………… 50

2-7-2 نظام تجارت مستقل………………………………………………………………………. 51

2-7-3 وظایف بازار…………………………………………………………………………………………….. 51

2-7-4 ضرورت سامان بخشیدن به مدیریت بازار هنری…………………………………………………….. 51

2-7-5 ساختار نظام حقوقی و مدیریت بازار هنری………………………………………………………………. 52

2-8 بسته‌بندی عامل مهم فروش…………………………………………………………………….. 52

2-8-1 اهمیت بسته‌بندی………………………………………………………………………………… 55

2-8-2 فواید بسته‌بندی……………………………………………………………………………………. 56

2-8-3 طراحی بسته‌بندی………………………………………………………………………….. 56

فصل سوم: تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی  و تجزیه و تحلیل یافته‌ها…………. 58

3-1 ساختار اثر هنری………………………………………………………………………………………….. 59

3-1-1 درک اهمیت شکل اثر هنری……………………………………………………………………… 59

3-1-2 نسبت شکل و معنا…………………………………………………………………………….. 59

3-1-3 ساختارگرایی…………………………………………………………………………………. 60

3-2 معنای زیبایی شناسی…………………………………………………………………………….. 60

3-2-1 سه کانون تمرکز زیبایی شناسی………………………………………………………………….. 65

3-2-2 پنج مسئله در زیبایی شناسی تحلیلی………………………………………………………. 68

3-3دسته‌بندی آثار از‌نظر تکنیک و تزئینات، تنوع فرم و‌شکل و طرح و‌تحلیل زیبایی شناسانه‌ آن‌ها 71

3-3-1 تکنیک و تزئینات………………………………………………………………………………….. 71

3-3-2 تنوع فرم و شکل………………………………………………………………………………………. 83

3-3-3 تنوع طرح و نقش…………………………………………………………………………………….. 86

3-3-4 موارد مورد استفاده در آثار زیورهای آبگینه معاصر……………………………………………………………. 91

3-3-5 کاربرد زیورها……………………………………………………………………………………………. 93

3-4 آمار‌گیری و تجزیه و تحلیل یافته‌ها……………………………………………………………………… 94

3-4-1 روش نمونه گیری……………………………………………………………………………….. 102

3-4-2 بررسی روایی پرسش‌نامه……………………………………………………………………. 103

3-4-3 بررسی پایایی پرسش‌نامه…………………………………………………………………….. 103

3-4-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات………………………………………. 104

3-4-5 تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌های نمونه………………………………………………. 107

3-4-6 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………….. 113

3-4-7 نتایج استنباطی داده ها……………………………………………………………………………. 118

3-4-8 نتیجه گیری آمارها………………………………………………………………………………. 137

 

فصل چهارم: آزمون فرضیه‌ها و نتیجه‌گیری……………………………………………………. 140

4-1 آزمون فرضیه‌ها و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………. 141

4-2 پیشنهادات…………………………………………………………………………………… 145

شرح پروژه عملی…………………………………………………………………………… 147

منابع………………………………………………………………………………………………….. 155

مقدمه

کیفیت هر اثر هنری در گرو محتوای ایدئولوژی، ذائقه هنری و میزان علاقمندی مخاطب به آن است. گرچه ظاهر اثر هنری نیز حائز اهمیت است؛ اما در مقایسه با محتوای معنوی آن در درجه دوم اهمیت قرار دارد و به جز هدف مادی،  برآورده ساختن نیازهای معنوی یک اثر، چون کسب دانش سازنده و مخاطب و زیباشناسی نیز از ویژگی‌های خاص بازار هنر است.

ایده‌های جدید اگر با حمایت و استقبال روبرو شوند، شانس باقی ماندن و رشد کردن را پیدا می‌کنند، حال اگر حمایت از سوی مخاطبان خاص و هنردوست صورت گیرد، منجر به رشد کیفی اثر هنری می‌شود و اگر مورد توجه مخاطب عام قرار گیرد، علاوه بر رشد کیفی، رشد کمی اثر را نیز در پی خواهد داشت؛ به طوری که مصرف کننده به صورت روزمره با آن سروکار داشته باشد و هنر را بخشی کاربردی از زندگی خود سازد و این خود راهکاری است که منجر به  تکامل اثر هنری می‌شود. از این طریق است که می‌توان مفاهیم فرهنگی و هنری را به بیان و شیوه‌ا‌ی جدید برای نسل امروز عرضه داشت و آن را به گونه‌ای منتقل کرد که خوش‌آیند باشد و مورد توجه وی قرار گیرد. این فعالیت را می‌توان حتی در عرصه‌ها‌ای چون بینال‌های (دو سالانه‌ها) داخلی و جهانی با حضوری فعال و درخشان محقق ساخت.

