دانلود پایان نامه ارشد : تأثیر بصری رنگ بر عنوان بندی فیلم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : هنر

گرایش : ارتباط تصویری

عنوان : تأثیر بصری رنگ بر عنوان بندی فیلم

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

گروه هنر

پایان نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری

تأثیر بصری رنگ بر عنوان بندی فیلم

استادان راهنما

سعید فریسی – منیژه باقری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
پژوهش حاضر با­ هدف بررسی رنگ در عنوان­بندی فیلم به نگارش در آمده است. آنچه در این پروژه مشاهده ­می­شود      گزیده­ای­ ا­ز ­مطالب جمع­آوری شده در باب صنعت سینما، روان شناسی رنگ، معانی رنگ­ها و عنوان­بندی فیلم است. در این پروژه سعی بر آن است که با توضیح مختصر و کوتاه مخاطب را با آنچه پیش­ رو دارد آشنا کند. رنگ زبان جهانی است، باعث تحریک احساسات در انسان می­شود و موجب شکل­گیری فرهنگ ما است، دارای بُعد انسانی است که فضاهای خاصّی در پیرامون انسان پدید می­آورد. رنگ در جای جای زندگی و طبیعت اطراف انسان موجود است.چکیده

عنوان­بندی در ایران از تعاریف گوناگونی برخوردار است: معرفی نامه­ی فیلم؛ سر فصل فیلم؛  قاب فیلم و….

عنوان­بندی فیلم همان کارکرد بسته بندی و یا جلد کتاب را دارد که با مراجعه به آن می­توان به محتوای کلّی آن دست یافت. این پژوهش به روش توصیفی پیمایشی انجام شده است. جامعه­ی آماری در این پژوهش ساکنین شهر اصفهان و تبریز می­باشند. از هر شهر200 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه در اختیار آنها  قرار گرفت. ابزار این پژوهش پرسشنامه­ای است که توسّط محقّق تهیّه و تنظیم شده است. روایی آن از طریق روایی صوری مورد تأیید اساتید قرار گرفت و پایایی آن از روش ضریب آلفای کرونباخ9/0 به دست آمده است.

کلید واژه: رنگ، مخاطب، روان شناسی رنگ، عنوان­بندی، ژانر.

 

