دانلود پایان نامه ارشد : الصور القرآنیة فی نهج البلاغة معنی وبلاغة من خطبة 1 إلی 120

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی

عنوان :   الصور القرآنیة فی نهج البلاغة معنی وبلاغة من خطبة 1 إلی 120

 

جامعة إصفهان

 

کلیة اللّغات  الأجنبیة

 

قسم اللّغة العربیة

 

رسالة لنیل درجة الماجستیر فی اللّغة العربیة وآدابها

 

 

  الصور القرآنیة فی نهج البلاغة معنی وبلاغة من خطبة 1 إلی 120

 

 

الأستاذ المشرف:

الدکتور سید علی میرلوحی

 

المشرف المساعد:

الدکتور عبدالغنی ایروانی زاده

 

رمضان 1431

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

الملخص:

هذه الرسالة تهتمّ باستخراج الصور القرآنیة ومضامینها فی نهج البلاغة ومعالجتها علی أساس المواضیع البلاغیة کالاقتباس والتضمین والتلمیح والاستشهاد و غیرها من الصنایع اللفظیة و المعنویة أحیاناً. بسبب نشوء الإمام علی (ع) فی منزل الوحی والنبوة ورؤیته نزول الآیات القرآنیة وجمعه وتنسیقه، طبیعی بعد هذا التماسك والالتئام بین علی علیه السلام والقرآن، أن ینعكس القرآن فی مفاهیمه ومبادئه على أفكارعلی علیه السلام ومفاهیمه وعقائده، ویصبح أمیر المؤمنین علی علیه السلام ترجمان القرآن للأُمة الإسلامیة وصداه. سکب الرسول (ص) فی قلب الإمام (ع) آیات الله حتی قیل علی (ع) القرآن الناطق الذی یفسر ویشرح ویبین مدلول الکلمات الإلهیة للقرآن الصامت، من هنا، فإن نهج البلاغة فی الحقیقة تفسیر وتوضیح للقرآن الكریم. إنّ دراسة القرآن الکریم ونهج البلاغة فی مختلف جوانبهما، دراسة ممتعة وهی فی نفس الوقت ضرورة إسلامیة ملحّة وكلاهما – القرآنُ الكریمُ ونهج البلاغة – أهمُّ مصدرین للثقافة الإسلامیّة عند جماهیر المسلمین علی مدی القرون. من مجری معالجة هذا البحث أدرک محتوی الخطب فی نهج البلاغة والمضامین القرآنیة فیها وتوضّح هذه المعالجة لنا مقدار وکیفیة تأثر الإمام علیه السلام بالقرآن الكریم مستعیناً بالتفاسیر القرآنیة والشروح المشهورة التی ألّفت حول نهج البلاغة أیضاً تکشف عن الأهداف التی دفعت الإمام لکی یستفید من الآیات القرآنیة فی خطبه اقتباساً أو تضمینا أو استشهادا أو تلمیحاً.

الکلمات الدلیلیة: القرآن، الإمام علی (ع)، نهج البلاغة، المعنی، البلاغة،.

چکیده:

