دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل تطبیقی نمایشنامه فاوست اثر گوته و داستان شیخ صنعان به روایت عطار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : ادبیات و زبان فارسی

عنوان : تحلیل تطبیقی نمایشنامه  فاوست اثر گوته و داستان شیخ صنعان  به روایت عطار

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد (M.A )

گرایش: زبان و ادبیات فارسی

 

عنوان :

 تحلیل تطبیقی نمایشنامه  فاوست اثر گوته و داستان شیخ صنعان

به روایت عطار

 

استاد راهنما :

دكتر دره دادجوی توكلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چكیده 1

مقدمه. 2

فصل اول:كلیات پژوهش

1-1 بیان مسأله. 5

1-2 اهمیت تحقیق.. 6

1-3 اهداف تحقیق.. 7

1-4- سؤالات تحقیق.. 7

1-5- فرضیه‌های تحقیق.. 7

1-6 محدودیت‌های تحقیق.. 8

فصل دوم:مبانی نظری

2-1 پیشینه تحقیق.. 11

2-1-1 پایان‌نامه‌ها 11

2-1-2 كتاب‌ها 14

2-1-3 مقاله‌ها 16

2-2 مباحث نظری.. 19

2-2-1 تعریف ادبیات تطبیقی.. 20

2-2-2 تاریخچه و زمینه‌های پیدایش… 23

2-2-3 مكاتب ادبیات تطبیقی.. 25

2-2-3-1- مكتب فرانسوی.. 25

2-2-3-2- مكتب امریكایی.. 27

2-2-4 پیشینه ادبیات تطبیقی در ایران. 28

2-3  چهارچوب نظری.. 30

فصل سوم:روش‌شناسی تحقیق

مقدمه. 35

3-1 روش تحقیق.. 36

3-2 ابزار جمع‌آوری اطلاعات… 36

3-3 تعریف نظری مفاهیم (واژگان كلیدی) 37

3-4 روش تجزیه تحلیل داده‌ها 38

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق

مقدمه. 40

4-1- گوته. 45

4-1-1-  زندگی‌نامه گوته. 45

4-1-2-  اندیشه و جهان‌بینی گوته. 47

4-1-3-  آثار گوته. 53

4-1-3-1- رنج‌های ورتر جوان. 54

4-1-3-2 ایفی ژنی.. 54

4-1-3-3 توركوآتو تاسو. 55

4-1-3-4 گمونت… 55

4-1-3-5 نغمه‌های رومی.. 56

4-1-3-6 سال‌های كارآموزی استاد ویلهلم. 56

4-1-3-7 دیوان غربی ـ شرقی.. 56

4-1-3-8 فاوست… 58

4-1-4- خلاصه داستان فاوست… 61

4-1-5- معرفی داستان فاوست (ریشه داستان، زمینه پیدایش و …) 62

4-2- عطار. 67

4-2-1- زندگی‌نامه عطار. 67

4-2-2- اندیشه و جهان‌بینی عطار. 71

4-2-3- آثار عطار. 75

4-2-4- خلاصه داستان شیخ صنعان. 79

4-2-5- معرفی  داستان شیخ صنعان (ریشه داستان، زمینه پیدایش و …) 82

4-3- بررسی تطبیقی دو اثر. 89

4-3-1-  مقایسه ساختاری دو اثر. 89

4-3-1-1- ریخت‌شناسی.. 89

4-3-1-2- شخصیت‌ها و شخصیت‌پردازی.. 92

4-3-1-3- كنش‌ها 97

4-3-2- مقایسه محتوا و درون‌مایه دو اثر. 99

4-3-2-1- گناه 100

4-3-2-2- عشق.. 113

4-3-2-3- زن. 123

4-3-2-4- كمال‌گرایی.. 127

4-3-2-5- مرگ… 130

فصل پنجم:جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

منابع و مآخذ. 151

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                               صفحه

 

جدول شماره 1-  موارد مشابه در داستان‌های فاوست و شیخ صنعان از منظر ریخت‌شناسی.. 92