فهرست مطالب

عنوان

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

1- 1 تعریف مسئله 3

1-2 ضرورت و اهمیّت تحقیق 3

1-3 سؤالات تحقیق 3

1-3 سؤالات تحقیق 3

1-4 فرضیّات تحقیق 3

1-5 اهداف اصلی و فرعی 4

1-6 روش جمع آوری اطّلاعات 4

1-7 کاربرد تحقیق 4

1-8 پیشینه تحقیق 5

1-9چگونگی انجام پروژه عملی 6

1-10روش تحقیق 6

فصل دوم : نور و رنگ

2-1 تعریف نور 9

2-2 تعریف رنگ 10

2-3 پیشینه رنگ 11

2-4 رابطه نور و رنگ 13

2-5 تأثیرات نور 14

2-7 رنگ‌های هماهنگ 152-6 ارزش رنگی 15

2- 8 دمای رنگ 16

2-9 بافت 16

2-10 كُمپوزیسیون رنگ 17

2-11 زمینه و رنگ‌های روی زمینه 17

2-12 رابطه رنگ و فرم (شكل) 18

2-13 وسایل تأكید فرم (مزاج رنگ) 18

2-14 رنگ‌های تأثیرگذار و رنگ‌های تأثیرپذیر 19

2-15 اثر فضای رنگ­ها 20

2-16 جلوه‌های فضای رنگ‌ها 20

2-17 رنگ كاهشی، افزایشی 21

2-18 ریتم رنگ 21

2-19  روان‌شناسی رنگ 22

2-19-1 تعریف روان‌شناسی 22

2-20رنگ از دیدگاه روان شناسی 22

2-20-1 معانی رنگ‌ها 22

2-20-2 سمبولیسم رنگ 27

2-21 احساس نور از نظر روان­شنا­سی فیزیولوژیك 28

2-22 احساس و ادراک 28

2-23 آمادگی ذهنی 30

2-24تلقین 30

2-25خطای بینایی، حركتی، خطا­­ های بصری، توهم­ها 30

فصل سوم : مخاطب شناسی

3-1 مخاطب شناسی 33

3-2-1 دلایل مختلف مخاطب بودن 333- 2 تعریف مخاطب 33

3-3دسته بندی مخاطب 34

3-3-1 دسته بندی مخاطبین بر مبنای ویژگی­های جمعیت شناسی 34

3-3-2 دسته بندی مخاطبان برحسب باورها 34

3-3-3 دسته بندی مخاطب بر اساس نگرش­ها 34

3-3-4 دسته بندی مخاطب بر اساس دسترسی 34

3-3-5 دسته بندی مخاطبین بر اساس رفتار 35

3-3-6 دسته بندی مخاطبین بر اساس توصیف و استفاده از رسانه­ها 35

3-4 عوامل مربوط به مخاطب 35

3-4-1مسایل و مشكلات اجتماعی مخاطبین 36

3-4-2 تفاوت های فردی 36

3-4-3 شخصیّت 36

3-4-4 جنس 37

3-4-5 گروه سنّی 37

3-4-6 شیوه زندگی 37

3-4-7 قومیّت 38

3-4-8 تحصیلات 38

3-4-9 سلیقه 38

3-4-10 اهمیّت شناخت مخاطبان 38

3-5 دلایل انتخاب رنگ از نظر مخاطب در علم روانشناسی 39

3-5-1 خاكستری 39

3-5-2 آبی 39

3-5- 3 سبز 39

3-5-4 قرمز 39

3-5-5 زرد 39

3-5-6 بنفش 40

3-5-8 سیاه 403-5-7 قهوه ای 40

3- 6 تأثیرات روانی رنگ بر خصوصیّات شخصی و روحی افراد 41

3-6-1 اثر روانی رنگ در سالمندان 42

3-6-2 اثر روانی رنگ در كودكان 42

3-7 جلب مخاطب از طریق رنگ 43

فصل چهارم: عنوان بندی

4-1 تعریف عنوان­بندی (تیتراژ) 45

4-2 تعریف عنوان­بندی از نظر اساتید 45

4-3 لزوم طراحی عنوان­بندی برای فیلم 47

4-4 تاریخچه عنوان‌بندی در جهان 48

4-5 انواع عنوان‌بندی 49

4-5-1 عنوان‌بندی آغازین 50

4-5-2 عنوان‌بندی پایانی 51

4-5-3 عنوان‌های اعتباری 51

4-5-4 تفاوت های عنوان‌بندی آغازین و پایانی 52

4- 6 دسته بندی عنوان‌بندی 53

4-7 نكاتی كه از نظر مرتضی ممیز برای ساخت عنوان­بندی خوب لازم است: 54

4-8 انواع تكنیك‌ های ساخت عنوان بندی 54

4-9 کمپوزیسیون مطلوب 56

4-10 ژانر 57

4-10-1 تعریف ژانر‏ 57

4-10-2 انواع ژانر 57

4- 11 كاربرد ژانر در بحث تولید فیلم 60

4-11-1 تحولات ژانرها 61

4-11-2 پیدایش‏ژانرها 62

4-12  ویژگی های یک عنوان‌بندی خوب 654-11-3 كاركرد ژانرها در تحلیل فیلم 63

4- 12-1 عنوان­بندی خوب و مناسب 65

4-12- 2خلاقیّت 67

4-12-3 فضاسازی 67

4-12-4 اتّصال عنوان‌بندی به فیلم 67

4-12-5 تناسب نوع حروف با فضای فیلم 68

4-12-6 هماهنگی عنوان‌بندی آغازین و پایانی 68

4-12-7 زمان بندی عنوان‌بندی 69

4- 13 افراد مشهور در زمینه‌ی عنوان بندی 70

4-13-1 سائول باس 70

4-13-2 سبک کاری 72

4-13-3 فهرست فیلم هایی که سائول باس برای آنها عنوان‌بندی طراحی کرد 73

4پ13-4 تحلیل عنوان‌بندی فیلم “سرگیجه” اثر سائول باس 76

4-14 ویژگی آثار سائول باس 79

4-15 تاریخچه‌ی عنوان بندی در ایران 80

4-16 افراد مشهور در ساخت عنوان­بندی دهه­های 40-60 82

4-16-1 طراحان عنوان بندی در ایران 83

4-18آمار 101

نمونه پرسشنامه 102

نتیجه گیری آخر 114

منابع و مآخذ 122

شرح کار عملی 122

 

