دانلود پایان نامه ارشد : بررسی جنگ آمریكا و عراق بر امنیت ملی ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم انتظامی

عنوان : بررسی جنگ آمریكا و عراق بر امنیت ملی ایران

دانشگاه افسری امام علی (ع)

موضوع:
بررسی جنگ آمریكا و عراق بر امنیت ملی ایران

استاد راهنما :
آقای ابوالقاسم كیا

سال تحصیلی   88-87

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول:كلیات تحقیق                                                                                               1

طرح تحقیق موضوع                                                                                   2

انگیزه انتخاب موضوع                                                                                  3

اهمیت و اهداف تحقیق                                                                                3

ادبیات و سوابق موضوع                                                                                4

سوالات تحقیق                                                                                         5

سوا ل اصلی                                                                                            5

سوال فرعی                                                                                             5

فرضیه‌ها                                                                                                5

متغیرها                                                                                                 5

اهداف تحقیق                                                                                          5

قلمرو تحقیق                                                                                           6

روش تحقیق                                                                                           6

فصل دوم:مبانی تئوریك تحقیق                                                                                  7

تعریف امنیت ملی                                                                                      8

دیدگاههای موجود در مورد امنیت ملی                                                              9

فصل سوم:امنیت ملی از دیدگاه ایران                                                                          11

تعریف امنیت ملی ایران                                                                               12

چهار چوب امنیتی جمهوری اسلامی ایران                                                           14

رویارویی ایران و آمریكا                                                                                14

مبارزه برای نفت                                                                                       15

خطر مسابقه تسلیحاتی                                                                                15

فصل چهارم:امنیت ملی از دیدگاه  ایالات متحده                                                         17

چگونگی شكل گیری تعریف امنیت ملی در آمریكا                                                  18

فصل پنجم:آمریكا و اندیشه جهانی تك قطبی                                                             20

نظم نوین جهانی تحمیل اندیشه (یكجانبه گرایی)                                                   21

دكتر ین بوش و تهاجم به عراق                                                                       21

نكات محوری سیاست خارجی بوش                                                                  23

فصل ششم:رفتارهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران پس از دخالت آمریكا در عراق    26

آمریكا و ایران؛ واكنش فعال یا انفعالی                                                                27

ـ راهكار اصلی برای ایران چه می‌باشد؟                                                               31

آیا آمریكا پس از تصرف عراق، ایران را تحت فشار می‌گذارد؟                                       34

فصل هفتم:تاثیرات حمله آمریكا به عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران          39

بررسی پیامدهای سیاستهای آمریكا در منطقه در جمهوری اسلامی ایران                         40

تقابل آمریكا و عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران                              41

حمله آمریكا به عراق و تأثیرات آن بر اقتصاد ایران                                                  43

پیامدهای نظامی حمله آمریكا به عراق و محاصره 360 درجه‌ای ایران                             45

ـ روند تحولات و موضع گیریهای ایران و آمریكا از زمان قطع روابط تاكنون                       46

فصل هشتم:اثبات فرضیه و نتیجه‌گیری                                                                       49

نتیجه گیری                                                                                            50

فهرست منابع                                                                                          54

كتابنامه                                                                                                 55

مقالات                                                                                                  57

 

