دانلود پایان نامه ارشد:مبانی قر آنی كرامات اولیاء

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :تصوّف و عرفان اسلامی

عنوان : مبانی قر آنی كرامات اولیاء

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکده مذاهب

پایان‏نامه کارشناسی ارشد رشته  تصوّف و عرفان اسلامی

موضوع:

مبانی قر آنی كرامات اولیاء

استاد راهنما:

جناب آقای  دكتر قاسم جوادی

 

استاد مشاور:

حجت الاسلام و المسلمین دكتر رضا الهی­منش

تابستان 91

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمات… 1

پیش‌گفتار. 2

طرح مسئله. 4

اهمیت و ضرورت پژوهش…. 5

پیشینه‌ی پژوهش…. 7

قلمرو و دامنه‌ی پژوهش…. 10

روش پژوهش حاضر. 11

بخش یكم: بررسی‌های مفهومی و دیدگاه‌ها در مورد كرامات اولیا

گفتار نخست: درباره‌ی كرامت… 14

1.واژه‌شناسی كرامت… 15

 1. اصطلاح‌شناسی كرامت و امور خارق عادت… 15
 2. نگاهی به گونه‌های امور خارق عادت و كرامت… 17
 3. جدایی كرامت از «معجزه» و «إرهاص». 18
 4. در هم آمیختن «كشف» و «شهود» با كرامت… 21
 5. گسست كرامت از «سحر» و «شعبده» و «استدراج». 23
 6. ایضاح مفهومی حقیقت قرب فرائض و نوافل و تبیین كارایی آن دو در كرامات اولیا 25

نتیجه و ره‌آورد گفتار: 29

گفتار دوم: درباره‌ی ولیّ.. 30

 1. واژه‌شناسی ولیّ.. 31
 2. مفهوم‌شناسی ولیّ.. 32
 3. گونه‌های ولایت… 34
 4. پله‌های ولایت… 37
 5. پیوند و گسست «ولایت» با «نبوت» و «رسالت». 40

5-1. پیوستگی «ولیّ» با «نبیّ» و «رسول». 40

5-2. گسست «ولایت» از «نبوت» و «رسالت». 41

نتیجه‌ و ره‌آورد گفتار: 43

گفتار سوم: دیدگاه‌های درباره ی كرامات اولیا 44

 1. دیدگاه متكلمان. 45
 2. دیدگاه فیلسوفان. 47

2-1. فیلسوفان سینوی.. 48

2-2. فیلسوفان اشراقی.. 50

2-3. فیلسوفان صدرایی.. 51

 1. دیدگاه عارفان. 52
 2. نظرگاه مخالفان. 53

نتیجه و ره‌آورد گفتار: 55

بخش دوم: بررسی‌های قرآنی كرامات اولیا

گفتار نخست: گونه‌شناسی قرآنی امور معجزه‌گونه و خارق عادت قرآنی  با دو روی‌كرد  57

روی‌كرد نخست: گونه‌های خوارق قرآنی.. 59

فهرست گونه‌شناسی قرآنی خوارق عادات: 60

 1. رهایی دادن اولیای الهی از بند مكرهای دشمنان خدا 61

1-1. داستان‌های اعجاب‌آور كشتی نوح(علیه السلام) 61

1-2. آتش نمرود و گلستان خلیل(علیه السلام) 62

1-3. گذر كردن موسای كلیم(علیه السلام) از میان دریا 63

 1. آگهی از غیب و اشراف بر ضمایر. 63
 2. زنده كردن مردگان. 64
 3. دیدار و گفت‌وشنود فراحسی.. 64

4-1. فرشته‌دیداری.. 64

4-1-1. ابراهیم(علیه السلام) و مهمانان غیرعادی.. 64

4-1-2. زكریا(علیه السلام) و كروبیان. 65

4-1-3. حضرت مریم(علیها السلام) و فرستادگان الهی.. 65

4-2. شنود صدای خدا 66

4-2-1.سخن گفتن خدا با موسی(علیه السلام) با صدایی از میانه‌ی درخت… 66

 1. فرزند دار شدن معجزه آسا 67

5-1. فرزنددار شدن معجزه‌آسا در پیریِ مرد (ابراهیم(علیه السلام)) و نازایی همسر. 67