 

تحصیلی پاسخگویان 106

 

تعریف مسئله

در ­این تحقیق تلاش بر ­این بوده­ است که عنوان­بندی را­­­ مورد بررّسی قرار دهیم و تأثیرات متقابل روانشناسی رنگ در ساخت عنوان­بندی و تأثیر بصری آن بر مخاطب را مورد سنجش قرار دهیم.

1-2 ضرورت و اهمیّت تحقیق

با توجّه به­ اینکه صنعت سینما روز به روز در حال توسعه و تکامل است، روزانه هزاران مخاطب با    ویژگی­های منحصر به­ فرد را جذب خود می­کند. سینما صنعتی پر مخاطب و پول ساز است. عامل مهّمی برای انتقال پیام، ارتباطات بین المللی و تبادلات فرهنگی است. عنوان­بندی دریچه­ای است که مخاطب برای ورود به متن اصلی فیلم باید از آن عبورکند تا بتواند به محتوای اصلی آن دست پیدا کند.      عنوان­بندی فیلم آینه­ی تمام نمای ژانر فیلم است، پس ­باید به درستی ساخته شود تا ذهن بیننده را برای رسیدن به هدف اصلی ساخت فیلم هدایت کند. از آنجا که رنگ یکی از مهّم­ترین و پرکاربرد ­ترین عوامل بصری است می­توان با مدد گرفتن از آن به یک عنوان­بندی موفّق و مؤثّر دست یافت. علم و آگاهی ما از معانی رنگ­ها و روانشناسی رنگ به ما کمک می­کند تا به وسیله­ی آن منظور فیلم را راحت­تر به بیننده القاکنیم.

1-3 سؤالات تحقیق

1-  عنوان­بندی چیست؟

2- عوامل تشکیل دهنده­یِ عنوان­بندی کدام اند؟

3- مشخّصاتِ یک عنوان­بندی خوب چیست؟

4- زمانِ مناسب برای عنوان­بندی چه مقدار است؟

5- آیا رنگ بر عنوان­بندی تأثیر دارد؟

6- رنگ از نظر مخاطبین چه معانی دارد؟

7- بیشترین رنگ­های استفاده شده در عنوان­بندی فیلم­های ایرانی کدامند؟

8- در ایران چه تکنیک­هایی برای ساخت عنوان­بندی مورد استفاده قرار می­گیرد؟

1-4 فرضیّات تحقیق

1-  عنوان­بندی یکی از عوامل مهمّ در معرفی فیلم است.

2- عنوان­بندی خوب باعث موفّقیّت فیلم می شود.

3- عنوان­بندی خوب در ذهن بیننده ماندگار است.

4- عنوان­بندی براساس ژانر­های مختلف هنری متفاوت ساخته می­شود.

5- بیشترین ژانر مورد استفاده در ساخت فیلم در ایران ژانر اجتماعی می­باشد.

6- ارتباط درست بین ژانر فیلم و عنوان­بندی بسیار مهّم و حائز اهمیّت است.

7- رنگ عامل مؤثّری در ساخت عنوان­بندی مناسب است.

8- رنگ­ها باید بر اساس ژانر و محتوای فیلم انتخاب و مورد استفاده قرار­گیرد.

9- رنگ القاءکننده­ی حال و هوای محتوای فیلم است.

1-5 اهداف اصلی و فرعی

هدف اصلی از این تحقیق رسیدن به نقش رنگ در عنوان­بندی فیلم است. آیا این مقوله در ایران از ارزش کافی برخوردار است؟ تا چه حد به عنوان­بندی اهمیّت داده و هنگام ساخت آن به هماهنگی رنگ­­ها با ژانر فیلم توجّه می­شود. آیا عنوان­بندی­ها­­یی که در ایران ساخته می­شود با محتوای اصلی فیلم هم راستا هستند و رنگ در عنوان­بندی فیلم­های ایرانی به چه صورت و به چه میزان مورد استفاده قرار می­­گیرد.