طرح تحقیق موضوع:
پس از تجزیه شوروی سابق شكل گیری هندسه جدیدی از قدرت در منطقه خاورمیانه بوجود آمد كه با ساختار قبلی كاملاً متفاوت است. در این راستا می‌توان به موضوع گسترش ناتو به شرق و در خاورمیانه به شكل گیری بلوكهای جدید اشاره نمود.
حمله آمریكا به كشورهای افغانستان و عراق و نقاط عطف مهمی در این شكل بندی جدید منطقه‌ای محسوب می‌شود. آمریكا پس از پایان جنگ به عنوان یك قدرت برتر جهانی كوشید از ناتو در جهت توسعه منافع راهبردی كلان خود یعنی گسترش آن به شرق استفاده كند.
دولت جمهوری خواه آمریكا در پرتو تحولات به وقوع پیوسته 11 سپتامبر با مشی نظامی‌گری و مداخله جویانه در عرصه‌های مختلف بین‌المللی ظاهر شد. موضوعات گوناگونی مانند مبارزه با تروریسم، به ویژه گروه القاعده و كنترل بحران افغانستان، تشدید سركوب فلسطینیان توسط رژیم اسرائیل، بازرسی تسلیحاتی عراق كه نهایتاً به حمله نظامی و اشتغال آن كشور منجر شد، وجود تهدیدات مختلف و بالقوه در عربتان سعودی، و طرح مسایلی مانند بازرسی تسلیحاتی ایران، حمایت ایدوئولوژیك از مبارزه فلسطینیان و حمایت از تروریسم بین‌المللی كه به استمرار تنش در روابط ایران و آمریكا منجر شده است، مسایل امنیتی مربوط به حوزه خلیج فارس و ذخایر نفتی، باعث شده است تا خاورمیانه به ویژه منطقه خلیج فارس جایگاه مهمی در سیاست خارجی آمریكا احراز كرده و هر گونه تاثیر و نقش همسایگان عراق در روند تحولات آتی این كشور است. به اعتراف برخی كشورهای هم‌پیمان آمریكا در نظر گرفتن منافع مشروع همسایگان عراق، فرصت استفاده از نفوذ آنها را در بخش‌های جامعه عراق به مدیران، آتی این كشور می‌دهد. بدون شك تحولات عراق قابلیت تاثیرگذاری عمیقی در سطح منطقه به ویژه كشورهای همسایه خواهد داشت، بنابراین طبیعی است كه برقراری ثبات و آرامش و ایجاد بنیانهای مستحكم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در عراق دغدغه اصلی همسایگان این كشور باشد.
حذف ایران از فرمولهای امنیتی منطقه باعث می‌شود كه هرگز به صلح و ثبات نرسد. ایران با توجه به پارامتر قدرت، جایگاه ژئوپولیتیك و معنوی اسلامی دارای موقعیت بسیار مهمی در راستای تامین امنیت و برقراری صلح و ثبات در منطقه می‌باشد.
امروزه پس از اشغال عراق و سرنگونی طالبان در افغانستان، آمریكا این شائبه را به وجود آورده كه اكنون نوبت ایران است. اما اشتباه واشنگتن این است كه شرایط ایران با افغانستان و عراق بسیار متفاوت است و نمی‌توان به سادگی با آن مقابله نماید. ایالات متحده سخت می‌كوشید هر طوری شده با انواع راهكارهای مختلف، ایران را تحریم كرده و در سطح منطقه منزوی نماید، سیاستی كه پس از اشغال عراق با انگیزه و شتاب بیشتری در منطقه جلوه نموده است.
نكته آخر اینكه اگر كشورهای منطقه بخواهند كه به صلح و امنیت نایل آیند لازم است از طریق همكاری و ترتیبات درون منطقه‌ای عمل كنند و وضعیت فعلی و حضور آمریكا نخواهند توانست صلح و امنیت را در منطقه به ارمغان آورد.
در این پروژه سعی خواهیم كرد تا حدی آثار حمله به عراق را بررسی نموده و نتایج و بازتاب این حمله را بر امنیت ملی ایران مورد كنكاش و بررسی قرار دهیم. در این تحقیق سعی شده امنیت از دیدگاه اقتصادی و نظامی مورد بررسی قرار گیرد. و با توجه به اینكه امنیت به شاخه‌های مختلف از قبیل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و … تقسیم می‌گردد و این كار نیاز به تحقیق بسیار دارد و از حد این تحقیق خارج است.
امید است تا سایر پژوهشگران سایر بخشهای امنیت را مورد تحقیق قرار داده و كار ما را تكمیل نمایند.

اهمیت و اهداف تحقیق:
با توجه به حمله آمریكا به عراق و تاثیرات عمیقی كه بر امنیت ملی كشورهای منطقه به ویژه ایران گذاشته است، هنوز بسیاری از دانش پژوهان و كارشناسان مطالعات امنیتی در پی تحلیل ریشه‌ها و چهره‌های گوناگون این حادثه و پیش‌بینی پیامدهای آتی آن هستند.
تجاوز به عراق به رهبری ایالات متحده در محدوده جغرافیایی جهان اسلام و به ویژه ایران تاثیرات عمیقی بر ابعاد امنیت ملی ایران به جا گذاشته است. در این بین جمهوری ایران نیز به سبب برخورداری از موقعیت ویژه ژئوپلیتیك و همچنین تعارض خاص ایدئولوژیك با ا یالات متحده آمریكا، در كانون تهدیدات بالقوه‌ای قرار گرفته است كه تنها با شناخت این تهدیدات و سیاستها و با اتخاذ مدیریت بحران مناسب قادر است از فعلیت آن جلوگیری كند.
نظر به شرایط خطیر كنونی نظیر مبحث دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای و لزوم تدبیر خردمندانه‌ بحرانها، تحقیق حاضر به بررسی عملی و همه جانبه و تجزیه و تحلیل تاثیرات فزاینده این پدیده بر نظام بین‌المللی، ژئوپلیتیك منطقه ملی جمهوری اسلامی ایران تحت تاثیر حمله آمریكا به عراق اختصاص یافته است.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :63

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***