به بیان دیگر این رویکرد با تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه و همراه ساختن صنایع دستی، با مفهوم هنر به معنی خلاقیت و عدم تکرارپذیری اگر چه به سختی امکان‌پذیر است؛ اما می‌توان یک اثر را با ابتکار و ادغام کردن رشته‌های دیگر همانند نقاشی، گرافیک در کنار صنایع دستی، همچنین استفاده از تکنیک‌های جواهرسازی، محصولی تکراری و عاری از خلاقیت را به اثری نو و بدیع و در عین حال جذاب مبدل ساخت. به طور مثال یک تابلویی نقاشی می‌تواند به جای نصب شدن بر روی دیوار در قالبی کاربردی‌تر به عنوان زیورآلات مورد استفاده قرار گیرد. این آثار مبتکرانه می‌توانند با موادی شفاف و در عین حال دارای پیشینه‌ای عمیق به همراه خلاقیت و نوآوری‌های به روز شده خلق شوند و در اختیار هنردوستان و زیبادوستان قرار گیرند. نحوه‌ی ارائه‌ی این آثار باید به گونه‌ای باشد که هنر و فرهنگ ملی دیرینه و معاصر ایران را بازتابانند و آن را به خارج از مرزها انتقال دهند و موجب تثبیت و گسترش این غنای فرهنگی در بازارهای جهانی گردند.

پژوهش حاضر در چهار فصل تدوین گردیده است و در فصل اول به کلیات پژوهش که شامل ادبیات نظری، سئوالات و اهداف و مسئله تحقیق است، پرداخته شده است. فصل دوم تاریخچه‌ای از شیشه‌گری ایران پیش از تاریخ تا دوران اسلامی را شامل می‌شود که جهت ورود به بحث اصلی مورد بررسی قرار گرفته است در این قسمت به منظور آشنایی با مفاهیم، تعاریف مربوط به پیشینه تحقیق در پیشینه نظری از طریق جستجوی كتابخانه‌ای، جستجوی اینترنتی و رجوع به تحقیقات و پروژه‌های انجام شده، مطالعات نسبتا گسترده‌ای صورت گرفت. شرح و ماحصل این مطالعات در فصل دوم انعكاس یافته است . از این اطلاعات مبنایی برای محورهای مصاحبه و سپس پرسشنامه بدست آمده است. در فصل دوم به سازوکار معاصر اقتصاد جهانی هنر و تحلیل مضامین جذاب هنر معاصر ایران و رابطه میان بازار هنری و اقتصاد بازار پرداخته شده که به جهت ورود و عرضه آثار به بازارهای جهانی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران انجام پذیرفته و همچنین در این فصل به ویژگی‌های بسته‌بندی مناسب جهت روبرو شدن با اقبال اقتصادی و فرهنگی و جهانی شدن پرداخته شده است  علاوه بر این پرسشنامه‌ها و آمار‌های دقیق بدست آمده از آن‌ها در این فصل مدون گشته است. در این تحقیق از پرسش نامه بعنوان اصلی ترین ابزار جمع آوری اطلاعات میدانی استفاده شده است. چرا كه جمع آوری اطلاعات با این حجم و در این مدت زمان محدود با سایر ابزار های دیگر ممكن نبود. علاوه بر آن سؤالات برای تمام آزمودنیها از طریق پرسش نامه هماهنگ و یكسان است. این خود می تواند گامی در جهت دقت و اعتبار اطلاعات جمع آوری شده باشد. همانطور كه ذكر شد؛ گزاره‌های مربوط به پرسش‌نامه با استفاده از مطالعات كتابخانه‌ای و همچنین مصاحبه با چند تن از خبرگان بدست آمده است که در این فصل بدان پرداخته شده است. به جهت رسیدن به اهداف تحقیق حاضر فصل پایانی به بحث
نتیجه‌گیری بر اساس یافته‌های پژوهش و بر مبنای پاسخ به پرسش‌های اصلی طرح اختصاص داده شده است.

تعداد صفحه : 169

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***