دانلود پایان نامه ارشد:مقایسه ممنوعیت ازدواج در دین اسلام و دین یهود

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه

گرایش : فقه و مبانی حقوق

عنوان : مقایسه ممنوعیت ازدواج در دین اسلام و دین یهود

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش فقه و مبانی حقوق

 

عنوان :

مقایسه ممنوعیت ازدواج در دین اسلام و دین یهود

استاد راهنما :

دکتر ابوالقاسم پیاده کوهسار

 

استاد مشاور :

دکتر حسین قربانیان

بهار1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                            صفحه

چکیده————- 1

مقدمه   ————  2

بیان مسأله———– 3

فصل اول:کلیات—— 5

گفتار اول: ازدواج—– 6

گفتار دوم: اسلام—– 10

گفتار سوم: یهود—— 11

فصل دوم: ازدواج—- 17

گفتار اول:2-1- اهمیت ازدواج در اسلام—- 18

گفتار دوم:2-2- اهمیت ازدواج در یهود—- 27

2-2-1- معنای ازدواج در آیین یهود—— 27

2-2-2- شرایط ازدواج در یهود———- 28

2-2-3- مراسم واقعی ازدواج———– 29

2-2-4- مراسم شکستن شیشه و مراسم بیحودبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 30

گفتار سوم: انواع ازدواج در اسلام——— 34

فصل سوم: ازدواج های ممنوع در اسلام—– 37

3-1- ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل کتاب- 38

3-2- ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان- 43

3-3- ازدواج با زنان مطلقه————- 52

3-4- تحریم ازدواج با محارم———— 54

3-5- در بیان موانع نکاح————— 66

3-6- زن هایی که ازدواج با آنها حرام است- 73

3-7- درخواست ازدواج چه کسانی را باید رد کرد؟بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 74

3-8- -طبقاتی از خوبشاوندان که ازدواج میان آنها جایز نیستبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 81

3-9- ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار و در عدّهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 90

3-9-1- عده——- 90

3-9-2- کتاب—— 91

3-9-3- روایات—– 91

3-9-4- اجماع—— 95

3-9-5- قیاس اولویت—————- 96

3-10- موانع ازدواج در قرآن کریم——- 106

3-11- علت ممنوعیت ازدواج دائم با اهل کتاببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 112

3-12- عکس العمل ائمه اطهار (ع) درباره نکاح ایرانیان با محارمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 115

3-13- شرایط تحریم ازدواج با زانی و زانیهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 117

3-14- تأثیر کفر و ارتداد بر محرمیت زن و شوهربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 123

فصل چهارم: ازدواج های ممنوع در یهود— 126

4-1- ازدواج با غیر هم کیش در آئین یهود- 127

4-2-  ازدواج با مرتدان در آئین یهود—– 132

4-2-1-  ازدواج با مرتدان در سِفر خروج– 132

4-2-2- ازدواج با مرتدان در سِفر تثتیه—- 133

4-3- منع ازدواج با غیر یهود———– 134

4-4- ممنوعیت ازدواج با بیگانگان در آئین یهودبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 137

4-5- ازدواج های ممنوع در آئین یهود—- 138

4-6- سه نوع ازدواج ممنوع در آئین یهود– 139

4-7- ممنوعیت ازدواج با مرتدان در شریعت یهودبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 142

4-8- جدایی از زنان غیر یهودی——— 145

4-9- هشدار در مورد زنا————– 147

4-10- زنان و اعمال قبیح در یهود——- 148

فصل پنجم: مقایسه ممنوعیت ازدواج در اسلام و یهودبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 152

گفتار اول: شباهت ها– 152

الف: ازدواج در بیگانگان————— 152

ب: ازدواج با محارم– 155

گفتار دوم: تفاوت ها– 157

الف: ممنوعیت ازدواج با مرتدان———- 157

ب: ممنوعیت ازدواج با غیر همکیشان—— 162

نتیجه گیری:——– 163

منابع و مأخذ——- 167

 

چکیده

نهاد ازدواج به عنوان یکی از ضروری ترین اقتضائات جامعه انسانی در همه ادیان و مذاهب مورد توجه قرار گرفته است. توجه به اهمیت و نقش ازدواج، اهداف ازدواج و تشکیل خانواده، تعیین و وضع قوانین و احکام مرتبط با ازدواج در همه ادیان دیده می شود.

