دانلود پایان نامه ارشد: بررسی فقهی حقوقی مشارکت در قتل در فقه امامیه و قوانین موضوعه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق  اسلامی

عنوان : بررسی فقهی حقوقی مشارکت در قتل در فقه امامیه و قوانین موضوعه

دانشگاه قم

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته  فقه و مبانی حقوق  اسلامی

عنوان:

بررسی فقهی حقوقی مشارکت در قتل در فقه امامیه و قوانین موضوعه

استاد راهنما:

دکترحمیده عبداللهی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه 1

1- تعریف مسأله 1

2-  اهمیّت موضوع 1

3- اهداف 1

4- پرسش های پژوهش 2

5- فرضیات 2

6- پیشینه‌ تحقیق 3

فصل اوّل: اشتراک در قتل 4

بخش 1-  واژه شناسی 7

1-1.  تبیین واژه های مشارکت، اشتراک و شرکت 7

1-2. تبیین واژه ی قتل 10

1-3.  مفهوم مشارکت در قتل از نظر فقه 15

1-4. مفهوم مشارکت در قتل از نظر قانون مجازات اسلامی 19

1-5. منظور از فقه امامیه 22

1-5-1. معنای فقه 22

1-5-2. معنای امامیه 23

1-6.  منظور از قوانین موضوعه 25
بخش 2-  مجازات شرکاء در قتل در فقه 27

2-1. آیات 29

2-2. روایات 33

2-2-1. روایات دال بر جواز قصاص جماعت به واحد 33

2-2-2. روایت دال بر منع قصاص جماعت به واحد 37

2-3. اجماع 38

2-4. عقل 40

بخش 3-   مجازات شرکاء در قتل از دیدگاه قانون 42

بخش 4-  چگونگی اجرای حکم اشتراک در قتل در موارد مختلف 44

4-1.  حکم شرکاء  هنگام تفاوت در جنسیت. 44

4-1-1. شرکت دو زن در قتل یک مرد 44

4-1-2. شرکت دو خنثای مشکل، در قتل یک مرد 45

4-1-3. اگر یک زن با یک مرد در قتل یک مرد شرکت کنند 45

4-3.  حکم شرکاء هنگام معافیت برخی از آن ها 47

4-3-1. اشتراک عامد با قاتل خطایی 48

4-3-2. اشتراک جانی با پدر در قتل فرزند 49

4-3-3. اشتراک مسلمان با نصرانی در قتل نصرانی 49

4-3-4. اشتراک جانی با حیوان 50

4-3-5. اشتراک جانی با خودِ مجنی علیه 51

4-3-6. اشتراک بچه با بالغ 53

4-3-7. اشتراک برده و آزاد در قتل برده 53
فصل دوّم: انواعِ شرکت در قتل بر اساسِ نحوه ی مداخله ی شرکت کنندگان 56

بخش1- شرکت به‌نحو مباشرت همه‌ی شرکت کنندگان 61

1-1.  شرکت به نحو مباشرت در منازعه ی منجر به قتل 61

1-2.  شرکت به نحو مباشرت در قتل در غیر منازعه 65

بخش 2- شرکت به نحو تسبیب همه‌ی شرکت کنندگان 79

بخش 3-  شرکت به نحو مباشرت و تسبیب 85

3-1. مباشر اقوای از سبب 85

3-2.  سبب اقوای از مباشر 89

3-3. تساوی سبب و مباشر 92

نتیجه گیری 94

فهرست منابع: 96

الف. منابع فارسی 96

ب. منابع عربی 97

چکیده:

گاهی شرکت چند نفر در عملیاتی، باعث قتل یک نفر می شود. هر کس که بتوان، فعل کشتن را به او استناد کرد، قاتل است، پس هرگاه فعل قتل به بیش از یک نفر مستند شود، می‌توان بین ایشان، حکم اشتراک در قتل جاری نمود. بین علما، در جواز قصاص همه‌ی شرکاء، اختلافاتی وجود دارد؛ که در این تحقیق سعی در تبیین آن داریم. مسأله اشتراک در قتل، یکی ازمسائل مبتلا‌به باب قصاص می باشد که دادگاه‌ها‌ی کشور در حکم چنین مواردی دچار تعدد آراء شده اند. علت این تعدد آراء، عدم تشخیص موضوع می باشد. باید توجه شود که، قصاص از احکامی است، که به جان و آبروی مردم وابسته است؛ لذا دقت در اجرای آن، و شناخت همه‌ی مسایل و مشکلات آن ضروری می‌باشد. هدف از اجرای این تحقیق، تشخیص همه‌ی  مواردی است، که در آن‌ها، حکم قصاص بر تمام  شرکت‌کنندگان جاری می‌شود. برای این کار، ابتدا مفهوم اشتراک در قتل و احکام آن را از نظر فقهی و حقوقی، مشخّص کرده ایم. سپس، شرکت در قتل را بر اساس نحوه‌ی مداخله‌ی شرکت کنندگان، به سه دسته‌ی کلی تقسیم نموده و هر دسته را به تفصیل، مورد بررسی قرار داده‌ایم؛ و مشخّص می گردد که در کدام مورد، این حکم جاری می شود؛ و حکم دیگر موارد را، در حدّ توان، از فقه ‌و‌ حقوق بیان می‌کنیم. خواهیم دید، شرط تحقق اشتراک در قتل، استناد فعل به بیش از یک نفر می باشد؛ که حکم آن مطابق با ادله‌ی اربعه، جواز قصاص تمام شرکاء می باشد. لذا هر جا که در این استناد، شک کردیم، نمی‌توان حکم اشتراک در قتل جاری کرد. این تحقیق به روش کتابخانه ای انجام شده است.

تعداد صفحه : 135

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***