دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :داخلی

عنوان : ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی            گرایش: داخلی

 

عنوان

ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران

با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها

استاد راهنما

مریم حسن زاده

 

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 3

1-2 بیان مساله 4

1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن 7

1-4 چهارچوب نظری پژوهش 8

1-5 اهداف تحقیق 9

1-6 سوالات (فرضیه های) تحقیق 9

1-7  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 10

1-8 ابزار گردآوری اطلاعات 10

1-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 10

1-10 قلمرو تحقیق 11

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه 13

2-2 بانک ها و وظایف آنها در اقتصاد کشور 14

2-3 بانک کشاورزی 16

2-4  تعاریف ارزیابی عملکرد 17

2-5  فرآیند ارزیابی، مراحل ارزیابی عملکرد 19

2-6 رویکرد های اندازه گیری عملکرد 24

2-7 روش های ارزیابی عملکرد 25

2-8  اهمیت ارزشیابی عملکرد 26

2-9 ابعاد ارزیابی عملکرد 26

2-10 مفهوم کارایی و انواع آن 28

2-10-1 انواع کارایی 29

2-10-2 انواع کارایی از نظر فارل 30

2-11  تحلیل نسبت در اندازه گیری کارایی 32

2-11-1روش های تحلیل نسبت 33

2-12 روش های ارزیابی کارایی 36

2-12-1 روش های پارامتری 36

2-12-2 روش های ناپارامتری 36

2-13  مدل های پایه ای تحلیل پوششی داده ها 39

2-14 رگرسیون و تحلیل پوششی داده ها 42

2-15  مزایا و معایب تحلیل پوششی داده ها 43

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه 54

3-2 روش تحقیق 54

3-3 جامعه تحقیق 55

3-4  نمونه تحقیق 55

3-5 روش گردآوری اطلاعات 55

3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 56

3-7 تحلیل پوششی داده ها(DEA) 56

3-7-1ماهیت الگوی مورد استفاده 56

3-7-2 بازده به مقیاس الگوی مورد استفاده 57

3-8 انواع الگوهای (DEA) 58

3-8-1 الگوی ( CCR  یا (C2 R 58

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل  داده ها

4-1  مفاهیم ورودی و خروجی 62

4-2  شناسایی نهاده ها و ستانده های تحقیق 62

4-3 بررسی نتایج با مدل CCR 67

4-4  بررسی نتایج با مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس(BCC) 68

4-5 بررسی کارایی مقیاس 69

4-6  مجموعه مرجع 72

4-7  مازاد عامل تولید(Is) و مازاد محصول(Os) 78

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1  مقدمه 86

5-2  پاسخ به پرسش های پژوهش 86

5-3  جمع بندی و نتیجه گیری 90

5-4 پیشنهاداتی بر مبنای یافته های پژوهش 90

5-5  پیشنهاد برای تحقیقات آتی 92

منابع 94

 

 

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول(2-1): تغییر و تحولات اسم و سرمایه بانک کشاورزی از بدو تاسیس تا سال 1370 17
جدول (4-1) نهاده های شعب بانک کشاورزی استان مازندران ( سال 1391) 64
جدول شماره(4-2): ستانده های شعب بانک کشاورزی 65
جدول (4-3) بررسی وضعیت کارایی با بازدهی ثابت به مقیاس، نهاده محور یا ورودی محور 67
جدول(4-4) کارایی مدیریتی و کارایی ناشی از مقیاس 70
جدول (4-5) مجموعه مرجع شعبه ها، و وزن هر کدام در حالت BCC 72
جدول(4-6) رتبه بندی شعبه ها بر مبنای روش شمارشی 76
جدول (4-7)رتبه بندی شعبه ها بر مبنای روش وزنی 77
جدول(4-8) مازاد ورودی ها(IS) 78
جدول(4-9) مازاد خروجی ها(OS) 79
جدول (4-10) مقادیر محقق شده و مقادیر هدف ورودی­ها ی شعب 81
جدول (4-11) مقادیر محقق شده و مقادیر هدف خروجی­های شعب 83
جدول(5-1) منابع ناکارآمدی شعب 89

 

 

 

 

 

 

 

                                              فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار شماره(1-1): مدل مفهومی 8
نمودار (2-1) 31
نمودار(2-2): منحنی تولید مرزی با استفاده  از وصل نقاط حدی 37
نمودار(2-3): مقایسه رگرسیون و DEA 43

 

 

چکیده

سیستم ارزیابی عملكرد واحدهای مختلف سازمانی یكی از اركان اصلی فرآیند  برنامه ریزی به منظور بهبود فعالیت ها می باشد. طراحی و مدیریت نظام سنجش و ارزیابی یكی از دغدغه های اصلی برنامه ریزی استراتژیك شركت ها می باشد. از این رو در این تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد از روش تحلیل پوششی داده ها که  به عنوان ابزاری در ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیری استفاده می گردد و در آن از  نهاده ها (هزینه های پرسنلی، هزینه های اداری، تعداد پرسنل و میانگین سابقه کار پرسنل) و ستاده های (میزان تسهیلات، میزان سپرده ها و ارائه خدمات )سازمان به منظور ارزیابی عملکرد سازمان استفاده می شود، بهره جسته ایم. بدین منظور 94 شعبه بانک کشاورزی استان مازندران را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. کارایی فنی شعبه های منتخب بانک کشاورزی استان مازندران برآورد شد و سپس بر اساس نتایج حاصل بانک ها رتبه بندی شدند. دوره تحلیل سال 1391 را شامل می شود. نتایج نشان داد که شعب نشتارود، امیر کلا بابل و گلوگاه، آمل، ساری-ارزی، نکاء، جویبار، کلاردشت، نوشهر، بلوار خزر ساری، منابع طبیعی، دارای کارایی 1 هستند. سپس برای شعبه های ناکارا، شعبه هایی به عنوان مرجع در نظر گرفته شد. میانگین کارایی فنی بانک های کشاورزی استان مازندران 0.738، میانگین کارایی مدیریتی 0.826 و میانگین کارایی ناشی از مقیاس 0.888 برآورد شده است.

کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، کارایی، تحلیل پوششی داده ها، نهاده، ستانده

تعداد صفحه : 127

قیمت : 14700تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***