دانلود پایان نامه ارشد : ارزیابی زنده مانی لاكتوباسیلوس كازئی و لاكتوباسیلوس اسید فیلوس در دو فرم آزاد و كپسوله در بستنی كیوی غیر تخمیری فرا سودمند

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دکترای حرفه ای رشته دامپزشکی

عنوان : ارزیابی زنده مانی لاكتوباسیلوس كازئی و لاكتوباسیلوس اسید فیلوس در دو فرم آزاد و كپسوله در بستنی كیوی غیر تخمیری فرا سودمند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

پایان‌نامه برای دریافت درجه دكتری حرفه ای دامپزشكی (D.V.M)

سال تحصیلی  : 92-1391       

 

عنوان :

ارزیابی زنده مانی لاكتوباسیلوس كازئی و لاكتوباسیلوس اسید فیلوس در دو فرم آزاد و كپسوله در بستنی كیوی غیر تخمیری فرا سودمند

 

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر طناز موسوی

استادیار گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر هدایت حسینی

دانشیار دانشکده علوم و صنایع غذایی دانشگاه شهید بهشتی

استاد داور:

سرکار خانم دکتر ویدا پیرزمانی

استادیار گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

پائیز 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول : کلیات.. 6

1-1-تاریخچه پروبیوتیک… 7

1-2-مفهوم واژۀ پروبیوتیک… 9

1-3-اجزای تشکیل دهندۀ پروبیوتیکها 10

1-4-مشخصات لاکتوباسیلوسها 14

1-5- ساختاردیواره سلولی لاکتوباسیلوسها 15

1-6- جایگاه لاکتوباسیلوسها 15

1-7- جایگاه درطبیعت.. 16

1-8- شکل لاکتوباسیلوسها 16

1-9- کشت لاکتوباسیلوسها 16

1-10- خواص شیمیایی کشت لاکتوباسیلوسها 17

1-11- مقاومت کشت لاکتوباسیلوسها 17

1-12- ساختمان آنتیژنیک لاکتوباسیلوسها 17

1-18-تأثیرپروبیوتیکهادرمتعادل کردن چربی خون. 19

1-19-تأثیرپروبیوتیکهابرروی فشارخون  (Hyper Teasion) 19

1-20-تأثیرپروبیوتیکهابربیماری عدم تحمل لاکتوز. 19

1-21-تأثیرپروبیوتیکهابربیماری برگشت والتهاب معده(Gastritis and Reflux disease) 20

1-22-تاریخ چه بستنی.. 20

1-23- تعریف بستنی.. 21

1-24-طبقه بندیبستنی.. 22

1-25- كیوی.. 42

1-26- كیوی و سلامت.. 43

فصلدوم : موادوروشکار……………………………………………………… 44

مرحله تلقیح باكتری به بستنی.. 48

بررسیph. 49

بررسی ماده خشك… 49

بررسی چربی.. 50

بررسی اسیدیته. 51

شمارش کلی لاکتوباسیلها 52

آزمونهای آماری.. 52

فصل سوم : نتایج   ………………………………………………………………… 53

فصل چهارم : بحث ونتیجه گیری …………………………………………………. 63

فصل پنجم: منابع. 71

چکیده انگلیسی   75

 

 

 

چکیده

در این تحقیق با تلقیح 2 گونه از باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازئی به دو فرم آزاد و كپسوله به بستنی حاوی عصارۀ طبیعی کیوی میزان زنده­مانی این دو باکتری در طی 60 روز بررسی شد و میزان اسیدیته، PH مادۀ خشک، درصد چربی, در این بازۀ زمانی اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد كه میزان زنده­مانی باکتری لاکتوباسیلوس کازئی کمتر از باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بود و در روز 60 باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس زنده و قابل کشت بود. همچنین میزان زنده مانی باكتری كپسوله از فرم آزاد بیشتر بود. میزان اسیدیته نمونه­ها در طی 60 روز رو به افزایش، میزان PH رو به کاهش نسبی، میزان مادۀ خشک رو به افزایش و میزان درصد چربی رو به کاهش گذاشت. بنابراین استفاده از پروبیوتیك ها به فرم كپسوله جهت تهیه بستنی پروبیوتیك اكیداً توصیه می گردد.