5-2. تولد دور از انتظار حضرت یحیی(علیه السلام) 67

5-3. فرزند دار شدن مریم(علیها السلام) بی‌هیچ همسری.. 67

 1. پیش‌بینی‌ها 68

6-1. پیش‌بینی هلاكت دشمنان خدا 68

6-2. پیش‌بینی حضرت عیسی(علیه السلام) از آمدن پیامبری پس از خود با نام و نشان. 68

6-3. پیش‌گویی كتاب رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) 69

6-4. پیش بینی حضرت لوط(علیه السلام) در فریادرسی نهانی خداوند از وی در برابر ناپاكی مردمان. 69

 1. درمان بیماران به‌گونه فراعادی.. 69

7-1. شفای بیماران بی‌علاج.. 69

7-2. درمان بیماری از دور. 70

 1. خلق و ایجاد. 70

8-1. خلق ‌شتر از سوی صالح(علیه السلام) 70

8-2. از گِل، پرنده ساختن عیسای مسیح (علیه السلام) 71

 1. دست‌های پنهان در هنگام نیاز اولیای خدا 72

9-1. نادیده شدن برگزیده‌ی خدا با پوشش تار عنكبوت.. 72

9-2. كمك فرشتگان در نبردهای نابرابر. 72

9-2-1. در هم كوباندن لشكری با مشتی از خاك… 72

9-2-2. دست‌های غیب در گاه نیاز لشكر خدا با یاری‌رسانی فرشتگان در نبردهای نابرابر. 73

9-3. باز شدن درهای كاخ برای یوسف(علیه السلام) 73

 1. بیدار شدن پس از صدها سال خفتن.. 73
 2. زنده شدن انسانی، سالیان دراز پس از مرگ… 74
 3. گرفتن سفره و غذای آسمانی از نهان. 75

12-1. فرو فرستادن خوردنی‌ها از آسمان برای یك قوم. 76

12-2. مائده‌ی خدا آسمانی به دعای عیسی(علیه السلام)‌ برای مردم. 76

12-3. سفره‌ی آسمانی برای حضرت مریم(علیها السلام) 77

 1. سخن گفتن كودك… 77

13-1. سخن گفتن حضرت عیسی(علیه السلام) در كودكی.. 78

13-2. شهادت نوزادی در دفاع از یوسف(علیه السلام) 78

 1. تولد فرزند از بانویی، بی‌واسطه‌ی مرد. 78
 2. تبدیل چیزی به چیز دیگر. 79
 3. در خواست عذاب از ولیّ خدا و فروفرستادن آن. 80
 4. خواب‌های راستین.. 80

17-1. خواب یوسف(علیه السلام)در كودكی.. 80

17-2. تعبیر خواب یوسف(علیه السلام) برای هم‌زندانی‌هایش در زندان. 81

17-3. بازخوانی خواب پادشاه از سوی یوسف(علیه السلام) درباره‌ی آینده‌ی مصر. 81

 1. جوشیدن شگفت‌انگیز آب از زمین.. 82

18-1.حیرت‌آوری در رهایی پیامبری شكیبا، حضرت ایوب(علیه السلام) 82

18-2. فواره كردن آب از تنور. 82

18-3. جوشش آب از صخره ای خشك با وارد كردن و زدن عصا بر آن. 82

 1. انجام كاری زمان‌بر، در اندك زمان. 83
 2. آگاهی از غیب… 83

20-1. پیش‌بینی پیامبران الهی از رخ‌دادهای آینده 84

20-2. الهام خداوندی به مادر حضرت موسی(علیه السلام) 84

20-3. حضرت خضر(علیه السلام)، كارهای عجیبش و آگاهی دادن از غیب.. 85

 1. برآورده شدن دعا 86

21-1. استجابت دعای حضرت لوط(علیه السلام) به‌گونه‌ای شگفت.. 86

21-2. برآورده شدن دعای حضرت زكریا(علیه السلام) 86

 1. زندگی در شكم ماهی.. 87
 2. نجات اولیای خدا از عذاب های همه‌گیر. 88
 3. تسخیر موجودات… 88