این پایان نامه به استخراج صورت های قرآنی ومضامین آنها در نهج البلاغه اهتمام می ورزد وآنها را بر اساس موضوعات بلاغی اقتباس، تضمین، تلمیح، استشهاد و احیانا صنایع لفظی و معنوی دیگر بررسی می کند. . به علت پرورش یافتن امام علی (ع) در خانه وحی ونبوت ومشاهده نزول آیات قرآنی وگردآوری وتنظیم قرآن (توسط ایشان)، وبعد از این پیوند و همراهی بین امام علی (ع) وقرآن طبیعی است که مفاهیم واصول قرآن در افکار ومفاهیم وعقائد امام علی (ع) منعکس گردد وامیر المؤمنین علی علیه السلام ترجمان وپژواک قرآن برای امت اسلامی گردد. فرستاده (خدا) (ص) آیات الهی را در قلب پیامبر ریخت به صورتیکه گفته می شود علی علی السلام قرآن ناطقی است که کلمات الهی در قرآن صامت را شرح وتفسیر می دهد از اینجاست که در حقیقت نهج البلاغه تفسیر وتوضیح قرآن کریم است. همانا پژوهش در قرآن کریم و نهج البلاغه از جنبه های مختلفشان پژوهشی مفید ودر عین حال ضرورتی اسلامی وشدید است و ایندو قرآن و نهج البلاغه مهم ترین منبع فرهنگ اسلامی نزد همه مسلمانان ودر طول قرن هاست. از طریق بررسی این پژوهش  محتوی و مضمون خطبه های نهج البلاغه را می فهمیم و این پژوهش اندازه وچگونگی تأثیرپذیری امام علی (ع) از قرآن را برایمان مشخص می کند،  با کمک تفسیر های قرآنی وشرح های مشهوری که در زمینه نهج البلاغه تألیف شده است و همچنین از اهدافی که امام را برآن داشته است تا از آیات قرآنی در خطبه هایش به صورت اقتباس وتضمین واستشهاد وتلمیح استفاده نماید، پرده برمی دارد.

کلید واژه ها: قرآن، امام علی (ع) نهج البلاغه، معنی، بلاغت.

 

 

فهرس المطالب

 

العنوان                                                                                          الصفحة

المقدمة …………………………………………………………………..  و

الفصل الأوّل: الإمام علی (ع) من الولادة إلی وفاة الرسول، الشریف الرضی، نهج البلاغة

1-1- الإمام علی (ع) من الولادة إلی وفاة الرسول

1-1-1 ولادته………………………………………………………….. 1

1-1-2 میلاده فی الأشعار…………………………………………………. 2

1-1-3 کناه و ألقابه……………………………………………………… 2

1-1-4 بیعته (ع) بعد مقتل عثمان…………………………………………. 4

1-2- مناقب الإمام (ع)

1-2-1 الإمام علی (ع) عن لسانه………………………………………….. 4

1-2-2 فضائل علی (ع) عن لسان النبی (ص)………………………………… 6

1-3- من هو الشریف الرضی

1-3-1 اسمه، نسبه ومولده………………………………………………… 7

1-3-2 فی خصائصه…………………………………………………….. 7

1-3-3 مؤلفاته و مصنفاته………………………………………………… 8

1-4- دراسة حول نهج البلاغة

1-4-1 ما هو نهج البلاغة…………………………………………………. 9

1-4-2کلمات العلماء حول نهج البلاغة……………………………………… 9

الفصل الثانی:   الإمام علی (ع) و القرآن الکریم، فصاحة الإمام و بلاغته

2-1-1  علی (ع) عن لسان القرآن الکریم………………………………….. 12

 

 

العنوان                                                                                   الصفحة

2-1-2   أوصاف القرآن الکریم فی رؤیة الإمام (ع)…………………………… 13

2-1-3   فی الصلة بین نهج البلاغة و القرآن الکریم……………………………. 14

2-2- الفصاحة و البلاغة فی کلام الإمام علیه السّلام

2-2-1   الفصاحة لغةً………………………………………………….. 15

2-2-2   الفصاحة إصطلاحاً…………………………………………….. 15

2-2-3   البلاغة لغةً…………………………………………………… 15

2-2-4   البلاغة إصطلاحاً………………………………………………. 15

2-2- 5  فی فصاحة الإمام و بلاغته……………………………………….. 16

2-3- تأثّر الإمام علیه السّلام بالقرآن الکریم

2-3-1   ما مدی تأثّر الإمام علیه السّلام بالقرآن الکریم………………………… 16

2- 3-1-1   الإقتباس…………………………………………………. 17

2-3-1-2    التضمین…………………………………………………. 18

2-3-1-3    التلمیح………………………………………………….. 18

الفصل الثالث: الصور القرآنیة فی نهج البلاغة معنی وبلاغة

3-1- 1   الخطبة 1……………………………………………………. 19

3-1- 2   الخطبة 2……………………………………………………. 30

3-1- 3  الخطبة 3…………………………………………………….. 32

3-1- 4   الخطبة 4……………………………………………………. 36

3-1- 5   الخطبة 7……………………………………………………. 38

3-1- 6   الخطبة 8……………………………………………………. 39

3-1- 7   الخطبة 10………………………………………………….. 39

3-1- 8   الخطبة 11………………………………………………….. 40

 

