دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مسئولیت های ناشی از انتقال بیماری به دیگران از منظر فقه و حقوق

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : بررسی مسئولیت های ناشی از انتقال بیماری به دیگران از منظر فقه و حقوق

دانشگاه قم

دانشكده الهیات

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان :

بررسی مسئولیت های ناشی از انتقال بیماری به دیگران از منظر فقه و حقوق

استاد راهنما :

 دکتر عبدالله امیدی فرد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فهرست مطالب

مقدمه. 1

الف ) بیان مساله. 1

ب ) سوال اصلی تحقیق.. 2

ج ) سوال های فرعی تحقیق.. 2

د ) فرضیه های تحقیق.. 3

ح ) ضرورت انجام تحقیق.. 3

و ) سابقه و پیشینه تحقیق.. 4

ه ) روش تحقیق.. 4

فصل اول : کلیات.. 5

گفتار نخست ؛ کلید واژگان. 6

معنای لغوی مسئولیت.. 6

مفهوم اصطلاحی مسئولیت.. 7

مفهوم تکلیفی مسئولیت.. 8

مفهوم وضعی مسئولیت.. 9

معنای لغوی بیماری.. 10

مفهوم اصطلاحی بیماری.. 10

انتقال. 11

سرایت.. 11

فقه. 12

حقوق. 13

گفتار دوم ؛ انواع بیماری ها 13

بیماری های غیر واگیر. 13

بیماری های واگیر. 15

راه های انتقال بیماری های واگیر دار 16

بیماری های  نوپدید. 17

بیماری های  باز پدید. 17

بیماری های ناپدید. 18

گفتار سوم ؛ انواع مسئولیت.. 19

مسئولیت اخلاقی.. 19

مسئولیت حقوقی.. 20

مسئولیت مدنی.. 20

مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد ( ضمان ناشی از عقد ) 21

مسئولیت مدنی خارجی از قرارداد ( ضمان ناشی از قانون ) 23

ارکان و عناصر مسئولیت مدنی.. 24

ضرر 24

فعل و عمل زیانبار 25

رابطه ی سببیت بین عمل زیانبار و ضرر وارده 26

اثر مسئولیت مدنی.. 26

مبانی مسئولیت مدنی.. 26

نظریه تقصیر. 27

نظریه خطر. 28

مسئولیت کیفری.. 30

مسئولیت کیفری در شریعت اسلام. 32

ارکان مسئولیت کیفری.. 33

اهلیت جزائی.. 33

تقصیر. 34

اقسام تقصیر جزائی.. 36

آثار تقصیر زیان دیده 37

مسئولیت کیفری مسامحه ای.. 38

گفتار چهارم ؛ مروری بر قواعد فقهی مرتبط با موضوع. 39

قاعده اتلاف.. 39

مستندات قاعده اتلاف.. 40

قاعده  تسبیب.. 42

مستندات قاعده تسبیب.. 45

قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار 46

مستندات قاعده لا ضرر 48

قاعده اقدام. 52

مستندات قاعده اقدام. 54

فصل دوم ؛  بررسی فقهی حقوقی انتقال بیماری ها در فروض مختلف.. 55

گفتار نخست ؛  انتقال عمدی بیماری.. 56

ضرر و زیان های ناشی از جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص… 57

