دانلود پایان نامه ارشد: تبیین نقش تعادل طبایع اربعه در تعالی اخلاق با نظر به روایات معصومین علیه السلام و حکمای اسلامی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف

گرایش : مبانی نظری اسلام

عنوان : تبیین  نقش تعادل طبایع اربعه در تعالی اخلاق با نظر به روایات معصومین علیه السلام و حکمای اسلامی

دانشگاه قم

دانشكده الهیات و معارف اسلامی

پایان‌نامه  كارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف

گرایش مبانی نظری اسلام

عنوان:

تبیین  نقش تعادل طبایع اربعه در تعالی اخلاق با نظر به روایات معصومین علیه السلام و حکمای اسلامی

استاد راهنما:

حجت‌الاسلام و المسلمین دكتر محمدعلی اخویان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل 1 کلیات تحقیق………………………………………………………………………………..1

1-1-1- تبیین موضوع. 2

1-1-2- ضرورت انجام تحقیق.. 2

1-1-3- سوالات تحقیق.. 3

1-1-4- پیشینه تحقیق.. 3

1-1-5- فرضیه­ها 4

1-1-6- هدف تحقیق.. 5

1-1-7- روش تحقیق.. 5

1-1-8- جنبه جدید بودن و نوآوری طرح.. 5

1-1-9- سیر بحث… 5

1-1-10- واژگان پژوهش…. 6

1-1-11- تعریف طبع.. 7

1-1-12- طبع در لغت… 7

1-1-13- طبع در اصطلاح.. 8

فصل 2 تبیین و اثبات طبایع اربعه از دیدگاه روایات 9

2-1- مقدمه بحث… 10

2-2- بررسی روایی.. 13

2-2-1- روایت اول: خصایص غلبه طبایع اربعه به فرموده امام موسی کاظم(ع) 13

2-2-2- روایت دوم: غلبه طبایع منشاء عموم بیماریها 15

2-2-3- روایت سوم: بنای جسم انسان بر طبایع چهارگانه. 15

2-2-4- روایت پنجم: خلقت طبایع اربعه در انسان در کتاب تورات… 18

2-2-5- روایت ششم: روایت امیرالمؤمنین (ع) در مورد اعتدال طبایع.. 21

2-2-6- روایت هفتم: طبایع و خصوصیات ان در علل الشرایع صدوق(ره) 26

2-2-7- روایت هشتم: طبایع اربعه در نهج البلاغه. 28

2-2-8- روایت نهم: چهار معتدل کننده طبع و مزاج.. 34

2-2-9- روایت دهم: طبایع چهارگانه جسم.. 35

2-2-10- روایت یازدهم: مزاج وطبع پیغمبران (علیهما السلام) 37

2-2-11- روایت دوازدهم: روایت پیغمبر اسلام (ص) در مورد طبایع.. 38

2-2-12- روایت سیزدهم: درمان غلبه طبایع.. 40

2-2-13- روایت چهاردهم: درمان غلبه بلغم در روایت امیرالمؤنین(ع) 41

2-2-14- روایت پانزدهم: درمان معنوی غلبه طبایع اربعه و حرز ابودجانه. 42

2-3- نتیجه. 43

فصل 3 تبیین طبایع اربعه از دیدگاه حکمای اسلامی.. 44

3-1- مقدمه. 45

3-2- نحوه تشكیل طبایع اربعه. 50

3-3- تشریح اخلاط چهارگانه. 51

3-3-1- خون.. 51

3-3-2- بلغم.. 52

3-3-3- صفرا 53

3-3-4- سوداء 54

3-4- علامات تشخیص طبع و مزاج.. 56

3-4-1- لمس كردن.. 56

3-4-2- تشخیص بوسیله گوشت و پیه. 56

3-4-3- معاینه مو نشانه‏هایى بدست مى‏دهد. 57

3-4-4- علائم رنگ پوست… 58

3-4-5- نتیجه‏گیرى از شكل اندامها 59

3-4-6-  نتیجه‏گیرى از تأثیرپذیرى اندام (سرعة انفعال الأعضاء ) 60

3-4-7- نتیجه‏گیرى از خواب و بیدارى.. 61

3-4-8- نتیجه‏گیرى از كنش‏ها(دلائل الأفعال‏) 61

3-4-9- نتیجه‏گیرى از مواد زائد. 62

3-4-10- نتیجه‏گیرى از كنش و واكنش قواى نفسانى.. 62

3-5- علایم غلبه اخلاط و ظهور طبع خاص…. 64

3-5-1- غلبه خون.. 64

3-5-2- غلبه بلغم.. 64

3-5-3- غلبه صفرا 64

3-5-4- غلبه سوداء 65

3-6- طبع و مزاج حالات انسان در دورههای عمر خود. 65

3-6-1- سن از بچگی تا نوجوانی (طبع دموی) 65

3-6-2- سن جوانی(طبع صفراوی) 65

3-6-3- سن میانسالی(طبع سوداوی) 66

3- 6 -4- سن پیری(طبع بلغمی) 66

3-7- معنی اعتدال در طبایع اربعه. 67

3-8- معتدل حقیقی و غیر حقیقی.. 68

3-8- تقسیم عقلی مزاج ها 68