العنوان                                                                                   الصفحة

3-1- 9  الخطبة 13…………………………………………………… 41

3-1- 10   الخطبة 16………………………………………………… 41

3-1- 11   الخطبة 17………………………………………………… 45

3-1- 12  الخطبة 18…………………………………………………. 46

3-1- 13   الخطبة 19………………………………………………… 47

3-1- 14   الخطبة 20………………………………………………… 48

3-1- 15   الخطبة 22………………………………………………… 49

3-1- 16   الخطبة 23………………………………………………… 49

3-1- 17   الخطبة 24………………………………………………… 51

3-1- 18   الخطبة 27………………………………………………… 52

3-1- 19   الخطبة 28………………………………………………… 52

3-1- 20   الخطبة 29………………………………………………… 54

3-1- 21   الخطبة 31………………………………………………… 55

3-1- 22   الخطبة 32………………………………………………… 56

3-1- 23   الخطبة 33………………………………………………… 57

3-1- 24   الخطبة 34………………………………………………… 57

3-1- 25   الخطبة 35………………………………………………… 58

3-1- 26   الخطبة 37………………………………………………… 59

3-1- 27  الخطبة 38…………………………………………………. 59

3-1- 28   الخطبة 39………………………………………………… 60

3-1- 29   الخطبة 40………………………………………………… 61

3-1- 30   الخطبة 42………………………………………………… 61

3-1- 31   الخطبة 45………………………………………………… 62

العنوان                                                                                   الصفحة

3-1- 32   الخطبة 49………………………………………………… 63

3-1- 33   الخطبة 51………………………………………………… 65

3-1- 34   الخطبة 52………………………………………………… 65

3-1- 35   الخطبة 56………………………………………………… 66

3-1- 36   الخطبة 58………………………………………………… 67

3-1- 37   الخطبة 62………………………………………………… 68

3-1- 38   الخطبة 63………………………………………………… 70

3-1- 39   الخطبة 64………………………………………………… 71

3-1- 40   الخطبة 65………………………………………………… 73

3-1- 41   الخطبة 66………………………………………………… 76

3-1- 42   الخطبة 72………………………………………………… 77

3-1- 43   الخطبة 73………………………………………………… 79

3-1- 44   الخطبة 79………………………………………………… 80

3-1- 45   الخطبة 80………………………………………………… 81

3-1- 46   الخطبة 81………………………………………………… 82

3-1- 47   الخطبة 83………………………………………………… 83

3-1- 48   الخطبة 85………………………………………………… 86

3-1- 49   الخطبة 86………………………………………………… 87

3-1- 50   الخطبة 87………………………………………………… 89

3-1- 51   الخطبة 88………………………………………………… 93

3-1- 52   الخطبة 89………………………………………………… 94

3-1- 53   الخطبة 90………………………………………………… 95

3-1- 54   الخطبة 91………………………………………………… 97

العنوان                                                                                   الصفحة

3-1- 55   الخطبة 94………………………………………………. 103

3-1- 56   الخطبة 95………………………………………………. 104

3-1- 57   الخطبة 97………………………………………………. 105

3-1- 58   الخطبة 100…………………………………………….. 107

3-1- 59   الخطبة 102…………………………………………….. 109

3-1- 60  الخطبة 103……………………………………………… 110

3-1- 61   الخطبة 104…………………………………………….. 111

3-1- 62   الخطبة 105…………………………………………….. 112

3-1- 63   الخطبة 106…………………………………………….. 114

3-1- 64   الخطبة 108…………………………………………….. 117

3-1- 65   الخطبة 109…………………………………………….. 119

3-1- 66   الخطبة 110…………………………………………….. 124

3-1- 67   الخطبة 111…………………………………………….. 125

3-1- 68   الخطبة 113…………………………………………….. 126

3-1- 69   الخطبة 114…………………………………………….. 128

3-1- 70   الخطبة 117…………………………………………….. 130

3-1- 71   الخطبة 118…………………………………………….. 131

نتیجة البحث………………………………………………………….. 133

المصادر و المراجع……………………………………………………….. 134

المقدمه

«رَبِّ أَدْخِلْنی‏ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنی‏ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لی‏ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصیراً» (إسراء، 17: 80).

