دانلود پایان نامه ارشد: بررسی کلمات غریب و مشکل نهج البلاغه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم قرآن و حدیث

گرایش : نهج البلاغه

عنوان : بررسی کلمات غریب و مشکل نهج البلاغه

دانشکده قرآن و حدیث

پردیس تهران

پایان نامه کارشناســی ارشــد

رشتة علوم قرآن و حدیث

گرایش نهج البلاغه

 

 

عنـــوان پایان نامــه

بررسی کلمات غریب و مشکل نهج البلاغه

استاد راهنما

حجة الاسلام والمسلمین محمدرضا شاهرودی

 

استاد مشاور

ابوالفضل خوش منش

 

ماه و سال دفاع

مرداد 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

فصل اول کلیات و مفاهیم 15

 1. 1. کلیات.. 16
 2. 1. 1. بیان مسئله تحقیق. 16
 3. 1. 1. سؤالات تحقیق. 16
 4. 1. 1. فرضیات تحقیق. 17
 5. 1. 1. ضرورت و اهداف.. 18
 6. 1. 1. پیشینة تحقیق. 18
 7. 1. 1. نتایج علمی و عملی تحقیق. 19
 8. 1. مفاهیم 20
 9. 2. 1. مفاهیم اساسی. 20
 10. 2. 1. جایگاه و شأنیت نهج البلاغه. 25
 11. 2. 1. مؤلف نهج البلاغه. 26
 12. 2. 1. چرایى و چگونگى تألیف نهج البلاغه: 27
 13. 2. 1. انگیزه تألیف نهج البلاغه: 28
 14. 2. 1. تبویب نهج البلاغه. 29
 15. 2. 1. کمیت نهج البلاغه. 30
 16. 2. 1. وجه تسمیه و وجه شاخص تألیف.. 31
 17. 2. 1. کتابى بس شگفت. 32
 18. 2. 1. روش‌هاى مرور و مطالعه نهج البلاغه. 35
 19. 10. 2. 1. روش ترتیبى. 35
 20. 10. 2. 1. روش تجزیه‌اى. 36
 21. 10. 2. 1. روش موضوعى. 37
 22. 2. 1. گردآورنده‌ی نهج البلاغه. 38
 23. 11. 2. 1. سید رضی کیست؟ 38
 24. 11. 2. 1. مقام سید رضی. 39
 25. 11. 2. 1. خاندان. 40
 26. 11. 2. 1. تألیفات.. 40
 27. 11. 2. 1. استادان. 41
 28. 11. 2. 1. وفات.. 42
 29. 2. 1. مترجمین و شارحین نهج البلاغه. 42
 30. 12. 2. 1. سید جعفر شهیدی. 42
 31. 12. 2. 1. میرزا خلیل کمره‌ای. 46
 32. 12. 2. 1. آقا محمدباقر لاهیجی. 55
 33. 12. 2. 1. ملا فتح الله شریف کاشانی. 55
 34. 12. 2. 1. حسین بن شرف الدین اردبیلی. 57
 35. 12. 2. 1. آیت الله سید على نقى فیض‌ الاسلام &.. 58
 36. 12. 2. 1. محمد مهدى فولادوند & (1299-1387) 62
 37. 12. 2. 1. علامه عبدالحسین امینى. 65
 38. 12. 2. 1. آیت الله علامه محمدتقى جعفرى & (1304- 1377) 72
 39. 12. 2. 1. حجت الاسلام محمد دشتى & (1380- 1330 ﻫ. ش) 77
 40. 12. 2. 1. آیت الله شیخ جعفر سبحانی. 80
 41. 12. 2. 1. طاهره صفارزاده 83
 42. 2. 1. جلوه‌هایی از شخصیت امام علی × در نهج البلاغه. 85