1-6 روش جمع آوری اطّلاعات

شیوه جمع­آوری اطّلاعات به صورت کتابخانه­ای، اینترنت، همچنین جمع­آوری اطّلاعات به روش میدانی، مصاحبه و تهیّه پرسشنامه و آنالیز و بررسی 150 عدد عنوان­بندی فیلم از بین 300 عنوان­بندی فیلم بوده است.

1-7 کاربرد تحقیق

از نتایج این تحقیق می­توان در بررسی و سنجش کیفیّت عنوان­بندی فیلم­ها استفاده کرد. همینطور به بررسی عوامل مختلفی­که به موفّقیّت یک عنوان­بندی و ماندگاری آن کمک می­کند دست یافت، زیرا تأثیر­    عنوان­بندی بر­ مخاطب بسیار حائز اهمّیت است. در این تحقیق  ژانرهای مختلف معرفی شده که با آگاهی از آن می­توان به تحلیل و محتوای فیلم راحت­تر دست پیدا­ کرد و همینطور رنگ­های مختلف از لحاظ مبانی و علم روانشناسی مورد بررسی قرار داده شده است تا به بهترین و مناسب­ترین رنگ برای ساخت عنوان­بندی هماهنگ با ژانر فیلم رسید.                                                     

1-8 پیشینه تحقیق

در باب این موضوع تنها یک جلد کتاب با عنوان گرافیک در عنوان بندی فیلم( نگارش و ترجمه فرشته سعیدی پور)که نگاهی اجمالی به مبحث سینما و به تعریف عنوان بندی و کارکرد آن پرداخته به چاپ   رسیده است. در خصوص مبحث رنگ در عنوان­بندی به صورت اختصاصی هیچ­گونه مقاله یا کتابی به چاپ نرسیده است.

 پایان نامه ها

 1. « بررسی ادراك رنگ در تبلیغات فرهنگی و اجتماعی»/ خانم مرجان كورش‌نیا/ كارشناسی ارشد ارتباط تصویری/ تهران،1385
 2. « ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رن‍گ‌ از زوای‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف»/ آقای وح‍ی‍د ش‍ی‍خ‍ی‍ان/ كارشناسی ارشد معماری/ ت‍ه‍ران‌۱۳۸۳/ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌
 3. « رنگ و مطالعه تأثیر آن در بازارهای جهانی»/ خانم نگار شیوخی/ كارشناسی ارشد ارتباط تصویری/ تهران، ۱۳۸۴/ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌
 4. « نقش رنگ در نقاشی ایران»/ خانم ربابه حبیبیان/ کارشناسی‌ارشد نقاشی/ تهران، ۱۳۸۵/ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌
 5. « مفهوم رنگ در زندگی، فرهنگ، هنر و باور ایرانیان در عهد باستان»/ خانم سارا راکعی/ ‏‫ تهران، ۱۳۸۵/ کارشناسی‌ارشد پژوهش هنر
 6. « ارگونومی ادراکی رنگ در منظر شهری»/ آقای اکبر مرادی‌پور/ کارشناسی ارشد شهرسازی، گرایش طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه‌ا‌ی/ تهران، ۱۳۸۶/ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌
 7. « بررسی رنگ و فرم در گرافیک بزرگ شهری»/ خانم ستاره درخشان‌دلجویی/ کارشناسی ارشد ارتباط تصویری/ تهران، ۱۳۸۶
 8. « نقش موسیقیایی رنگ و فرم در نقاشی»/ خانم نسیم انصافی/ کارشناسی ارشد نقاشی/ تهران، ۱۳۸۶
 9. « نشانه‌شناسی رنگ در کارگردانی»/ خانم سمیرا علیپور‌مازندرانی/ کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش/ تهران‏‫‏، ۱۳۸۸3
 10. « بررسی تاثیر رنگ‌های متفاوت بر اثربخشی تبلیغات»/ خانم راحله صفار/ کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی/ تهران‏‫‏، ۱۳۸۹