ضرر جسمانی.. 59

ضرر آینده 59

انتقال عمدی بیماری منجر به مرگ.. 60

قتل عمد. 60

علم. 64

علم حکمی و علم موضوعی.. 65

عمد. 65

بررسی فقهی حقوقی مجازات قتل عمد توسط ناقل بیماری.. 66

نمونه نصوص قانونی قصاص نفس از قرآن و سنت.. 68

افساد فی الارض… 70

عناصر جرم افساد فی الارض در فقه. 71

انتقال عمدی بیماری منجر به جرح و یا نقص عضو. 73

تعریف ضرب.. 73

تعریف جرح. 73

نقصان یا شکستن عضو. 74

از کار افتادن عضو. 74

فقدان یا نقص یکی از حواس… 75

مرض دایم. 75

نمونه نصوص قانونی قصاص عضو از قرآن و سنت.. 76

بررسی مجازت قانونی ضرب و جرح عمدی توسط ناقل بیماری.. 77

گفتار دوم ؛  انتقال غیر عمدی بیماری ( شبه عمد و خطا ) 80

انتقال غیر عمدی بیماری منجر به مرگ.. 80

جرائم غیر عمدی.. 81

قتل شبه عمد. 83

قتل خطای محض… 88

بررسی فقهی حقوقی مجازات قتل غیر عمدی توسط ناقل بیماری.. 91

دیه. 92

کفاره 94

تعزیر. 94

انتقال غیر عمدی بیماری منجر به ضرب و جرح و یا نقص عضو. 96

دیه. 98

ارش… 98

گفتار سوم ؛  انتقال بیماری با رضایت شخص… 100

مسئولیت مدنی ناشی از رضایت مجنی علیه. 103

گفتار چهارم ؛ انتقال بیماری در اثر جهل ناقل. 105

جهل. 105

جهل قصوری.. 106

جهل تقصیری.. 106

اشتباه حکمی ( جهل به قانون ) 107

اشتباه موضوعی.. 108

گفتار پنجم ؛ نمونه استفتائات مراجع عظام. 111

فصل سوم : نتیجه گیری و ضمائم. 115

نتیجه گیری.. 116

ایدز 120

هپاتیت ب.. 126

سل. 129

جذام. 130

ابولا. 131

چکیده :

گسترش صنعت و ارتباطات در جوامع امروزی منجر به شیوع بیماری های خطرناکی مانند ایدز و نیز ظهور بیماری های نوپدید همچون ابولا گردیده است . از آن جا که این بیماری ها کشنده و مسری هستند ، جلوگیری از انتشار و شیوع آنها ، امری ضروری است . لذا در این رساله ، با توجه به موضوع آن که بررسی مسئولیت های ناشی از انتقال بیماری ها به دیگران از منظر فقه و حقوق می باشد ، پس از بررسی واژگان کلیدی مرتبط با موضوع ، مسئولیت های شخص ناقل بیماری را مورد بررسی قرار داده ایم . از آن جا که انتقال بیماری های مسری با توجه به نوع بیماری و میزان خسارات وارده ناشی از آن که از مرگ تا صدمات خفیف جسمانی متغیر است ؛ آنچه در این رساله مورد توجه قرار گرفته است ، انواع شیوه های انتقال توسط شخص ناقل که عبارت است از عمد ، غیر عمد ، جهل و همراه با رضایت شخص مجنی علیه می باشد و در نهایت ، جرم انگاری انتقال این بیماری ها و مجازات شخص ناقل بنابر فقه و حقوق موضوعه و با توجه به قوانین ایران با هدف جلوگیری از همه گیری این بیماری ها در جوامع نیز مورد بررسی قرار گرفته اند .

مقدمه

الف ) بیان مساله

با توجه به شیوع بیماریهای کشنده و مسری نظیر ایدز و … که انتقال آن به طرق مختلف صورت می گیرد و از سوی دیگر ، بی مبالاتی برخی از افراد بیمار به این امر دامن می زند . ما در این تحقیق می خواهیم از نظر فقهی و حقوقی به این مطلب بپردازیم که انتقال این بیماریها توسط شخص بیمار به دیگران چه آثار و احکامی دارد و ادله و مستندات آن چیست . به عنوان مثال ، با توجه به اینکه اپیدمی جهانی ایدز ، یک اضطرار جهانی است و یکی از بزرگترین چالش ها را در زندگی فردی و اجتماعی انسان تشکیل می دهد و بر تمامی سطوح جامعه ملی ، اجتماعی ، خانوادگی و فردی تاثیر می گذارد . اکنون که بیش از سه دهه پر فراز و نشیب از شروع همه گیری این بیماری کشنده می گذرد تلاش های بسیاری در سراسر جهان صورت گرفته اما هنوز هم خطری جدی برای بشر محسوب می شود . ابولا ، آنفلوانزای مرغی و .. نیز نمونه های دیگری از بیماری های مسری و خطرناک هستند . از آنجا که فقه دانشی است که سرپرستی زندگی انسان را در ساحت های گوناگون ، اعم از فردی و اجتماعی ، بر عهده دارد . فقه ، دینی بودن رفتار انسان ، جامعه و حکومت را تبیین و مشخص می کند ؛ به نیازهای نوین بشر پاسخ می گوید و برای پدیده های نو­ظهور ، ساز و کار و برنامه های دینی ، پیش بینی می نماید . لذا در فقه شیعه مسلما مواردی هست که در صورت ایجاد ضرر و خسارت به دیگران باید از سوی شخص خسارت زننده بنابر قاعده لاضرر ، اتلاف ، تسبیب و … جبران شود . در این تحقیق بر آن هستیم که در مواردی که چنین بیماریهایی که نوعا کشنده هستند اگر در اثر عمد یا جهل یا تقصیر شخص بیمار و یا در صورت بی ملاحظه بودن و عدم رعایت مسائل بهداشتی از سوی طرف مقابل ، این بیماری ها انتقال یابند ، آیا این موارد را می توان از مصادیق قواعد فقهی لاضرر ، اتلاف ، تسبیب و … دانست ، مسئولیت شخص ناقل طبق قواعد فقهی چیست ؟ آیا در قوانین موضوعه ایران به این مسئله پرداخته شده و مجازاتی تعیین شده است یا خیر ؟

تعداد صفحه : 154

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***