1ـ علی × پرورش یافته مکتب پیامبر اکرم ’ است. 85

الف) دوران طفولیت امام ×. 85

ب) دوران نوجوانی امام ×. 86

ج) امام × هنگام بعثت پیامبر اکرم ’: 86

2ـ ایمان امام ×. 87

الف) اول کسی که ایمان آورد امام × است. 87

ب) ایمان امام × توام با یقین بود. 87

3ـ امام × معیار هدایت و راه نجات است. 87

4ـ امام × مطیع خدا و رسول اکرم ’ بود. 88

5ـ موقعیت علمی امام ×. 88

الف) از محضر پیامبر کمال استفاده را برد. 88

ب ) دعای پیامبر در حق امام نسبت به علم و آگاهی او. 90

ج) گستره علم امام ×. 90

د) کمبود ظرفیت‌ها برای استفاده از علم امام 91

6) امام × شریک غم و همراه سختی‌های مردم 92

7) امام و ساده زیستی. 92

8) سیاست امام×. 93

9) شجاعت امام ×. 94

10) شخصیت منحصر به فرد امام در نگاه دیگران. 95

الف) امام حسن مجتبی× پس از شهادت امام× فرمود: 95

ب) تعقاع بن زراره درباره امام گفت: 95

 1. 2. 1. امام علی × و نهج البلاغه در ترازوی قضاوت دیگران. 95

«امام خمینی»: 96

«نرسین»: 96

«جرج جرداق»: 96

«کارلایل»: 96

«جبران خلیل جبران»: 96

«میخائیل نعیمه»: 97

«شیخ محمد عبده»: 97

 1. 1. سیر تدوین غریب الحدیث.. 97
 2. 3. 1. پیدایش تک نگارى ها 97
 3. 3. 1. دوره جمع و ترتیب مُسنَدى. 98
 4. 3. 1. دوره الفبایى. 101
 5. 3. 1. نیاز امروز. 105
 6. 3. 1. مؤلفان غریب الحدیث. 106
 7. 3. 1. برخى ناقدان کتاب هاى غریب الحدیث. 109
 8. 3. 1. پاسخ دهندگان به ابن قتیبة۳ 110
 9. 3. 1. برخى نسخه هاى خطى کتب غریب الحدیث. 111

فصل دوم بررسی الفاظ غریب نامه‌های (30 ـ 1) 113

 1. 2. نامه 1. 114
 2. 1. 2. ترکیب واژه‌ها 114
 3. 1. 2. بررسی الفاظ غریب. 116
 4. 2. 1. 2. سنام 116
 5. 2. 1. 2. جاشت.. 118
 6. 2. 1. 2. العنف.. 119
 7. 2. نامۀ 2. 121
 8. 2. 2. ترکیب واژه‌ها 121
 9. 2. نامۀ 3. 122
 10. 3. 2. ترکیب واژه‌ها 123
 11. 3. 2. بررسی الفاظ غریب. 128
 12. 3. 3. 2. ازعاج. 128
 13. 3. 3. 2. الضراعه 129
 14. 3. 3. 2. مبلبل. 133
 15. 2. نامۀ 4. 134
 16. 4. 2. ترکیب واژه‌ها 134
 17. 4. 2. بررسی الفاظ غریب. 135
 18. 2. 4. 2. تقاعس.. 135
 19. 2. 4. 2. المتکاره 136
 20. 2. نامۀ 5. 139
 21. 5. 2. ترکیب واژه‌ها 139
 22. 2. نامۀ 6. 141
 23. 6. 2. ترکیب واژه‌ها 141
 24. 2. نامۀ 7. 143
 25. 7. 2. ترکیب واژه‌ها 144
 26. 7. 2. بررسی الفاظ غریب. 145
 27. 2. 7. 2. لاغطا 145
 28. 2. 7. 2. مداهن. 145
 29. 2. نامۀ 8. 147
 30. 8. 2. ترکیب واژه‌ها 148
 31. 8. 2. بررسی الفاظ غریب. 149
 32. 2. 8. 2. مجلیه 149
 33. 2. نامۀ 9. 149
 34. 9. 2. ترکیب واژه‌ها 151
 35. 9. 2. بررسی الفاظ غریب. 155
 36. 2. 9. 2. اجتیاح. 155
 37. 2. 9. 2. اوعرت.. 156
 38. 2. 9. 2. غیا 156
 39. 2. 9. 2. زور. 157
 40. 2. نامۀ 10. 158
 41. 10. 2. ترکیب واژه‌ها 160
 42. 10. 2. بررسی الفاظ غریب. 165
 43. 2. 10. 2. شمر. 165
 44. 2. 10. 2. حائده 165
 45. 2. 10. 2. باسق. 166
 46. 2. نامۀ 11. 167
 47. 11. 2. ترکیب واژه‌ها 168
 48. 11. 2. بررسی الفاظ غریب. 169
 49. 2. 11. 2. سفاح. 170
 50. 2. 11. 2. کفه 171
 51. 2. 11. 2. مناکب.. 171
 52. 2. 11. 2. الهضاب.. 172
 53. 2. نامۀ 12. 173
 54. 12. 2. ترکیب واژه‌ها 174
 55. 2. نامۀ 13. 176
 56. 13. 2. ترکیب واژه‌ها 176
 57. 2. نامۀ 14. 177
 58. 14. 2. ترکیب واژه‌ها 178
 59. 14. 2. بررسی الفاظ غریب. 180
 60. 2. 14. 2. معورا 180
 61. 2. 14. 2. هراوه 181
 62. 2. نامۀ 15. 182
 63. 15. 2. ترکیب واژه‌ها 183
 64. 2. نامۀ 16. 183
 65. 16. 2. ترکیب واژه‌ها 184
 66. 2. نامۀ 17. 186
 67. 17. 2. ترکیب واژه‌ها 187
 68. 17. 2. بررسی الفاظ غریب. 190
 69. 2. 17. 2. حشاشات.. 190
 70. 2. 17. 2. الصیق. 191
 71. 2. نامۀ 18. 191
 72. 18. 2. ترکیب واژه‌ها 192
 73. 18. 2. بررسی الفاظ غریب. 194
 74. 2. 18. 2. المغرس.. 194
 75. 2. 18. 2. الوغم 194
 76. 2. نامۀ 19. 195
 77. 19. 2. ترکیب واژه‌ها 195
 78. 19. 2. بررسی الفاظ غریب. 197
 79. 2. 19. 2. جَفْوَةً 197
 80. 2. نامۀ 20. 198
 81. 20. 2. ترکیب واژه‌ها 198
 82. 2. نامۀ 21. 199
 83. 21. 2. ترکیب واژه‌ها 200
 84. 21. 2. بررسی الفاظ غریب. 201
 85. 2. 21. 2. الأرملة 201
 86. 2. نامۀ 22. 202
 87. 22. 2. ترکیب واژه‌ها 203
 88. 2. 204
 89. 23. 2. ترکیب واژه‌ها 205
 90. 2. 206
 91. 24. 2. ترکیب واژه‌ها 208
 92. 2. نامۀ 25. 211
 93. 25. 2. ترکیب واژه‌ها 213
 94. 25. 2. بررسی الفاظ غریب. 221
 95. 2. 25. 2. معورا 221
 96. 2. 25. 2. هلوسه 223
 97. 2. نامۀ 26. 223
 98. 26. 2. ترکیب واژه‌ها 224
 99. 2. 227
 100. 27. 2. ترکیب واژه‌ها 229
 101. 2. و من کتاب له ( علیه السلام ) إلى معاویة جوابا : 235
 102. 28. 2. ترکیب واژه‌ها 239
 103. 28. 2. بررسی الفاظ غریب. 250
 104. 2. 28. 2. ثلمه 250
 105. 2. 28. 2. التیه 251
 106. 2. نامۀ 29. 256
 107. 29. 2. ترکیب واژه‌ها 257
 108. 29. 2. بررسی الفاظ غریب. 259
 109. 2. 29. 2. لاعق. 259
 110. 2. نامه 30. 261
 111. 30. 2. ترکیب واژه‌ها 262
 112. 30. 2. بررسی الفاظ غریب. 264
 113. 2. 30. 2. اکیاس.. 264
 114. 2. 30. 2. محجه 265