الحمد للّه الذی أَلهَمَ اولیائه الحكم، و أجرى على ألسنتهم طیب الكلم، و الصلاة و السلام على سید العرب و العجم، محمد و آله أهل الجود و الكرم، الذین حبهم من افضل النعم، و بغضهم یورث الخسران و الندم، سیما الامام العادل، و الأسد الباسل و الغیث الهاطل، نفس الرسول، و زوج البتول، و ابو الشبول، امیر المؤمنین ابو الحسن علی بن أبی طالب (ع).

تبیین الموضوع:

إن نهج البلاغه هو أخ القرآن و یعتبر من أشرف الکتب بعد القرآن الکریم و أهم مصدر و أعظم مرجع یعین القارئین فی معرفة القرآن الکریم بأدقّ المعنی و هو یحذو حذو القرآن، و القرآن فی رؤیة الإمام علی علیه السلام کتاب جامع، کامل لإیصال البشر إلی المدارج العلیا و قد أثبت الإمام علی (ع)هذا الأمر فی نهج البلاغة و ما من کلمة فی القرآن إلاّ و قد أشار علیها الإمام علی (ع) مفصلاً أو مجملاً.

هذان الدران الثمینان، لا یفترقان فی أیّ مکان، بل یتصلان و یرتبطان دائماً و لم یرد الإمام علی(ع) خطبة أو کتاباً أو حکمة الّا و فیه لون من القرآن، فی الحقیقة نهج البلاغة هو بحر مواج یغترف منه کل عالم بعلمه و هو سماء مملوءة بالنجوم یهتدی بها کل ضالّ لهدایته فعلینا أن نتخذ هذا الکتاب المبارک نصب أعیننا فی کافة الحقول.

لنهج البلاغة جاذبیّة خاصة و الكثیر من قوّة الجذب التی لا عهد لنا بها إلّا فی القرآن الكریم فهو كالمسك ما كرّرته یتضوّع، و لهذا یعتقد الكثیر من أئمة البیان و الكلام، أنّ نهج البلاغة ولید القرآن فحسب(إختیار مصباح السالکین، البحرانی، ص9).

هو والقرآن یسیران فی طریق واحد، ویدعوان إلی مبدأ وهدف واحد، فعلی (ع) یعرف القرآن وفنونه وعلومه وأحکامه وفضائله ومزایاه، کما یشیر القرآن إلی شخصیة علی (ع) ومکارمه ومحاسنه وخصائصه، وینوّه عن مواقفه ومواطنه وتضحیاته فی سبیل الهدف الذی أنزل من أجله القرآن.

إنّ الإمام علی (ع) کان وحید أقرانه و ذروة الفهم و قمةً فی کلّ شیء، ینحدر عنه السیل، ولا یرقی إلیه الطیر، استغنی عن الکل، واحتاج الکل إلیه، هو ربّ البلاغة و الحکمة و البیان لأنّه کان قرینا بالقرآن و تابعا له کما قال رسول الله (ص): «علی مع القرآن و القرآن مع علی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض»( المستدرک الحاکم النیشابوری، 3: 124)

هذه الصفات التی إختصّ الإمام (ع) بها، هی السبب الرئیسی لإهتمام الأدباء و المحققین فی جمع وتدوین کلامه و النظر إلی بلاغته ومحسناته اللفظیة والمعنویة.

بلاغة الإمام وخطابه البلیغ فارقا عن مضمون کلامه الإسلامی والدینی شغل أفکار الأدباء منذ القرن الثالث إلی الاهتمام بکلامه الذی علیه مسحة من الکلام الإلهی.