جدول شماره 2-  مقایسه تعداد شخصیت‌های اصلی و فرعی.. 94

جدول شماره 3- موارد مورد تحلیل در دو داستان. 100

جدول شماره 4-  شباهت های مارگریت و دختر ترسا 127

جدول شماره 5-  تفاوت های مارگریت و دختر ترسا 127

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                               صفحه

 

نمودار شماره  1-  مقایسه‌ دو داستان از منظر ریخت‌شناسی.. 91

نمودار شماره  2-  شخصیت‌های اصلی و فرعی.. 95

چكیده:

هدف پژوهش حاضر تحلیل تطبیقی نمایش‌نامه فاوست اثر گوته و داستان شیخ صنعان به روایت عطار است.  در این پژوهش بعد از طرح كلیات پژوهش، مبانی نظری تحقیق شامل؛ تعریف ادبیات تطبیقی، تاریخچه و زمینه‌های پیدایش، مكاتب ادبیات تطبیقی و پیشینه ادبیات تطبیقی در ایران تبیین شده است و در ادامه پژوهشگر به تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق پرداخته است. در این قسمت بعد از ذكر مقدمه‌ای مفصل درباره دو اثر و نویسندگان آنها، اندیشه، جهان‌بینی و آثار دو نویسنده و ریشه‌ها و زمینه‌های پیدایش دو اثر بررسی شده است و در ادامه پژوهشگر با مقایسه و تطبیق دو اثر از جنبه‌های ساختاری و محتوایی، به این نتیجه رسیده است كه دو اثر مورد مقایسه به رغم دارا بودن زمینه‌های تاریخی و فرهنگی متفاوت، به دلیل دارا بودن زمینه‌های مشترك فكری، ذوقی و عاطفی نویسندگانشان، قابلیت مقایسه و انطباق دارند و می‌توان، هم از نظر ساختاری و هم از لحاظ محتوا و درون‌مایه مشابهت‌های درخور توجهی میان آنها مشاهده نمود. از آنجا كه گناه، عشق، زن و مرگ، موضوعاتی فرافرهنگی‌اند و موضوعاتی نیستند كه در انحصار قوم و ملت و فرهنگی خاص باشند، وسوسه ناگزیر این تحقیق، بررسی این قبیل مفاهیم در دیدگاه دو انسان شرقی و غربی و پی بردن به شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود میان آنها بوده است.

كلید واژه‌ها: ادبیات تطبیقی، ادبیات عرفانی، ادبیات رمانتیک، خداوند، عشق، گناه.

مقدمه:

ادبیات تطبیقی رویكردی نسبتاً جدید در دنیای ادبیات است كه به كشف زمینه‌های همدلی و هم‌اندیشی آفرینندگان آثار ادبی و هنری سرزمین‌های مختلف كمك می‌كند. رویكرد دیدگاه‌های مختلف ادبیات تطبیقی هرچه كه باشد، نتیجه كار یكسان است و آن نزدیكی ملل و اقوام گوناگون و تفاهم ادبی و فرهنگی آنها خواهد بود. در این پایان‌نامه كه با هدف تحلیل تطبیقی فاوست[1] گوته و داستان شیخ صنعان به روایت عطار فراهم آمده است، این موضوع؛ یعنی پی بردن به اشتراكات ذوقی و فكری و عاطفی پدید‌آورندگان این دو اثر، همواره محل تأمل و توجه بوده است. همچنین تطبیق این دو اثر از این نظر كه هر دو از آثار برجسته تاریخ ادبیات جهان و نیز از شاهكارهای برجسته دو ملت هستند، پیوسته اهمیتی برجسته داشته است.