در این میان ادیان الهی با تعیین حدود و چهارچوب هایی برای ازدواج های مشروع و قانونی و روابط و ازدواج های نا مشروع و غیر قانونی بیش از هر مکتبی راهنمای پیروان خود بوده اند.

این پایان نامه بر آن است تا با استفاده از منابع و مؤاخذ موجود، مسئله ممنوعیت های ازدواج در احکام و قوانین دین اسلام را با ازدواج های ممنوع در دین یهود مورد بررسی قرار داده و نقاط اختلاف و اشتراک این دو دین را در این باره آشکار سازد.

آیات الاحکام در قرآن کریم در دین اسلام به خوبی ممنوعیت های ازدواج را برای مسلمانان مشخص کرده است که از      مهم ترین موارد آن: ازدواج با محارم، ازدواج با اُختین، ازدواج با کافر، ازدواج با زنان شوهر دار و طبقاتی از خویشاوندان و … را می توان نام برد.

در آیین یهود نیز می توان ازدواج با زنان خاص(فاحشه، مطلقه، بیوه و …)،ازدواج با محارم، ازدواج با غیر یهودی و … را به عنوان ازدواج های ممنوع نام برد.

کلید واژه:                                                                                        

ازدواج؛ ممنوعیت ازدواج؛ اسلام؛ دین یهود؛ احکام

1-1-مقدمه

اسلام با در نظر گرفتن نیازهاى واقعى و طبیعى انسان از یک سو و با عنایت به مصالح فرد و اجتماع از سوی دیگر، ازدواج را به عنوان بهترین راه و مناسب ترین شیوه برگزید. اسلام، آدمى را از تنهایى و تجرد نهى مى کند و براى تأمین و ارضاى غریزه جنسى او، ازدواج را راهکار عملى مى داند و حتى در مواردى که خطر انحراف و فساد وجود دارد، ازدواج را بر او واجب و ضرورى مى داند. در اهمیت ازدواج که پیامبر(ص) فرمود: «من تزوج احرز نصف دینه»[1]، «کسى که ازدواج کند نیمى از دین خود را حفظ کرده است» و نیز فرمود: «النکاح سنتى فمن رغب عن سنتى فلیس منى»[2] ازدواج سنت من است، پس هرکس از سنت من روى گردان شود از من نیست. وقتى که غریزه جنسى از راه صحیح و شرعى ارضا شود و روح پر اضطراب انسان اعتدال و آرامش یابد، حقایق زندگى را بهتر درک مى کند و به سوى دین و سعادت خود، گام هاى بزرگ ترى برمى دارد.

یکی از چیزهایی که پایه خانوادگی و محیط خانوادگی را محکم می کند مسأله روابط جنسی سالم است و علت اینکه پایه کانون خانوادگی در دنیای اروپا سست و متزلزل است همین است و امروز هم در جامعه ما به هر نسبت که از فرنگی ها پیروی کنیم کانون خانوادگی را متزلزل کرده ایم. وقتی که جامعه ما به دستور اسلام واقعاً عمل می کرد یعنی پسرها واقعاً قبل از ازدواج، با زنی و دختری در تماس نبودند و به اصطلاح فرنگی های امروز یک گرل فرند[3] نداشتند، (رفیق دختر نداشتند) و دخترها هم همین طور، ازدواج برای یک پسر یا دختر یک آرزو بود. یک پسر به سن پانزده سالگی که می رسید، احساس طبیعی نیاز به همسر در او پیدا می شد، یک دختر هم همین طور و این طبیعی است که آرزوی یک پسر این بود که زن بگیرد چون به وسیله ازدواج از محدودیت و ممنوعیت استفاده از زن خارج می شد و به مرز آزادی استفاده از زن می رسید آن وقت «شب زفاف کم از صبح پادشاهی نبود» چون روی خاصیت روانی، اولین موجودی که این پسر را به این حظ و بهره رسانده یعنی از محدودیت به آزادی رسانده همسرش بوده و برای دختر هم این پسر اولین کسی بوده که او را از محدودیت به آزادی رسانده است. این بود که پسر و دخترهایی که اصلاً همدیگر را ندیده بودند و ازدواج کرده بودند آن چنان با یکدیگر الفت می گرفتند که وضع عجیبی بود. نمی خواهم بگویم که ندیدن کار درستی است، نه، اسلام اجازه داده است که ببینند ولی اگر هم ندیده بودند وقتی به یکدیگر می رسیدند تا آخر عمر به یکدیگر عشق می ورزیدند.

تعداد صفحه : 183

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***