 

کلمات کلیدی: لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس.لاکتوباسیلوس کازئی.پروبیوتیک.بستنی کیوی.کپسوله کردن

 

مقدمه

بیشتر مردم با شنیدن نام باکتری به یاد عفونت می افتند ولی غافل از آنکه بسیاری از باکتری ها نه  تنها بیماری زا نبوده بلکه دارای خواص مفید و سودمندی برای بدن می باشد. با نگاهی کلی به دنیای میکرو ارگانیسم ها سیری میکنیم در این دنیای پیچیده:

میکرو ارگانیسم ها به تعداد بسیار گوناگونی در نقاط مختلف بدن ساکن شده اند. از جمله در مجرای روده ای بدن، حفره های دهان و بینی و خلاصه هر بخشی از بدن که در معرض با  جهان خارج قرار گرفته است بنابراین این مناطق شرایط مطلوبی جهت بقای صدها گونه از باکتری هارا به عنوان باکتری های هم غذا (commensal) فراهم میسازند. مطالعات بر روی حیوانات عاری از میکروب (germ-free) ثابت نموده است که حیوانات به کلونیزه شدن میکروبی در بدن برای بقا نیاز ندارند اما بسیاری از اختلافات فیزیولوژیکی  و بیوشیمیایی در آنها به اثبات رسیده و مشخص گردیده که این حیوانات به عفونتها مستعد می باشند که این امر را به نحوی فعالیت ضعیف سیستم ایمنی و شاید نبود باکتری های فلورنسبت می دهند در مورد نادر میکروبهای فلور بدن یک بیماری زایی نسبی با میزبان ایجاد میکند و بیماری یا مرگ را باعث میگردند. تاثیر میکروب های ساکن در معارضه و درگیری با بدن انسان شناخته شده است در نتیجه نیاز به ایجاد فعالیت های مثبت و سست کردن فعالیت باکتری های فلورومیکروبهای مهاجم به تئوری پروبیوتیک داردتقریبا 1012 باکتری برحسب گرم در روده ی بزرگ وجود دارد که شامل صدها گونه از باکتری های مختلف می باشد.

