دانلود پایان نامه ارشد:مدح پیامبر ص در شعر شعرای عصر عباسی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی

گرایش : تحقیق در عملیاتدانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

لینک مربوط به همه پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزیدانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جمعیت شناسی

عنوان : مطالعه‌ بین‌نسلی عادات غذایی در میان زنان شهر شیراز

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دکترای حرفه‌ای دامپزشکی (D.V.M )

عنوان : مطالعه جدایه های قارچی ملتحمه چشم گاوهای دورگه هلشتاین

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم دامی

گرایش : فیزیولوژی دامدانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

لینک مربوط به همه پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دكترای تخصصی در رشته داخلی

عنوان : مقایسه اثربخشی دو هفته‌ای و سه هفته‌ای درمان با پردنیزولون

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی

عنوان : مقایسه تاثیر بسته بندی فیلم­های نانونقره و پلی اتیلن معمولی بر رشد انواع قارچ ناندانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

لینک مربوط به همه پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

گرایش : شبکه کامپیوتری

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

لینک مربوط به همه پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزیپایان نامه:اثر نمره وضعیت بدنی در شروع دوره انتقال و مکمل های آنتی اکسیدان بر تنش های اکسیداتیو و بروز بیماری های متابولیک در گاوهای شیری پر تولید

دانشگاه صنعتی اصفهان

 دانشکده کشاورزی

اثر نمره وضعیت بدنی در شروع دوره انتقال و مکمل های آنتی اکسیدان بر تنش های اکسیداتیو و بروز بیماری های متابولیک در گاوهای شیری پر تولید

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه

فهرست مطالب …………………………………………………………………………………………………………………………هشت

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: مقدمه. 2

1-1- کلیات… 2

1-2- اهداف… 3

فصل دوم: بررسی منابع. 4

2-1- نمره وضعیت بدنی.. 4

2-2- تعیین نمره وضعیت بدنی با روش اولتراسونیک…. 5

2-3- دقت اندازه گیری ضخامت چربی پشت با روش اولتراسونوگرافی.. 6

2-4- بالانس انرژی.. 7

2-5- نمره وضعیت بدنی ایده آل در طول دوره شیردهی.. 10

2-6- تاثیر نمره وضعیت بدنی بر تولید و ترکیب شیر. 11

2-7- فیزیولوژی متابولیسم لیپد. 13

2-7-1- مکانیسم های همواستاتیک و همورتیک…. 14

2-8- متابولیسم لیپید. 15

2-8-1- لیپوژنز. 16

2-8-2- لیپولیز. 16

2-9- متابولیسمNEFA.. 17

2-10- استرس اکسیداتیو. 18

2-10-1- آسیب های ناشی از استرس اکسیداتیو. 19

هشت

2-11- نقش NEFA در استرس اکسیداتیو. 20

2-12- سلنیوم. 20

2-13- ویتامین E.. 20

2-14- بیماریهای متابولیک…. 21

2-15- تب شیر. 22

2-15-1- عوامل موثر در ابتلا به تب شیر. 22

2-16- کتوز. 23

2-16-1- رابطه کتوز و نمره وضعیت بدنی.. 23

2-17- کبد چرب… 24

2-17-1- عوامل موثر در بروز کبد چرب… 26

2-17-2- پیشگیری از بروز کبد چرب… 27

2-18- جابجایی شیردان. 27

2-18-1- جابجایی شیردان و نمره وضعیت بدنی.. 27

2-18-2- درمان جابجایی شیردان. 28

2-19- جفت ماندگی.. 28

2-20- متریت و اندومتریت… 29

2-21- ورم پستان. 29

2-21-1- نمره وضعیت بدنی و ارتباط آن با ورم پستان. 30

2-21-2- استرس اکسیداتیو و رابطه آن با ورم پستان. 30

فصل سوم : مواد و روش ها 31

3-1- مکان و زمان اجرای طرح.. 31

3-2- انتخاب واحدهای آزمایشی.. 31

3-3- تیمارهای آزمایشی.. 31

نه

3-4- اندازه گیری صفات… 32

3-4-1- نمره وضعیت بدنی.. 32

3-4-2- دمای رکتوم. 32

3-5- ثبت اطلاعات مربوط به بیماریها 32

3-6- خون گیری.. 33

3-7- جیره­های غذایی.. 33

3-8- نمونه برداری نمونه شیر. 36

3-9- تجزیه آماری داده­ها 36

فصل چهارم: نتایج و بحث.. 39

4-1- نمره وضعیت بدنی و تغییرات آن در طول دوره آزمایشی.. 39

4-2- تولید و ترکیب شیر. 42

4-2-1- تولید شیر. 42

4-2-2- چربی شیر. 44

4-2-3- پروتئین شیر. 46

4-2-4- نسبت چربی به پروتئین شیر. 48

4-2-5- شمارش سلولهای بدنی موجود در شیر. 50

4-3- فراسنجه­های خونی.. 52

4-3-1- غلظت پروتئین کل سرم. 52

4-3-2- غلظت آلبومین سرم. 53

4-3-3- غلظت گلوبولین سرم. 54

4-3-4- نسبت آلبومین به گلوبولین.. 55

4-3-5- غلظت آلکالین فسفاتاز سرم. 56

4-3-6- غلظت آسپارتات آمینو ترانسفراز سرم. 58

ده

4-3-7- همبستگی فراسنجه های خونی.. 59

4-4- برگشت پذیری رحم.. 59

4-5- تغییرات دمای رکتوم. 60

4-6- بیماریهای متابولیک…. 62

4-6-1- کتوز. 63

4-6-2- کبد چرب… 63

4-6-3- جابجایی شیردان. 63

4-6-4- تب شیر. 64

4-7- بیماری های عفونی.. 64

4-7-1- ورم پستان. 64

4-7-2- جفت ماندگی.. 65

4-7-3- متریت… 65

4-7-4- اندومتریت… 66

4-8- همبستگی بروز بیماری ها 66

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 68

5-1- نتیجه گیری کلی.. 69

5-2- پیشنهادات… 69

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………70

 

 

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی اثر نمره وضعیت بدنی و مصرف مکمل سلنیوم – ویتامین E بر تولید و ترکیب شیر، فراسنجه­های خون و بروز بیماری­های متابولیک در گاوهای پرتولید هلشتاین طراحی و اجرا شد. این آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی به روش فاکتوریل 2×2 با تعداد 136 راس گاو چند شکم زایش از ابتدای دوره انتقال تا 3 ماه پس از زایش انجام شد. تیمار­ها شامل 1) نمره وضعیت بدنی 4 همراه با تزریق مکمل سلنیوم ­ویتامین E 2) نمره وضعیت بدنی 4 بدون تزریق مکمل سلنیوم – ویتامین E 3) نمره وضعیت بدنی 5/3 همراه با تزریق مکمل سلنیوم – ویتامین E 4) نمره وضعیت بدنی 5/3 بدون تزریق مکمل سلنیوم – ویتامین E بودند. نمره وضعیت بدنی گاوها هر 3 هفته یک بار با استفاده از دستگاه اولتراسونوگرافی و روش چشمی اندازه گیری شد. جهت بررسی فراسنجه­های خونی در زمان زایش و هفته­های 2، 4 و 6 پس از زایش از سیاهرگ دمی خونگیری شد. موارد بروز بیماری­ها با بررسی علایم و تشخیص دامپزشک فارم ثبت شد. تولید و ترکیب شیر به صورت رکورد ماهانه از اطلاعات مربوط به رکورد روز آزمون شیر در 6 ماه اول شیردهی به دست آمد. نتایج نشان داد گاوهای با نمره وضعیت بدنی 4 تولید شیر بالاتری (05/0P<) نسبت به دیگر تیمارها داشتند و نسبت چربی به پروتئین در تیمارهای دریافت کننده مکمل سلنیوم – ویتامین E در مقایسه با تیمارهای دیگر بیشتر (05/0P<) بود. همچنین دام­های دریافت کننده تیمارهای مکمل سلنیوم – ویتامین E، میزان پروتئین کل و آلبومین سرم بیشتری (01/0P<) نسبت به دیگر تیمارها داشتند. دمای رکتوم در فاصله­ی 2 هفته پس از زایش در گاوهای با نمره وضعیت بدنی متوسط بیشتر (05/0P<) بود. برگشت پذیری رحم بین تیمارها اختلاف معنی­داری نشان نداد. تزریق مکمل سلنیوم – ویتامین E علیرغم تاثیر بر بهبود وضعیت سلامت حیوان، تاثیر معنی­داری بر موارد بروز بیماری نداشت.

واژه­های کلیدی: نمره وضعیت بدنی، مکمل سلنیوم ­ویتامینE، بیماری­های متابولیک، فراسنجه­های خون

 

 

فصل اول

مقدمه

1-1- کلیات

گاوهای شیری نقش مهمی در تامین برخی مواد مغذی مورد نیاز انسان دارند. افزایش عملکرد تولید شیر هر گاو نتیجه اصلاح نژاد، تغذیه صحیح و مدیریت مناسب است. سطح درآمد یک واحد گاوداری بستگی به میزان تولید و هزینه های آن دارد، و در این بین خوراک مصرفی با حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد بیشترین نسبت هزینه ها را به خود اختصاص می دهد، اما با مدیریت صحیح می­توان هزینه های دیگر را کاهش داد و به سودآوری گاوداری افزود. نمره وضعیت بدنی[1] یکی از فاکتورهای مدیریتی مهم در پرورش گاو شیری است. نمره وضعیت بدنی معیاری برای سنجش میزان چربی ذخیره شده در بدن گاو است که با مشاهدات چشمی یا دستگاه اولتراسونیک اندازه گیری می شود. با توجه به اینکه نمره وضعیت بدنی بر سلامت، تولید و تولیدمثل گاو تاثیرگذار است، کنترل تغییرات نمره وضعیت بدنی درمراحل مختلف شیردهی ضروری به نظر می­رسد [16]. داشتن نمره وضعیت بدنی مناسب در موقع خشک کردن، زایمان و مراحل مختلف شیردهی منجر به افزایش تولید شیر خواهد شد. با افزایش سطح تولید شیر، نمره بدنی اهمیت بیشتری پیدا می­کند. زمانی که گاوها تولید شیر بالایی دارند، باید خوراک بیشتری در اوایل شیردهی مصرف کنند تا کل انرژی مورد نیاز آنها تامین شود. اما به دلیل این که مصرف ماده خشک در اوایل شیردهی آهسته­تر از تولید شیر افزایش می­یابد، تامین این نیاز به انرژی از خوراک مصرفی ممکن نیست و این کمبود انرژی باید از طریق ذخایر بدنی شامل چربی و پروتئین جبران شود. بافت چربی نقش مهمی در متابولیسم انرژی ایفا می­کند. بالا بودن نمره وضعیت بدنی در زمان زایش باعث کاهش مصرف خوراک و درنتیجه بروز بالانس منفی انرژی بیشتر در دام می شود. اگر مدت و شدت بالانس منفی انرژی زیاد باشد، پیامدهایی از جمله کتوز،کبد چرب، جابجایی شیردان و تب شیر، کاهش تولید و یا حتی حذف دام را به دنبال خواهد داشت. در مقابل، پایین بودن نمره وضعیت بدنی گاو در زمان زایش منجر به کاهش عملکرد تولید شیر و تولید مثل حیوان می شود [62]. یک برنامه منظم ارزیابی نمره وضعیت بدنی می­تواند به تشخیص مشکلات سلامتی و جلوگیری از کاهش تولید شیر کمک کند.

استرس اکسیداتیو نتیجه عدم تعادل بین تولید متابولیت های فعال اکسیژن و ظرفیت خنثی سازی این مواد در بدن است. استرس اکسیداتیو در طول دوره انتقال که گاوها در معرض تغییرات شدید فیزیولوژیکی و متابولیکی قرار دارند بیشتر ایجاد می شود و نتیجه آن بروز بعضی از ناهنجاری ها و بیماری ها است. گزارش شده است که تزریق ویتامین E و سلنیوم باعث افزایش آنتی اکسیدان های سلولی شده و در بهبود شرایط استرس اکسیداتیو موثر است [43]. بالا بودن نمره وضعیت بدنی در گاو منجر به افزایش شاخص های اکسیداتیو پلاسمایی می شود. در گاوهای با نمره وضعیت بدنی بالاتر و گاوهایی که پس از زایش سریعتر نمره وضعیت بدنی خود را از دست می­دهند، غلظت آنزیم­های فعال در کنترل استرس اکسیداتیوکمتری است. بنابراین گاوهای با نمره وضعیت بدنی بالا در زمان زایش و گاوهایی که کاهش نمره بدنی بیشتری در پس از زایش دارند، حساسیت بیشتری به تنش های اکسیداتیو نشان می دهند [16].کمبود سلنیوم در دوره پیش از زایش یک فاکتور مهم برای بروز ورم پستان، جفت ماندگی، متریت و بیماری های دیگر است و مکمل سازی سلنیوم در کاهش وقوع متریت و کیست های تخمدانی و کاهش استرس اکسیداتیو به ویژه در گاوهای پرتولید موثر است [122و124].

1-2- اهداف

از مهم ترین اهداف این مطالعه عبارت بودند از:

 1. اثر نمره وضعیت بدنی و مصرف مکمل های آنتی اکسیدانی در گاوهای شیری پرتولید بر تولید و ترکیب شیر
 2. اثر نمره وضعیت بدنی و مصرف مکمل آنتی اکسیدانی بر فراسنجه­ های خون
 3. اثر نمره وضعیت بدنی و مصرف مکمل های آنتی اکسیدانی در گاوهای شیری پرتولید بر بروز بیماری های متابولیک پس از زایش

 

 

فصل دوم

بررسی منابع

  

2-1- نمره وضعیت بدنی

در گذشته از وزن بدن برای سنجش وضعیت بدنی گاوها استفاده می­شد، این صفت به تنهایی شاخص مناسبی از ذخایر بدنی نیست، زیرا تحت تاثیر عواملی نظیر تعداد زایش، مرحله شیردهی، اندازه اسکلت بدن، آبستنی، نژاد و مهم­تر از همه محتوای دستگاه گوارش قرار می­گیرد [19]. وضعیت بدنی اولین بار توسط مورای [99] به صورت نسبت چربی به ترکیبات غیر چربی در بدن یک حیوان زنده تعریف شد. اندازه­گیری وضعیت بدن با این سیستم به دلیل نیاز به کشتار، مشکل و پرهزینه بود. بنابراین چندین سیستم برای ارزیابی ظاهری وضعیت بدنی گاوها اختصاص داده شد که اولین بار برای گاوهای گوشتی به کار برده شد [88]. این سیستم شامل لمس زایده های ستون فقرات ، کمر و همچنین ناحیه ابتدای دم بود. در سال 1982 این سیستم برای گاوهای شیری براساس نمره دهی یک درجه بندی یک تا پنج انجام شد. در این سیستم نمره 1 گاو بسیار لاغر و نمره 5 گاو بسیار چاق بود [134]. از مشکلات این سیستم نمره­دهی نیاز به مهار و لمس حیوان بود که در گله­های بزرگ انجام نمی­شد. بنابراین در سال 1989 یک روش برای ارزیابی وضعیت بدن درگاو شیری ابداع شد، که فرد ارزیاب با در نظر گرفتن سه ناحیه شامل کمر، لگن و ابتدای دم می توانست به صورت دیداری و بدون نیاز به لمس بدن، گاو شیری را ارزیابی کند [50]. این روش امروزه نیز استفاده    می­شود. نمره وضعیت بدنی به طور مستقل از وزن بدن و اندازه بدن محاسبه می­شود، بنابراین برآورد صحیحی از چربی بدن می­باشد. نمره وضعیت بدنی در زمان زایش میزان ذخایر بافت چربی بدن است که می­تواند پیش سازی برای چربی شیر باشد [120]. در گاوهای هلشتاین- فریزین ارتباط ژنتیکی بین تولید شیر و نمره وضعیت بدنی، همچنین بین تولید شیر و سلامتی وجود دارد. بنابراین انتخاب ژنتیکی برای افزایش تولید شیر، منجر به داشتن نمره وضعیت بدنی پایین­تر در طولانی مدت و افزایش احتمال بروز بیماری می­شود [108].

 

2-2- تعیین نمره وضعیت بدنی با روش اولتراسونیک

به دلیل همبستگی بالای چربی زیرپوستی با کل چربی بدن، ضخامت چربی زیرپوستی شاخص مناسبی برای چربی ذخیره ای بدن محسوب می­شود [32]. استفاده از سونوگرافی به صورت یک جایگزین یا تایید نمره وضعیت بدنی نشان داده شده است [114]. در یک تحقیق چربی زیرپوستی در گاوهای هلشتاین در شش ناحیه (ناحیه راست کمری، ناحیه چپ کمری، خاصره راست، خاصره چپ، بالای راست دم و بالای چپ دم ) اندازه گیری شد. هر یک از شش ناحیه مورد نظر، همبستگی متفاوتی با نمره وضعیت بدنی داشت (بین 35/0 تا 65/0) [44]. همچنین اندازه گیری چربی زیرپوستی با روش اولتراسونیک برای تعیین نمره وضعیت بدنی، در بالای دنده 12 و بین استخوان هیپ و پین در سیستم نیوزلندی توسط مک دونالد استفاده شد و ضریب همبستگی 69/0 برای دنده 12 و 82/0 برای ضخامت چربی بین هیپ و پین محاسبه شد. بنابراین مناسب ترین ناحیه برای اندازه گیری ضخامت چربی بین هیپ وپین پیشنهاد شد [90]. همچنین ضریب همبستگی بین نمره وضعیت بدنی و ضخامت چربی پشت بین 82/0 تا 95/0 محاسبه شد [11و114]. اسکرودر و استافنبیل کل ناحیه پشتی ستون فقرات را بررسی کردند و ناحیه ساکرال را به عنوان مناسب­ترین محل برای اندازه گیری ضخامت چربی پشت پیشنهاد کردند. چون این ناحیه بیشترین میزان بافت چربی در ناحیه پشتی را دارد و همبستگی بالایی (9/0) با کل محتوای چربی بدن دارد. همچنین در یک موقعیت ساده و قابل دسترس جهت بررسی قرار گرفته­است [114]. دومک و همکاران در سال 1995 نواحی ابتدای دم، کمر و بالای استخوان ران را برای اندازه گیری ضخامت چربی پشت بررسی کردند و مناسب ترین ناحیه را در در خط وسط بین هیپ و پین توصیه نمودند. آنها همبستگی بالایی(86/0) بین پهلوهای چپ و راست پیدا کردند، بنابراین پیشنهاد کردند که فقط یک سمت گاو برای ارزیابی ضخامت چربی پشت کافی است [44].

[1] Body Condotion Score

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 92

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

عنوان : مکانیزم تشویقی برای جریان‌سازی ویدئو در شبکه‌های نظیر به نظیر

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات

پایان نامه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی فنّاوری اطلاعات گرایش شبکه‌های کامپیوتری

مکانیزم تشویقی برای جریان‌سازی ویدئو در شبکه‌های نظیر به نظیر

استاد راهنما:

دکتر مهدی دهقان تخت فولادی

اردیبهشت 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

1               دیباچه 1

1.1        انگیزه‌ها و اهداف جریان سازی.. 1

2………….. پیش زمینه 4

2.1        مروری بر ویدئوی دیجیتال. 4

2.1.1        فشرده‌سازی و کدسازی استاندارد ویدئوی دیجیتال. 4

2.1.2        کاربرد‌های ویدئوی دیجیتال. 7

2.2        شبکه‌های تحویل ویدئو. 10

2.2.1        یک مدل شبکه‌ای ساده 11

2.2.2        کیفیت تجربه (QoE) در یک VDN.. 16

2.3        معماری شبکه‌های نظیر به نظیر برای ارسال تصویر در اینترنت… 20

2.4        معرفی، شبکه‌های محتوا 22

2.4.1        شبکه‌های محتوا برای تحویل ویدئو در اینترنت… 24

2.4.2        شبکه‌های نظیر به نظیر. 31

2.4.3        مقدمه‌ای بر استحکام شبکه‌: یک رویکرد P2P ترکیبی.. 46

2.4.4        خلاصه:‌ نتیجه‌گیری، نتایج و گفتگو. 47

3………….. رهیافت داده رانشی : Coolstreaming. 49

3.1        چالش های فنی و مسائل باز. 52

3.2        بر مبنای درختی و داده – رانشی : آیا ترکیب این دو ممکن است ؟. 52

3.3        تشویق و بی طرفی.. 53

3.4        روش‌های دسترسی پهنای باند کم. 55

3.5        جنبندگی بالای نظیرها 56

3.6        حمایت از گیرنده های ناهمگن.. 57

3.7        کدگذاری شبکه : کد گذاری در نظیر. 57

3.8        پیامدهای پیاده سازی.. 58

3.9        پخش ویدئو با تأخیر کم. 59

4………….. مشوق‌ها 62

4.1        مقایسه‌ای با به اشتراک‌گذاری فایل.. 64

4.1.1        رتبه‌بندی همسایه‌ها 66

4.1.2        توصیه‌نامه‌ها و گواهی‌نامه‌های همسایگی.. 67

4.1.3        رانش دادن به همسایه‌های خوب… 69

4.2        کدگذاری منبع و شبکه. 70

4.3        مکانیزم‌های تشویقی استفاده شده در برنامه‌های تجاری.. 71

5………….. روش پیشنهادی  75

5.1.1        محاسبه‌ی مقدار شراکت موثر گره 76

5.1.2        روند انتخاب پاسخ به درخواست سرویس… 77

6………….. شبیه‌سازی‌ها و نتایج  80

6.1        ویژگی‌های سیستم. 82

6.2        معیارهای ارزشیابی.. 84

6.3        نتایج شبیه‌سازی.. 85

7………….. نتیجه گیری و کارهای پیش رو  89

8               مراجع  91

 

فهرست شکل‌ها

شکل ‏2‑1وابستگی درونی فریم‌ها 6

شکل ‏2‑2مدل معماری شبکه توزیع ویدئو. 13

شکل ‏2‑3اجزای یک شبکه ارسال ویدئو. 20

شکل ‏2‑4پروتوکل های معماری.. 21

شکل ‏3‑1 نمودار سیستم Coolstreamin.. 49

شکل ‏3‑2نمایشی از مشارکت نظیرها در Coolstreaming.. 50

شکل ‏3‑3تصویر لحظه ای از بافر a)BitTorrent b)Coolstreaming.. 50

شکل ‏3‑4مثالی از مکانیزم این-در ازای-آن. 54

شکل ‏6‑1معماری لایه‌ای مدل شبیه سازی شده از سامانه جریان سازی نظیر به نظیر ویدئوی زنده 80

شکل ‏6‑2فرضیات شبیه سازی.. 83

شکل ‏6‑3مقایسه کارایی پیوستگی نمایش برای مقادیر مختلف گره  و 10% سودجو. 85

شکل ‏6‑4 مقایسه کارایی پیوستگی نمایش برای مقادیر مختلف گره  و 50% سودجو. 86

شکل ‏6‑5مقایسه کارایی از دیدگاه درصد گره‌های موفق به آغاز نمایش با 10% سودجو. 86

شکل ‏6‑6مقایسه کارایی از دیدگاه درصد گره‌های موفق به آغاز نمایش با 50% سودجو. 87

شکل ‏6‑7مقایسه از دیدگاه تأخیر آغاز نمایش برای مقادیر مختلف گره 10% سودجو. 87

شکل ‏6‑8مقایسه از دیدگاه تأخیر آغاز نمایش برای مقادیر مختلف گره 50% سودجو. 88

 

1          دیباچه

در این قسمت انگیزه‌ها و اهداف و کار خود را در این رساله ارائه می‌کنیم.

1.1        انگیزه‌ها و اهداف جریان سازی

امروزه برنامه‌های پخش ویدئوی برخط با سرعت زیادی رو به رشد هستند و این در نتیجه‌ی نگاه تولیدکنندگان محصولات ویدئویی به مدل‌های تجاری جدید، در دسترس بودن پهنای باند وسیعتر برای شبکه‌ی دسترسی (در اینترنت، در شبکه‌های سلولی، در شبکه‌های IP خصوصی و … ) و انقلاب در توسعه‌ی سخت‌افزار‌های جدید با قابلیت‌های بالا در بازتولید و دریافت جریان‌های تصویری میباشد.

برای نمونه، حجم ویدئوی موجود در اینترنت سالانه دوبرابر می‌شود،‌ و این در حالی است که تقاضا با ضریب سه افزایش می‌یابد. در اینترنت، سرویس‌های انتشار ویدئو بطور وسیعی با استفاده از زیرساختار شبکه‌ی تحویل محتوا (CDN) گسترش می‌یابند، که این زیرساختار‌ها، مجموعه‌ای از سرورها (که در نقاط استراتژیکی در هر سوی اینترنت قرار گرفته‌اند) هستند که بطور ناپیدا[1] برای تحویل محتوا به کاربرهای انتهایی با یکدیگر همکاری دارند. با این وجود، از آنجایی که پهنای باند گرانترین منبع در اینترنت است و تحویل ویدئو یکی از سرویس‌هایی است که بیشترین تقاضا برای آن وجود دارد، سرویس‌های ویدئوی زنده هنوز از نظر تنوع و قابلیت دسترسی، با محدودیت روبرو هستند. [1]

روشی که این روز‌ها محبوب شده، شامل استفاده از ظرفیت عمده بلااستفاده کلاینت‌ها برای به اشتراک گذاری توزیع ویدئو با سرورها از طریق سیستم‌های نظیر به نظیر تکامل یافته کنونی است. این رویکرد همچنین از ازدحام در شبکه‌ی محلی جلوگیری میکند؛ چرا که در این حالت سرورها (کلاینت‌های دیگر) می‌توانند بطور وسیعی نزدیک کلاینت نهایی باشند. ایراد اصلی این روش آن است که کلاینت‌ها (که در این متن نظیر‌ها نامیده می‌شوند) با نرخ بالایی به طریق خودمختار و کاملا غیرهمگام، قطع و وصل می‌شوند. این فرایند منجر به چالش اساسی در طراحی نظیر به نظیر می‌شود: چگونه کیفیت مورد نیاز کلاینت‌ها را در یک محیط با تغییرات زیاد به آنان عرضه نماییم.