داستان شیخ صنعان یكی از دل‌انگیزترین داستان‌های عاشقانه ادبیات فارسی است. این داستان بلندترین منظومه منطق‌الطیر عطار نیشابوری است. اهمیت این داستان سبب شده است كه همیشه مورد توجه نویسندگان ادب‌پژوه باشد. این منظومه ماجرای شیخی است كه گرفتار عشق بانوی ترسایی می‌شود و در پی آن، همه اعتبار و احترامی را كه طی سالیان دراز به دست آورده است، از كف می‌دهد. آنچه این منظومه را از نمونه‌های همگون متمایز می‌كند، ویژگی‌های منحصر به فرد آن، از حیث ساختار  بیرونی و همچنین از نظر مضمون و محتواست. داستان فاوست نیز در میان نمونه‌های مشابه خود دارای برجستگی ویژه‌ای است. سرگذشت فاوست، سرنوشت مردی است كه عمر خود را بر سر كسب دانش و راهیابی به حقیقت نهاده؛ ولیكن با سپری كردن سالیان، با دستانی تهی و جانی به آرامش نرسیده، افسرده‌تر از همیشه بر جای مانده است. بنابراین نمونه‌های مورد بررسی در این پایان‌نامه، ضمن این‌كه به دلیل دارا بودن پاره‌ای مشابهت‌ها، قابلیت انطباق و بررسی دارند، به دلیل دارا بودن مفاهیم برجسته انسانی نیز اهمیتی ویژه می‌یابند. این دو اثر نیز همچون بسیاری دیگر از آثار ادبی با هدفی مشخص به نگارش درآمده‌اند. این هدف هرچه كه باشد، خواه دینی و اخلاقی، و خواه فرهنگی و اجتماعی، بیان‌كننده مهم‌ترین و عالی‌ترین تجربه‌های حیات روحی و معنوی پدیدآورندگانشان و نیز بازتاب عمیق‌ترین دغدغه‌های بشری هستند و همین مسأله سبب می‌شود مرز زمان و مكان را درنوردند و با عبور از مسیر پر فراز و نشیب تاریخ و با شكستن مرزهای مكان و زمان به دغدغه‌های مشترك آدمیان در پس قرون و اعصار تبدیل شوند.

این مسائل بر روی هم سبب گردید كه از میان خیل كثیری از آثار ادبی جهان، این دو اثر به عنوان نمونه برجسته آثاری كه به دلیل دارا بودن اشتراكات فكری و ذوقی و عاطفی پدیدآورندگانشان،  مشابهت‌هایی دارند، مورد مقایسه قرار گیرند. آنچه در این مقایسه بیش از هر چیز حائز اهمیت است، درك روح مشتركی است كه بر این دو متن ادبی سایه افكنده است؛ و از همین روست كه با وجود زمینه‌های تاریخی و فرهنگی متفاوتی كه این آثار در بستر آنها شكل گرفته است، باز هم می‌توان آنها را مورد تحلیل و بررسی تطبیقی قرار داد. همین روح مشترك است كه سبب می‌شود، به رغم تفاوت‌های اخلاقی و مذهبی و نیز تفاوت در اندیشه و جهان‌بینی گوته و عطار، مشابهت‌های عمیقی را بین آثارشان جست‌و‌جو كنیم. البته نباید در این میان آشنایی گوته با ادبیات مشرق زمین، خاصه ادبیات فارسی را نادیده گرفت؛ چراكه این آشنایی نیز به نوبه خود در شكل‌گیری مفاهیم و مضامین مشترك بی‌تأثیر نبوده است. هرچند هیچ سندی و مدركی كه دال بر آشنایی گوته با عطار باشد، وجود ندارد، اما بی‌تردید گوته با روح عرفانی آثار ادبی فارسی به واسطه شاعران دیگری چون سعدی و حافظ آشنا بوده و این آشنایی می‌توانسته موجب پدید آمدن مضامینی مشترك در آثار او با مضامین ادبی فارسی گردد. پژوهش حاضر كه در صدد كشف این مشابهت‌هاست، با تكیه بر نظریه مكتب آمریكایی، كه در تطبیق آثار ادبی به دنبال یافتن مشابهت‌هایی عمیق‌تر از زمینه‌های تاریخی و فرهنگی است، سعی در بیان  برخی از مهم‌ترین و عمیق‌ترین اشتراكات موجود میان این دو اثر سترگ و ارزنده، دارد.

[1] -Faust

تعداد صفحه : 173

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***