مقالات

 1. « ک‍ل‍ی‍ات‍ی‌ درب‍اب‌ رن‍گ‌«/ آقای روی‍ی‍ن‌ پ‍اک‍ب‍از/ مجله گ‍راف‍ی‍ک‌، س‍ال‌ ۲، ش‌ ۸، م‍رداد،  ش‍ه‍ری‍ور ۱۳۷۲
 2. « رنگ سبز رنگ تعلق و آرامش»/ آقای اسماعیل نساجی‌زواره/ درس­هایی از مکتب اسلام، سال ۴۸، ش ۸، آبان ۱۳۸۷
 3. « در ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ رن‍گ‌«/ خانم ون‍وس‌ ام‍ی‍رچ‍وپ‍ان‍ی/ ت‍ص‍وی‍ر، س‍ال‌ ۴، ش‌ ۲۴، اس‍ف‍ن‍د ۱۳۷۵
 4. « رن‍گ‌ و ت‍اث‍ی‍رات‌ آن‌ ب‍ر واک‍ن‍ش‌ه‍ای‌ م‍ا»/ آقای‌ م‍س‍ع‍ود غ‍ف‍اری‌/ ان‍ت‍خ‍اب‌،۳ آب‍ان‌ ۱۳۷۹
 5. « س‍ی‍ن‍م‍ای‌ غ‍رای‍ب‌ ن‍ان‍م‍وده‌ه‍ا و رن‍گ‌ در س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ج‍دی‍د ای‍ران‌«/ آقای م‍ح‍م‍د ت‍ه‍ام‍ی‌ن‍ژاد/ س‍ی‍ن‍م‍ا، س‍ال‌ ۲، ش‌ ۶۵،۳۰ ت‍ی‍ر ۱۳۷۲
 6. « رن‍گ‌ در ن‍ق‍اش‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌«/ آقای م‍ه‍دی‌ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍رزاده‌/ ه‍م‍ش‍ه‍ری‌، ۳۰ م‍ه‍ر ۱۳۷۳
 7. « رن‍گ‌ خ‍ب‍ر اس‍ت‌«/ آقای ی‍ون‍س ش‍ک‍رخ‍واه/ ک‍ی‍ه‍ان‌ ک‍اری‍ک‍ات‍ور، ش‌ ۱۱۷، ۱۱۸ ، آذر، دی‌ ۱۳۸۰

1-9چگونگی انجام پروژه عملی

1-  جمع ­آوری و آرشیو300 عدد فیلم ایرانی.

2- جدا کردن 150 عدد عنوان­بندی از متن اصلی فیلم.

3- بررسی و آنالیز 150 عدد از 300 عدد عنوان­بندی فیلم.

4- آنالیز عنوان­بندی فیلم­­ها براساس ژانر، رنگ عنوان­بندی، تکنیک ساخت، زمان، زاویه­ی دوربین، فونت استفاده شده، طراحی تایپ فیس، بافت.

5- انتخاب دو فیلم و ساخت عنوان­بندی برای آنها.

1-10روش تحقیق

در تدوین این پایان نامه روش تحقیق به صورت ترکیبی می ­باشد. (کمی،کیفی و موردی ) در ابتدا به تعریف رنگ، مبانی رنگ، معانی مختلف رنگ­ها پرداخته شد و سپس به طور مختصری در مورد مخاطب صحبت شده است. بعد از آن در مورد عنوان­بندی، تاریخچه­ی آن و عوامل اصلی تشکیل دهنده­ی   عنوان­بندی و همینطور جمع آوری 300  تیتراژ فیلم ایرانی و آنالیز و بررسی150 عدد از آنها پرداخته شد که در بررسی و آنالیز آ­نها عوامل مختلفی نظیر: ژانر، تکنیک، رنگ، زمان، زاویه دوربین( لنز)، طراحی لوگو، تایپ فیس و بافت مورد بررسی قرار گرفت. سپس پرسشنامه­­ای جهت بررسی احساس مخاطبین مختلف نسبت به رنگ­­ها و درک آنها از رنگ تهیّه شده است.
تعداد صفحه : 159

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***