قطع اتصال نظیر‌ها می‌تواند منجر به از دست رفتن اطلاعاتی شود که می بایست به شخص دیگری ارسال میگردید. توزیع ویدئوی زنده به دلیل محدودیت‌های بلادرنگ زمانی، به از دست رفتن بسته ها بسیار حساس است. علاوه بر این، به منظور کاهش مصرف پهنای باند، روند کدگذاری  برخی از افزونگی‌های طبیعی ویدئو را حذف مینماید، که این امر خود نیز باعث آسیب‌پذیری بیشتر جریان تصویر به اتلاف داده‌ها می‌گردد. واضحا، این عامل و همچنین عوامل دیگر، بر کیفیت تصویر دریافت شده توسط کاربر نهایی تاثیر می‌گذارد، اما مقدار تاثیر آن بر کیفیت آنچنان واضح نیست.

شبکه‌ های استاندارد پارامترهای غیر‌مستقیمی از قبیل نرخ تلفات، تاخیر‌ها، قابلیت اعتماد و … را به منظور اندازه‌گیری و کنترل کیفیت دریافتی در شبکه مورد استفاده قرار می‌دهند. بنابراین مهم است که بتوانیم کیفیت دریافت شده را بلادرنگ و با دقت ارزیابی نماییم. دو رویکرد مهم برای اندازه‌گیری کیفیت ویدئو وجود دارد؛ تست‌های ذهنی و پارامترهای عینی. بطور خلاصه، ارزیابی‌های ذهنی شامل تشخیص های انسانی ای است که روی یک سری از ویدئوهای کوتاه و بر طبق دیدگاه شخصی‌شان در مورد کیفیت نظر می‌دهند. ارزیابی‌های عینی، شامل استفاده از الگوریتم‌ها و فرمول‌هایی است که کیفیت را به طریق خودکار، کمی و تکرارشدنی اندازه‌گیری می‌کنند. مشکل این است که آنها معمولا قرینه خوبی برای ارزیابی کیفیت دریافت شده ندارند. علاوه بر آن، نیاز به محاسبه‌ی سیگنال اصلی نیز دارند. برای کم کردن اشکالات این دو رویکرد، روش‌های هیبرید توسعه یافته‌اند. [9]

برنامه های اشتراک فایل به صورت نظیر به نظیر (برای نمونه، پروتکل‌های مبتنی بر Bittorrent) از یک سری از مشوق‌ها و دستداد‌ها برای مبادله‌ی قطعات فایل‌ها در بین نظیر‌ها استفاده می‌کنند. جستجو‌ها و انتقال‌های فایل های بالاسری از یک نظیر به دیگر نظیرها، می‌تواند باعث ایجاد گلوگاه و یا تاخیر‌هایی شود که این پروتکل ها را نامناسب جریان‌سازی زنده ویدئوی می سازد. برای برخورد با این مشکل، می توان از یک رویکرد چند منبعی استفاده کرد، که در آن، جریان تصویر به چندین جریان افزونه‌ای تجزیه می‌شود که توسط نظیر‌های متقاوتی به نظیر‌های دیگر با یک توپولوژی درختی همراه با هزینه‌ی سیگنالینگ بسیار پایین، فرستاده می شود. [5]

[1] Transparent

تعداد صفحه :102

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

دانشکده كشاورزی و منابع طبیعی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی کشاورزی علوم دامی تغذیه دام

عنوان:

اثر درصد ماده خشک شیر و ترکیبی از گیاهان دارویی بر عملکرد و فراسنجه­های خونی گوساله­های شیر خوار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: مقدمه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-2- اهداف طرح……………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-3- فرضیه­های طرح………………………………………………………………………………………………………………………..6

فصل دوم: بررسی منابع

2- 1- مقدار مواد مغذی  مورد نیاز گوساله­های جوان………………………………………………………………………8

2-2- انرژی مورد نیاز گوساله­ها………………………………………………………………………………………………………….9

2-2-1- متابولیسم در حالت ناشتا (میزان متابولیسم پایه)………………………………………………………………9

2-2-2- انرژی قابل متابولیسم………………………………………………………………………………………………………..10

2-3- پروتئین مورد نیاز گوساله­ها…………………………………………………………………………………………………..12

2-3-1- پروتئین مورد نیاز برای نگهداری ……………………………………………………………………………………..12

2-3- 2- اثرات شرایط محیطی بر روی انرژی و پروتئین مورد نیاز گوساله…. ………………………………16

2-4- سایر جنبه­های تغذیه گوساله ……………………………………………………………………………………………….17

2-4- 1- تغذیه جنین …………………………………………………………………………………………………………………….17

2-4- 2- آغوز…………………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-4- 3- آب و الکترولیت­ها ……………………………………………………………………………………………………………19

2-4- 4- مواد جایگزین شیر …………………………………………………………………………………………………………..20

2-4- 5- مواد افزودنی ……………………………………………………………………………………………………………………22

2-4- 6- توجهات عملی خوراک دادن …………………………………………………………………………………………..23

2-5- شیر و عملکرد گوساله…………………………………………………………………………………………………………….25

2-5-1- شیر و ماده خشک موجود درآن………………………………………………………………………………………..25

2-5-2- شیر و خوراک مصرفی……………………………………………………………………………………………………….26

2-5-3- دوره پیش از شیرگیری……………………………………………………………………………………………………..31

2-5-4- دوره پس از شیرگیری……………………………………………………………………………………………………….33

2-5-5- اثرات طولانی مدت…………………………………………………………………………………………………………….34

2ـ5ـ6 ـ توسعه شکمبه…………………………………………………………………………………………………………………….35

2-6- معرفی گیاهان دارویی و تاثیر آن بر عملکرد حیوانات…………………………………………………………..37

2-6-1- تاثیر رزماری بر عملکرد حیوانات……………………………………………………………………………………….40

2-6-2- تاثیر مرزه بر عملکرد حیوانات……………………………………………………………………………………………41

2-6-3- تاثیر زنجبیل بر عملکرد حیوانات………………………………………………………………………………………42

2-6-4- اشکال متداول استفاده از گیاهان دارویی در دامپروری…………………………………………………….44

2-6-4-1- پودر……………………………………………………………………………………………………………………………….44

2-6-4-2- چای­ها……………………………………………………………………………………………………………………………45

2-6-4-3- جوشانده­ها……………………………………………………………………………………………………………………..45

2-6-4-4- خیسانده گیاه…………………………………………………………………………………………………………………45

2-6-4-5- عصاره­ها………………………………………………………………………………………………………………………….46

2-6-4-6- اسانس­ها…………………………………………………………………………………………………………………………47

2-6-4-7- کپسولـها و قرص­ها……………………………………………………………………………………………………….47

2-6-4-8- ضمادها…………………………………………………………………………………………………………………………..47

2-6-4-9- کمپرس­ها………………………………………………………………………………………………………………………47

2-6-4-10- شربت…………………………………………………………………………………………………………………………..48

2-6=4- 11- لوسیون………………………………………………………………………………………………………………………48

2-6-4- 12- پماد و کرم­ها……………………………………………………………………………………………………………..48

2-6-4-13- اسپری، بخور……………………………………………………………………………………………………………….48

2-6-4-14- دود­ دادن…………………………………………………………………………………………………………………….48

فصل سوم: مواد و روش کار

3-1- مکان و زمان اجرای طرح……………………………………………………………………………………………………….50

3-2- نحوه اجرای طرح …………………………………………………………………………………………………………………..50

3-3- مدیریت گوساله‌‌ها ………………………………………………………………………………………………………………….51

3-4- اندازه گیری ها و نمونه برداری ها………………………………………………………………………………………….52

3-4-1- خوراک مصرفی………………………………………………………………………………………………………………….52

3-4-2- وزن بدن…………………………………………………………………………………………………………………………….53

3-4-3- امتیاز مدفوع………………………………………………………………………………………………………………………53

3-4-4- رشد اسکلتی………………………………………………………………………………………………………………………53

3-4-5- نمونه‌گیری از خون. 53

3-5- تجزیه و تحلیل آماری. 54

فصل چهارم: بحث و نتایج

4- مصرف جیره آغازین, ماده خشک مصرفی، افزایش وزن روزانه, بازده خوراک ,وزن از شیرگیری و وزن نهایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………58

4ـ1- جیره آغازین مصرفی……………………………………………………………………………………………………………….58

4ـ2- ماده خشک مصرفی…………………………………………………………………………………………………………………61

4ـ3- بازده خوراک……………………………………………………………………………………………………………………………63

4ـ4- افزایش وزن روزانه…………………………………………………………………………………………………………………..67

4-5- وزن از شیرگیری و وزن نهایی………………………………………………………………………………………………..69

4ـ6- امتیاز مدفوع…………………………………………………………………………………………………………………………….70

4ـ7- صفات مربوط به رشد اسکلتی………………………………………………………………………………………………..71

4-7-1- دور سینه…………………………………………………………………………………………………………………………….71

4-7-2- عرض بین استخوان هیپ…………………………………………………………………………………………………..72

4ـ8- فراسنجه‌های سرم خون در دوره‌های 9، 30، 40 و 70 روزگی…………………………………………….72

4ـ8-1- بتا- هیدروکسی بوتیرات…………………………………………………………………………………………………….76

4ـ8-2- گلوکز…………………………………………………………………………………………………………………………………..76

4ـ8-3- آلبومین……………………………………………………………………………………………………………………………….79

4ـ8-4- پروتئین کل………………………………………………………………………………………………………………………..81

4ـ8-5- گلوبولین……………………………………………………………………………………………………………………………..82

فصل پنجم:  نتیجه گیری

5ـ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………85

5ـ1ـ مشکلات و محدودیت‌های این پژوهش…………………………………………………………………………………..85

5ـ2ـ پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………….85

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………….88
فهرست جداول و نمودار

عنوان                                                                                    صفحه

 

جدول 2-1: انرژی قابل متابولیسم و پروتئین مورد نیاز در گوساله 50 کیلوگرمی با نرخ مختلف افزایش وزن بدن تحت شرایط خنثی حرارتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………14

جدول 2-2:  اسیدهای آمینه‌ ضروری مورد نیاز گوساله 50 کیلوگرمی با نرخ رشد 25/. کیلوگرم در روز در مقایسه با مقادیر موجود در شیر کامل گاو………………………………………………………………………………………………………………………………16

جدول 2-3: انرژی قابل متابولیسم مورد نیاز نگه­داری تحت تاثیر وزن بدن و دمای محیط در گوساله‌های زیر 21 روز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

جدول 3-1: آنالیز شیمیایی شیر مورد استفاده در تغذیه گوساله­های شیرخوار………………………………………………………..51

جدول 3-2: ترکیب و مواد مغذی جیره­ آغازین  گوساله­ها…………………………………………………………………………………………52

جدول 4-1:  آنالیز فراسنجه­های اندازه گیری شده پیش از شیرگیری………………………………………………………………………56

جدول 4-2: آنالیز فراسنجه های اندازه گیری شده بعد از شیرگیری…………………………………………………………………………57

جدول 4-3: فراسنجه های خونی پیش از شیرگیری………………………………………………………………………………………………….74

جدول 4-3: فراسنجه­های خونی پس از شیرگیری…………………………………………………………………………………………………….75

نمودار 2-1:  مقایسه شیر کامل با شیر جایگزین بر رشد گوساله­ها…………………………………………………………………………..25

 

چکیده

برای مطالعه اثر درصد ماده خشک شیر و ترکیبی از گیاهان دارویی بر عملکرد گوساله­های شیرخوار آزمایشی در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×2 بر روی 40 راس گوساله نر هلشتاین از سن 10 روزگی تا 70 روزگی طراحی شد. که هر تیمار شامل 10 تکرار بود تیمار آزمایشی عبارت بودند از: تیمار1) 7 کیلوگرم شیر حاوی 5/12 درصد ماده خشک (CO)، تیمار2) 7 کیلوگرم شیر حاوی 5/12 درصد ماده خشک همراه با افزودنی گیاهی (PCO)، تیمار 3) 7 کیلوگرم شیر حاوی 20 درصد ماده خشک (HD)، تیمار 4) 7 کیلوگرم شیر حاوی 20 درصد ماده خشک همراه با افزودنی گیاهی (PHD) بودند. افزودنی گیاهان دارویی ترکیبی از گیاه خشک شده رزماری، زنجبیل و مرزه بود که روزانه 10 گرم از این مخلوط آسیاب شده به شیر وعده صبح اضافه شد. برای بالا بردن ماده خشک شیر در هر وعده 5/262 گرم شیر کامل خشک شده را به 5/3 لیتر شیر اضافه و مخلوط کردیم. داده­های بدست آمده در مورد ماده خشک مصرفی، وزن بدن، امتیاز مدفوع، رشد اسکلتی، فراسنجه­های خونی توسط نرم افزار SAS مورد تجزیه و آنالیز قرار گرفتند. در پیش از شیرگیری آنالیز داده­ها نشان داد که میانگین ماده خشک مصرفی روزانه و کل دوره ، افزایش وزن روزانه و کل دوره  تا 40 روزگی در گوساله­های تغذیه شده با شیر حاوی20 درصد ماده خشک نسبت به گروه تغذیه شده با شیر حاوی5/12 درصد ماده خشک به طور معنی­داری بالاتر بود (0001/0=P)، اما پس از شیرگیری تفاوت معنی­داری بین عملکرد تیمارها مشاهده نشد، عرض بین استخوان هیپ به طور معنی­داری در گروهی که شیر با ماده خشک بالاتر خورده بودند بالاتر بود (0001/0=p). افزودن مخلوط گیاهان دارویی اثر معنی­داری بر روی عملکرد گوساله­ها نداشت(05/0<P). اما گیاهان دارویی، سطح ماده خشک شیر و اثرمتقابل گیاهان دارویی و سطح ماده خشک شیر به طور معنی­داری باعث بهبود در فراسنج­های خون گوساله­ها شدند، به طوری­که باعث افزایش گلوکز، کاهش پروتئین کل، افزایش آلبومین و کاهش گلوبولین سرم خون شدند. در مجموع خوراندن شیر با ماده خشک بالاتر باعث بهبود سرعت رشد و شاخص­های سلامتی در گوساله­ها گردید.

 

    كلمات كلیدی: شیر، ماده خشک شیر، گیاهان دارویی، افزایش وزن

 

 

فصل اول

« مقدمه و طرح پژوهش »

 

مقدمه

گوساله‌ها از زمان تولد تا شیرگیری بدلیل تغییرات شگرف فیزیولوژیکی و متابولیکی که به موجب آن ها از یک موجود تک‌معده‌ای به یک نشخوارکننده تبدیل می‌شوند، تحت تاثیر تنش قابل توجهی قرار می‌گیرند. به منظور تولید مطلوب گاوهای پر‌‌تولید، باید گوساله‌های شیرخوار با استعداد ژنتیکی بالا را به روش مناسب و بهینه تغذیه کرد، اقتصادی بودن گاوداری تا اندازه زیادی تابع موفقیت گاودار در رشد و پرورش گوساله‌ها جهت جایگزینی است. امروزه دیدگاه­های متفاوتی در رابطه با روش­ها و مقادیر تغذیه شیر به گوساله­­ها ارائه شده است، خان(2011) گزارش کرد که تغذیه مقادیر بالای شیر به گوساله­ها سبب افزایش وزن روزانه، بهبود بازده خوراک ودر نهایت بهبود عملکرد گوساله شده است[89]. در همین خصوص دیده شده است که تغذیه مقدار بالای شیر در سنین اولیه می­تواند اثرات طولانی مدتی بر عملکرد گوساله داشته باشد، سوبرون(2009) گزارش کرد هنگامی که به گوساله­ها شیر بیش تری خورانده شد این حیوانات در دوره شیر­دهی شیر بیش تری تولید کردند[141]. میلریا(1966)، افزایش امتیاز مدفوع و افزایش روزهای ابتلا به اسهال در هنگام ارائه مقادیر بالای شیر را مشاهده کرد[102]. اطلاعات محدودی در رابطه با افزایش ماده خشک شیر وجود دارد و این در حالیست که شاید افزایش در ماده خشک شیر راهکار موثری نسبت به خوراندن مقادیر بالاتر شیر بدون ایجاد مشکلات سلامتی برای گوساله­های جوان باشد. در صنعت دامپروری و به ویژه گاوداری یکی از اهداف اصلی تولید تعداد گوساله بیش تر، سالم­­ترو در نهایت افزایش سود است. هدف اصلی درکلیه فعالیت­های صنعتی افزایش تولید در قسمت­های مختلف ودرنهایت افزایش­سودآوری واحد صنعتی است. در مزارع مدرن پرورش گاو­های شیری افزایش مرگ و میرگوساله­ها یکی از اصلی­ترین عوامل­ عدم سودآور بودن واحد دامپروری است که از جمله اصلی­ترین دلیل این مرگ و میر اسهال و ضعف در سیستم ایمنی بدن در روزهای اولیه پس از تولد گزارش شده است افت در سیستم ایمنی به هر دلیلی می­تواند افزون بر افزایش هزینه پرورش گوساله که شامل هزینه­های درمانی و کارگری بیش تر است افت در عملکرد شامل کاهش مصرف خوراک، کاهش افزایش وزن روزانه و افت در بازده استفاده از خوراک را به همراه داشته باشد که همسویی این مسائل می­تواند ضرر اقتصادی را به همراه داشته باشد. بنابراین روشن است که افزایش کارایی سیستم ایمنی می­تواند تا حد بالایی به سلامت گوساله­ها کمک و بهبود عملکرد و در نهایت سود اقتصادی بیش تر را تضمین کند . استفاده از آنتی‌بیوتیک به عنوان محرک رشد، باعث افزایش سرعت رشد و افزایش میزان تولیدات و در نتیجه سود حاصل از پرورش می‌گردد. با توجه به تاثیر استفاده از آنتی بیوتیک‌ها در بهبود سلامت، حیوان می‌تواند از مواد مغذی در جهت رشد و تمایز بهتر به جای استفاده از مواد مغذی در مسیر مبارزه با عفونت‌ها استفاده نماید. پژوهش­گران گزارش کردند که استفاده مداوم و نا منظم از مقادیر زیاد آنتی بیوتیک ها در خوراک حیوانات، سبب ایجاد باکتری‌های مقاوم می‌شود[73]. چاوز و همکاران (2008) گزارش کردند احتمال انتقال باقیمانده آنتی­‌بیوتیک­ها از طریق مصرف فرآورده­های­ دامی، به انسان نیز وجود دارد[33]. بنابراین باید جایگزین‌هایی را به جای استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های محرک رشد شناسایی و به پرورش‌دهندگان دام معرفی كرد که نه تنها بازده و سود اقتصادی دچار كاهش نشود و بلکه نگرانی‌ها در مورد سلامت مصرف کنندگان بر طرف گردد[64]. در سال‌های اخیر ترکیباتی تحت عنوان پروبیوتیک، پری بیوتیک‌ها، اسیدهای آلی و روغن‌های ضروری به عنوان جایگزین آنتی‌بیوتیک‌های محرک رشد مورد بررسی قرار گرفتند[45]. از آنجایی که عملکرد مناسب گوساله در روزهای اول پس از تولد و شیرخوارگی ضامن بقاء و حفظ شرایط بهینه یک گله در آینده خواهد بود و با توجه به اهمیت این موضوع و وجود گاهی نتایج متناقض در پژوهش­های انجام گرفته در این زمینه و هم­چنین عدم مطالعه این موضوع در شرایط محیطی و سیستم‌های پرورش گاو شیری در ایران، لازم و ضروری است که در طی یک سری آزمایش تاثیر شیر، شیر با ماده خشک بالا و مخلوطی از گیاهان دارویی بر عملکرد گوساله­های شیر خوار مورد بررسی قرار گیرد.

 

1-1 اهداف طرح

بررسی اثرات ، شیر با ماده خشک بالا بر عملکرد ومتابولیت­های خونی گوساله­های شیرخوار      بررسی اثرات مخلوطی از گیاهان دارویی بر عملکرد و متابولیت­های خونی گوساله­های شیرخوار

بررسی اثر متقابل شیر با ماده خشک بالا و مخلوطی از گیاهان دارویی بر عملکرد و متابولیت­های خونی گوساله­های شیرخوار

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 113

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

دانشکده بهداشت

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی

عنوان

مقایسه تاثیر بسته بندی فیلم­های نانونقره و پلی اتیلن معمولی بر رشد انواع قارچ نان

اساتید راهنما

دکتر پیمان قجربیگی

دکتر امیرعلی انوار

استاد مشاور

دکتر حامد اهری

 

شهریور93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

1- فصل اول: مقدمه و بیان مسئله. 1

1-1 بیان مسئله. 2

1-1-1 زمینه تحقیق.. 2

1-1-2 دلایل انتخاب موضوع. 30

1-1-3 پیش زمینه. 31

1-1-4 نارسائی های موجود در زمینه موضوع. 32

1-1-5 ضرورت انجام کار 32

1-2 اهداف.. 33

1-3 فرضیات.. 33

2- فصل دوم: بررسی متون.. 34

2-1 عوامل موثر بر ماندگاری نان. 35

2-1-1 میکروارگانیسم ها 35

2-1-2 بیاتی نان. 36

2-2 مختصری از روش های بسته بندی نان. 37

2-3 روش های سنتی و مرسوم برای افزایش ماندگاری نان. 37

2-3-1 بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده(MAP) 37

2-3-2 افزودنی های ضدمیکروبی.. 38

2-3-3 بسته بندی فعال. 39

2-4 استفاده از نانوکامپوزیت ها در بسته بندی.. 41

2-5 اثر نانوکامپوزیت روی میکروارگانیسم ها: 42

2-6 استفاده از نانوکامپوزیت ها به عنوان عوامل ضدمیکروبی در بسته بندی.. 45

2-7 مخاطرات استفاده از نانوکامپوزیت ها در بسته بندی مواد غذایی.. 49

3- فصل سوم: روش پژوهش…. 52

3-1 نوع پژوهش… 53

3-2 مراحل انجام پژوهش… 53

3-2-1 جامعه و محیط انجام پژوهش… 53

3-2-2 روش نمونه گیری و حجم نمونه. 53

3-2-3 اصول آزمون. 54

3-2-4 مواد و وسایل.. 54

3-2-5 روش انجام آزمون. 55

3-2-6 روش تحلیل داده ها 57

3-3 امکانات و محدودیت های پژوهش… 57

3-3-1 امکانات پژوهش… 57

3-3-2 محدودیت های پژوهش… 57

3-4 ملاحضات اخلاقی.. 58

3-5 تعریف واژه ها 58

4- فصل چهارم: یافته ها 59

4-1 تاثیر نوع فیلم روی فلور قارچی نان. 60

4-2 تاثیر مدت نگهداری بر  فلور قارچی نان. 63

4-3 تاثیر نوع نان بر فلور قارچی.. 64

4-4 تاثیر نوع قارچ بر میزان رشد. 74

5- فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد ها 76

5-1 بحث.. 77

5-2 نتیجه گیری و پیشنهادات.. 82

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………..83

 

 

فهرست جداول:

جدول1-1 مقایسه اندازه­ها از ماكرو تا مولكول. 4

جدول1-2 اصول نامگذاری نوع فیلم­های بکار رفته در پژوهش… 56

جدول 4-1 مقایسه میانگین رشدانواع قارچ درطول دوره نگهداری بر حسب پوشش بسته­بندی.. 60

جدول4-2 نتایج آزمون های تعقیبی.. 62

جدول4-3 مقایسه میانگین رشد انواع قارچ در طول دوره نگهداری.. 63

جدول 4-4 نتایج آزمون های تعقیبی.. 64

جدول 4-5 مقایسه میانگین فلور قارچی در انواع نان. 65

جدول 4-6 نتایج آزمون های تعقیبی.. 66

جدول 4-7 مقایسه میانگین رشد هر یک از انواع قارچ رشد یافته در انواع نان. 70

جدول 4-8 نتایج آزمون های تعقیبی.. 72

جدول 4-9 مقایسه اختلاف رشد قارچ­ها با یکدیگر به روش بونفرونی.. 75

 

 

فهرست نمودار ها  و عکس ها:

نمودار1-1 تقسیم­بندی نان های مسطح. 2

نمودار1-2 طبقه­بندی نانومواد که گستردگی حیطه­های آن. 6

نمودار1-3 طبقه­بندی زمینه­های مختلف فناوری.. 12

نمودار4-1 مقایسه میزان رشد انواع قارچ در پوشش های 3%، 5%، 10% و پلی­اتیلن در کل دوره نگهداری و به تفکیک روز 63

نمودار 4-2 مقایسه کلی میانگین فلور قارچی در مدت نگهداری.. 64

نمودار 4-3 مقایسه تاثیر نوع نان بر میانگین فلور قارچی.. 65

نمودار 4-4 تاثیر نوع نان  بربری بر فلور قارچی.. 67

نمودار 4-5 تاثیر نوع نان سنگک بر فلور قارچی.. 67

نمودار 4-6 تاثیر نوع نان تافتون بر فلور قارچی.. 68

نمودار 4-7 تاثیر نوع نان باگت بر فلور قارچی.. 68

نمودار 4-8 تاثیر نوع نان تست بر فلور قارچی.. 69

نمودار 4-9 تاثیر نوع نان جو بر فلور قارچی.. 69

نمودار 4-10 میزان رشد انواع قارچ در کل دوره نگهداری.. 74

 

 

1- فصل اول:

مقدمه و بیان مسئله

 

1-1 بیان مسئله

1-1-1 زمینه تحقیق

1-1-1-1 مقدمه

مبتنی بر تحولات اساسی، پیش­بینی شده برای سال­های آینده رقابت جهانی برای تسلط، دیگر توسعه تسلیحاتی نبوده و عوامل دیگری از جمله غذا به عنوان مهیب­ترین اسلحه استراتژیک، صف­بندی ها و خطوط جغرافیایی کشور­ها را تغییر خواهد داد. فردای فردا، غذا و مجموعه امکانات دستیابی به آن، نمودار اصلی مرزبندی: غنی و فقیر، پیشرفته و عقب مانده و اساسی­ترین حلقه قدرت و تسلط جهانی خواهد بود. از طرفی غذا جز لاینفک حیات و بقا می باشد، در این میان غلات و عمدتاً گندم، که در اشکال مختلف، غذای پایه مردم کشور محسوب می­گردد از اهمیت بیشتری برخوردار می­باشد و نان به عنوان اصلی­ترین غذای مصرفی دارای اولویت قابل ملاحظه­ای است (رجب زاده، 1387).