بما أنّ الإمام (ع) کان عدیل القرآن وقرینه ویسیر مع القرآن جنباً إلی جنب، و ما إن رأیت کلاما من الإمام (ع) الاّ وذلک متأثر بالقرآن الکریم صریحا کان أو ضمنیا، بناء علی هذا الأمر عزمتُ علی أن أعالج کیفیة تأثر الإمام (ع) بالقرآن الکریم من حیث البلاغة و المعنی، فاخترت قسم الخطب نصفها، (من الخطبة الأولی إلی خطبة المئة و العشرین) لکی أبیّن مدی تأثرها  بالقرآن الکریم معنی وبلاغة، أی کیفیة أثر القرآن الکریم فی خطب نهج البلاغة من حیث اللفظ وأخذ المعنی، راجیاً أن یسهّل الأمر للباحثین الذین یشتاقون معالجة الصلة بین نهج البلاغه و القرآن الکریم.

ومنهجیتنا فی هذه الرسالة أن نذکر الخطب التی فیها صلة بالقرآن الکریم تضمیناً أو اقتباساً أو استشهادا أو تلمیحاًً أو تفسیراً وبعد هذه، نأتی بموارد هذه الصلة مبینین مفهوم العبارة، وموضوعها الذی أدّت إلی بیان کلامه متأثراً بالقرآن الکریم، ونذکر الصلة البلاغیة، أی کیفیة التأثر وبیان نوعه مستعینین بالتفاسیر القرآنیة فی تبیین مفهوم الآیات التی أعطت روعة وجلالة لکلام الإمام (ع) فی الخطبه و جعلها سهل الفهم للدارسین و الباحثین.

 

خلفیّة الموضوع:

قدنبغ فی مدی القرون علی تعاقبها نوابغ یمتازون عن سائر اهل زمانهم و هؤلاء النوابغ یتفاوتون فی نبوغهم و صفاتهم التی میزتهم عمن سواهم و مهما تکثر النابغون فی الازمنة المتطاولة، فنابغة الاسلام بل نابغة الکون المتفرد فی صفاته الفاضلة و مزایاه الکاملة و اجتماع محاسن الاضداد فیه هو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام ربیب رسول الله (ص) اکمل الخلائق وأشرفهم.

أصبح نهج البلاغة مذ جمعه السید الشریف الرضی (ت406هـ) موضع بحث ودراسة، وقد انفرد شرح ابن أبی الحدید المعتزلی (ت656هـ) بالشهرة من بین کل الدّراسات اللتی قدمت حوله. فقد أشیر فی بعض الشروح إشارة عابرة إلی بعض الآیات القرآنیة ولکن مؤلفیها لم یبحثوها بحثاً وافیاً، ولم یخصها بالبحث من أحد بحثاً مستقلاً، هناک دراسات عامة عن هذا الموضوع من مثل کتاب(رابطه قرآن و نهج البلاغه) الذی الّفه سید جواد المصطفوی بلغة فارسیة و أیضاً مقالاتٌ فی هذا المجال لکن لم یکن یشرح فی أیّ أثر من هذه الآثار تشریحاً کافیاً، کاملاً بل اشیر إلی هذا الموضوع إشارة موجزة و نحن بما فی وسعنا سنبین و نفصل إن شاء الله هذا الموضوع.

نحن فی هذه الدراسة لم نکن ندّعی بأنّنا سبقناهم، بل نعتقد أنّ هذه الدراسة  من اکمل و أتمّ الدراسات التی قد ألّفت فی هذا الموضوع أی(الصور القرآنیة فی نهج البلاغة  معنی وبلاغة) و هو فی ثلاثة أقسام، و أنا کتبت القسم الأول منها و القسمان الباقیان کتبا بید زملائی بإرشاد أساتذنا الکرام و هو معالجة الآیات التی تأثّر بها الإمام فی کتابه فی صورة مبسوطة مستفیدا من تفاسیر المختلفة لفهم بعض الآیات.

تعداد صفحه : 156

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***