24-1. تسخیر جن.. 88

24-2. تسخیر حیوانات به‌ دست سلیمان(علیه السلام) 89

24-3. تسخیر كوه توسط حضرت داود(علیه السلام) و نیروی شگرفش… 90

24-4. تسخیر و هم‌نوایی مرغان هوا با داود(علیه السلام) 91

24-5. تسخیر باد. 91

 1. نرم شدن آهن در دستان ولیّ خدا 92
 2. شگفتی‌هایی از برخی حیوانات… 92

26-1. كارهای شگفت هدهد. 92

26-2. بازماندن سگ اصحاب كهف پس از صدها سال. 93

26-3. كار شگفت‌انگیز پرندگان در زمین‌گیر كردن اصحاب فیل.. 93

 1. اعجاب‌آوری كوه و درخت… 93

27-1. شنود صدا از كوه از سوی موسای كلیم(علیه السلام) 94

27-2. دیدن آتش از درخت و تكلم با خدا 94

 1. شكافت دریا 95
 2. درخشش دست… 95
 3. از میان رفتن كارایی یك افزار. 96

30-1. نبریدن كارد در قربانی كردن اسماعیل(علیه السلام) 96

 1. عروج به آسمان‌ها و عوالم غیب… 97

31-1. عروج حضرت عیسی علیه السلام به آسمان(علیه السلام) 97

31-2. معراج حضرت رسول(صلی الله علیه و آله)، فوق شگفتی‌ای از پیامبر اسلام. 97

روی‌كرد دوم: صنف‌شناسی قرآنی دارندگان امور خارق عادت… 101

فهرست صنف‌شناسی قرآنی دارندگان خوارق: 102

نتیجه و ره‌آورد گفتار: 103

گفتار دوم: بازیابی مفهومی و بررسی‌هایی درباره‌ی مفهوم كرامت و ولیّ در قرآن  105

 1. واژه‌شناسی كرامت در قرآن. 106
 2. واژه‌شناسی ولیّ و ولایت در قرآن كریم. 108
 3. درنگی در پیشینه‌ی چالشی به نام كرامت‌خواهی و چگونگی برخورد قرآن‌كریم با آن. 109
 4. اندیشه‌ی قرآن در امكان و وقوع كرامت… 111
 5. كرامت و قاعده‌ی علیت، در قرآن. 112

5-1. فاعل كرامت از دید قرآن كریم. 115

 1. توحید افعالی و تصرف ولی در پرتو ولایت تكوینی او در قرآن. 120

6-1. بررسی آیات قرآن درباره صفت فعلی ولایت… 121

6-1-1. آیاتی كه ولایت را برای خدا ثابت می‌کند. 121

6-1-2. آیاتی كه ولایت را از غیر خدا سلب می‌کند. 121

6-1-3. آیاتی كه ولایت را مختص خدا می‌دانند. 122

6-1-4. آیاتی كه حاكمیت و حكم را مختص خدا می‌داند. 122

 1. جستاری در ولایت غیر خدا 123

7-1. گونه‌های ولایت دینی در قرآن. 123

7-2. ولایت رسول خدا و اوصیای ایشان. 124

7-3. ولایت طاغوت و شیطان بر كافران. 124

 1. ولایت پاداشی.. 125
 2. توحیدْمحوری قرآن و نگاه‌داشت فاصله میان مقام الوهیت(خالق) و جایگاه ولایت(مخلوق) 126

نتیجه و ره‌آورد گفتار: 129

گفتار سوم: بررسی زمینه‌های تحقق ولایت تكوینی و تصرفات اولیا، در قرآن. 131

1.عبودیت… 133

1-1. واژه و معناشناسی «عَبْد». 133

1-2. عبودیت در قرآن. 133

1-3. فراگیر بودن معنای عبودیت در قرآن. 135

1-4. ظهور آثار قرب به حق(نوافل و فرائض) از نگاه قرآن. 136

 1. معرفت شهودی.. 138

2-1. بخشی از دانش كتاب «علم من الكتاب». 139

2-2. همه‌ی دانش كتاب «علم الكتاب». 143

2-3. تعلیم اسمای الهی به دست خدا 147

2-3-1. تحلیل فضای گفت‌وشنود خدا و فرشته‌ها 148

2-3-2. بررسی كیستی آموزگار اسمای الهی و دانش‌اندوز ره‌یافته به ساحت حق.. 149

2-3-3. چیستی جنس تعلیم. 149

2-3-4. ایضاح چگونگی تعلیم. 149

2-3-5. تعیین حجم داده‌ها در آموزش الهی.. 150

2-3-6. تحلیل مورد تعلیم. 151

2-3-7. توصیف مراد از اسمای حسنی.. 154

2-3-8. بیان پیوند آدمی(ولیّ خدا) با اسمای حسنای خداوند. 157

2-3-9. حقیقت و كاركرد اسم اعظم. 158

 1. خلافت الهی.. 162

3-1. واژه و معناشناسی خلافت… 162

3-2. ضرورت وجود خلیفه‌ی خدا در عالم. 164

3-3. معنای خلافت خدا در عین حضور خداوند. 164

3-4. مصداق جانشینی آدمی و مقصود از مستخلف‌عنه. 167

3-5. درجات خلافت الهی.. 168

3-6. گستره‌ی جانشینی آدمی.. 172

نتیجه و ره‌آورد گفتار: 174

كتاب‌نامه. 177

چكیده:

كرامات اولیا، امری است كه گرچه در عرفان از ارزش معرفتی چندانی برخوردارنیست، اما گویا مسئله‌ای است كه هماره عرفان را دست‌خوش دشواری‌های بسیار نموده است. حرف نهایی در مبانی این مسئله را باید از دهان قرآن و زبان سنت شنید.

كرامت، مفهومی هم‌زاد با معجزه و ولایت، مقامی فراتر از نبوت است و هر كدام با خرده‌كاری‌های خود با اینکه در بیشتر نگاشته‌های عرفانی، بابی را به خود اختصاص داده‌اند اما بدین بخش از جستار یعنی «مبانی قرآنی» آن پرداخته نشده است. فاعل كرامت، عارفِ به ولایت رسیده در سفر دوم از چهار سفر روحی است اما نه به‌گونه­ی مستقل و از خویش، كه به حكم و قدرتی كه موهوب خداوندی است. معجزه از پیامبر صادر می­شود و همراه با تحدی است اما كرامت از ولیّ خدا صادر می­گردد و مبارزه‌ای فرانمی‌خواند. فی‌الجمله، عارفان و فیلسوفان و متكلمان مذاهب مختلف اسلامی، این امر را پذیرفته‌اند. پایه‌ها و پله‌های نردبان رسیدن به این نیروی تكوینی در قرآن كریم عبودیت به معنای فراگیرش، و معرفتی است ره­آورد آن بندگی، كه به نام بخشی از دانش كتاب، همه­ی علم كتاب و اسمای خداوندی بدان اشارت رفت. این نردبان او را به قرب حق شكوه می‌دهد، سالك را به جایگاه ولایت تكوینی – و نیز تشریعی- بار می‌دهد. وی را مجرای فعل حق در میان خلق و بر خلق می‌کند و بنده­ی صاحبِ ولایت، در این صورت توانا بر انجام كار خارق عادت می‌شود. آن‌گاه است كه او خلیفه، و خداوند بلندمرتبه، مستخلف‌عنه است. انجام كار خارق عادت از دید قرآن شدنی است بلكه این كتاب سترگ، نمونه‌های پرشماری با گونه‌های مختلف را در خود گنجانده است اما همه را به اذن حق می‌داند و توحید و فاصله­ی میان خالق و مخلوق را به كم‌تر از بی‌كران نمی‌شناسد. مخْلص سخن اینکه قرآن سازوكاری دست می‌دهد تا دیگران هم بكنند آنچه مسیحا می‌كرد، گرچه كه در هیچ جای قرآن هرگز كرامتی را از نگاه معرفتی به سنجه نگذاشته است. این‌ها و ریزه‌كاری‌های میان گفتارها كه همه، پرسش‌هایش به پیش‌گاه وحی برده شده و در بضاعت نگارنده، پاسخ خود را یافته است چیزی است كه پژوهش پیش‌ رو را تك‌نگاری در این موضوع گردانیده است.

كلید واژه‌ها: كرامت، ولایت، ولی، عبودیت، بخشی از دانش كتاب، دانش همه­ی كتاب، آموختن اسما، خلافت، گونه­های خرق عادت.

پیش‌گفتار

با عنایت به اینكه برخی از سخنانی را كه در پیش‌گفتار یادرآور می‌شویم در لابه‌لای مطالب پیشین رفته است مقدمه، با شمارش نكاتی چند پیش‌كش می‌شود.