1-1-1-2 تعریف نان

در بسیاری از کشورها نان به عنوان یک محصول تخمیر شده با مخمر، طبقه بندی می شود. آن محصولاتی که برپایه غلات، تهیه شده و به صورت غیر حجیم یا حجیم شده با خمیر ترش یا مواد شیمیایی هستند جزو نان طبقه بندی نمی شوند. در برخی کشورها محصولات غیر حجیم یا حجیم شده با خمیر ترش، به عنوان نان روزانه مصرف می­شوند. بر طبق دایره المعارف آمریکایی نان عبارتست از غذایی که از مواد مختلف گیاهی که تبدیل به آرد می­شوند و سپس با آب مخلوط شده و تشکیل خمیر می­دهند و به صورت کیک با قرص­هایی پخته می­شوند، این آرد ممکن است از دانه­های گیاهان علوفه­ای مانند گندم و چاودار، بقولات و ساقه­های زیرزمینی و حتی از مواد غیر بومی مثل کنگر فرنگی تهیه شود (کریمی، 1385).

1-1-1-3 تاریخچه نان

نان گندم که یکی از رایج­ترین انواع نان­هاست و غذای اکثر ملل جهان را تشکیل می دهد و با شناسایی گندم توسط انسان به مرحله تولید رسید. این فرآورده یکی از قدیمی ترین دست آوردهای انسان است، به طوری که منابعی که در مورد نان وجود دارد، حتی از انسان­هایی که در حوالی دجله و فرات می­زیسته­اند، قدیمی­تر است. اولین منبع اطلاعاتی به پنج هزار سال پیش بر می­گردد. در شهر یوروک که بابلیان در آن زندگی می­کردند، مدارکی به دست آمده که زندگی، عادات و سنت­های آن ها را بیان نموده است. در میان این اسناد، در مورد گندم، پخت نان، کپگ زدگی و بیاتی نان نیز مدارک مهمی به دست آمده است (رجب زاده، 1387).

گندم یکی از بزرگترین نشانه های عظمت خلقت و نان یکی از مطبوع ترین و لذت بخش­ترین مواد غذایی مصرفی انسان در بسیاری از جوامع متمدن و سنتی امروز است. نزد ما مسلمانان گندم و نان از حرمت و منزلت خاصی برخوردار است در بیشتر مراسم مذهبی، اعیاد و حتی سفره­های غذای روزانه مردم از نان به عنوان نشانه­ای از یمن و برکت الهی استفاده می شود (پایان، 1387).

نان های مسطح تهیه شده از انواع غلات، از قدیمی­ترین غذاهای تولید شده توسط انسان می­باشند. قبل از تجارت بین تمدن­های قدیمی، کشت دانه­های غلات در قسمت­های جداگانه­ای از جهان برای تهیه انواع نان­های مسطح به عنوان منبع اصلی تعذیه، وجود داشته است. امروزه گندم و جو به عنوان موادی ضروری در نان های مسطح در آسیای مرکزی و غربی، اروپای جنوبی و آفریقای شمالی مورد استفاده قرار می­گیرند. از آرد ارزن و سورگوم در آفریقا نان مسطح تهیه می­شود. ذرت و آرد ذرت، ماده اصلی آرپا[1] و تورتیلا[2] در آمریکا می­باشند. در بسیاری از کشورهای آسیایی از آرد برنج، نان تهیه می شود (کریمی، 1385).

[1] Arepa

[2] Tortilla

تعداد صفحه :105

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

در بیماران پورپورای ایمنی ترومبوسیتوپنیك بیمارستان خوانساری

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی ـ درمانی اراك

دانشكده پزشكی

 پایان نامه :

پایان نامه جهت دریافت درجه دكترای تخصصی در رشته داخلی

 عنوان :

مقایسه اثربخشی دو هفته‌ای و سه هفته‌ای درمان با پردنیزولون در بیماران پورپورای ایمنی ترومبوسیتوپنیك بیمارستان خوانساری

استاد راهنما :

دكتر علی آرش انوشیروانی

(فوق تخصص هماتولوژی و انكولوژی،استادیار  دانشگاه علوم پزشكی اراك)

اساتید مشاور :

دكتر كامران مشفقی

(فوق تخصص هماتولوژی و انكولوژی، استادیار دانشگاه علوم پزشكی اراك)

دكتر محمد رفیعی

(دكترای آمار حیاتی، دانشیار دانشگاه علوم پزشكی اراك)

سال 91-90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………………………….. صفحه

 

فصل اول : مقدمه

1-1- بیان مسئله. 2

1-2- كلیات… 5

1-2-1- پلاكت… 5

1-2-2- ترومبوسیتوپنی.. 6

1-2-3-  رویكرد به بیمار ترومبوسیتوپنی.. 7

1-2-4- ترومبوسیتوپنی ناشی از عفونت… 9

1-2-5- ترومبوسیتوپنی ناشی از دارو. 10

1-2-6- پورپورای ایمنی ترومبوسیتوپنیك (ITP) 10

1-2-7-  علائم ITP. 11

1-2-8- تشخیص ITP. 12

1-2-9- درمان ITP. 13

1-2-9-1- انتخاب بیماران. 15

1-2-9-2- گلوكوكورتیكوئیدها 17

1-2-9-3- روگام. 17

1-2-9-4- IV IgG.. 17

1-2-9-5-رتیوكسی ماب… 18

1-2-9-6- اسپلنكتومی.. 18

1-2-9-7- آگونیست گیرنده TPO.. 18

1-2-10- پردنیزولون. 19

1-2-10-1- موارد استفاده 20

1-2-10-2- عوارض جانبی پردنیزولون. 21

1-2-10-3- كنتراندیكاسیونهای پردنیزولون. 22

1-2-10-4- تداخلات… 22

1-3- اهداف… 23

1-3-1- هدف اصلی.. 23

1-3-2- اهداف ویژه 23

1-3-3- اهداف كاربردی.. 23

1-4- سئوالات… 24

1-5- فرضیات… 24

1-6- تعریف واژه‌ها 25

 

فصل دوم : بررسی متون

2-1- مروری بر مطالعات انجام شده 28

 

فصل سوم : مواد و روش كار

3-1- نوع مطالعه و جامعه مورد آزمون…. 34

3-2- روش نمونه گیری.. 34

3-3- زمان و مكان مطالعه. 35

3-4- روش و تكنیك كار. 36

3-5- مشكلات و محدودیتها 37

3-6- راه حل رفع مشكلات… 37

3-7- روش آماری و تجزیه و تحلیل اطلاعات… 37

3-8- جدول متغیرها 38

3-9- ملاحظات اخلاقی.. 39

 

فصل چهارم : یافته‌ها

4-1- نتایج.. 41

4-2- جداول. 44

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری

5-2- نتیجه گیری.. 50

5-3- پیشنهادات… 51

 

 

فهرست جداول

عنوان ……………………………………………………………………………………………….. صفحه

 

جدول 4-1 : توزیع میانگین پلاكت در درمان دو هفته‌ای و سه هفته‌ای با پردنیزولون. 44

جدول 4-2 : توزیع میانگین سنی در گروه درمان 2 هفته‌ای و 3 هفته‌ای با پردنیزولون. 45

جدول 4-3 : توزیع فراوانی جنسی بیماران مورد مطالعه در گروه درمان 2 هفته‌ای با پردنیزولون  46

جدول 4-4 : توزیع فراوانی جنسی بیماران مورد مطالعه در گروه درمان 3 هفته‌ای با پردنیزولون  47

جدول 4-5 : مقایسه عوارض در درمان 2 هفته‌ای و 3 هفته‌ای با پردنیزولون. 48

 

فصل اول

مقدمه

1-1- بیان مسئله

پورپورای ترومبوسیتوپنیك ایمنی (نام دیگر آن پورپورای ترومبوسیتوپنیك ایدیوپاتیك است) یك اختلال اكتسابی است كه تنها 2 كرایتریا برای تشخیص این بیماری مورد نیاز است :

 • تنها ترومبوسیتوپنی وجود داشته باشد و سایر یافته در شمارش كامل سلولهای خونی (CBC) و لام خون محیطی نرمال باشد.
 • سایر شرایط كلینیكی با تظاهرات مشابه مثل لوپوس اریتماتوی سیستمیك(SLE) ، سندرم آنتی‌ فسفولیپید و لوكمی لمفوئید مزمن (Cll) وجود نداشته باشد، بیمارانی كه دارای شرایط فوق می‌باشند به عنوان مبتلایان به ترومبوسیتوپنی ایمنی ثانویه در نظر گرفته می‌شوند(6).

اتیولوژی ITP مشخص نیست ولی به نظر می‌رسد در اثر عوامل ژنتیكی و اكتسابی باشد(6، 7و8).

بعضی از موارد ITP با عفونتهای ویروسی قبلی ارتباط دارند، احتمال دارد آنتی‌بادیهای ضد ویروسی تولید شده به صورت واكنش متقاطع بر گلیكوپروتئین IIIa / IIb پلاكتها اثر كنند. عفونت با HIV ، HCV ، CMV و VZV ممكن است با چنین آنتی‌بادیهایی در ارتباط باشند و بدین ترتیب باعث بروز ITP ثانویه شوند(9).

ITP یك اختلال خونریزی دهنده ی اكتسابی شایع است كه شیوع آن در بچه‌ها بیشتر از بالغین است(10).

شیوع سالانه ITP در بالغین 22 مورد از هر یك میلیون نفر در سال بوده است(11).

شیوع ITP 39 تا 44 نفر در هر میلیون نفر در سال به ترتیب در مردان و زنان بوده است(12).

شیوع ITP در یك مقالة دیگر 100-50 مورد از هر یك میلیون نفر در سال ذكر شده است (13). در بسیاری از گزارشات نشان داده شده كه حدود 70% بیماران ITP زن هستند و 72% از این زنان زیر 40 سال هستند اما در مطالعه ی دانمارك اختلاف جنس در شیوع ITP فقط در افراد زیر 60 سال است(11).

اختلاف مشخصی در علایم بالینی ITP بین بیماران وجود ندارد، اگر چه شروع ITP ممكن است حاد و ناگهانی باشد، اغلب موارد شروع موذیانه‌ای دارد(14). خونریزی در بیماران علامتدار می‌تواند از پتشی و كبود شدگی آسان تا انواع خونریزی شدید باشد و علایم خونریزی ترومبوسیتوپنی بیشتر به صورت خونریزی‌ جلدی مخاطی است(14).

در بیماران با ترومبوسیتوپنی ناشی از ITP پتشی، پورپورا، كبود شدگی آسان، اپیستاكسی، خونریزی لثه و منوراژی شایع است، خونریزی گوارشی شدید و هماچوری آشكار نادر و خونریزی داخل مغزی (ICH) خیلی ناشایع است(14) تظاهرات كلینیكی ترومبوسیتوپنی خیلی مرتبط با سن است، بیماران مسن‌تر ممكن است علایم خونریزی شدید مثل خونریزی گوارشی و ICH به علت شرایطی مثل HTN داشته باشند (15).

هیچ تست استاندارد طلایی كه بتواند تشخیص ITP را ثابت كند وجود ندارد، تشخیص با رد سایر علل ترومبوسیتوپنی می‌باشد(16).

تنها بیماران با ترومبوسیتوپنی شدید (پلاكت كمتر از 20 هزار) بایستی به علت خطر خونریزی درمان شوند(17). درمان معمولاً شامل پردنیزولون با دوز mg/kg/day1 است، قدم اول درمان در ITP پردنیزولون بوده و استروئید به پیشگیری از خونریزی و كاهش تخریب پلاكت كمك می‌كند(18).

بیشتر بیماران ITP به درمان با پردنیزولون در طی 2 هفته پاسخ می‌دهند و پاسخ عمده در طی هفته ی اول درمان می‌باشد. طول مدت درمان اولیه با پردنیزولون بوسیله پاسخ شمارش پلاكتها تعیین می‌شود، اگر تعداد پلاكتها سریع نرمال شود پردنیزولون taper و قطع می‌شود(17).

بطور معمول استروئید در حدود 6-3 هفته به بیماران داده می‌شود. بطور معمول با تجویز استروئید افزایش پلاكت در طی 3-2 هفته اتفاق می‌افتد(19).

در یك مقالة دیگر ذكر شده كه حدود 66% بیماران پاسخ نسبی یا كامل به استروئید می‌دهند و بیشتر این پاسخ در پایان هفته ی اول دیده می‌شود(20).

توكسیسیتی با گلوكوكورتیكوئیدها یكی از شایعترین علل یاتروژنیك بیماری مرتبط با بیماری التهابی مزمن است. تعدادی از عوارض جانبی گلوكوكورتیكوئیدها شامل :

عوارض پوستی و بافت نرم مثل پورپورا، عوارض چشم مثل كاتاراكت، عوارض كاردیوواسكولار مثل پرفشاری خون (HTN)، عوارض گوارشی مثل گاستریت، عوارض رنال مثل هیپوكالمی، عوارض ادراری – تناسلی (Gu) مثل آمنوره، عوارض استخوان مثل استئونكروز، عوارض عضلانی مثل میوپاتی، عوارض عصبی روانی مثل افسردگی، عوارض اندوكرین مثل دیابت و عوارض عفونی مثل افزایش ریسك عفونتهای تیپیك است(21).

توكسیسیتی گلوكوكورتیكوئیدها مرتبط با دوز متوسط مصرف و طول دوره ی استفاده از آنهاست(22).

پس با توجه به عوارض جانبی استروئیدها و با توجه به اثر پردنیزولون در افزایش پلاكت بعد از 3-2 هفته از تجویز آن و با توجه به اینكه بعد از 2 هفته درمان با پردنیزولون نیازی به taper كردن نمی‌باشد در حالیكه بعد از 3 هفته باید tapering انجام شود كه ریسك عوارض را افزایش می‌دهد، ما بر آن شدیم كه مقایسه‌ای بین درمان 2 هفته‌ای و 3 هفته‌ای پردنیزولون در ITP انجام دهیم.

تعداد صفحه :72

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دانشگاه مازندران

مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دانشکده علوم زراعی

گروه زراعت و اصلاح نباتات

  جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته زراعت

عنوان:

مطالعه شاخص های فیزیولوژیک و مورفولوژیک در روند بررسی عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امید بخش برنج (Oryza sativa L.)

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

فهرست مطالب

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

فصل اول: كلیات

1-1- تجزیه و تحلیل رشد گیاه……………………………………………………………………………………………………………….5

1-2- شاخص های مورفولوژیك و فیزیولوژیك رشد ………………………………………………………………………………6

1-3-1- سرعت رشد محصول (CGR) …………………………………………………………………………………………………6

1-3-2- سرعت رشد نسبی (RGR) ……………………………………………………………………………………………………..6

1-3-3- سرعت جذب خالص (NAR) ………………………………………………………………………………………………….7

1-3-4- شاخص سطح برگ (LAI) …………………………………………………………………………………………………….7

1-3-5- دوام سطح برگ (LAD) ………………………………………………………………………………………………………..7

1-3-6- نسبت سطح برگ (LAR) ……………………………………………………………………………………………………..8

1-3-7- وزن مخصوص برگ (SLW) ………………………………………………………………………………………………….8

1-3-8- دوام بیوماس (BMD ) ………………………………………………………………………………………………………….8

1-4- كیفیت برنج ………………………………………………………………………………………………………………………………….9

فصل دوم بررسی منابع                        

2-1- شاخص های رشد ………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-1-1- تولید ماده خشك ……………………………………………………………………………………………………………………12

2-1-2- سرعت رشد محصول ………………………………………………………………………………………………………………13

2-1-3- شاخص سطح برگ ………………………………………………………………………………………………………………..15

2-1-4- سرعت رشد نسبی …………………………………………………………………………………………………………………17

2-1-5- میزان فتوسنتز خالص ……………………………………………………………………………………………………………18

2-1-6- دوام سطح برگ ………………………………………………………………………………………………………………………19

2-1-7- نسبت سطح برگ ……………………………………………………………………………………………………………………20

2-1-8- دوام بیوماس …………………………………………………………………………………………………………………………..21

2-2- صفات مورفولوژیك ……………………………………………………………………………………………………………………..21

2-2-1- ارتفاع بوته ………………………………………………………………………………………………………………………………21

2-2-2- قابلیت پنجه زنی …………………………………………………………………………………………………………………….23

2-2-3- مساحت برگ پرچم ………………………………………………………………………………………………………………..24

2-2-4- روزهای تا 50 درصد گلدهی و رسیدگی كامل ……………………………………………………………………..25

فهرست مطالب

 

2-3- عملكرد و اجزای عملكرد …………………………………………………………………………………………………………….26

2-3-1-  تعداد خوشه در واحد سطح ………………………………………………………………………………………………….27

-3-2- وزن هزار دانه ………………………………………………………………………………………………………………………….27

2-3-3- درصد باروری دانه ( تعداد دانه پر، نیمه پر و پوك) ………………………………………………………………29

2-3-4- تعداد كل دانه در خوشه …………………………………………………………………………………………………………30

2-3-5- طول خوشه …………………………………………………………………………………………………………………………….31

2-3-6- شاخص برداشت ……………………………………………………………………………………………………………………..32

2-4- صفات كیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………..34

فصل سوم: مواد و روشها

3-1- آزمایش مزرعه ای ……………………………………………………………………………………………………………………….37

3-1-1- مشخصات محل اجرای آزمایش و طرح آزمایشی ………………………………………………………………….37

3-1-2- معرفی ارقام مورد بررسی ……………………………………………………………………………………………………….38

3-1-2-1- رقم طارم هاشمی………………………………………………………………………………………………………………..38

3-1-2-2- رقم كادوس ………………………………………………………………………………………………………………………..38

3-1-2-3- رقم هیبرید بهار1 ………………………………………………………………………………………………………………39

3-1-2-4- رقم نعمت …………………………………………………………………………………………………………………………..39

3-1-2-5- لاین های امید بخش …………………………………………………………………………………………………………40

3-1-3- مراحل اجرای آزمایش ……………………………………………………………………………………………………………40

3-2- نمونه برداری و اندازه گیری صفات …………………………………………………………………………………………….41

3-2-1- اندازه گیری صفات در مراحل رشد گیاه ………………………………………………………………………………..41

3-2-2- صفات كمی و نحوة اندازه گیری آنها ……………………………………………………………………………………..43

3-2-2-1- تعداد پنجه های بارور در بوته …………………………………………………………………………………………..43

3-2-2-2- ارتفاع گیاه ………………………………………………………………………………………………………………………….43

3-2-2-3- روزهای تا 50 درصد گلدهی …………………………………………………………………………………………….43

3-2-2-4- طول برگ پرچم ………………………………………………………………………………………………………………..43

3-2-2-5- عرض برگ پرچم ……………………………………………………………………………………………………………….43

3-2-3- اندازه گیری صفات در مرحله رسیدن فیزیولوژیكی و قبل از برداشت ………………………………….44

3-2-3-1- شاخص برداشت …………………………………………………………………………………………………………………44

3-2-3-2- اجزای عملكرد ……………………………………………………………………………………………………………………44

فهرست مطالب

 

3-2-4- اندازه گیری صفات در مرحله بعد از برداشت ………………………………………………………………………..45

3-2-5- اندازه گیری صفات كیفی ……………………………………………………………………………………………………….45

 

3-3- محاسبات آماری ………………………………………………………………………………………………………………………….46

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1- تجزیه و تحلیل شاخص های رشد ………………………………………………………………………………………………48

4-1-1- تولید ماده خشك ……………………………………………………………………………………………………………………48

4-1-2- سرعت رشد محصول ………………………………………………………………………………………………………………50

4-1-3- سرعت رشد نسبی ………………………………………………………………………………………………………………….52

4-1-4- شاخص سطح برگ …………………………………………………………………………………………………………………52

4-1- 5- سرعت فتوسنتز خالص ………………………………………………………………………………………………………….55

4-1-6- دوام سطح برگ ………………………………………………………………………………………………………………………55

4-1-7- نسبت سطح برگ ……………………………………………………………………………………………………………………58

4-1-8- دوام بیوماس …………………………………………………………………………………………………………………………..60

4-2- صفات مورفولوژیك ……………………………………………………………………………………………………………………..61

4-2-1-  قابلیت پنجه زنی …………………………………………………………………………………………………………………..61

4-2-2-  ارتفاع بوته ……………………………………………………………………………………………………………………………..62

4-2-3- تعداد روز تا 50 درصد گلدهی ………………………………………………………………………………………………62

4-2-4- تعداد روز تا رسیدگی كامل ……………………………………………………………………………………………………63

4-2-5- مساحت برگ پرچم ………………………………………………………………………………………………………………..63

4-3- عملكرد و اجزای عملكرد …………………………………………………………………………………………………………….65

4-3-1- تعداد خوشه در واحد سطح (مترمربع) ………………………………………………………………………………….65

4-3-2- وزن هزار دانه ………………………………………………………………………………………………………………………….65

4-3-3- تعداد كل دانه در خوشه …………………………………………………………………………………………………………66

4-3-4- تعداد دانه پر در خوشه …………………………………………………………………………………………………………..66

4-3-5- تعداد دانه نیمه پر و پوك ………………………………………………………………………………………………………67

4-3-6- درصد باروری ………………………………………………………………………………………………………………………….67

فهرست مطالب

 

4-3-7- طول خوشه …………………………………………………………………………………………………………………………….67

4-3-8- شاخص برداشت ……………………………………………………………………………………………………………………..68

4-3-9- عملكرد دانه …………………………………………………………………………………………………………………………….68

4-4-صفات كیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………….70

4-4-1- دمای ژلاتینی شدن ………………………………………………………………………………………………………………..70

4-4-2- قوام ژل ……………………………………………………………………………………………………………………………………70

4-4-3- درصد آمیلوز …………………………………………………………………………………………………………………………..71

4-4-4- طول و عرض دانه قبل از پخت ………………………………………………………………………………………………71

4-4-5- طول و عرض دانه پس از پخت ………………………………………………………………………………………………71

4-4-6- طویل شدن دانه ……………………………………………………………………………………………………………………..72

4-4-7- عطر …………………………………………………………………………………………………………………………………………72

4-6- همبستگی ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….76

4-7- نتیجه گیری كلی ………………………………………………………………………………………………………………………..83

4-8- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………..84

فصل پنجم: منابع

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….86

 

 

فهرست جداول و نمودار

جدول 3-1 مشخصات لاین های مورد مطالعه …………………………………………………………………………………….37

جدول 4-1- میانگین مربعات تولید ماده خشك در ژنوتیپ های مورد مطالعه ………………………………….49

جدول 4-2- مقایسه میانگین تولید ماده خشك در ژنوتیپ های مورد مطالعه ………………………………….49

جدول 4-3- میانگین مربعات سرعت رشد محصول در ژنوتیپ های مورد مطالعه …………………………….51

جدول 4-4- مقایسه میانگین مربعات سرعت رشد محصول در ژنوتیپ های مورد مطالعه………………….51

جدول 4-5- میانگین مربعات سرعت رشد نسبی در ژنوتیپ های مورد مطالعه …………………………………53

جدول 4-6- مقایسه میانگین مربعات سرعت رشد نسبی در ژنوتیپ های مورد مطالعه……………………..53

جدول 4-7- میانگین مربعات شاخص سطح برگ در ژنوتیپ های مورد مطالعه ………………………………..54

جدول 4-8- مقایسه میانگین مربعات شاخص سطح برگ در ژنوتیپ های مورد مطالعه …………………..54 جدول 4-9- میانگین مربعات سرعت فتوسنتز خالص در ژنوتیپ های مورد مطالعه ………………………….56

جدول 4-10- مقایسه میانگین مربعات سرعت فتوسنتز خالص در ژنوتیپ های مورد مطالعه …………56

جدول 4-11- میانگین مربعات دوام سطح برگ در ژنوتیپ های مورد مطالعه ………………………………….57

جدول 4-12- مقایسه میانگین مربعات دوام سطح برگ در ژنوتیپ های مورد مطالعه ……………………..57