فهرست منابع. 266

منابع فارسی. 266

پایگاههای الکترونیکی. 266

Abstract 1

 

 

فصل اول
کلیات و مفاهیم

 

 

 

 

 1. 1. کلیات
 2. 1. 1. بیان مسئله تحقیق

نهج البلاغه اولین کتاب معتبر شیعه پس از قرآن کریم است که سید رضی (م 406) از روایات موجود در زمان که بیشتر جنبه بلاغی سخنان امیر المؤمنین × باشد گرد آورده است. او خود از بزرگان ادب عرب و شعر و دانش است و با این همه در مقابل عظمت کلام علی × سر تعظیم فرود می‌آورد و بارها اعجاب خود را در قبال گفتار امیر سخن اظهار می‌دارد بخشی نامه‌های حضرت به اشخاص مختلف است.

این کتاب شریف از جنبه‌های گوناگون قابل مداقه و بررسی است و در طول سده‌های متمادی گذشته بر آن شروح و آثار متعددی در اطراف آن نگاشته شده است. از جمله ابعاد قابل و شایستۀ تعمق و تحقیق در این کتاب گران‌سنگ بعد ادبی به ویژه بعد مفردات نهج البلاغه است. و در بخش مفردات نیز به طور ویژه واژگان غریب و عبارات مشکل نهج البلاغه بایستۀ پژوهش است. مراد از واژگان غریب واژگانی است که بیش‌تر اهل ادب و دارندگان ملکه فصاحت و بلاغت از آن بهره می‌گیرند و حضرت علی × که خود از بزرگان سخن‌وری است فرمودند: «نحن امرا الکلام» و لذا تعمق و بررسی بیش‌تر در این باب به بیش‌تر قابل فهم شدن نهج البلاغه منجر خواهد شد.

بر پایۀ مطالب پیشین و در راستای استمرار به پروژۀ پژوهش در باب کلمات غریب و مشکل نهج البلاغه کوشش خواهد شد به کلمات غریب از حیث فقه اللغه، معنای آن‌ها، ساختار کلمات و توجه به کاربردهای احتمالی یک کلمه در معانی مختلف را در حوزۀ نامه‌های (30 ـ 1) نهج البلاغه مورد پژوهش قرار گیرد ان شاء الله.

تعداد صفحه : 250

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***