در نتیجه این مجموعه ی میکروبی  یک تاثیر نیرومندی بر روی میزبان  دارند، بنابراین مصرف پروبیوتیک ها به طور مثبت بر روی ترکیب ساختار این میکرو ارگانیز ها و ادامه یابی میزان سلامتی در میزبانی که در آن حضور دارند میتواند موثر باشد  پروبیوتیک ها یا مواد حیات بخش در مقابل آنتی بیوتیک ها یا مواد پاد زیست قرار میگیرند. با توجه به پیشرفت های بسیار به ویژه در زمینه ی آنتی بیوتیک ها، عفونتهای معده ای – روده ای نتیجه و اثرات باقیمانده آنها یک مشکل عمده ی پزشکی به شمار می آید. در مجموع استفاده از آنتی بیوتیک ها منجر به افزایش دراماتیک در شیوع پاتوژنهای میکروبی مقاوم به اینگونه آنتی بیوتیک ها با یک سرعت کافی در رقابت با گسترش فعالیت های مقاومتی میکروب ها به آنتی بیوتیک های سابق نبوده است بنابراین این شرایط امکان بکارگیری و آزمودن استفاده ازمیکرو ارگانیسم های مفید را در انسان ها به عنوان یک درمان نسبت به درمان آنتی بیوتیک در اختلالات معده ای – روده ای برانگیخته است همچنین پروبیوتیکها مزیت دیگری بر استفاده از آنتی بیوتیک ها دارند و برخلاف آنتی بیوتیک ها کلونیزه شدن دوباره فلورهای نرمال کلون را به تاخیر نمی اندازند و از این امر جلوگیری میکنند. پروبیوتیکها میکرو ارگانیسم های زنده ای هستند که نه از طریق نابود سازی میکروب های فلور بدن بلکه با ایجاد و یا تقویت میکرو ارگانیسم های مفید موجود در دستگاه گوارش موجبات حفظ سلامتی یا افزایش رشد را در دام و انسان فراهم میکند پروبیوتیکها را میتوان یک دستاورد مثبت علمی دانست که با توجه به سوابق تاریخی و استفاده از فواید موثر و مفید میکروارگانیسم  های غیر پاتوژن در دستگاه گوارش و تعادل موجود در طبیعت تهیه و به عنوان جایگزینی مناسب به جای آنتی بیوتیک ها و مواد محرکه رشد در غذای دام و طیور به صنعت عرضه گردیده است. شاید بتوان مهمترین ویژگی پروبیوتیکها را در این دانست که قسمت کافی بیماری و بهبود ضریب تبدیل غذایی در دام و طیورهیچگونه باقیمانده بافتی نداشته و برخلاف یاد زیست ها مقاوت میکروبی ایجاد نمیکنند باکتری های پروبیوتیک به طور مطلوبی تعادل میکروفلورهای روده ای را تغییر میدهنداز رشد باکتری های مضر جلوگیری میکنند، هضم خوبی را باعث میشوند، عملکرد سیستم ایمنی را بالا برده پایداری را نسبت به عفونتها افزایش میدهند مردم با رشد کلونیهای باکتری های روده ای به طور موثرتری نسبت به مبارزه و مقابله با رشد باکتری های عامل شونده بیماری ها تجهیز میشوند باکتری های پروبیوتیک  یک تعادل مطلوبی در فلورهای روده ای ایجاد میکنند و با تولید ترکیبات ارگانیک از قبیل لاکتیک اسید،هیدروژن پروکسید،اسید اتیک، اسیدیته ی روده را بالا برده و از تکثیر مقدار زیادی از باکتری های مضر جلوگیری میکنند باکتری های پروبیوتیک  همچنین موادی به نام باکتریوسین تولید میکنند که به عنوان آنتی بیوتیکهای طبیعی در کشتن میکرو ارگانیسم های نامطلوب عمل میکنند، جنس لاکتوباسیلوس متعلق به خانواده ی lactobacilliaceae می باشد. و از تقریبا 56 گونه مختلف تشکیل شده است. عمده ترین کاربرد لاکتوباسیلوس ها در صنعت به ویژه فراورده های لبنی است و از آنجایی که مصرف لبنیات به عنوان ماده غذایی در جهت ایجاد سلامت در انسانها و حیوانات قدمت تاریخی دارد و در طی دهه های اخیر نیز مصرف مواد لبنی بخصوص بستنی رو به افزایش گرویده است تحقیق و پژوهش بر روی لاكتوباسیلوس ها رو به افزایش است. تجربیات نشان از این امر دارد که باکتری های زنده غیر بیماری زا و مفید موجود در مواد لبنی از ایجاد بسیاری از بیماری ها جلوگیری بعمل آورده و در درمان یا پیشگیری از آنها مفید و مثمر الثمر واقع میباشد با توجه به این امر و با در نظر گرفتن اینکه امروزه در کشورهای درحال توسعه عفونتهای باکتریایی و به خصوص مسمومیت های غذایی ناشی ازآنها رو به افزایش است و اثرات درمانی به علت بروز مقاومت های دارویی فزاینده روز به روز کاهش می یابد لذا استفاده از باکتری های غیر بیماری زا موجود در لبنیات و بهره گیری از نقش مفید آنها در ایجاد سلامت و پیشگیری ها در جمعیت های انسانی و حیوانی از اهمیت بسیاری برخوردار است(5).

هدف از این تحقیق ایجاد یک بستنی با خواص پروبیونیک بود، بدین معنی که اثر زنده مانی باکتری های لاکتوباسیلوی اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازئی در بستنی کیوی مشخص و خواص شیمیایی بستنی ارزیابی شد این پروسه که طی دوماه آزمایش انجام پذیرفت.

این تحقیق جهت پیشبرد افزایش سطح كیفیت مواد غذایی بخصوص بستنی كه محصولی تقریبا همه فرد پسند و مورد استقبال جامعه به ویژه كودكان است  می توان گفت امید داریم گام مفیدی در جهت بهبود كیفیت غذایی آیندگان و سلامت نسل های آتی باشد.

تعداد صفحه : 87

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***