جدول 4-13- میانگین مربعات نسبت سطح برگ در ژنوتیپ های مورد مطالعه ……………………………….59

جدول 4-14- مقایسه میانگین مربعات نسبت سطح برگ در ژنوتیپ های مورد مطالعه …………………..59

جدول 4-15- میانگین مربعات دوام بیوماس در ژنوتیپ های مورد مطالعه ……………………………………….60

جدول 4-16- مقایسه میانگین مربعات دوام بیوماس در ژنوتیپ های مورد مطالعه ………………………….61

جدول 4-17- تجزیه واریانس صفات مورفولوژیكی مورد مطالعه ………………………………………………………..64

جدول 4-18- مقایسه میانگین صفات مورفولوژیكی مورد مطالعه ………………………………………………………64

جدول4-19- میانگین مربعات عملكرد و اجزاء عملكرد تیمارهای مورد مطالعه …………………………………69

جدول 4-20- مقایسه میانگین عملكرد و اجزاء عملكرد ……………………………………………………………………..69

جدول 4-21- میانگین مربعات عملكرد وصفات كیفی ژنوتیپ های مورد مطالعه ……………………………..72

جدول 4-22-  مقایسه میانگین صفات كیفی مورد بررسی در ژنوتیپ های مورد مطالعه …………………72

جدول 4-23-  مقایسات گروهی عملكرد و صفات كیفی در ژنوتیپ های مورد مطالعه …………………….73

جدول 4-24- همبستگی بین شاخص های رشد، عملكرد و اجزای عملكرد ………………………………………79

جدول 4-25- همبستگی بین صفات مورفولوژیكی، عملكرد و اجزای عملكرد …………………………………..80

جدول 4-26- همبستگی بین شاخص های رشد و صفات مورفولوژیكی ……………………………………………81

جدول 4-27- همبستگی بین صفات كیفی و عملكرد ………………………………………………………………………..82

نمودار 4-1- مقایسه میانگین دمای ژلاتینی شدن در لاین های امید بخش و رقم نعمت ………………..74

نمودار 4-2- مقایسه میانگین طول دانه قبل از پخت در لاین های امید بخش و رقم بومی …………….74

نمودار 4-3- مقایسه میانگین افزایش طول دانه پس از پخت در لاین های امیدبخش و رقم بومی …75

نمودار 4-4- مقایسه میانگین عطر دانه در لاین های امیدبخش و ارقام اصلاح شده ………………………..45

 

 

چكیده

به منظور تعیین شاخص های فیزیولوژیك و مورفولوژیك رشد ارقام و لاینهای امید بخش برنج، آزمایشی در موسسه تحقیقات برنج كشور واقع در رشت در قالب طرح بلوك كامل تصادفی با 14 تیمار در 4 تكرار در بهار و تابستان سال 1387 اجرا گردید. تیمارها شامل 4 رقم (طارم هاشمی، كادوس، هیبرید بهار1 و نعمت) و 10 لاین امید بخش برنج بود. به منظور اندازه گیری شاخص های رشد، به فاصله هر 15 روز، تعداد 4 كپه با انتخاب تصادفی و با در نظر گرفتن اثر حاشیه ای (حذف دو كپه از طرفین) از هر كرت كف بر شدند. سطح برگ توسط دستگاه اندازه گیری سطح برگ تعیین شد. وزن خشك برگ و ساقه با قرار دادن آنها در آون در دمای 70 درجه سانتی گراد به مدت 48 ساعت حاصل شد. در مرحله گلدهی، صفات مورفولوژیكی شامل تعداد پنجه، ارتفاع بوته، مساحت برگ پرچم، تعداد روزهای تا 50 درصد گلدهی و رسیدگی كامل مورد ارزیابی قرار گرفتند. صفات كیفی نیز از قبیل مقدار آمیلوز، درجه حرارت ژلاتینی شدن، تعیین قوام ژل، اندازه و شكل دانه، طویل شدن دانه و عطر نیز بعد از مرحله برداشت و تبدیل در آزمایشگاه اندازه گیری شدند. نتایج بدست آمده، حاكی از آن بود كه همه تیمارها، در مرحله قبل از گلدهی به حداكثر LAI دست یافتند و صفات مورد بررسی اختلاف      معنی داری نشان دادند. TDM (**58/0)، CGR (**36/0)، LAI (**55/0)، LAR (**48/0)، LAD (**55/0)، BMD (**70/0)، تعداد پنجه (**67/0)، مساحت برگ پرچم (**39/0)، وزن هزار دانه (**59/0)، تعداد خوشه در متر مربع (**67/0) و طول خوشه (**37/0) همبستگی مثبت و معنی داری با عملكرد دانه داشتند. لاین های 416 و 203 از نظر شاخص های رشد و قابلیت پنجه زنی و كمترین ارتفاع بوته در وضعیت مطلوبتری قرار داشتند و از طرفی عملكرد نسبتاً بالایی را نیز داشتند (به ترتیب 34/6 و 25/6 تن در هكتار) و به عنوان لاین مطلوب جهت برنامه های به زراعی در شرایط مشابه با این آزمایش قابل پیگیری و توصیه به نظر می رسند. لاین 223، كیفیت بالاتری داشت زیرا دارای آمیلوز متوسط (28/22%)، دمای ژلاتینی شدن متوسط (نمره 63/4)، افزایش دانه خوب و عطر مناسب بود. در حالی كه عملكرد پایینی داشت (90/4 تن در هكتار). در این تحقیق لاین های با خصوصیات كیفی بالاتر عملكرد پایین تری داشتند.

 

واژه های كلیدی: برنج، لاین امید بخش، شاخص های رشد، عملكرد دانه، صفات كیف

 

 

مقدمه

برنج  (Oryza sativa L)از قدیمی ترین گیاهانی است  که در دنیا کشت شده و مبدآ پیدایش آن آسیای جنوب شرقی بخصوص کشورهای هند و چین می باشد (زمانی و علیزاده، 1386). مهمترین مرکز تولید برنج در جهان قاره آسیا است که حدود 90% برنج تولیدی جهان را به خود اختصاص داده است. در قاره های آمریکا، اروپا، آفریقا و اقیانوسیه 10 درصد بقیه کشت برنج انجام می شود. هم اکنون استانهای گیلان و مازندران از مناطق مهم تولید برنج در کشور هستند. در این دو استان برنج به عنوان یکی از عمده ترین اقلام منابع غذایی محسوب می شود و حدود 13 نوع غذای محلی از آن درست می شود (اخوت و وکیلی، 1376). سطح زیر کشت برنج در دنیا کمتر از گندم بوده لکن مقدار تولید آن تقریباً برابر گندم می باشد (خدابنده، 1379) . بر اساس گزارش سازمان خواروبار جهانی در سال1380، سطح زیر کشت برنج در کشور ما 480 هزار هکتار و میزان تولید شلتوک معادل 2/2میلیون تن می باشد (امام، 1383). طی دو دهه اخیر میزان مصرف سرانه برنج کشور و الگوی مصرف و تغذیه مردم تغییر و مصرف برنج به عنوان یکی از مواد اولیه اصلی و اساسی غذای روزانه وارد سبد خانوار شده بطوری که مصرف سرانه برنج از 15 تا 20 کیلوگرم به 38 تا40 کیلوگرم افزایش یافته است (زمانی وعلیزاده، 1386). بر اساس برآورد انجام شده، شمار ساکنان کره زمین از 5 میلیارد و 500 میلیون نفر کنونی به 8 میلیارد و 400 هزار نفر در سال 2025 میلادی افزایش خواهد یافت و هر ساله 88 میلیون نفر به جمعیت جهان افزوده می گردد، كه تا سال 2050 تولید برنج بایستی بالغ بر 50 درصد افزایش یابد كه این افزایش تولید نیازمند اصلاح ارقام و اعمال مدیریت های صحیح زراعی است (Ntanos and Koutrbas, 2002.). در کشور ما بیشترین نسبت اراضی تحت کشت مربوط  به ارقام بومی با عملکرد کم ولی با کیفیت زیاد می باشد (اخوت و وکیلی ، 1376). با توجه به رشد جمعیت در آسیا که 90 درصد برنج دنیا در آن تولید و مصرف می شود، تولید سالیانه برنج باید 7/1 درصد افزایش یابد تا نیاز آینده مصرف کنندگان را تامین نماید .(Dato Seri, 2003)که با توجه به نرخ رشد جمعیت، میزان تولید فعلی برنج، به هیچ وجه جوابگوی مصرف نبوده، پس لازم است در جهت معرفی ارقام جدید با عملکرد زیادتر تلاش شود. خوشبختانه در دهه های گذشته، اغلب كشورهای آسیایی فعالیت خوبی را در ارتباط با زراعت برنج و اصلاح آن به عمل آوردند، به طوری كه در آسیا بیشترین سطح زیر كشت ارقام پرمحصول جدید در سال 1997 مربوط به كشور هند با 32200000 هكتار بود(2004 ،IRRI).در چهار دهه پیش، تحقیقات برنج پیشرفت های زیادی در زمینه معرفی و توسعه كشت ارقام اصلاح شده و افزایش كارایی مدیریت منابع طبیعی و نهاده ها داشته كه باعث افزایش محصول،كاهش هزینه تولید و افزایش درآمد كشاورزان شده است (2005 Mahabub,).

یكی از ابزار مهم متخصصان به نژادی، انتخاب والدین مناسب جهت تلاقی دادن آنها می باشد تا بدین ترتیب بتوانند با تركیب خصوصیات مناسب والدین، ژنوتیپ های جدید را تولید كنند، اما یكی از محدودیت های مهم این روش عدم آگاهی از فرایندهای فیزیولوژیكی می باشد و لذا باعث اتخاب تصادفی والدین می گردد(مهدوی، 1383). بنابرین با شناخت دقیق خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی لاینها و ارقام اصلاح شده و تجزیه و تحلیل رشد آنها، می توان به عامل محدودیت ویا افزایش محصول در واحد سطح پی برد و مدیریت های لازم را جهت افزایش عملکرد انجام داد. از طرف دیگر شاخص های رشد، یکی از عوامل تعیین کننده وضعیت فیزیکوشیمیایی گیاهان در عکس العمل به شرایط مختلف محیطی می باشند که بر میزان محصول گیاهان تاثیر می گذارند (عرفانی و نصیری، 1379). بنابراین مطالعه لاینهای امید بخش و مقایسه آنها با یکدیگر بسیار ضروری است زیرا از یک طرف این لاینها دارای ویژگیهای منحصر بفرد بوده و می توانند منابع ژنتیکی بسیار خوبی در برنامه های اصلاحی محسوب گردند و از جهت دیگر مصرف کننده های برنج در داخل کشور، تمایل زیادی به مصرف برنج های با کیفیت بالا دارند و این مساله محققین زراعت و اصلاح نباتات را بر آن می دارد تا با انجام پژوهش های گسترده، صفات مطلوب لاینهای معرفی شده را شناسایی نموده و با انتقال به ارقام جدید گامی مثبت در جهت خود کفایی از نظر تولید برنج بردارند ( قیصری، 1386) .

با توجه به مسائل مطرح شده هدف از اجرای این آزمایش عبارتند از :

 • بررسی شاخص های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی ارقام و لاین های امید بخش برنج.
 • مطالعه همبستگی شاخص های فوق با عملکرد و اجزای عملکرد ارقام و لاین های امید بخش برنج.
 • معرفی شاخص های موثر و مطلوب در عملکرد ارقام و لاین های امید بخش برنج.
 • پیشنهاد لاین مطلوب از میان لاین های مورد مطالعه جهت برنامه های به زراعی در شرایط مشابه.

 

 

فصل اول

كلیات

 

1– كلیات

1-1- تجزیه وتحلیل رشد گیاه

مفهوم اساسی و کاربرد های فیزیولوژیکی تجزیه و تحلیل رشد نسبتاً ساده بوده ودر برخوردهای کلاسیک اولیه توسط بلاکمن (1919)، بریگز و همکاران (1920) و فیشر (1920) توضیح داده شده است. تنها اندازه گیری دو عامل سطح برگ و وزن خشک در فواصل مکرر لازمه تجزیه و تحلیل رشد است و دیگر کمیت های تجزیه و تحلیل رشد توسط محاسبه بدست می آیند (کوچکی و سرمدنیا، 1380) . تجزیه و تحلیل رشد در واقع روشی برای تجزیه عوامل موثر بر عملکرد و تکامل گیاه و اندازه گیری آنها بر اساس تجمع مواد فتوسنتزی خالص نسبت به طول زمان است که مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد (گیلانی و همكاران، 1382).

تجزیه و تحلیل رشد می تواند بر اساس تک بوته یا اجتماع گیاهی صورت گیرد . تجزیه و تحلیل رشدی تک بوته ها که معمولاً در مراحل اولیه رشد انجام می شود شامل قسمت های زیر است :

 • سرعت رشد نسبی[1] و مطلق[2]
 • سرعت جذب برگ یا سرعت جذب خالص[3]
 • نسبت سطح برگ[4]
 • سطح ویژه برگ[5]
 • وزن مخصوص برگ[6]

 

کمیت هایی که تجزیه و تحلیل رشد اجتماعات گیاهی مورد استفاده قرار می گیرند شامل :

1- شاخص سطح برگ[7]

2- دوام سطح برگ[8]

3- سرعت رشد محصول[9] بر اساس عملکرد کل ماده خشک و عملکرد اقتصادی

4- سرعت جذب خالص

در یک تجزیه و تحلیل کامل، رشد تک بوته و اجتماع گیاهی هر دو با هم ارزیابی می شوند (کوچکی و سرمدنیا، 1380) .

[1]Relative growth Rate

[2]Absolute Growth Rate

[3]Net Assimilation Rate

[4]  Leaf Area Ratio

[5]Specific Leaf Area

[6] Specific Leaf Weight

[7]Leaf Area Index

[8] Leaf Area Duration

[9] Crop Growth Rate

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 111

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

عنوان : مقایسه اثرات سطوح مختلف نانو‌زئولیت و زئولیت طبیعی جیره‌ای بر خصوصیات استخوان درشت نی، برخی فراسنجه‌های خونی، ترکیب لاشه و فلور میکروبی روده جوجه‌های گوشتی

دانشگاه كشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان

دانشكده علوم دامی و صنایع غذایی

گروه علوم دامی

پایان نامه‌ی كارشناسی ارشد فیزیولوژی دام

عنوان:

مقایسه اثرات سطوح مختلف نانو‌زئولیت و زئولیت طبیعی جیره‌ای بر خصوصیات استخوان درشت نی، برخی فراسنجه‌های خونی، ترکیب لاشه و فلور میکروبی روده جوجه‌های گوشتی

استادان راهنما:

دکتر خلیل میرزاده

دکتر مرتضی ممویی

استادان مشاور:

دکتر احمد طاطار

دکتر محمد حجتی

بهمن ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب ……………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

فصل اول: مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-1 بیان مسئله و ضرورت اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 3

2-1 اهداف اصلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

فصل دوم: مروری بر پژوهش‌های انجام شده …………………………………………………………………………………………………  9

1-2 نانوتکنولوژی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-1-2 تاریخچه نانوتکنولوژی ……………………………………………………………………………………………………………………… 9

2-1-2 منشأ نانوذرات ………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

3-1-2 ویژگی‌های نانوذرات ……………………………………………………………………………………………………………………….. 10

4-1-2 اثرات نامساعد فناوری نانو ……………………………………………………………………………………………………………… 11

5-1-2 راه‌های تماس و ورود نانوذرات به بدن …………………………………………………………………………………………… 12

6-1-2 برخی راه‌های کنترل اثرات مضر نانوذرات ……………………………………………………………………………………… 12

7-1-2 فناوری نانو و کشاورزی ………………………………………………………………………………………………………………….. 13

8-1-2 کاربرد فناوری نانو در علوم دامی و دامپزشکی ……………………………………………………………………………… 13

2-2 نانوزئولیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

1-2-2 کلیات نانوزئولیت ……………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-2-2 سنتز نانوزئولیت …………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

3-2-2 کاربرد نانوزئولیت …………………………………………………………………………………………………………………………… 16

4-2-2 خصوصیات نانوزئولیت ……………………………………………………………………………………………………………………. 16

5-2-2 تاثیر نانوزئولیت بر جیره‌های حاوی آفلاتوکسین ………………………………………………………………………….. 17

3-2 زئولیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

1-3-2 کلیات زئولیت ………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

الف

2-3-2 ساختمان زئولیت‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………….. 19

3-3-2 انواع زئولیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

4-3-2 پیدایش و منشأ زئولیت‌ها از نظر زمین‌شناسی …………………………………………………………………………….. 22

5-3-2 خواص زئولیت‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………… 23

6-3-2 جذب آلودگی‌ها و تصفیه آب ……………………………………………………………………………………………………….. 24

7-3-2 جذب ازت خاک ……………………………………………………………………………………………………………………………. 25

8-3-2 جذب و حذف فلزات سنگین و نیمه سنگین از محیط‌زیست ……………………………………………………… 25

9-3-2 حذف آلایندهای گازی در تأسیسات صنعتی و دامداری …………………………………………………………….. 26

10-3-2 حذف عناصر و مواد رادیواکتیو از محیط‌زیست …………………………………………………………………………. 27

11-3-2 تجزیه و تخریب زباله‌های رادیواکتیو ناشی از آزمایش‌ها و حوادث هسته‌ای ……………………………. 27

12-3-2 استفاده از زئولیت جهت کاهش آلودگی‌های ناشی از سموم قارچی ………………………………………… 28

13-3-2 تأثیر زئولیت بر نشخوارکنندگان ……………………………………………………………………………………………….. 28

1-13-3-2 کاهش آمونیاک …………………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-13-3-2 افزایش عملکرد، وزن و شیر …………………………………………………………………………………………………. 29

3-13-3-2 pH شکمبه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

4-13-3-2 کاهش بیماری‌های متابولیکی ………………………………………………………………………………………………. 30

14-3-2 استفاده از زئولیت در پرورش آبزیان …………………………………………………………………………………………. 31

15-3-2 تأثیر زئولیت بر مرغ‌های تخم‌گذار …………………………………………………………………………………………….. 32

16-3-2 استفاده از زئولیت در مرغ‌های گوشتی ……………………………………………………………………………………… 33

1-16-3-2 عملکرد و ترکیب لاشه و راندمان پروتئین جوجه گوشتی …………………………………………………… 33

2-16-3-2 تأثیر زئولیت بر کیفیت بستر ………………………………………………………………………………………………… 35

3-16-3-2 تأثیر زئولیت بر فراسنجه‌های خونی …………………………………………………………………………………….. 35

4-2 نانوذرات نقره …………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

ب

1-4-2 کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

2-4-2 ویژگی‌های نانوذرات نقره …………………………………………………………………………………………………………….. 38

3-4-2 راه‌های جذب نانونقره ………………………………………………………………………………………………………………….. 39

4-4-2 توزیع و انتشار نقره در بافت‌ها و اندام‌های بدن ………………………………………………………………………….. 39

5-4-2 دفع نقره ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

.6-4-2 محدودیت در استفاده از نانونقره ………………………………………………………………………………………………… 40

5-2 استخوان درشت نی …………………………………………………………………………………………………………………………. 42

6-2 فراسنجه خونی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

1-6-2 آنزیم‌های کبدی  ………………………………………………………………………………………………………………………… 43

2-6-2 آلکالین فسفاتاز …………………………………………………………………………………………………………………………… 43

3-6-2 آنزیم آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز ……………………………………………………………. 44

7-2 فلور میکروبی روده  ………………………………………………………………………………………………………………………… 45

فصل سوم مواد و روش‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………… 49

1-3 ویژگی‌های محل اجرای آزمایش ………………………………………………………………………………………………………. 49

2-3 مشخصات سالن پرورش …………………………………………………………………………………………………………………….. 49

3-3 آماده‌سازی سالن و وسایل مورد نیاز ………………………………………………………………………………………………….. 49

4-3 گروه‌ها و پرندگان آزمایشی ………………………………………………………………………………………………………………… 50

5-3 مدیریت پرورش ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

1-5-3 دما ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

2-5-3 روشنایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

3-5-3 رطوبت  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

4-5-3 دانخوری و آبخوری ………………………………………………………………………………………………………………………… 51

6-3 برنامه واکسیناسیون ……………………………………………………………………………………………………………………………. 51

ج

7-3 مشخصات جیره ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

8-3 خصوصیات استخوان درشت‌نی ………………………………………………………………………………………………………….. 55

9-3 فراسنجه‌های خونی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

10-3 ترکیب لاشه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

11-3 فلور میکروبی روده …………………………………………………………………………………………………………………………….. 56 12-3 مدل آماری و تجزیه و تحلیل ……………………………………………………………………………………………………………. 57

فصل چهارم: نتایج و بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………. 61

1-4 مقایسه اثر نانوزئولیت و زئولیت طبیعی بر خصوصیات استخوان درشت نی …………………………………………..61

2-4 مقایسه اثر سطوح مختلف نانوزئولیت و زئولیت طبیعی بر فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی …. 64

1-2-4 کلسیم و فسفر ………………………………………………………………………………………………………………………………… 65

2-3-4 آنزیم‌های کبدی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 68

‌3-4 مقایسه اثر نانوزئولیت و زئولیت طبیعی بر ترکیب لاشه و اجزای داخلی آن …………………………………….. 70

1-3-4 تأثیر زئولیت طبیعی و نانوزئولیت بر ترکیب لاشه …………………………………………………………………………. 70

2-3-4 مقایسه اثر نانوزئولیت و زئولیت طبیعی بر وزن اندام‌های داخلی بدن …………………………………………… 74

5-4 مقایسه اثر نانوزئولیت و زئولیت طبیعی بر فلور میکروبی روده …………………………………………………………… 75

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………….. 83

1-5 نتیجه‌گیری کلی  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 83

2-5 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84

فصل ششم: منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87

 

 

فهرست اشکال

شکل 1-2 ساختمان چهار وجهی زئولیت …………………………………………………………………………………………………..  20

 

فهرست جداول

جدول 1-2 فرمول و خواص فیزیکی برخی از زئولیت‌های مهم معدنی  ……………………………………………………… 21

جدول 1-3 برنامه واکسیناسیون طیور مورد استفاده در آزمایش  ………………………………………………………………  51

جدول 2-3 ترکیب شیمیایی زئولیت استفاده شده در این آزمایش  …………………………………………………………… 52

جدول 3-3 ترکیب جیره‌های آزمایشی در دوره آغازین (برحسب درصد هوای خشک)  …………………………… 53

جدول 4-3 ترکیب جیره آزمایشی در دوره رشد (برحسب درصد هوای خشک)   ……………………………………  54

جدول 1-4 مقایسه میانگین اثر تیمارهای آزمایشی بر خصوصیات استخوان درشت نی در سن 42 روزگی 61

جدول 2-4 مقایسه میانگین اثر تیمارهای آزمایشی بر فراسنجه‌های خونی در سن 42 روزگی  ……………..  65

جدول 3 -4 مقایسه میانگین اثیر تیمارهای آزمایشی بر خصوصیات لاشه در سن 42 روزگی (برحسب درصد‌ وزن زنده)   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   71

جدول 4-4 مقایسه میانگین اثر تیمارهای آزمایشی بر اندام‌های داخلی در سن 42 روزگی (بر حسب درصد وزن زنده)   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..     75

جدول 5-4 مقایسه میانگین اثر تیمارهای آزمایشی بر جمعیت فلور میکروبی بخش ایلئوم روده کوچک در سن 42 روزگی (Log cfu/gr)   …………………………………………………………………………………………………………………..   77

 

فصل اول

مقدمه

 فصل اول

مقدمه

1-1 بیان مسئله و ضرورت اجرای تحقیق

تأمین امنیت غذایی بشر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی جهان در قرن آینده است. رشد روزافزون جمعیت و کمبود مواد غذایی از یک‌سو و نابودی بخش مهمی از منابع زیست‌محیطی کره زمین به دلیل استفاده بی‌رویه از سوی دیگر، لزوم تغییر نگرش جدی نسبت به مدیریت بخش کشاورزی در سطح جهانی را نمایان می‌سازد (بی‌نام، 1391)، بنابراین تلاش در جهت استفاده بهینه از منابع غذایی و افزایش عملکرد تولید، به ‌منظور بالا بردن میزان تولید و کاهش هزینه‌ها از اهمیت به ‌سزایی برخوردار است. از جمله راه‌های افزایش بازدهی غذا، استفاده از فناوری‌های جدید و افزودن برخی از ترکیبات مختلف به جیره‌های غذایی مورد استفاده جهت تغذیه دام و طیور می‌باشد (بلندی و اصغری، 1383).