3-8-1- مزاج معتدل.. 69

3-8-2- مزاج نامعتدل.. 69

3-8-3- نسبیت مفهوم اعتدال.. 71

3-9- اقسام معتدل فرضی طبی ( غیرحقیقی) 72

3-10- نشانه‏هاى اعتدال مزاج‏.. 74

3-11-  نتیجه. 76

فصل 4 نگرشی به تعالی اخلاق.. 77

4-1- نگرشی به تعالی اخلاق.. 78

4-1-1- مقدمه. 78

4-1-2- معنای لغوی اخلاق.. 78

4-1-3- معنای اصطلاحی اخلاق.. 80

4-1-4- شکل­گیری تعالی اخلاق.. 80

4-2- تقسیم خلقهای نفسانی.. 82

4-3- قرآن و اهمیت تعالی اخلاق.. 83

4-4- تعالی اخلاقى در قرآن.. 84

4-5- اصول اخلاق اسلامى و تعالی آن در روایات… 85

4-6- نمونهای از دستورالعمل­های معصومین بر اساس طبایع اربعه. 89

4-6-1- خوردن آب ولرم. 89

4-6-2- خوردن سیب… 90

4-6-3- داروی بلغم‏.. 90

4-6-4- اویشن با نمک…. 91

4-6-5- دهانشویه بلغم.. 91

4-6-6- گوشت گوسفند. 91

4-6-7- برگ چغندر 92

4-7- درمانهای غلبه طبایع.. 93

4-7-1- درمان بلغم.. 93

4-7-2- درمان صفرا 93

4-7-3- درمان سودا 93

4-8- عوامل برهم زننده اعتدال طبایع اربعه. 95

4-8-1- غلبه اخلاط.. 95

4-8-2- پرخوری.. 97

4-8-3- غذاهای صنعتی.. 99

4-9- نتیجه. 101

فصل 5 تبیین رابطه روح و جسم.. 102

5-1- تقسیم فلسفی رابطه روح و جسم.. 104

5-1-1- نظریه منسوب به افلاطون.. 104

5-1-2- نظریه ارسطو. 104

5-1-3- نظریه صدرالمتألهین شیرازی.. 105

5-2- رابطه اخلاق و تغذیه‏. 116

5-2-1- بررسی روایی.. 119

5-2-2- خوردن گوشت… 119

5-2-3- زیتون.. 119

5-2-4- خرما 120

5-2-5- کشمش…. 120

5-2-6- انگور 120

5-2-7- انار 120

5-2-8- به. 121

5-2-9- عدس…. 121

5-2-10- تقسیم بندی عادات خوراکیها و آشامیدنیها 122

5-2-11- پرخوری.. 123

5-2-12- خوردن غذاهای ناسازگار باهم.. 123

5-2-13- آب خوردن میان غذا 123

5-2-14- خوردن غذاهای مصنوعی و رنگارنگ…. 124

5-2-15- میل کردن سه وعده غذا یا بیشتر در روز 124

5-2-16- تذکر. 124

فصل 6 تشریح رابطه تعالی اخلاق با طبایع اربعه. 127

6-1- تشریح رابطه تعالی اخلاق با طبایع اربعه از دیدگاه معصومین (ع) 128

6-1-1- بررسی روایی.. 128

6-2- تشریح رابطه تعالی اخلاق با طبایع اربعه از دیدگاه حکماء 131

6-2-1- نظریات حکماء 131

6-3- بررسی ضروریات ششگانه. 138

6-3-1- تدبیر هوا 139

6-3-2- تدبیر اكل و شرب‏… 140

6-3-3- تدبیر احتباس و استفراغ‏. 141

6-3-4- تدبیر نوم و یقظه‏. 142

6-3-5- تدبیر حركت و سكون بدنى‏.. 142

6-3-6- تدبیر حركت و سكون نفسانى‏(اعراض نفسانی) 142

6-4- نتیجه­گیری.. 144

6-5- پیشنهادات… 145

چکیده

تعالی اخلاق و ارتقاء آن، یکی از رسالت­های اساسی انبیاء الهی برای بشریت بوده است که دامنه وسیعی از موضوعات را شامل می­شود. از جمله این موضوعات، طبایع اربعه می­باشد که شناخت و تعدیل این طبایع، نقش اساسی را در تعالی اخلاق و اصلاح نفس انسان ایفاء می­کند، ولو اینکه در اولین نظر و با بینش سطحی به مباحث اخلاقی توجه به آن مهم به نظر نرسد.

از این منظر با توجه به اهمیت طبایع اربعه این موضوع در روایات و کتب حکمای اسلامی ذکر شده است. در بعضی از روایات ضمن مطرح کردن این بحث توضیحاتی در این باب آمده است که شرح و بسط آنها به چندین جلد کتاب می­رسد. در این تحقیق سعی شده علاوه بر اثبات و تبیین اصل وجود طبایع اربعه از دیدگاه معصومین (علیهم السلام) و حکمای اسلامی، برای درک ابعاد و زوایای مختلف طبایع اربعه به بسط و شرح این موضوع پرداخته شود. در ادامه نگاهی به تعالی اخلاق از دیدگاه قرآن و روایات و رابطه و نقش طبایع با مسایل اخلاقی و تعالی آن، شده است.

تعداد صفحه : 165

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***