 1. در طول دوره­ی نگارش این نگاشته به­گونه­ی مداوم و متناوب از 12 نوشته در روش مطالعه دینی، شیوه­ی نگارش علمی، ویرایش، تحقیق و پژوهش و اسلوب تدوین پایان­نامه بهره برده شده و امید است كه نگارنده­ی سطور توانسته باشد به خوبی، آن نكات ریزتر از مو را به‌كار گیرد و نیز آرزومندیم همه­ی نگاشته‌ها، انباشته‌ای صرف نباشد تا تولید علم به انجامی برسد.
 2. در نگارش واژه‌های تازی، از رسم­الخط پارسی پیروی نموده­ایم همان­گونه كه دستور راهنمایان ویرایش است.
 3. نویسنده، تمام تلاش خود را نموده كه تا آنجا كه شدنی است واژه‌های بیگانه را به‌كار نگیرد جز اینكه پارسی‌اش سخن را نرساند.
 4. در بخش منابع نگاره، تلاش بر این بوده كه از مذاهب مختلف اسلامی بهره­گیری شود و از تكیه بر نوشته­های كلامی یا تفسیری با گرایش فرقه­ای پرهیز شود و هماره سخن حق یا نزدیك به حق را بیان نموده باشد.
 5. بهره­گیری از زبان شعر فارسی كهن، به خصوص مثنوی حكیم رومی كاری است كه علاوه بر تغییر ذائقه­ی علمی نوشته و نیز خواننده به لطافت سخنان افزوده است و بالاتر، اینكه هم‌خونیِ ادبیات فارسی با قرآن و تاریخ انبیا و اولیا را می‌رساند.
 6. پاسخ چالشی كه امروزه مدعیان پشتیبانی از قرآن و سنت به نام جدایی قرآن، عرفان و برهان در پی آنند را این رساله با بهره‌گیری چشم‌گیر از آیات قرآن به مرز كفایت رسانده است و اگر اراده بر این بود كه نام دیگری بر این نگاره نهیم بی­گمان «عرفان و برهان در دامان قرآن» در خور آن بود، باشد كه در جمع هر سه‌ی قرآن، عرفان و برهان در این نگاشته و نگاشته‌های دگر بیشتر بیندیشند.
 7. محقق باید كه كشته نقد و انتقاد بی‌رحمانه باشد چنان­كه حقیر این خواست را از سروران عرفان‌پژوه و اساتید گران‌قدرم دارم.
 8. راقم این سطور، نوآوری رساله حاضر را در اصل موضوع یعنی پرداختن به «مبانی قرآنی كرامات اولیا» می داند و بر این باور است كه گرچه پژوهه­ی پیش‌رو بهترین نیست و نخواهد بود اما معتقد است نخستین گام را در این باب گشوده است. باشد كه پله‌ای گشته تا زیر پای قلم‌های پژوهش‌گران قرار گیرد و به بنای ساختمان دانش اسلامی خشتی فزون گردد.
 9. رساله­ی پیش رو در دو بخش سامان یافته كه سخن اصلی نگارنده در بخش دوم به ویژه در گفتار سه، گنجانده شده و در پایان هر فصل یك نتیجه گرفته شده است كه ره­آورد و یافته‌های بنیادی نگاشته را می‌توان در آن یافت. بخش نخست، به كلیات و ایضاح مفهومی واژه­های كلیدی و نیز دیدگاه­های مكاتب مختلف علوم اسلامی به مسئله كرامات اولیا پرداخته است. در بخش دوم كه قسمت اصلی
  نوشته یعنی جستار قرآنی است نخست با موردپژوهی گونه­های اصناف انسان به لحاظ امور خارق
  عادت در قرآن كریم، آغاز می­شود و سپس در گفتار دیگری به سخن اصلی نگاشته یعنی اموری است
  كه مایه­ی دست­یابی انسان به كرامات می­گردد و به عبارت دیگر، مبانی قرآنی كرامات اولیا، رسیده
  است. به این صورت كه به تحلیل اصول برگرفته از امور خارق عادتی كه در گفتار پیشینش آمده، می‌پردازد.
 10. در بخش موردپژوهی گونه­های آدمیان و موجودات در انجام یا وقوع امور خارق عادت، مدعیِ استقرای همه­گیر در قلمرو قرآن نیستیم ولی كوشیده­ایم همه یا بیشتر امورخارق عادت در قرآن كریم كه در ذیل یكی از دسته انسان­ها یا موجودات یادشده در قرآن كریم آمده را از قلم نیندازیم. هم­چنین در ذیل بیشتر مصادیق قرآنی امور خارق عادات به ویژه معجزات و كرامات، از سروده­های حكیم رومی جلال الدین بلخی به عنوان یك متن سترگ در ادبیات عرفانی اسلام بهره برده­ایم.
 11. در پیش انداختن گفتار گونه­شناسی بر جستار تحلیل مبانی قرآنی كرامات اولیا بر این اندیشه بودیم كه نخست امور خارق عادت یاد شده در كتاب آسمانی یعنی قرآن كریم را بیاوریم آنگاه بیان كنیم كه این­گونه امور چگونه از انسان سرمی­زند.

تعداد صفحه : 208

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***