3

افزایش تولید و بهره‌وری محصولات کشاورزی از طریق اصلاح ژنتیکی، مدیریت و حفاظت در برابر آفات و بیماری‌ها از زمان‌های بسیار کهن مرسوم بوده است. فناوری‌های موجود قادر به گذشتن از برخی موانع و تنگناهای پیش‌روی بخش کشاورزی نیستند امید است با به کار بردن فناوری نانو به‌توان مشکلات و کاستی‌های بخش کشاورزی را مرتفع کرد (نادری و عابدی،1391). نانو‌تکنولوژی به‌‌عنوان یکی از جدیدترین و پیشرفته‌ترین علوم در عصر حاضر در تمام زوایای حیات جانوری، گیاهی، زیست‌محیطی و صنعتی نفوذ نموده و افق جدیدی در علوم طبیعی باز کرده است (زرگران‌اصفهانی و همکاران، 1389). اندازه نانوذرات به‌طور متوسط در محدوده 1 تا 100 نانومتر است (اکرادی وهمکاران[1]، 2012). با تغییر اندازه ذرات از میکرومتر به نانومتر که برابر 9-10 متر یا یک میلیاردیم متر، به‌ خاطر افزایش نسبت سطح به حجم تمام خواص فیزیکی و شیمیایی تغییر نموده و واکنش‌پذیری ذره به‌ شدت افزایش می‌یابد (زرگران‌اصفهانی و همکاران، 1389).  وقتی اندازه مولکول‌های زئولیت را به حد میلیاردیم متر برسد، در حقیقت نانوزئولیت تولید شده است. با این کار سطح ویژه‌ آن را به‌طور قابل‌توجهی زیاد می‌شود. مهم‌ترین خصوصیت زئولیت وجود حفره‌های زیاد در شبکه آن است، وقتی این زئولیت‌ها به مقیاس نانو می‌رسند، حفره‌های موجود در شبکه نانوزئولیت هزاران بار بیشتر می‌شود (مرادیان و برومند، 1391). نانو‌زئولیت ترکیبی حاوی 5/1 درصد وزنی نانو‌نقره و 5/98 درصد زئولیت طبیعی می‌باشد (شبانی و همکاران، 1390).

4

زئولیت‌ها گروهی از آلومینوسیلیکات‌های معدنی هیدراته با خلل و فرج ریز هستند که حاوی کاتیون‌های قابل تبدیلی از گروه فلزات قلیایی و قلیایی خاکی می‌باشند که به‌صورت برگشت‌پذیر آب را به خود جذب و مجدداً آزاد می‌کنند و بعضی از کاتیون‌های ساختمانی خود را مبادله می‌نمایند. دو قابلیت عمده زئولیت یعنی تبادلات یونی و جذب سطحی، امکان استفاده از این مواد را در جهت کنترل میزان رطوبت و آمونیاک در کودهای دام و طیور، کاهش بیماری‌های عفونی مربوط به دستگاه گوارش را برآورده ساخته است (مامپتون و فیشمن[2]،1977). بسیاری از محققین تأثیر زئولیت‌ها را در پرورش دام و طیور مورد بررسی قرار دادند. نتایج برخی از این بررسی‌ها نشان داد که گنجاندن زئولیت در رژیم غذایی سبب افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک در خوک، گوساله، گوسفند و جوجه‌های گوشتی می‌شود (مامپتون و فیشمن، 1977، پتکووآ و همکاران[3]، 1981، نستروف و همکاران[4]، 1984 و پاپایونووآ و همکاران[5]، 2005). به‌جز اثرات مثبت در عملکرد، زئولیت‌ها در بهبود و پیشگیری بیماری‌ها در حیوانات، کاهش سمیت آمونیاک در بدن دام و طیور، از بین بردن آفلاتوکسین‌ها و دیگر سموم در جیره غذایی دام و طیور نیز کاربرد دارد (پاپایونووآ و همکاران، 2005 و اسمیکال[6]، 2011).

اگرچه زئولیت‌ها اثرات زیاد بر بهبود پرورش دام دارند اما عواملی مانند خلوص، تعداد تخلخل، خواص فیزیکی و سطحی آن، اندازه ذرات، اندازه دانه، درجه تجمع و شدت تبادل یونی نیز در میزان و نوع اثرات بسیار تاثیر دارد (پاپایونووآ و همکاران، 2005).

نقره فلزی است که از گذشته‌های دور خواص ضد‌میکروبی آن شناخته شده است (زرگران‌اصفهانی و همکاران، 1389). نانونقره از طریق کنترل فعالیت عوامل بیماری‌زا در عرصه‌های مختلف پزشکی، دامپزشکی، صنایع مختلف مثل کشاورزی و دامپروری و غیره کاربرد دارد (اکرادی و همکاران، 1390).

با توجه به ویژگی‌های نانونقره و زئولیت طبیعی می‌توان انتظار داشت که استفاده از نانوزئولیت سبب بهبود پرورش طیور می‌گردد.

2-1 اهداف اصلی

1- بررسی تاثیر نانوزئولیت و زئولیت طبیعی بر خصوصیات استخوان درشت‌نی جوجه گوشتی.

2-بررسی تاثیر نانوزئولیت و زئولیت طبیعی بر میزان Ca، P،AST  و آلکالین فسفاتاز سرم خون جوجه گوشتی.

3- بررسی تاثیر نانوزئولیت و زئولیت طبیعی بر ترکیب لاشه و فلور میکروبی روده جوجه گوشتی.

[1] Akradi et al

[2] Mumpton and Fishman

[3] Petkova et al

[4] Nestorov et al

[5] Papaioannou et al

[6] Smical

تعداد صفحه :123

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سالم

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارومیه

دانشکده دامپزشکی

 

پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای حرفه‌ای دامپزشکی (D.V.M )

عنوان:

مطالعه جدایه های قارچی ملتحمه چشم گاوهای دورگه هلشتاین سالم

استاد راهنما:

دکتر عبداله عراقی سوره

(استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه)

استاد مشاور:

دکتر علی حسن پور

(دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)

استاد داور:

دکتر شیرزاد اسماعیل ثانی

(استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه)

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

 

فصل اول

1-1-مقدمه. 2

فصل دوم

2-1- اهداف تحقیق.. 5

2-2- پیشینه‌ی تحقیق.. 5

2-3- آناتومی ‌ساختمان چشم.. 5

2-3-1- حفرة چشم علاوه بر کرة چشم محتوی اعضای ذیل است: 6

2-3-2- کرة چشم.. 6

2-3-3- ساختمان کرة چشم.. 6

2-3-4- قرنیه. 7

2-3-5- اعضای فرعی کرة چشم.. 8

2-3-5-1-پلکهای چشم.. 8

2-3-6- ملتحمه. 9

2-4- فلور طبیعی بدن.. 11

2-4-1- نقش فلور نرمال.. 11

2-4-2- قارچ شناسی.. 12

2-5-ساختمان قارچ‌ها 13

2-5-1- منظره ظاهری پرگنه‌های قارچی.. 13

2-5-1-1-شکل مخمری: 14

2-5-1-2-شکل رشته‌ای: 14

2-5-1-3-شکل مخمری (بیماری زا) 15

2-5-1-4-شکل رشته‌ای (غیر بیماری زا) 15

2-5-2- تکثیر و تولید مثل قارچ‌ها 15

2-5-2-1-تولید مثل جنسی: 15

2-5-2-2-تولید مثل غیر جنسی.. 16

2-6- قارچ‌های مشاهده شده: 18

2-6-1- آسپرژیلوس…. 18

2-6-2- پنیسیلیوم. 19

2-6-3- اسکوپولاریوپسیس…. 20

2-6-4-رودوترولا. 21

2-6-5-کاندیداآلبیکنس…. 21

2-6-5-1-بیماریزایی: 22

2-6-5-2-شناسایی: 22

2-6-5-3-شکل ریز بینی : 22

2-6-6-تریکودرما 23

فصل سوم

3-1- مواد و وسایل مورد نیاز: 25

3-2- محیط انتقالی.. 26

3-2-1- محیط پپتون واتر: 26

3-3- ترکیبات محیط سابرودکستروز آگار : 26

3-3-1- محیط کشت سابرودکستروز آگار 27

3-3-2- کشت در محیط سابرودکستروز آگار 27

3-4- نمونه برداری حیوانات… 27

3-5- بررسی نتایج کشت… 28

فصل چهارم

4-1- نتایج.. 30

4-2-جنس…. 30

4-3-چشم.. 30

فصل پنجم

5-1-بحث و نتیجه گیری: 36

پیشنهادات 38

منابع 39

چکیده انگلیسی 43

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

جدول 4-1 : جدایه های قارچی کیسه ملتحمه چشم گاو هلشتاین سالم به تفکیک گروه سن ………………………….. 32

جدول 4-2 : جدایه های قارچی کیسه ملتحمه چشم گاو هلشتاین سالم به تفکیک جنس ……………………………….. 33

جدول 4-3 : همبستگی بین فراوانی جدایه ها و سن گاو های هلشتاین ………………………………………………………………. 34

جدول 4-4 : ضریب همبستگی داده ها براساس جنس ……………………………………………………………………………………….. 34

 

فصل اول

مقدمه

1-1-مقدمه

قارچ ها به عنوان یک عامل مشخص و فزاینده مرگ و میر در انسان و حیوانات به شمار می‌روند. اخیراً این عوامل به عنوان علل عفونت های فرصت طلب با سیر شدید، به خصوص در موارد دچار ضعف ایمنی شناخته شده اند. از آنجایی که پیش آگهی حالات فوق وخیم می‌باشد تشخیص سریع و درمان این عفونت ها ضروری می‌باشد. این امر مهم به همکاری آزمایشگاه و پزشک و دامپزشک بستگی خواهد داشت. در حقیقت روش های آزمایشگاهی، اطلاعاتی را فراهم می‌آورد که کلینیسین را قادر به اثبات یک تشخیص بالینی با عامل قارچی یا رد یک عفونت قارچی می‌نماید. لذا تشخیص بررسی عفونت قارچی بستگی به ترکیب یافته های آزمایشگاهی و بالینی دارد.

درمان های نوین بر مبنای تشخیص صحیح می‌باشد. هنوز هم این واقعیت که لگرون قارچ شناس بیان داشت وجود دارد: زمانی که ما بیماری را تشخیص نمی‌دهیم آن را بیماری قارچی می‌نامیم در واقع گاهی اوقات بیماری های جلدی و احشایی به عنوان عفونت های قارچی جدی بیان می‌شوند. (به صرف اینکه تظاهر بالینی مشابهی دارند) و بالعکس گاهی اوقات عفونت های شدید قارچی اشتباهاً به عنوان بیماری های جلدی معمولی، نادیده گرفته می‌شوند.

یکی از اندام های حسی که حیوانات را از محیط خارج مطلع می‌سازد دستگاه بینایی است. طیف گسترده ای از باکتری‌ها و قارچ‌ها در سطح چشم حیوانات سالم یافت می‌شود. این ارگانیسم‌ها با مصرف مواد مغذی ، اشغال فضای سطحی و نیز تولید مواد مهار کننده (آنتی بیوتیک‌های پلی پپتیدی)از رشد ارگانیسم‌های پاتوژن فرصت طلب در لایه‌های سطحی چشم جلوگیری به عمل می‌آورند. پلک‌ها، لیزوزیم، بتالیزین، لاکتوفرین، ایمنوگلوبولین‌های ترشحی و لوکوسیت‌های موجود در Preocular tear film از دیگر عوامل محافظت کننده سطح چشم می‌باشند. اما مهم‌ترین و موثرترین سد در برابر عفونت ارگانیسم‌های فرصت طلب، اپی‌تلیوم قدامی قرنیه می‌باشد به همین دلیل است که اکثر بیماری‌های عفونی قرنیه پس از وارد آوردن ضربه به سطح چشم و تخریب اپی‌تلیوم آن اتفاق می‌افتد.

از این رو در این تحقیق سعی بر آن شده است که با معرفی قارچ‌های جدا شده از 41 جفت چشم گاو هلشتاین، چگونگی امکان پاتوژن شدن آنها و یا مهیا نمودن محیط جهت رشد سایر میکروارگانیسم‌ها ، روابط احتمالی بین سن، جنس، چپ یا راست بودن چشم با نوع قارچ‌های جدا شده، موثرترین انتخاب پادزیستی در مواجه با افتالمیت‌های قارچی چشم گاو هلشتاین را در اختیار خواننده محترم قرار دهد.

تعداد صفحه :52

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دانشگاه شیراز

دانشکده اقتصاد، مدیریت، علوم اجتماعی

پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد در رشته‌ جمعیت‌شناسی

مطالعه‌ بین‌نسلی عادات غذایی در میان زنان شهر شیراز

استاد راهنما

دکتر علی‌یار احمدی

شهریور ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                                 صفحه

 

فصل اول: کلیات

1-1- بیان مسئله  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

1-2- اهمیت موضوع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  3

1-3- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  4

1-3-1- هدف کلی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-3-2- اهداف جزئی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1- تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  7

2-2- تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  9

 

فصل سوم: مبانی نظری تحقیق

3-1- مروری بر نظریات مرتبط   ………………………………………………………………………………………………………………………..  19

3-1-1- نظریه ذائقه بوردیو ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

3-1-2- نظریه نیاز مازلو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………21

3-1-3- نظریه یادگیری اجتماعی تارد و باندورا  ……………………………………………………………………………………………….. 23

3-1-4- نظریه مک دونالیزه شدن ریتزر ………………………………………………………………………………………………………………. 25

3-1-5- تئوری کنش و مفهوم عادت‌واره بوردیو ………………………………………………………………………………………………… 27

3-1-6- نظریه کنش منطقی آیزن و فیش‌باین ………………………………………………………………………………………………… 29

3-1-7- نظریه گذار تغذیه‌ای پاپکین …………………………………………………………………………………………………………………….. 30

3-2- چارچوب نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

3-3- مدل نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………32

3-3-1- مدل مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-3-2- مدل تجربی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  33

3-4- فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34

3-5- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………………………………………….  32

3-5-1- متغیر وابسته …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..34

3-5-2- متغیرهای مستقل ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

 

فصل چهارم: روش‌شناسی تحقیق

4-1- روش و تکنیک تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………  38

4-2- ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

4-3- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

4-4- روش نمونه‌گیری و حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………….. 39

4-5- پایایی و روایی ابزار سنجش ……………………………………………………………………………………………………………………  40

4-6- تکنیک تجزیه و تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………………………………………………. 40

 

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

5-1- آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

5-2- آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

5-3- تحلیل چند متغیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 72

 

فصل ششم: بحث و نتیجه گیری

6-1- نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

6-2-  پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

6-3- محدودیت‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 93

 

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 94

 

 

فهرست جداول

شماره و عنوان                                                                                        صفحه

 

4-1- ضرایب آلفای کرونباخ متغیر وابسته تحقیق                                                      40

5-1-1- توزیع فراوانی گروه سنی به تفکیک نسل مادران و دختران                                43

5-1-2- توزیع فراوانی تعداد فرزندان در نسل مادران                                                  44

5-1-3- توزیع فراوانی قومیت به تفکیک نسل مادران و دختران    44

5-1-4- توزیع فراوانی وضعیت تأهل به تفکیک نسل مادران و دختران   45

5-1-5- توزیع فراوانی وضعیت اشتغال به تفکیک نسل مادران و دختران                                             45

5-1-6- توزیع فراوانی هزینه ماهیانه در نسل مادران      46

5-1-7- توزیع فراوانی هزینه ماهیانه در نسل دختران                        47

5-1-8- توزیع فراوانی طبقه اجتماعی فرد به تفکیک نسل مادران و دختران                     48

5-1-9- توزیع فراوانی تحصیلات به تفکیک نسل مادران و دختران                                49

5-1-10- وضعیت استفاده روزانه از رسانه‌های جمعی به تفکیک گروه سنی مادران             50

5-1-11- وضعیت استفاده روزانه از رسانه‌های جمعی به تفکیک گروه سنی دختران            51

5-1-12- توزیع فراوانی ارزیابی پاسخگویان از وضعیت سلامتیشان به تفکیک نسل             52

5-1-13- توزیع فراوانی احساسات غالب پاسخگویان به تفکیک نسل                               53

5-1-14- توزیع فراوانی سابقه بیماری مختل کننده زندگی، به تفکیک نسل                     54

5-1-14- توزیع فراوانی سابقه بیماری‌های خاص، به تفکیک نسل                                 55

5-1-16- توزیع فراوانی فعالیت بدنی به تفکیک نسل مادران و دختران                        55

5-1-17- توزیع فراوانی تصور از بدن پاسخگویان،  به تفکیک نسل                                57

5-1-18- توزیع فراوانی نمایه توده بدنی پاسخگویان به تفکیک نسل                              58

5-1-19- توزیع فراوانی میزان کنترل تغییرات وزن به تفکیک نسل                               59

5-1-20- توزیع فراوانی عادت غذایی به تفکیک نسل مادران و دختران                           60

5-1-21- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه‌های سنی و میانگین عادت غذایی          61

5-1-22- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب هزینه ماهیانه و میانگین عادت غذایی            61

5-1-23- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب طبقه و میانگین عادت غذایی                      62

5-1-24- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه‌های تحصیلی و میانگین عادت غذایی      63

5-1-25- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال و میانگین عادت غذایی          63

5-1-26- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان فعالیت و میانگین عادت غذایی            64

5-1-27- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب کنترل وزن و میانگین عادت غذایی               64

5-2-1- آزمون رابطه‌ی عادت غذایی با سن پاسخگویان                         65

5-2-2- آزمون رگرسیون رابطه‌ی عادت غذایی با تعداد فرزندان مادر                              66

5-2-3- آزمون تحلیل واریانس عادت غذایی بر اساس قومیت پاسخگویان                         66

5-2-4- آزمون رابطه‌ی عادت غذایی با وضعیت تأهل در نسل دختران                             67

5-2-5-1  آزمون تفاوت میانگین عادت غذایی بر اساس اشتغال مادران                           67

5-2-5-2 آزمون رابطه‌ی عادت غذایی با اشتغال مادران                                              68

5-2-5-3  آزمون تحلیل واریانس عادت غذایی بر اساس وضعیت اشتغال دختران                68

5-2-6- آزمون رگرسیون رابطه‌ی عادت غذایی با هزینه پاسخگویان                                69

5-2-7-1 نتایج آزمون تحلیل واریانس عادت غذایی بر اساس طبقه اجتماعی پاسخگویان      70

5-2-7-2 آزمون رگرسیون رابطه‌ی عادت غذایی با طبقه اجتماعی پاسخگویان                   70

5-2-8- آزمون رابطه‌ی عادت غذایی با میزان استفاده پاسخگویان از رسانه‌های جمعی         71

5-2-9- آزمون رابطه‌ی عادت غذایی با تحصیلات به تفکیک نسل مادران و دختران             72

5-2-10 آزمون رگرسیون رابطه عادت غذایی با سابقه بیماری به تفکیک نسل                    73

5-2-11- آزمون رابطه‌ی عادت غذایی با فعالیت بدنی به تفکیک نسل مادران و دختران        73

5-2-12- آزمون تحلیل واریانس عادت غذایی بر اساس تصور از بدن به تفکیک نسل           74

5-2-13- آزمون رابطه‌ی عادت غذایی با حجم بدن به تفکیک نسل                           75

5-2-14- آزمون تحلیل واریانس عادت غذایی بر اساس میزان کنترل وزن پاسخگویان         75

5-3-1-1- متغیرهای اقتصادی- اجتماعی وارد شده در رگرسیون گام‌به‌گام نسل مادران       76

5-3-1-2- متغیرهای اقتصادی- اجتماعی وارد شده در رگرسیون گام‌به‌گام نسل دختران      77

5-3-1-3 متغیرهای وارد شده آگاهی در در رگرسیون گام‌به‌گام برای نسل مادران              78

5-3-1-4 متغیرهای وارد شده آگاهی در در رگرسیون گام‌به‌گام برای نسل دختران             78

5-3-1-5 متغیرهای وارد شده شاخص‌های سلامت در رگرسیون گام‌به‌گام نسل مادران        79

5-3-1- 6 متغیرهای وارد شده شاخص‌های سلامت در رگرسیون گام‌به‌گام نسل دختران      80

5-3-1-7 متغیرهای خارج شده از رگرسیون گام به گام در مرحله آخر در نسل مادران         81

5-3-1-8 متغیرهای خارج شده از رگرسیون گام به گام در مرحله آخر در نسل دختران       81

5-3-2-1 نتایج رگرسیون چندگانه مدل نهایی در تبیین عادت غذایی برای نسل دختران      82

5-3-2-2 نتایج رگرسیون چند گانه مدل نهایی در تبیین عادت غذایی برای نسل مادران      83

6-1- نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق                                                                     87

 

فهرست شکل‌ها

 

شماره و عنوان                                                                                                                                                                                                صفحه

 

3-1- مدل مفهومی                                                                                          33

3-2- مدل تجربی                                                                                            33

 

فصل اول

کلیات

1-1-  شرح و بیان مسئله

زمانی این یک اصل بدیهی تلقی می‌شد که فقرا لاغرند و فقط ثروتمندان استطاعت چاق شدن دارند، اما با روند رو به رشد چاقی به عنوان یک مسئله سلامتی، دیگر این حقیقت ندارد. این واقعیت در پدیده‌ای که بری پاپکین آن را به عنوان انتقال تغذیه نام نهاد، طرح می‌شود؛ انتقال تغذیه به طور کلی به تغییر جهانی به سمت رژیم غذایی با مقدار چربی بالا و غذاهای فرآوری شده و کم‌فیبر اشاره دارد که با سطح پایین فعالیت فیزیکی که منجر به افزایش امراض وابسته به انحطاط می‌شود، همراه است. (ویکس، 2008 : 155)

پاپکین (1999) معتقد است که تغییرات گسترده در رژیم غذایی، الگوی فعالیت بدنی و چاقی در نقاط شهری کشورهای کم‌درآمد نیز به وجود آمده است، (پاپکین، 1999: 1905) در این تغییرات، مواد غذایی جدید وارد برنامه غذایی شده و بعضی مواد غذایی عملا” از ترکیب مواد غذایی مصرفی حذف شده‌اند. این تغییر عمده دارای اثرات مثبت و منفی است که بسته به شرایط هر جامعه، متفاوت است. (کشاورز،1373: 39) انتقال تغذیه پدیده‌ای است که برخی محققان آن را پیرو انتقال جمعیتی می‌دانند که تغییرات اساسی در الگوی باروری و مرگ و میر ایجاد کرده‌است، بنابراین، تغییرات اقتصادی – اجتماعی و جمعیت شناسی با این تغییرات غذایی و تغییر در فعالیت بدنی و الگوهای ساختمان بدن مرتبط هستند. ( پاپکین، 1999 : 1905) یکی از نمودهای مشخص در انتقال تغذیه، تغییر در عادات غذایی است. عادت غذایی نشان دهنده درصد استفاده از ترکیب غذا برای مقاطع زمانی منظم است و از نظر جامعه شناسی، تکرار رفتار غذایی، عناصر الگوی غذایی را تشکیل می‌دهند. الگوی غذایی از عادات و یا تکرار رفتاری به دست می‌آید و از نظم مشخصی برخوردار است.

از نظر سعادت نوری، عادت غذایی شامل ترجیحات غذایی هستند که ما به‌طور مکرر گرایش به آن‌ها داریم و این ترجیحات با عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی افراد هر جامعه رابطه دارد. (سعادت نوری، 1370: 16)

لی (2003) نیز در کتابی تحت عنوان دستیابی‌های تغذیه‌ای، چنین بیان کرده است که عادت تعیین کننده‌ی این است که چگونه یک فرد مقدار محدودی از غذاها را به طور مکرر مصرف می‌کند.

کیتلر و ساکر (2001) نیز در کتابی با عنوان غذا و فرهنگ، چنین بیان داشته‌اند که عادات غذایی اشاره به روش‌هایی دارند که طی آن، انسان از غذا استفاده می‌کند و شامل چگونگی به دست آمدن و نگهداری غذا، نحوه‌ی آماده کردن آن، چگونگی توزیع غذا و این‌که با چه کسانی و چگونه مصرف می‌شود.

دریایی (1387) در کتابی با عنوان الگوی صحیح تغذیه، تعریفی مشابه تعریف فوق ارائه می‌کند و چنین بیان می‌کند: « اصطلاح عادت غذایی اشاره به این دارد که چرا و چگونه مردم غذا می‌خورند، چه غذاهایی را و با چه کسانی می‌خورند. هم چنین راه‌های به دست آوردن، ذخیره کردن، استفاده کردن و دست کشیدن از غذا را شامل می‌شود. عوامل فردی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، اقتصادی، محیطی و سیاسی، همگی بر عادت غذایی افراد تأثیرگذارند.» (دریایی، 1387: 54)

در حال حاضر در ایران نیز، شاهد تغییرات ناشی از انتقال جمعیت می‌باشیم. میزان مرگ و میر و باروری کاهش یافته است که این به نوبه خود باعث تغییر هرم سنی جمعیت می‌شود، به نحوی که هرم سنی از شکل سنتی با قاعده‌ی پهن خود فاصله گرفته و متمایل به شکل استوانه‌ای شده است. حاصل این انتقال، سالخوردگی جمعیت و به تبع آن تغییر نسبت جنسی، به نفع زنان خواهد بود. کاهش مرگ و میر و به دنبال آن، سالخوردگی جمعیت باعث تغییر وضعیت سلامت خواهد شد که ناشی از انتقال اپیدمیولوژیک می‌باشد؛ یعنی شرایطی که بیماری‌های عفونی، واگیر و حاد کاهش یافته و بیماری‌های مزمن افزایش می‌یابد، (پل و توماس، 2002: 26) بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی، کشورهای در حال توسعه در طی دو دهه‌ی آینده با یک همه‌گیری بیماری‌های غیرواگیر مواجه خواهند شد. پیش‌بینی می‌شود که از سال 1990 تا 2020 میلادی، مرگ و میر ناشی از این بیماری‌ها به میزان 77 درصد افزایش یابد که بیشترین موارد آن در کشورهای در حال توسعه خواهد بود. ( کلیشادی و همکاران، 2005) این بیماری‌ها، تحت تأثیر سبک‌های زندگی از جمله وضعیت فعالیت و عادت‌های غذایی افراد هستند. لذا با توجه به اینکه ایران یک جامعه در حال گذار است بر آن هستیم تا در این تحقیق عادات غذایی سنتی و مدرن را بین دو نسل مادران و دختران در یکی از شهر‌‌های کشور (شهر شیراز) بررسی کنیم.

 

12– اهمیت موضوع

 

با گسترش زندگی صنعتی، مصرف غذاهای پرچرب و سرخ کردنی افزایش چشمگیری داشته است و میزان اسیدهای چرب ترانس موجود در این محصولات غذایی، باعث افزایش شیوع امراض مزمن شده است ( عسگری و همکاران، 2009) که این امر با سبک زندگی بدون تحرک همراه است. در طول دهه‌های اخیر، روش زندگی بسیاری از مردم دنیا به خصوص در کشورهای توسعه یافته تغییر کرده است و افزایش اخیر در بیماری‌های مزمن در کل دنیا را مربوط به محیطی می‌دانند که سبب کم‌تحرکی، افزایش دریافت کالری و شیوه‌های ناسالم زندگی شده است. این تغییرات در شیوه زندگی کشورهای در حال توسعه‌ای چون ایران نیز به چشم می‌خورد ( میرمیران و همکاران، 2007).

کاهش مصرف غذاهای سنتی‌تر شامل فیبر، سبزیجات، میوه‌جات و افزایش مصرف غذاهای غربی شامل شکر، چربی، پروتئین حیوانی و سدیم یا همان انتقال تغذیه، به طور فزاینده‌ای به عنوان پیش‌بینی کننده‌ی سطوح بالای چاقی در کشورها در نظر گرفته می‌شود. (پاپکین، 2002) اپیدمی جهانی چاقی بر همه‌ی ما- خانواده‌ها، جوامع و همه‌ی کشورهای دنیا- اثر گذاشته است. این یک موضوع مهم با پیامدهای وخیم برای بهزیستی، امید به زندگی و بهره‌وری اقتصادی در سال‌های پیش رو خواهد بود (پاپکین 2009). فهم این مکانیزم که با افزایش چاقی به عنوان یک اپیدمی همراه است، اهمیت زیاد توجه به تغذیه را نشان می‌دهد.

مدنت و همکاران[1] (2010) نیز معتقدند که انتقال تغذیه‌ای پدیده‌ای جهانی است که با تغییر از عادت غذایی سنتی که فیبر، غلات، میوه و سبزیجات بالایی دارند به سمت غذاهایی که دارای چربی، قند، نمک و محصولات فرآوری شده‌ی بالایی هستند، مشخص می‌شود. (مدنت، 2010: 43) ایران نیز در زمره جوامعی تعریف شده است که در جریان سریع عبور از تغییرات جمعیتی و بهداشتی ناشی از شهرنشینی موسوم به گذار تغذیه‌ای- بهداشتی قرار دارد. طی این گذار به علت تغییرات شیوه زندگی از جمله تغییر در الگوی مصرفی به ویژه افزایش مصرف چربی و قندهای ساده و نیز کاهش میزان فعالیت بدنی، عامل خطر بیماری‌های مزمن به ویژه چاقی افزایش یافته است. (قاسمی به نقل از امیدوار، 1381: 265) هم زمان، هجوم معیارهای ارزشی موجب گرایش افراد و به ویژه دختران به تلاش برای لاغری و متناسب بودن اندام گردیده است ( محمد پور اهرنجانی و همکاران به نقل از امیدوار، 1381: 265) که احتمال تغییر در عادات غذایی را به دنبال دارد.

از طرف دیگر بسیاری از کشورها انتقال اپیدمیولوژیکی را تجربه کرده‌اند، امید به زندگی افراد فزونی یافته و شاهد گسترش بیماری‌های مزمن از قبیل بیماری‌های قلبی، سرطان، دیابت و … می‌باشیم (ویکس، 2008: 148-154) که همگی ریشه در سبک‌های زندگی نامناسب و به ویژه عادات غذایی نامناسب دارند.  با افزایش سن نیز میزان ابتلا به بیماری‌های مزمن افزایش می‌یابد. (پل و توماس، 2002: 290)

این در حالی است که ساختار سنی جامعه‌ی ایران در چند سال آتی با سالخوردگی مواجه خواهد شد که طبق قاعده‌ی فوق با افزایش مبتلایان به بیماری‌های مزمن رو به رو خواهیم بود. این بیماری‌ها ریشه در سبک زندگی نامناسب، عدم تحرک، مصرف غذاهای نامناسب و چربی‌ها دارند. از آن جا که یکی از راه‌های به تعویق انداختن مرگ، بهبود تغذیه می‌باشد که بر حسب کالری، ویتامین و مواد معدنی مصرفی در نظر گرفته می‌شود (ویکس، 2008: 154)، بررسی عادات غذایی افراد اهمیت پیدا می‌کند، چرا که می‌تواند در کنترل و کاهش بیماری‌ها مؤثر واقع شود، از این طریق تا حدودی می‌توان علل بیماری‌های مزمن را شناسایی و در صورت امکان آن‌ها را مدیریت کرد. ( پل و توماس، 2002: 79) از طرفی در دهه‌های اخیر با توسعه و گسترش رستوران‌ها و فست‌فودها عادات غذایی نامناسب و متفاوت فزونی یافته است. (کشاورز، 1373: 39) این امر ضرورت توجه به عادات غذایی را آشکار می‌سازد.

[1]– Madanat et al

تعداد صفحه :140

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

لینک مربوط به همه پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

دانشکده مهندسی چوب و کاغذ

رشته فرآورده های چند سازه چوب

 

مطالعه  امکان ساخت  الیاف- سیمان از گیاهان غیر چوبی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

چکیده

هدف از این تحقیق مروری بر روی مواد لیگنوسلولزی غیر چوبی برای تولید پانل های الیاف – سیمان می‌باشد. در این بررسی اثر و تولید کامپوزیت های الیاف – سیمان از ساقه آرهار، کاه گندم، الیاف گیاه Equisteum، الیاف باگاس، الیاف خمیرهای کرافت، الیاف نارگیل، پوسته فندق و الیاف کتان مورد بررسی قرار گرفت. ساقه آرهار می تواند به عنوان مواد لیگنو سلولزی در پانل های سیمانی بکار برده شود ولی به فرآیندهای استخراج با آب برای حذف برخی از مواد استخراجی نیاز دارد. با افزودن بیش از حد تراشه‌های آرهار به پانل خواص‌های آن کاهش می‌یابد. کاه گندم با سیمان سازگاری ندارد، که با استفاده از مواد افزودنی ها و تیمارهای شیمیایی این مشکلات رفع می‌شود. افزودن SPG و AL به الیاف گیاهی Equisteum در تولید پانل‌ها باعث بالا بردن خواص آنها می‌شود و هدایت حرارتی آن را پایین می‌آورد. الیاف باگاس هم با نانو تیوب های کربنی که خواص آنها را بالا می برد در تولید پانل ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. پانل‌های دارای پوسته نارگیل و سیمان دانسیته پایینی دارند و به عنوان عایق ساختمانی به کاربرده می‌شوند. پوسته فندق با مواد چوبی می تواند در کامپوزیت‌های سیمانی به کاربرده شود. کامپوزیتهای سیمانی حاوی ذرات کتان در رده پانل‌های سبک طبقه بندی می‌شوند و کلرید کلسیم سازگاری آنها را با سیمان افزایش می‌دهد.

 

کلمات کلیدی: پانل های الیاف – سیمان، ساقه آرهار، مواد افزودنی و تیمارهای شیمیایی.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                               صفحه

فصل اول مقدمه و کلیات

مقدمه. 2

فرآورده‌های مرکب چوبی.. 2

تاریخچه. 2

تخته‌های چوب سیمان. 3

کلیات: 4

چند سازه ها با اتصالات معدنی (سیمان): 4

چند سازه های تقویت شده با الیاف گیاهی: 4

مواد اولیه: 5

خواص: 5

موارد کاربردی: 6

سیمان پرتلند: 6

واکنش های شیمیایی هیدراتاسیون: 8

فراورده های اصلی هیدراتاسیون: 8

هیدراتاسیون. 9

فرایند تولید سیمان: 9

حرارت هیدراتاسیون: 10

مواد مضر در سیمان پرتلند: 11

مواد لیگنوسلولزی: 11

چسبندگی مواد لیگنوسلولزی با سیمان: 13

کاتالیزور های گیرایی سیمان (مواد افزودنی): 15

فرایند تولید پانل‌های چوب سیمان. 15

فاکتور های موثر بر خصوصیات چند سازه های الیاف سیمان: 18

فرایند های خمیر سازی: 18

تکنیک های ساخت: 18

اثر شرایط گیرایی: 18

نوع الیاف: 18

پالایش الیاف: 19

اثر رنگبری الیاف: 19

مواد افزودنی: 19

نسبت الیاف به سیمان: 19

ترکیبات شیمیایی دیواره سلول  و مواد استخراجی چوب: 20

فصل دوم مروری بر مطالعات انجام شده

2- 1 سابقه تحقیق.. 22

2- 1 – 1 اثر گونه چوبی: 22

2- 1 -2 تأثیر عوامل بازدارنده چوب: 26

2- 1 -2 -1 اثر مواد استخراجی: 26

2- 1 -2-2 اثر درون چوب و برون چوب و فصل قطع: 27

2- 1 -2-3 اثر پوسیدگی قارچی: 28

2- 1 -3 اثرات استفاده از ضایعات کشاورزی و مواد بازیافتی: 29

2- 1 -4 اثر تیمارهای مختلف: 32

2-1-5 اثر مواد افزودنی: 33

الف- اثر مواد معدنی: 33

اثر سیلیس (SiO2): 35

اثر اسید کرومیک: 35

ب –اثر مواد آلی: 36

اثر CO2: 36

اثر الیاف فایبرگلاس: 38

2-1-6 اثر نوع سیمان (سیمان منیزیم): 39

2-1-7 اثر نسبت سیمان به چوب: 39

فصل سوم نتایج و بحث

3-1 ساخت تخته الیاف سیمان از ساقه آرهار: 41

3-1-1 مقاومت فشاری.. 43

3-1-2 خصوصیات تخته ها 45

3-2 کاه گندم. 49

3-2-1 سازگاری کاه با سیمان. 51

3-2-2 روش های سازگارکردن کاه با سیمان. 52

3-2-3 استفاده از مواد افزودنی برای بهبود چسبندگی کاه-سیمان. 53

3-2-3-1 دی اکسید کربن CO2. 54

3-2-3-2 مواد پازولانیک… 54

3-2-3-3  کلرید کلسیم. 56

3-2-4 خصوصیات مقاومتی الیاف کاه 57

3-2-5  هوازدگی.. 57

3-2-6 نوع سیمان. 58

3-3 پانل های الیاف – سیمان از الیاف گیاه Equisetum… 59

3-3-1 تست هیدراتاسیون. 60

3-3-2 خواص تخته ها 61

3-4 پانل های الیاف باگاس – سیمان. 63

3-5 پانل های الیاف –  سیمان. 65

3-6 پانل های الیاف و پوسته نارگیل – سیمان. 66

3-7 کامپوزیت های سیمانی از پوسته فندق و الیاف کتان. 67

فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1 نتیجه گیری.. 71

4-2 پیشنهادات.. 73

منابع

منابع مورد استفاده 75

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                               صفحه

جدول 1-1  مواد شیمیایی اصلی تشکیل دهنده سیمان پرتلند  7

جدول1-2 سیمان پرتلند به طور معمول از چهار نسبت اصلی طبق جدول زیر تشکیل شده است… 8

جدول 1-3 مواد تشکیل دهنده انواع سیمان پرتلند  10

جدول 3-1 مقایسه خصوصیات تخته کامپوزیت ها با استاندارد های لازمه. 47

جدول 3-2 خواص مقاومتی، ثبات ابعادی و هدایت حرارتی تخته های الیاف Equisteum – سیمان. 62

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                               صفحه

شکل 3-1 مقایسه حذف مواد استخراجی با آب سرد در یک روز در مواد گیاهی.. 42

شکل 3-2 اثر مواد استخراجی آرهار بر روی زمان گیرایی سیمان  42

شکل 3-3 تاثیر میزان مواد استخراجی بر روی توسعه مقاومت در ملات سیمان. 44

شکل 3-4 تاثیر دوز تسریع کننده (A) بر روی مقاومت فشاری ملات سیمان شامل 1 درصد مواد استخراجی آرهار. 44

شکل 3-5 اثر میزان تراشه های آرهار (% نسبت به وزن سیمان) بر روی دانسیته تخته های کامپوزیتی.. 45

شکل 3-6  جذب آب (24 ساعته) میزان تراشه های آرهار (%) نسبت به وزن سیمان. 46

شکل 3-7 مقاومت خمشی تخته کامپوزیت با میزان تراشه های آرهار (%) نسبت به وزن. 48

شکل 3-8  اثر تراشه های آرهار (% نسبت به وزن سیمان) بر چسبندگی داخلی تخته ها 49

شکل 3-9 اثر SFG و AL بر روی هیدراتاسیون سیمان. 61

 

فصل اول

مقدمه و کلیات

 

مقدمه

فرآورده‌های مرکب چوبی

با رشد جمعیت، توسعه صنعتی و تکامل جوامع انسانی، تقاضا برای محصولات متنوع چوبی روز افزون می باشد. با توجه به کمبود منابع سلولزی برای پاسخ به این تقاضای فزاینده جمعیت، تولید فراورده های چوبی متنوع و جدید با خصوصیات بهتر و کاربرد وسیعتر و عمر مصرف بیشتر امری اجتناب ناپذیر است. کمبود منابع چوبی در مقایسه با تقاضا برای منابع چوبی در مقایسه با تقاضا برای محصولات مختلف چوبی، بسیاری از کشورهای صنعتی را بر آن داشته است تا با روش‌های گوناگون به تولید محصولاتی با خصوصیات بهتر و بادوام تر و همچنین با استفاده از ضایعات و دور ریز های کارخانه‌های مختلف تولیدات چوبی و مواد اولیه چوبی در دسترس، حداکثر استفاده را بنمایند تا از فشار بیشتر به جنگل‌ها که علاوه بر نقش پر رنگ خود در تولیدات صنعتی، سهم بسزایی در سیستم اکولوژیک و زیست محیطی این کره خاکی دارند، جلوگیری شود. یکی از راهکار های مهم در این زمینه استفاده از فرآورده‌های مرکب چوبی به جای چوب ماسیو که هم از خصوصیات مثبت چوب بتون استفاده نمود و هم این که معایب چوب ماسیو را کاهش داد می‌باشد.

چند سازه ها به هر نوع از ترکیب منابع مختلف فیبری اطلاق می شود که چسب های معدنی یا آلی بین آنها اتصال ایجاد می کند. قدمت تقویت بتن با الیاف به زمانی بر می گردد که مصری ها از کاه و موی دم اسب برای تقویت و بهبود خشت های گلی استفاده کردند در دهه های بعد استفاده از الیاف آزبست در مقیاس تجارتی در خمیر سیمان همراه با اختراع فرایند هاد چسک شروع شد (کاویشگال، (1995) و موهرب (2003) )

تاریخچه

از آنجایی که این فراورده‌ها بر اساس پژوهش‌های آزمایشگاهی و مطالعات خطوط پایلوت شکل گرفته و رشد و توسعه یافته‌اند، لذا رابطه تنگاتنگی با علوم و تکنولوژی روز دارند. بیش از یک قرن از اولین تلاش‌هایی که برای ساخت صفحات فشرده چوبی از ضایعات چوب و مواد اولیه لیگنوسلولزی شروع شد، می‌گذرد. در سال 1887 میلادی Hubbard در آلمان با استفاده از ضایعات چوب و آلبومین خون تحت شرایط حرارت و فشار محصولی را تولید نمود. در سال 1918، Beckman در آلمان نوعی تخته خرده چوب را که سطوح آن از روکش‌های چوبی پوشیده بود ساخت. پژوهش دیگری بنام Freudenberg در سال 1926 ساخت تخته‌هایی را با پوشال رنده و با 3 تا 10 درصد چسب پیشنهاد کرد که تقریباً محدوده مصرف رزین‌ها برای ساخت تخته خرده چوب در صنایع امروزی می‌باشد. بدین ترتیب در آن روزگار تخته خرده چوب به عنوان یک فرآورده چوبی جدید با مشخصات کاربردی ویژه به تدریج وارد عرصه تولید و بازار مصرف شد.

تخته‌های چوب سیمان

نوع دیگری از تخته‌ها که ابداع شده تخته‌های چوب سیمان است که از خرده چوب و سیمان ساخته می‌شوند. این فراورده اولین بار در سال 1914 در اتریش ساخته شده و ماده اتصال دهنده آن منیزیت یا (MgCO2) بود. طی سالیان متمادی حدود 600 میلیون متر مکعب از این تخته‌ها که بیش از 50 درصد مصرف جهانی بود، در اتریش تولید گردید (دوست حسینی، 1380).

در سال 1982 سیمان پرتلند در ساخت این تخته‌ها مورد استفاده قرار گرفت و پس از آن گچ به عنوان عامل اتصال دهنده مصرف شد. کارخانه‌های تولید کننده پانل‌های چوب سیمان در اواخر دهه 1940 در ایالات متحده مستقر شدند. پانل‌هایی که در آن‌ها از اتصال دهنده منیزیت استفاده می‌شد، معمولاً از کیفیت پایین‌تری برخوردار بودند. زیرا ملات منیزیت در برابر رطوبت کاملاً حساس می‌باشد ولی پانل‌های چوب سیمان که از سال 1928 توسعه یافتند، مقاومت بیشتری به رطوبت داشتند.

هدف از تولید پانل‌های چوب سیمان یا فرآورده‌های مرکب چوبی با اتصالات معدنی، ترکیب ذرات آلی مانند چوب و مواد لیگنوسلولزی با اتصال دهنده‌های معدنی از قبیل سیمان، گچ و منیزیت و غیره است. در این فرآیند می‌توان از الیاف دیگر مانند فایبرگلاس‌های مقاوم به مواد قلیایی نیز استفاده نمود به علاوه سایر مواد و مصالح غیر آلی مانند ماسه و شن را نیز می‌توان مورد استفاده قرار داد. الیاف اصلی در ترکیب این پانل‌ها ممکن است به صورت منظم (جهت دار) و یا به حالت تصادفی قرار بگیرند.

اخیراً این فراورده‌ها جهت مصرف در طرح‌های ساختمانی کشور های صنعتی و همچنین کشورهای در حال توسعه مورد توجه زیادی قرار گرفته است. نظر به اینکه سیمان یک ماده نسبتاً ارزان و فراوان است به عنوان اتصال دهنده در ساخت این پانل‌ها مصرف می‌شود، لذا تقاضا برای این محصول به ویژه در کشورهایی که از لحاظ تأمین رزین های مصنوعی برای ساخت تخته خرده چوب و تخته فیبر با مشکلاتی مواجهند، رو به افزایش است.

کلیات:                                                                            

چند سازه ها با اتصالات معدنی (سیمان):

چند سازه ها با اتصالات سیمانی سلولزیک فراورده هایی هستند که مواد لیفی شبیه چوب یا بقایای کشاورزی به شکل رشته چوب، خرده چوب، تراشه ها، ذرات یا الیاف چوبی با سیمان پرتلند اتصال داده شده اند. این فراورده ها با توجه به خصوصیات کاربردی بارز، وسعت کاربرد آنها و پیشرفت سریع تکنولوژی تولید این فراورده ها در دهه های اخیر در مقایسه با سایر فراورده های چوبی با اتصال چسب های مصنوعی به یک محصول استراتژیک در صنعت ساختمان سازی در بازار جهانی تبدیل شده است. این فراورده ها در بازار تجارتی به 3 دسته اصلی تقسیم می گردند.

– تخته رشته چوب – سیمان (WWCB)[1]

– تخته خرده چوب – سیمان (CBP)[2]

– تخته فیبر – سیمان (FCB)[3]

چند سازه های تقویت شده با الیاف گیاهی:

چند سازه سیمانی تقویت شده با الیاف گیاهی از جمله فراورده های مرکب مهندسی شده چوب از خانواده چند سازه های ساحتمانی می باشند که از ترکیب سیمان پرتلند با خمیر الیاف گیاهی تشکیل می گردند و دارای 6 الی 13 درصد وزنی البیاف چوبی می باشند (کاویشگال، 1995). امروزه چند سازه های تقویت شده با الیاف گیاهی در مقایسه با سایر الیاف از قبیل شیشه، فلز، کربن و … به علت تجدید پذیر بودن، بی خطر بودن برای انسان، تکنولوژی پیشرفته تولید و در دسترس بودن با هزینه نسبتا پایین به عنوان مناسب ترین جایگزین آزبست در صنعت ساختمان سازی رشد چشمگیری یافته است (موهرب، 2003). این فراورده به علت پیشرفت سریع تکنولوژی تولید آن، کاربرد وسیع و عدم انتشار گاز ها (انتشار گاز فرمالدئید) و خطرات ناشی از آن برای انسان، مصرف آن به عنوان ماده ساختمانی مطلوب مورد توجه قرار گرفته است.

 

مواد اولیه:

الیاف مورد مصرف در ساخت چند سازه های الیاف سیمان طی فرایند های مختلف شیمیایی، مکانیکی، گرمایی و روشهای ترکیبی از گونه های چوبی سوزنی برگان و پهن برگان، گونه های غیر چوبی نظیر کنف، نارگیل، باگاس، بامبو و گیاهان زراعی استحال می شود و علاوه بر آن الیاف بازیافتی حاصل از کاغذ باطله، پساب کارخانجات خمیر و کاغذ و تخته فیبر نیز مورد استفده قرار می گیرد. همچنین برای ساخت پانل های چوب سیمان از تراشه، رشته، پوشال و الیاف چوبی استفاده می شود (ولی زاده، 1383).

خواص:

این محصولات به طور کلی دارای خواص زیر می‌باشند:

مقاومت آن‌ها در مقابل کشش و خمش خوب است.

تبدیل آن‌ها به اندازه‌ای مختلف و دلخواه آسان است.

پیچ را خوب نگه می‌دارد و میخ به آسانی در آن فرو می‌رود.

در مقابل گرما، سرما، صدا و رطوبت عایقی قوی و ممتاز می‌باشند.

اثرات پوسیدگی قارچی بر روی آن‌ها کم می‌باشد.

برای انواع اندود، روکش، نصب پلاکت‌های سنگی و … مناسب می‌باشد. کار ساختمانی با آن سریع پیش می‌رود .

با استفاده از این نوع ورقه‌ها در ساختمان مصرف انواع آهن و فولاد در ساختمان کاهش می‌یابد و وزن سازه کمتر می‌گردد.

سطح مفید زیر بنا افزایش قابل ملاحظه‌ایمی‌یابد.

برای ساختمان چند طبقه به جای اسکلت بندی یا بتن آرمه می‌توان از ورقه‌های چوب سیمان استفاده نمود.

از دیگر خصوصیات مطلوب پانل‌های چوب سیمان می‌توان قابلیت کار و ماشین کاری این پانل‌ها و قابلیت چسب زنی مطلوب آن‌ها را نام برد. زیرا این صفحات به دلیل دارا بودن حجم نسبتاً زیادی از چوب دارای خصوصیات تخته خرده چوب بوده و به علت وجود لایه نازک چوبی در سطح خارجی این صفحات می‌توان عملیات چسب زنی بر روی آن‌ها انجام داده و از هر نوع چسبی استفاده نمود (شعرائی راد و پارساپژوه، 1354).

موارد کاربردی:

این فراورده در مقیاس گسترده برای پوشش بام، ساختار های پیش ساخته، دیوار کوب، کف اتاق، سقف، درهای ضد آتش، کف پوش، پوشش داخلی حمام و رختشویی، عایق صوتی، کاربر وسیعی در منازل مسکونی پیدا کرده اند و همچنین به صورت فراورده های قالبی برای مصارف داخلی نظیر کابینت، قاب سازی، قفسه سازی، نرده و پلکان مورد استفاده قرار می گیرد.

سیمان پرتلند:

یکی از اتصال دهنده‌های معدنی که در ساخت پانل‌های چوبی کاربرد صنعتی یافته و در مقیاس گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد، سیمان پرتلند است. کلمه پرتلند که معمولاً به دنبال سیمان می‌آید نام جزیره‌ای در جنوب انگلستان است. در سال 1834 فردی بنام جوزت آسپیدین موفق به تهیه مخلوطی از سنگ آهک و خاک رس گردید این مخلوط مزبور را به دلیل هم رنگی با سنگ‌های آهکی آن منطقه، سیمان پرتلند نامید.

به طور کلی سیمان را به عنوان ماده‌ای که دارای خواص چسبندگی و چسبانندگی بوده و قادر است ذرات مختلف را به هم بچسباند تا به صورت جسم یک پارچه و متراکم درآیند، توصیف می‌کنند. البته این تعریف انواع متعددی از مواد سیمانی را در برمی گیرد. اجزاء اصلی سیمان را ترکیبات آهکی تشکیل می‌دهند و در مهندسی ساختمان نیز معمولاً سیمان‌های آهکی مورد استفاده می‌باشند. سیمان‌های مورد نیاز در ساخت بتون دارای خاصیت گیرایی و سخت شدن در مجاور آب، در اثر واکنش‌های شیمیایی با آن بوده و به سیمان‌های هیدرولیکی معروفند. سیمان‌های هیدرولیکی عمدتاً از سیلیکات‌ها و آلومینات های آهک تشکیل شده‌اند و به طور کلی می‌توان آن‌ها را به سیمان‌های طبیعی و پرتلند طبقه بندی نمود.

سیمان پرتلند پودر نرمی است که میل ترکیبی آن با آب زیاد است و از چهار جزء اصلی تشکیل شده که عبارتند از آهک، اکسید آلومینیوم، اکسید سیلیسیوم و اکسید آهن.

حضور یکی از عناصر آهن یا آلومینیوم برای تولید سیمان کافی است. سایر عناصر طبیعی که در سیمان وجود دارند به مقدار کمی بوده و اهمیت چندانی ندارند.

جدول 1-1 مواد شیمیایی اصلی تشکیل دهنده سیمان پرتلند را نشان می‌دهد. به طوری که ملاحظه می‌گردد آهک دارای بیشترین سهم در بین این مواد می‌باشد.

 

جدول 1-1  مواد شیمیایی اصلی تشکیل دهنده سیمان پرتلند (سید عسکری، 1368)

نوع مواد مقدار  درصد
آهک

سیلیس

اکسید آلومینیوم

اکسید آهن

اکسید منیزیم

سولفات

اکسید سدیم یا پتاسیم

67-60

25-17

8-3

6-5/0

4-1/0

3-1

3/1-5/0

 1. 1. Wood Wool Cement Bonded
 2. 2. Cement Bonded Particleboard
 3. 3. Faiber Cement bonded

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 100

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین(خوزستان)

دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

گروه ترویج و آموزش کشاورزی

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

عنوان

شناسایی عوامل مؤثر برپذیرش نهاده ­های زیستی توسط گندمکاران شهرستان دورود

(مورد مطالعه: دهستان حشمت آباد)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

چکیده

بخش کشاورزی بیشترین و نزدیکترین ارتباط را با محیط­زیست دارد و این ارتباط یک رابطه متقابل و دوسویه است که از یک طرف فرسایش خاک، تولید و عملکرد محصولات کشاورزی را تحت تأثیر منفی قرار می­دهد و از جانب دیگر، مواد آلاینده بخش کشاورزی و مصرف بی­رویه کودها و سایر مواد شیمیایی و سموم در این بخش، صدمات جبران ناپذیری به محیط­زیست وارد می­کند. تأثیرات نامطلوب کودها و آفت­کش­ها بر محیط­زیست منجر به توجه بیشتر و استفاده از روش­هایی گردیده که در آن نیازی به مصرف مواد شیمیایی نبوده یا کم باشد و این هدف موجب شده است تا با توجه به کشاورزی بوم شناختی، بحث پایداری در کشاورزی مورد توجه قرار گیرد و در این راستا یکی از راهکارهای عملی، کشاورزی زیستی است. کشاورزی زیستی در واقع به حداقل رساندن استفاده از نهاده­های خارج از مزرعه و استفاده از نهاده­های درون مزرعه­ای به منظور افزایش سلامت کشاورزی و حفظ محیط­زیست می­باشد. در این نظام به جای استفاده از نهاده­های خارجی نظیر انواع كودهای شیمیایی و آفت­كش­ها، از تناوب زراعی با بقولات، مالچ، انواع کودهای آلی نظیر کودسبز، کمپوست، کودهای حیوانی و کودهای زیستی استفاده می­شود تا ضمن ذخیره مواد­غذایی در خاك، علف­های هرز و آفات، كنترل شوند. این مطالعه با هدف، شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش نهاده­های زیستی از دیدگاه گندم­کاران دهستان حشمت­آباد در شهرستان دورود از توابع استان لرستان انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق گندم­کاران دهستان حشمت­آباد شهرستان دورود، شامل 700 نفر بوده است. حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از جدول مورگان 248 نفر تعیین گردید. از فن پیمایش و ابزار پرسشنامه برای جمع­آوری اطلاعات استفاده شد. روایی صوری توسط اعضای هیئت علمی و متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی تأیید شد، ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق در دامنه 79/0 تا 93/0 به دست آمد. داده­های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم­افزار win20  spss تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که ادراک از سودمندی، ادراک از سهولت کاربرد نهاده­های زیستی، نگرش به کاربرد و تمایل به کاربرد رابطه مثبت و معنی­­داری در سطح 05/0 و 01/0 درصد با رفتار کشاورزان جهت کاربرد نهاده­های زیستی داشتند. همچنین نتایج بیانگر این بودند که متغیرهای بیرونی بر ادراک از سودمندی و ادراک از سهولت کاربرد نهاده­های زیستی مؤثر بودند. ادراک از سهولت کاربرد بر ادراک از سودمندی کاربرد نهاده­های زیستی مؤثر بوده است، همچنین متغیرهای ادراک از سودمندی، نگرش به کاربرد و تمایل به کاربرد نیز بر رفتار کشاورزان جهت کاربرد نهاده­های زیستی مؤثر بودند.در مجموع متغیرهای بیرونی، ادراک از سودمندی، ادراک از سهولت، نگرش و تمایل توانسته­اند 20/0 درصد از واریانس متغیر رفتار را تبیین کنند. در پایان پیشنهادهایی به منظور افزایش میزان پذیرش نهاده­های زیستی توسط کشاورزان ارائه گردیده است.

کلیدواژه­ها : نهاده­های زیستی، پذیرش، کشاورزی زیستی. کشاورزان گندم­کار

 

فهرست

عنوان                                                                                                                                    صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه

2-1 بیان مسئله

­3-1 اهمیت و ضرورت

4-1 اهداف پژوهش

الف: هدف کلی

ب: اهداف جزئی

1

5

8

12

 

12

12

5-1محدودیت­های تحقیق 13
      1-5-1محدوده موضوعی 12
      2-5-1 محدوده انسانی 12
      3-5-1 محدوده مکانی 13
      4-5-1 محدوده زمانی 13
6-1 واژگان پژوهش 13
      1-6-1 کود آلی 13
      2-6-1 کودسبز 13
      3-6-1 کمپوست 13
      4-6-1 کود دامی 14
      5-6-1 مالچ 14
      6-6-1 کود زیستی 14
فصل دوم : مروری بر پژوهش­ها

1- 2 مقدمه

 

15

2-2 نهاده­های شیمیایی 17
3-2 اثرات منفی نهاده­های شیمیایی بر کشاورزی و محیط­زیست 18
4-2 دلایل عمده­ی تحول در کشاورزی 19
5-2 مفهوم کشاورزی پایدار 20
6-2 اصول کشاورزی پایدار 21
7-2 اهداف کشاورزی پایدار 22
8-2 ابعاد مربوط به توسعه کشاورزی پایدار 24
9-2 مفهوم کشاورزی زیستی 24
10-2 اهداف کشاورزی زیستی 26
11-2 اصول کشاورزی زیستی 28
12-2 تاریخچه­ی کشاورزی زیستی در جهان 28
13-2  تاریخچه کشاورزی زیستی در ایران 33
14-2 ابعاد کشاورزی زیستی 33
15-2 ابعاد اقتصادی کشاورزی زیستی

16-2 ابعاد اجتماعی کشاورزی زیستی

34

34

17-2 ابعاد زیست محیطی کشاورزی زیستی 35
18-2 اهمیت نهاده­های زیستی در کشاورزی 35
19-2 وضعیت کاربرد کودهای زیستی در ایران 38
20-2 نقش ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه کشاورزی زیستی 38
21-2 پیش­نیازهای توسعه کشاورزی زیستی 40
22-2 چالش­های كشاورزی زیستی در ایران 40
23-2 نتیجه­گیری 41
بخش دوم

24-2 مدل­های پذیرش فناوری

 

42

   1-24-2 مقدمه 42
   2-24-2 مدل عمل منطقی 43
   3-24-2 مدل رفتار برنامه­ریزی شده 45
   4-24-2 مدل تجزیه رفتار برنامه­ریزی شده 46
   5-24-2 مدل پذیرش فناوری (TAM ) دیویس 49
بخش سوم
25-2 مروری بر مطالعات پیشین

1-25-2 مطالعات داخلی

52

52

  2-25-2 معالعات خارجی 60
26-2 نتیجه­گیری 64
27-2 مدل نظری پذیرش 64
فصل سوم
1-3 مقدمه 66
2-3 روش تحقیق 66
3-3 جامعه و نمونه آماری 66
4-3 سوال­های تحقیق 68
5-3 ابزار جمع­آوری داده­ها 68
6-3 متغیرهای پژوهش 69
  1-6-3 متغیرهای وابسته 71
    1-1-6-3 ادراک از سودمندی نهاده­های زیستی 70
     2-1-6-3 ادراک از سهولت استفاده از نهاده­های زیستی 71
     3-1-6-3 نگرش در رابطه با استفاده از نهاده­های زیستی 71
     4-1-6-3 تمایل در رابطه با استفاده از نهاده­های زیستی 72
     5-1-6-3 رفتار در رابطه با استفاده از نهاده­های زیستی 73
   2-6-3 متغیرهای مستقل 73
    1-2-6-3 ویژگی­های فردی و زراعی 73
7-3 تجزیه و تحلیل داده­ها 74
8-3 سطح­بندی متغیرهای پذیرش نهاده­های زیستی از دیدگاه گندم­کاران 74
9-3 شناسایی منطقه مورد مطالعه 75
فصل چهارم
1-4 مقدمه 77
2-4 یافته­های توصیفی 77
  1-2-4 توزیع فراوانی سن پاسخگویان 78
  2-2-4 توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان 78
  3-2-4 توزیع فراوانی بعد خانوار پاسخگویان 79
  4-2-4 توزیع فراوانی مالکیت زمین پاسخگویان 79
  5-2-4 توزیع فراوانی سابقه کاشت گندم پاسخگویان 80
  6-2-4 توزیع فراوانی سطح زیر کشت محصول گندم پاسخگویان 81
  7-2-4 توزیع فراوانی شرکت پاسخگویان در کلاس­های آموزشی-ترویجی 81
  8-2-4 توزیع فراوانی میزان مصرف سم در محصول گندم توسط پاسخگویان 82
  9-2-4 توزیع فراوانی میزان مصرف کود شیمیایی در محصول گندم توسط پاسخگویان 82
­ ­10-2-4 توزیع فراوانی میزان اطلاعات  و میزان استفاده پاسخگویان در مورد نهاده­های زیستی 83
  11-2-4 اولویت­بندی گویه­های سودمندی نهاده­های زیستی از دیدگاه گندم­کاران 84
  12-2-4 اولویت­بندی گویه­های سهولت استفاده از نهاده­های زیستی از دیدگاه گندم­کاران 85
  13-2-4 اولویت­بندی گویه­های نگرش گندم­کاران در خصوص استفاده از نهاده­های زیستی 86
  14-2-4 اولویت­بندی گویه­های تمایل گندم­کاران در خصوص استفاده از نهاده­های زیستی 87
  15-2-4 اولویت­بندی گویه­های رفتار گندم­کاران در خصوص استفاده از نهاده­های زیستی 88
  16-2-4 اولویت­بندی گویه­های پذیرش نهاده­های زیستی از دیدگاه گندم­کاران در حال حاضر 89
  17-2-4 اقدامات لازم جهت توسعه­ی پذیرش نهاده­های زیستی 91
  18-2-4سطح­بندی میزان مطلوبیت ابعاد پذیرش نهاده­های زیستی 92
3-4 آمار استنباطی 93
  1-3-4 مقایسه میانگین ابعاد مؤثر بر پذیرش نهاده­های زیستی بر حسب شرکت در کلاس­های آموزشی-ترویجی 93
   2-3-4 مقایسه ابعاد مؤثر بر پذیرش نهاده­های زیستی بر حسب ویژگی­های فردی  پاسخگویان 95
   3-3-4 مقایسه ابعاد مؤثر بر پذیرش نهاده­های زیستی بر حسب ویژگی­های حرفه­ای  پاسخگویان 100
   4-3-4 آزمو­های همبستگی 102
     1-4-3-4 بررسی همبستگی ابعاد مؤثر بر پذیرش نهاده­های زیستی با متغیرهای فردی 102
     2-4-3-4 بررسی همبستگی ابعاد مؤثر بر پذیرش نهاده­های زیستی با متغیرهای حرفه­ای 105
5-3-4 تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر پذیرش نهاده­های زیستی 107
6-3-4 رابطه بین عامل­های پژوهش و ابعاد مؤثر بر پذیرش نهاده­های زیستی از دیدگاه گندمکاران 110
7-3-4 رابطه بین متغیرهای وابسته پژوهش 112
8-3-4 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر پذیرش نهاده­های زیستی براساس مدل TAM دیویس 113
   1-8-3-4 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر رفتار به کاربرد نهاده­های زیستی 113
   2-8-3-4تحلیل مسیرعوامل مؤثر بر تمایل به کاربرد نهاده­های زیستی 114
   3-8-3-4 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر نگرش به کاربرد نهاده­های زیستی

4-8-3-4 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر ادراک از سهولت کاربرد نهاده­های زیستی

116

117

   5-8-3-4 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر ادراک از  سودمندی نهاده­های زیستی 119
   6-8-3-4 مجموع تأثیرات غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته 122
فصل پنجم
1-5 نتیجه­گیری و پیشنهادها 128
منابع 142
ضمایم 165

 

 

فهرست نگاره­ها

عنوان                                                                                                                                                صفحه

نگاره 1-2 دلایل ضرورت تحول در بخش کشاورزی 20
 نگاره 2-2 اهداف کشاورزی پایدار 22
نگاره 3-2 اهداف کشاورزی پایدار 23
نگاره 4-2 اهداف کشاورزی زیستی 27
نگاره 5-2 ابعاد کشاورزی زیستی 34
نگاره 6-2 مدل عمل منطقی آجزن و فیشبن 44
نگاره 7-2 مدل رفتار برنامه ریزی شده آجزن 45
نگاره 8-2 مدل رفتار برنامه­ریزی شده تجزیه شده تیلور و تاد 47
نگاره 9-2 مدل پژوهش 48
نگاره 10-2 مدل پژوهش 49
نگاره 11-2 مدل پذیرش فناوری دیویس و دیگران 51
نگاره 12-2مدل نظری پذیرش نهاده­های زیستی براساس مدل TAM دیویس 65
نگاره 1-4 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر رفتار به کاربرد نهاده­های زیستی 114
نگاره 2-4 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر تمایل به کاربرد نهاده­های زیستی 115
نگاره 3-4 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر نگرش به کاربرد نهاده­های زیستی 117
نگاره 4-4 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر ادراک از سهولت کاربرد نهاده­های زیستی 119
نگاره 5-4 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر سودمندی نهاده­های زیستی 121

نگاره6-4 مدل نهایی نظری پژوهش                                                                                       124

 

فهرست جداول

عنوان                                                        صفحه

جدول 1-2 تعاریفی از کشاورزی پایدار 21
 جدول2-2 ابعاد کشاورزی پایدار 24
جدول 3-2 تعاریف کشاورزی زیستی 25
جدول 1-3 روستاهای تحت حوضه دهستان حشمت ­آباد 67
جدول 2-3 میزان پایایی بخش­های مختلف پرسشنامه محقق ساخت 69
جدول 3-3 متغیرهای مورد بررسی در پژوهش 70
جدول 1-4 توزیع فراوانی سن پاسخگویان 78
جدول 2-4 توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان 78

 

جدول 3-4توزیع فراوانی بعد خانوار پاسخگویان 79
جدول 4-4 توزیع فراوانی مالکیت زمین پاسخگویان 80
جدول 5-4 توزیع فراوانی سابقه کاشت گندم پاسخگویان

جدول 6-4 توزیع فراوانی سطح زیر کشت محصول گندم پاسخگویان

80

81

جدول 7-4 توزیع فراوانی شرکت پاسخگویان در کلاس­های آموزشی-ترویجی

جدول 8-4 توزیع فراوانی میزان مصرف سم در هر هکتار محصول گندم توسط پاسخگویان

81

82

جدول 9-4 توزیع فراوانی میزان مصرف کودشیمیایی در هر هکتار محصول گندم توسط پاسخگویان 83
جدول 10-4 توزیع فراوانی میزان استفاده و اطلاعات پاسخگویان در مورد نهاده­های زیستی 83
جدول11-4 دیدگاه گندم­کاران در خصوص سودمندی نهاده­های زیستی 84
جدول 12-4 دیدگاه گندم­کاران در خصوص سهولت استفاده از نهاده­های زیستی 85
جدول 13-4 وضعیت نگرش گندم­کاران در خصوص نهاده­های زیستی 86
جدول 14-4: وضعت تمایل گندم­کاران در خصوص استفاده از نهاده­های زیستی 88
جدول 15-4 وضعیت رفتار گندم­کاران در خصوص استفاده از نهاده­های زیستی 89
جدول 16-4: اولویت­بندی گویه­های پذیرش نهاده­های زیستی از دیدگاه گندم­کاران در حال حاضر 90
جدول­ 17-4 اقدامات لازم جهت توسعه­ی پذیرش نهاده­های زیستی 91
جدول18-4 فراوانی و سطح­بندی میزان مطلوبیت ابعاد پذیرش نهاده­های زیستی 92
جدول 19-4 بررسی اختلاف بین دو گروه شرکت کرده و نکرده در کلاس­های آموزشی- ترویجی از نظر سایر متغیرهای پژوهش 95
جدول 20-4 بررسی اختلاف بین ویژگی­های فردی  پاسخگویان  با سایر متغیرهای پژوهش 97
جدول 21-4 بررسی سطح تحصیلات  بر دیدگاه گندم­کاران در خصوص سودمندی نهاده­های زیستی 97
جدول 22-4بررسی سطح تحصیلات بر دیدگاه گندم­کاران در خصوص سهولت کاربرد نهاده­های زیستی 98
جدول 23-4 بررسی سطح تحصیلات  بر نگرش گندم­کاران در خصوص استفاده از  نهاده­های زیستی 99
جدول 24-4 بررسی سطح تحصیلات  بر تمایل گندم­کاران در خصوص استفاده از  نهاده­های زیستی

جدول25-4 بررسی سطح تحصیلات  بر رفتار گندم­کاران در خصوص استفاده از نهاده­های زیستی

99

100

جدول 26-4 بررسی اختلاف بین ویژگی­های زراعی  پاسخگویان  با سایر متغیرهای پژوهش 102
جدول27-4 :بررسی همبستگی ابعاد مؤثر بر پذیرش نهاده­های زیستی با متغیرهای فردی 104
جدول28-4 :بررسی همبستگی ابعاد مؤثر بر پذیرش نهاده­های زیستی با متغیرهای حرفه­ای 107
جدول29-4: خلاصه تحلیل عاملی متغیرهای مؤثر در پذیرش نهاده­های زیستی 108
جدول30-4 عامل­ها و متغیرهای مربوط به پذیرش نهاده­های زیستی 109
جدول 31-4 تعیین میزان همبستگی متغیرهای عامل­های پژوهش با متغیرهای پذیرش نهاده­های زیستی 112
جدول 32-4: همبستگی بین متغیرهای مدل پژوهش 113
جدول 33-4 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر رفتار به کاربرد نهاده­های زیستی 114
جدول 34-4 تحلیل مسیر عوامل موثر بر تمایل به کاربرد نهاده­های زیستی

جدول 35-4 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر نگرش به کاربرد نهاده­های زیستی

115

116

جدول 36-4 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر سهولت کاربرد نهاده­های زیستی

جدول 37-4 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر سودمندی نهاده­های زیستی

118

120

جدول 38-4 مجموع تأثیرات غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر رفتار به کاربرد نهاده­های زیستی 122

 

فصل اول

مقدمه

 

1-1 مقدمه

کشاورزی به خصوص در کشورهای کمتر توسعه­یافته، فعالیتی عمدتا مخاطره­آمیز است و تصمیم­گیری­ها و فعالیت­های بهره­برداران معمولأَ تحت تأثیر این پدیده و جنبه­های مختلف آن قرار دارد و هرچند که کشاورزی فعالیتی اقتصادی است که از طریق تأمین غذا سهم بسیار مهمی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد، اما کشاورزی می­تواند آثار جانبی منفی و مخربی نیز بر محیط­زیست، سلامت انسان و موجودات زنده داشته باشد و میزان مصرف سموم در واحد سطح در کشورهای توسعه­یافته تفاوت بسیار چشم­گیری با کشورهای در حال توسعه دارد و کشورهای توسعه یافته به سمت روش­های غیر­شیمیایی در جهت کاهش مصرف سموم علف­کش شیمیایی گام برداشته­اند، ولی در کشورهای در حال توسعه چنین حرکتی، به طور جدی شروع نشده است( قربانی و همکاران، 1389 ).  در سال­های اخیر نگرانی­های زیادی در مورد کیفیت مواد غذایی و مسائل زیست­محیطی وجود دارد( بولای[1]، 2010). بخش کشاورزی بیشترین و نزدیکترین ارتباط را با محیط­زیست دارد و این ارتباط یک رابطه متقابل دوسویه است که از یک طرف فرسایش و تخریب محیط­زیست، تولید و عملکرد محصولات کشاورزی را تحت تأثیر منفی قرار می­دهد و از جانب دیگر،  مواد آلاینده بخش کشاورزی و مصرف بی­رویه کودها و سایر مواد شیمیایی در این بخش، صدمات جبران ناپذیری به محیط­زیست وارد می­کنند( رشید قلم و خلیلیان، 1390 ).  تأثیرات نامطلوب کودها و آفت­کش­ها بر محیط­زیست منجر به توجه بیشتر و استفاده از روش­هایی گردیده که در آن نیازی به مصرف مواد شیمیایی نبوده یا کم باشد و این هدف موجب شده  که با توجه به کشاورزی بوم شناختی[2] بحث پایداری در کشاورزی مورد توجه قرار گیرد و یکی از راهکارهای عملی، کشاورزی زیستی[3] است(عبدی و همکاران، 1391 ). امروزه كشاورزی زیستی به سرعت در حال رشد است و درحال حاضر بسیاری از كشورها به ویژه كشورهای اروپایی توسعه كشاورزی زیستی را در برنامه اجرایی خود قرار داده­اند و مهم­ترین و اصلی­ترین مشخصه­ی حضوردر بازارهای جهانی محصولات عاری از تركیبات شیمیایی شده است. بی­گمان بایستی استفاده از کودهای شیمیایی زیان­آور در کشاورزی را متوقف کرد( دولت آبادی و همکاران، بی تا ). به منظور افزایش حاصلخیزی خاك و در نتیجه افزایش عملکرد گیاهان در کشاورزی زیستی استفاده از کودهای زیستی، کودهای آلی و مالچ  به عنوان جایگزینی برای کودهای شیمیایی، مطرح می­باشد و در دهه­ی گذشته مصرف کودهای شیمیایی، اثرات و پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی نظیر آلودگی آب و خاك و همچنین بروز مشکلاتی در خصوص وضعیت سلامت انسان­ها و دیگر موجودات زنده را به همراه داشته است(رحمانی، 1389 ). در كشاورزی پایدار برای، بهبود كیفیت خاك، محصولات كشاورزی و حذف آلاینده­ها از روش­های غیر­شیمیایی مانند: تناوب زراعی، كود سبز،  مبارزه بیولوژیك، كودهای حیوانی، كمپوست و یا مقادیر كمتر نهاده­های شیمیایی استفاده می­شود(حسین زاده و قربانی، 1390 ). بنابراین استفاده از نهاده­های زیستی یكی از اركان اصلی كشاورزی زیستی در زیست بوم­های زراعی است که با هدف حذف كاربرد كودهای شیمیایی است و كودهای آلی سبب تأمین سلامت انسان و محیط زندگی می­گردند و  استفاده از كودهای زیستی نیز یكی از راهكارهای مؤثر در حفظ كیفیت مطلوب خاك محسوب می­گردد كه باعث افزایش واكنش­های مفید بین گیاه و میكروارگانیسم­ها در ریزوسفر شده و توان گیاه را برای جذب بیشتر عناصرغذایی افزایش می­دهد(خالص­رو و همکاران،1390­).

گندم به عنوان ابزاری سیاسی در روابط بین الملل و حتی برای اعمال سلطه و فشار سیاسی بر کشورهای نیازمند جهان سوم به کار گرفته می­شود، از این رو راهکارهای صحیح افزایش تولید و عرضه این کالا امری بسیار ضروری است(هژبر کیانی و حاجی احمدی، 1381­). تولید گندم با حداقل بکارگیری نهاده­های شیمیایی یکی از اهداف مهم کشاورزی جدید برای کاهش اثرات منفی استفاده از نهاده­های شیمیایی می­باشد(قربانی و همکاران، 1390­)­. با استفاده از کودهای مناسب می­توان تولید گندم را در واحد سطح افزایش داد(زکی و همکاران[4]،2012 ) . کودهای زیستی نقش قابل توجهی در بهبود عملکرد گندم نسبت به کودهای شیمیایی دارند( قادری دانشمند[5]، 2012 ) و استفاده از کودهای زیستی  بر رشد و بهره­وری گندم تأثیر مثبت می­گذارد و سبب افزایش قابل توجهی در ارتفاع  بوته­ی گندم شده و پنجه­زنی گندم را نیز افزایش می­دهد(سینگ[6] و همکاران، 2011­). با توجه به اثرات مثبتی که نهاده­های زیستی بر کشاورزی و محیط­زیست دارند، گندم­کاران تمایلات مثبت و منفی متفاوتی نسبت به دریافت و پذیرش این نهاده­ها نشان می­دهند(حسن پور و همکاران،1391­) .

با توجه به تحقیقات صورت گرفته برای بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش یک فناوری مدل­های گوناگونی در جهان به کارگرفته شده که از معتبرترین آنها مدل پذیرش فناوری دیویس (TAM  )[7] است که به بررسی ­عوامل در سطح فردی می­پردازد( شعاعی و علومی، 1386­). مدل پذیرش فناوری دیویس یک نظریه نظام اطلاعات و ارتباطات است و دلایل اینکه چرا کاربران یک فناوری اطلاعات خاص را می­پذیرند یا رد می­کنند نشان می­دهد، مدل پذیرش فناوری در آغاز توسط دیویس پیشنهاد شد(احمدی ده قطب الدینی، 1389).

مدل پذیرش فناوری ( TAM ) که توسط «دیویس » در سال 1989 ارائه شده به عنوان قدرتمندترین و تأثیرگذارترین مدل در زمینه توصیف رفتار و تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات، توسط افراد است. اجزای این مدل شامل متغیرهای بیرونی، اصل سودمندی ادراك شده و سهولت استفاده ادراك شده، نگرش،  تمایل و رفتار که پایه­ی پذیرش فناوری را تشکیل می­دهند و مدل پذیرش فناوری بیان می­دارد که متغیرهای بیرونی بر سودمندی ادراک شده و سهولت استفاده ادراک شده تاثیر می­گذارد و این دو ادراك، تعیین­کننده نگرش کاربران و مشتریان برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد بود و مرحله آخر، تمایل فرد برای استفاده است که منجربه استفاده واقعی از فناوری اطلاعات و ارتباطات می­شود و رفتارشان را نسبت به کاربری فناوری تحت تأثیر قرار می­دهند(حورعلی و همکاران، 1390­). این پژوهش به دنبال شناسایی عواملی است که در غالب مدل TAM دیویس بر پذیرش نهاده های زیستی توسط گندمکاران دهستان حشمت آباد شهرستان دورود تأثیر می­گذارند .

 

2-1 بیان مسئله

یکی از بزرگترین چالش­های روبروی جامعه بشری در دهه­های اخیر، امنیت و سلامت غذای جمعیت رو به افزایش در دنیا است و در حال حاضر تأمین غذا مسئله اصلی بسیاری از کشورها بوده و بسیاری از دولت­ها به علت بحران غذا در معرض بحران­های اجتماعی و سیاسی نیز قرار دارند و برای اولین بار در دهه­ی پنجاه میلادی، افزایش جمعیت از یک طرف و محدودیت­های منابع اولیه تولید از طرف دیگر، باعث حرکت کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی صنعتی با عنوان انقلاب سبز کشاورزی گردید، در دهه 1330 قبل از آن­که تولید و مصرف کودهای شیمیایی در کشور مطرح شود، تولید و مصرف کودهای آلی در سطح کشور رایج بود. همزمان با ورود کودهای شیمیایی به کشور، سازمان ترویج کشاورزی، مصرف این نوع کودها را تشویق نمود و بسیاری از کشاورزان برای رسیدن به حداکثر عملکرد به کودهای شیمیایی روی آوردند. با سرازیر شدن بذرهای اصلاح شده، کود و سموم شیمیایی به بازار مصرف و تشویق کشاورزان به استفاده از آن­ها و حمایت همه­جانبه از این نهاده­ها و سود­آوری کوتاه­مدت آن­ها، دیری نپایید که این نهاده­ها از سوی کشاورزان پذیرفته شده و به میزان زیادی مورد استفاده قرار گرفت و اما عدم آگاهی و نبود دانش فنی کشاورزان باعث استفاده غیربهینه از این نهاده­ها گردید، به نحوی که مصرف بیش از حد برخی نهاده­های کشاورزی نه تنها باعث افزایش تولید نگردید بلکه کاهش تولید در بلند­مدت را فراهم ساخت. بدین ترتیب رفته رفته مصرف کودهای آلی فراموش شد و این تفکر غلط بر کشاورزان حاکم شد که با مصرف هر چه بیشتر کودهای شیمیایی محصول بیشتری عایدشان خواهد شد. به طوری­که مصرف کود شیمیایی در ایران 800 هزار تن در سال بود، که چهار برابر مصرف درآمریکاست(هزاری و حاجی میر رحیمی، 1389­،  پور قاسم و علی بیگی، 1392).

مصرف زیاد سم و کودهای شیمیایی در محصولات کشاورزی در تمامی جهان و بخصوص در ایران یک معضل عمده بهداشتی می باشد. در حال حاضر در کشور ما سرانه مصرف سم در محصولات کشاورزی به ازای هر نفر ۴۰۰ گرم و همچنین میزان مصرف کود شیمیایی از 5/2 به 5/3 میلیون تن طی ۱۰ سال گذشته افزایش داشته است. در کشاورزی متعارف بیش از ۳۰۰ نوع ترکیب شیمیایی خطرناک نظیر آفت­کش­ها، علف­کش­ها و کودهای شیمیایی به­منظور کنترل آفات و حشرات و حاصلخیز­سازی خاک استفاده می­گردد. استفاده­ی اولیه از آفت­کش­ها در کاهش هجوم آفات و افزایش تولید محصول­های کشاورزی بسیار مؤثر بوده است، ولی امروزه به دلیل چالش­های زیست­محیطی و پیامدهای ناشی از بقایای سم­ها در غذای مصرف­کنندگان، کاهش استفاده از این سم­ها مورد توجه همگان قرار گرفته است. افزایش مصرف سم­های شیمیایی، آلودگی­های زیادی مانند آلودگی آب، انتقال آن به خاک و دام­ها، آلودگی مواد غذایی و علوفه دامی و آلودگی هوا را به دنبال داشته است.  همچنین ایجاد نژادهای مقاوم آفات به آفت­کش­های شیمیایی، از بین بردن حشرات مفید و دشمنان طبیعی آفات، به وجود آمدن و شیوع آفت­های جدید، تأثیر بر روی دیگر موجودات زنده و کسانی که در تماس مستقیم با آن­ها هستند، کاهش تنوع زیستی از دیگر چالش­های زیست محیطی ناشی از وابستگی نظام­های کشاورزی رایج به آفت­کش­های شیمیایی می­باشند(زمانی میاندشتی و همکاران، 1392). استفاده بیش از اندازه از کودهای شیمیایی به ویژه هنگامی که با عملیات مدیریتی نامناسب مثل سوزاندن بقایای گیاهی همراه شود، میزان ماده آلی خاک را به شدت کاهش می­دهد، این موضوع روی ویژگی­های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک تأثیر گذاشته و امکان فرسایش را در این گونه خاک­ها افزایش می­دهد. امروزه به دلیل افزایش اهمیت مسائل زیست­محیطی توجه بیشتری به نهاده­های زیستی برای جایگزینی کودهای شیمیایی شده است( وطن­خواه، 1392). از آنجا که بخش عمده­ای از خاک­های ایران جزو خاک­های مناطق خشک و نیمه خشک محسوب شده و مقدار مواد آلی آن­ها کمتر از یک درصد است استفاده از کودهای آلی نه تنها باعث افزیش تولید محصولات کشاورزی خواهد شد بلکه از فرسایش و تخریب خاک جلوگیری نموده و رسیدن به کشاورزی پایدار را ممکن می­سازد( صفا و قفقازی، 1386).  از جمله محصولاتی که برای تولید آن از نهاده­های شیمیایی استفاده می­شود گندم است. گندم، گیاه پر­اهمیتی است كه یكی از جنبه­های بسیار مهم در زراعت آن، استفاده از كودها می­باشد. در ایران در گذشته كشت گندم در تناوب با دیگر گیاهان زراعی معمول و یا با آیش صورت می­گرفت. در چنین شرایطی فرصت كافی برای چرانیدن و یا پوسیده شدن بقایای گیاهی وجود داشت، اما در سال­های اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله افزایش بهای گندم، سهولت كاشت و برداشت مكانیزه و تأمین آب و كود مورد نیاز كشاورزان دراغلب مناطق گندم­خیز، گندم به صورت پیاپی كشت می­گردد و اغلب كشاورزان بلافاصله پس از برداشت به سوزاندن بقایای آن اقدام می­كنند و با این عمل زمین راحت­تر برای كشت بعدی آماده شده و مقادیری مواد معدنی نظیر كلسیم، منیزیم، فسفر و پتاسیم از بقایا آزاد می­گردد و از طرف دیگر سوزاندن بقایا سبب كاهش ماده آلی خاك شده و مواد آلی خاك را در بلند مدت كاهش داده و منجر به تلفات نیتروژن، كربن، گوگرد و غیره از طریق تصعید آن­ها می­گردد(مسکر باشی و همکاران، 1383­). در این رابطه استفاده از كودهای شیمیایی به عنوان سریعترین راه برای جبران كمبود عناصر غذایی خاك لازم به نظر می­رسد، ولی هزینه رو به افزایش تولید كودهای شیمیایی، آلودگی خاك و آب ناشی از مواد شیمیایی و كاهش كیفیت تولیدات كشاورزی باعث ایجاد مسائل بغرنج شده است(جعفری مقدم و همکاران، 1389). به همین دلیل کشاورزی زیستی به عنوان راه­حلی جهت جلوگیری از تخریب محیط­زیست و آلودگی­های ناشی از نهاده­های شیمیایی می­باشد، در کشورهای اروپایی کشاورزان را تشویق می­کنند که از  کشاورزی زیستی استفاده کنند(لاپلی و کلی[8]، 2010).

به هر حال کشاورزی زیستی به عنوان یک مفهوم کشاورزی، اگرچه سابقه­ای تاریخی دارد اما در سال­های اخیر به عنوان یک رهیافت جامع­نگر با در نظر داشتن دیدگاه­های بوم­شناسی و توسعه پایدار مورد توجه جهانی واقع شد و با در نظر گرفتن اصولی خاص سعی در اجرای برنامه­های کاهش مصارف سموم و کودهای شیمیایی در راستای کشاورزی پایدار و متناسب با حفظ زیست­بوم­ها و بهداشت تمامی افرادجامعه داشته است( رازقی و همکاران، 1389).

اما با وجود مزایای فراوان، نتایج تحقیقات حاکی از آن است که توسعه کشاورزی زیستی در جهان و همچنین، در ایران با موانع و مشکلات بسیاری مواجه است. برای توسعه کشاورزی زیستی و استفاده از نهاده­های زیستی لازم است نقش سایر عوامل مانند: آگاهی واطلاعات، گرایش و تمایلات فردی، نگرشی و دانش کشاورزان، عوامل اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی وغیره در نظر گرفته شود. مطالعات نشان می­دهد که دانش کم کشاورزان، انگیزه و علاقه محدود آن­ها به کسب اطلاعات بیش­تر در مورد کشاورزی، تجربه کم درباره تولیدات  زیستی­، سطح تحصیلات پایین کشاورزان و کم سوادی آن­ها، عدم حمایت دولت از کشاورزان تولید­کننده محصولات زیستی و نبود اعتقاد و نگرش مثبت به کشاورزی زیستی و غیره از موانع کشاورزی زیستی می­باشند. همچنین عادت­کردن کشاورزان به مصرف مواد شیمیایی در کشاورزی، افزایش تولید و درآمد کشاورزان با مصرف مواد شیمیایی درکشاورزی متداول، اظهار ناتوانی و نداشتن مهارت در مدیریت کشت زیستی توسط کشاورزان نیز مانع از پذیرش کشاورزی زیستی توسط کشاورزان شده است و  کشاورزان به کشت محصولات زیستی علاقه نشان نمی­دهند و رغبتی برای استفاده از نهاده­های زیستی ندارند،  بنابراین، می­توان با آموزش و برطرف کردن مسائل و مشکلات پیشین در زمینه کشاورزی زیستی، در کشاورزان نگرش و علایق مثبت در جهت کشت محصولات زیستی ایجاد کرد(پاپ­زن و شیری، 1391). بنابراین باید اقدام به توسعه کشاورزی زیستی و کاربرد هر چه بیشتر این کشاورزی توسط کشاورزان نمود،  باید هدف­گذاری­ها به سوی تولید محصولات سالم و محصولاتی که در تولید آن­ها از مواد شیمیایی استفاده نگردیده سوق داده شود و باید تفکر استفاده از کود و مواد شیمیایی را (که باعث افزایش تولید می­گردد) در ذهن کشاورزان عوض نمود و آن­ها را تشویق به تولید محصولات سالم و ارگانیک نمود. با توجه به اهمیت محصول گندم در شهرستان دورود و کاربرد بی­رویه­ی نهاده­های شیمیایی در کشت این محصول توسط کشاورزان، بنابراین این پژوهش به دنبال این است که چه عواملی بر پذیرش نهاده­های زیستی توسط کشاورزان مؤثر می­باشند؟

1- Boulay

[2]– Ecological Agriculture

2- Biological Agriculture

[4]Zaki and etal

[5]Ghaderi-Daneshmand

[6] Singh and et.al

[7]Technology Acceptance Model

[8] Lapple and Kelley

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 185

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

عنوان : مدل­های تحلیل پوششی داده ­ها با حضور داده­ های نامطلوب

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشکده ریاضی

مدل­های تحلیل پوششی داده­ ها با حضور داده­ های نامطلوب

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا علیرضایی

شهریورماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

فصل 1-   پیش­نیازها 2

1-1-    مفهوم بهره­وری.. 3

1-1-1-     بهره­وری          3

1-1-2-     کارایی.. 3

1-1-3-     اثربخشی        4

1-2-    مروری کوتاه بر DEA.. 4

1-2-1-     تابع تولید      4

1-2-2-     مجموعه امکان تولید. 5

1-2-3-     اصول موضوعه. 6

1-2-4-     بازده به مقیاس(RTS) 8

1-2-5-     مستقل از واحد. 9

1-2-6-     ماهیت مدل.. 9

1-2-7-     مستقل از انتقال.. 10

1-3-    ویژگی­های تحلیل پوششی داده‌ها 11

1-4-    تعریف شاخص مالم­کوئیست… 12

1-4-1-     تابع فاصله    13

جمع‌بندی  17

فصل 2-    مباحث پایه‌ای در داده­های نامطلوب و ادبیات موضوعی… 19

1-2-    مباحث و تعاریف اولیه. 20

2-1-1-     ورودی­های نامطلوب… 20

2-1-2-     خروجی نامطلوب… 20

2-1-3-     اصول وارد بر خروجی­های نامطلوب… 21

2-1-4-     مجموعه امکان تولید PPS. 23

2-2-    نحوه­ی برخورد با خروجی­های نامطلوب… 27

2-3-    پیشینه: 28

جمع­بندی: 30

فصل 3-   بررسی مدل­های DEA با داده­های نامطلوب… 32

3-1-    مدل غیرخطی فار 34

3-1-1-     اندازه کارایی خروجی هذلولوی افزایشی.. 35

3-1-2-     اندازه کارایی تولید هذلولوی افزایشی.. 36

3-1-3-     اندازه کارایی تولید هذلولوی معمولی.. 37

3-1-4-     ویژگی­ها مدل فار 39

3-1-5-     تبدیل به مدل خطی.. 39

3-2-    شاخص عددی مالم­کوئیست­لیونبرگ… 40

3-3-    مدل­های شعاعی.. 43

3-3-1-     مدل شعاعی بر حسب مدل­های پایه­ای.. 43

3-3-2-     مدل شعاعی بر حسب انتقال داده­ها 46

3-4-    مدل­های بر حسب متغیرهای کمکی.. 49

3-5-    مدل­های جهتی.. 51

3-6-    مدل راسل.. 52

جمع­بندی  56

فصل 4-    مطالعه موردی و رتبه‌بندی شاخص سلامت کشورها 59

4-1-    شاخص توسعه انسانى.. 61

4-1-1-     ضرورت تغییر نگرش در HDI 61

4-2-    سلامت: 62

4-2-1-     سازمان جهانی بهداشت WHO.. 63

4-2-2-     جامعه تحت بررسی.. 64

4-3-    داده­های مورد استفاده 64

4-3-1-     امید به زندگی.. 64

4-3-2-     شاخص مرتبط… 65

4-3-3-     نیروی انسانی خدمات دهنده در حوزه سلامت… 69

4-4-    تعریف ورودی و خروجی­ها 70

4-5-    مدل­های استفاده‌شده 70

4-6-    نتایج حاصل.. 70

جمع‌بندی  73

فصل 5-   نتیجه­گیری و مطالعات آتی… 75

جمع­بندی  75

پیشنهاد‌ها برای مطالعه آتی.. 76

مراجع            78

منابع فارسی.. 78

منابع انگلیسی.. 78

نمادهای به کار رفته. 82

واژه­نامه انگلیسی به فارسی… 83

واژه­نامه فارسی به انگلیسی… 86

 

 

 

فهرست جداول

جدول ‏2‑1: داده. 26

جدول ‏2‑2: کارایی.. 27

جدول ‏2‑3: با دسترسی ضعیف… 26

جدول ‏2‑4: با دسترسی قوی.. 27

جدول ‏3‑1 مقادیر بهین مدل­های فار. 39

جدول ‏3‑2: نتایج حاصل از مدل­های بخش 3-3-2. 45

جدول ‏3‑3: نتایج حاصل از مدل شعاعی بر حسب انتقال. 48

جدول ‏3‑4: نتایج حاصل از مدل SBM… 51

جدول ‏3‑5: نتایج حاصل از مدل جهتی.. 52

جدول ‏3‑6: نتایج حاصل از مدل ERM… 54

جدول ‏4‑1: امید به زندگی در منطقه. 65

جدول ‏4‑2: داده‌های شاخص مرتبط.. 68

جدول ‏4‑3: داده­های مربوط به نیروی انسانی خدمات دهنده. 69

جدول ‏4‑4: نتایج حاصل از اجرای مدل­های DEA.. 70

جدول ‏4‑5: نتایج بدست آمده از اجرای مدل­ها 71

جدول ‏4‑6: نتایج حاصل از دسته­بندی.. 73

 

 

فهرست اشکال

 

شکل ‏1‑1: مجموعه امکان تولید. 5

شکل ‏1‑2: اشعه بیکران. 6

شکل ‏1‑3: اصل محدبی.. 6

شکل ‏1‑4: اصل دسترسی آزاد. 7

شکل ‏1‑5: مرز CCR.. 8

شکل ‏1‑6: تابع فاصله ورودی­محور. 14

شکل ‏1‑7: تابع فاصله خروجی­محور. 14

شکل ‏1‑8: شاخص مالم­کوئیست… 17

شکل ‏2‑1: اصل دسترسی­پذیر ضعیف… 22

شکل ‏2‑2: اصل دسترسی­پذیر قوی.. 23

شکل ‏2‑3: مجموعه امکان تولید با اصل دسترسی قوی.. 24

شکل ‏2‑4: مجموعه امکان تولید با اصل دسترسی ضعیف… 25

شکل ‏2‑5: تفاوت دو اصل.. 25

شکل ‏3‑1: مجموعه امکان تولید با دو اصل دسترسی­پذیر. 35

شکل ‏3‑2: نمودار تغییرات خروجی مطلوب به نامطلوب با استفاده از مدل غیرخطی فار. 37

شکل ‏3‑3: مجموعه امکان تولید ساخته شده با مدل شعاعی سیفورد. 47

 

 

 

فصل اول

 

پیش­­نیازها

 

 

فصل 1-  پیش­نیازها

بشر از ابتدا به دنبال سود بیشتر در کارهایش بوده و لذا هیچ­گاه به دنبال کم کردن ورودی عملیات خود نبوده است، ولی در گذر زمان سازمان­های مختلف کارهای مشابه­ هم انجام می­دادند، در نتیجه سازمان­ها برای سودآوری بیشتر و ایجاد رفاه در جامعه و همچنین باقی ماندن در فضای رقابت به دنبال کم کردن ورودی­ و افزایش خروجی­ها بودند، با گذشت زمان روش­های اندازه‌گیری بهره­وری  به وجود آمد. در روش­های اولیه با استفاده از نسبت خروجی­ها بر روی ورودی­ها میزان کارایی و بهره­وری را اندازه گیری می‌کردند (کوپر و همکاران، 2007)، اما در این نوع روش­ها شاخص­های عددی از قبل برای هر ورودی و خروجی در نظر گرفته‌شده و با استفاده از شاخص­های عددی و روش­های رگرسیون آماری به محاسبه کارایی و بهره­وری می­پرداختند. در ادامه این پیشرفت­ها روش­های جدیدی برای محاسبه دو شاخص کارایی و بهره­وری  ابداع شد که یکی از این روش­ها، روش­های تحلیل پوششی داده­ها (DEA)[1] می­باشد. فارل در سال 1957 در نظریه­ای برای اولین بار با استفاده از داده­ها روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده­ها را مطرح کرد، (فارل، 1957) تحلیل پوششی داده­ها با استفاده از اطلاعات واحد تحت بررسی (DMU)[2] و مدل­های ریاضی به محاسبه شاخص­های عددی می­پردازد، سپس با استفاده از همان شاخص­های بدست آمده دو شاخص کارایی و بهره­وری را محاسبه می­نماید و با توجه به ارزیابی امکان برنامه­ریزی را برای ما فراهم می­نماید. در مدل­های DEA هدف کاهش ورودی و افزایش خروجی و در نتیجه افزایش کارایی[3] می­باشد.

1-1-          مفهوم بهره­وری[4]

1-1-1-          بهره­وری

واژه بهره­وری به معنی باروری و سودمندی و استعداد تولیدی می‌باشد. اولین بار این واژه در مقاله­ای از كِس‌نی[5]  ‎‎در سال ‎1766‎ استفاده شده است و‎ در سال ‎1833‎ میلادی فردی به نام لیتره[6] بهره‌وری را قدرت تولید تعریف كرد(آذری، 1391ه.ش).

به عبارتی، بهره‌وری یعنی: قدرت تولیدی و باروری و مولد بودن (آذری، 1391ه.ش).

در اوایل قرن بیستم، بهره­وری را نسبت خروجی به یکی از عوامل تولید تعریف نمودند که این تعریف ساختار کاربردی­تری نسبت به تعاریف موجود داشت، در سال ‎1900‎ فردی به نام ارلی بهره‌وری را ارتباط بین بازده و وسایل بكار رفته ،برای تولید این بازده عنوان كرد. همچنین در ‎1950‎ سازمان همكاری اقتصادی اروپایی (OEEC)[7] ‎ ‎تعریف كامل­تری از بهره‌وری به این شرح ارائه داد و بهره‌وری را خارج قسمت بازده، به یكی از عوامل تولید دانست. بدین ترتیب با توجه به این كه بازده سازمان در ارتباط با سرمایه، سرمایه‌گذاری یا مواد خام و غیره مورد بررسی قرار گیرد؛ می‌توان از بهره‌وری سرمایه، بهره‌وری سرمایه‌گذاری، بهره‌وری مواد خام و … استفاده نمود (آذری، 1391ه.ش).

1-1-2-         کارایی

از دیدگاه صنعتی، نسبت بازده واقعی به دست آمده به بازدهی استاندارد و تعیین شده (مورد انتظار) كارایی یا راندمان است؛ در واقع نسبت مقدار كاری كه انجام می‌شود، به مقدار كاری كه باید انجام شود را کارایی و راندمان می نامند. دیدگاه تحلیل پوششی داده­ها در مورد کارایی متفاوت است؛ در دیدگاه تحلیل پوششی داده­ها کارایی یعنی نسبت خروجی­ها، به ورودی­های واحد تحت بررسی. (رضائیان، 1383 ه.ش و مهرگان، 1388ه.ش و کوپر و همکاران، 2007).

1-1-3-        اثربخشی[8]

اثر بخشی به معنی درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده است. به بیان دیگر، اثر بخشی نشان می‌دهد با وجود تلاشهای انجام شده چه میزان از نتایج مورد نظر، حاصل شده است (رضائیان، 1383 ه.ش و مهرگان، 1388ه.ش).

در نهایت، می‌توان اینگونه تعریف کرد که، بهره‌وری ‎ برابر است با اثر بخشی به همراه كارایی‎ یا اجرای كارهای درست به همراه اجرای درست كارها. برای مثال فرض کنید شما صاحب یک کارخانه تولید لوازم خانگی هستید، در یک دوره از زمان شما با کارایی حداکثری یعنی با بازده یک، ماشین لباس‌شویی تولید می­کنید این در حالی است که بازار نیاز به ماشین لباس‌شویی ندارد، در نتیجه شاید شما کارا عمل کرده باشید ولی اثربخشی را با خود به همراه نخواهید داشت، لذا بهره­وری کارخانه شما نمی­تواند حداکثر شود، حال ممکن است شما در یک دوره­ی زمانی با کارایی پایین ولی با توجه به نیاز جامه تولید داشته باشید در این صورت باز به خاطر کارایی کم، شما به حداکثر بهره­وری نخواهید رسید لذا زمانی به بهره­وری حداکثر خواهید رسید که هم کارا و هم اثربخش باشید (رضائیان، 1383 ه.ش و مهرگان، 1388ه.ش).

1-2-         مروری کوتاه بر DEA

همان طور که قبلاً اشاره شد DEA، علمی­ست که بر اساس مدل‌های ریاضی، به ارزیابی کارایی سازمان­ها، کارخانه­ها، سازمان­های مالی و… می­پردازد. لذا با توجه به اینکه هر علمی برای خود تعاریف، اصول و زیر ساختارهایی به همراه دارد، در این بخش مروری کوتاه برای آگاهی هرچه بیشتر خواننده از تحلیل پوششی داده­ها ارائه شده است (کوپر و همکاران، 2007).

[1] – Data Envelopment Analysis

[2] – Decision Making Unit

[3] – Efficiency

[4] – Productivity

[5] – Quesnay

[6] – Littre

[7] – Organization for European Economic Cooperation

[8] – Effectiveness

تعداد صفحه :106

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***