دانلود پایان نامه ارشد:اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی در کارخانه زرشک

 دانلود متن کامل پایان نامه:اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی در کارخانه زرشک

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فصـل اول

کلیات پژوهش

1-1   مقدمه

موضوع بهره وری سال هاست که از دیدگاه اقتصاددانان، جامعه شناسان و مسئولین مالی و مهندسی مورد بررسی عمیق قرار گرفته است و هر گروه سعی نموده است تا در سطوح مختلف (کلان و خرد) به تجزیه و تحلیلی دقیق آن پرداخته و راه حل هائی را برای بهبود آن ارائه می دهد.

به طور کلی در ساختار یک کشور مجموعه ای از فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی انجام می گیرد و در کلیه این فعالیت ها، مجموعه ای از ورودی تبدیل به مجموعه ای از خروجی   می گردد. تنوع ورودی ها و خروجی ها که عمدتاً به دو گروه کمی و کیفی تقسیم می شوند، باید به نحوی با یکدیگر ارتباط یابند که مجموعه فعالیت ها، همگی در جهت رشد و بهبود سیستم باشند.

بهره وری مفهومی است که می کوشد این نحوه ارتباط را برقرار سازد. بنابراین تفکر بهره وری در جهت بهبود و ارتقاء یک سیستم می باشد و لذا بهره وری به عنوان یک تفکر مثبت روش برخورد و همچنین هدف برخورد با یک مجموعه را مدنظر دارد.

هدف از بهره وری آن است که همیشه بهترین نتیجه ممکن از ارائه مجموعه ای از فعالیت های صحیح به دست آید. در جوامعی که هدف سوددهی باشد (در معنای اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی آن) حتماً باید به دنبال مدلی برای افزایش بهره وری باشند. لذا می توان گفت که بهره وری عاملی است که باعث می شود انرژی حرکتی در جهت انجام صحیح فعالیت ها به کار گرفته شود.

بهره وری نیروی انسانی و افزایش آن به نوبه خود از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در واقع زیربنایی برای بهره وری بهینه کل سازمان خواهد بود. منظور از بهره وری بهینه نیروی انسانی یک سازمان آن است که ضمن توجه مدیریت یک سازمان به سلامت جسمی، روانی کارکنان موجباتی را فراهم آورد تا متصدی هر شغل با رضایت و علاقه و نیز بدون اجبار و ترس از تنبیه در جهت دستیابی به بالاترین کارایی و اثربخشی فردی و شغلی تلاش کند و در این راه همه توان بالقوه شناختی، هیجانی و رفتاری خود را به کار گیرد.

 

2-1  همیت و ضرورت انجام تحقیق

بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های قدیمی و اصلی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می باشد. گر چه در فرآیند توسعه کشور از اهمیت اقتصادی این بخش کاسته شده است، اما هنوز سهم عمده ای از تولید ناخالص داخلی، اشتغال و تجارت خارجی بدون نفت را تشکیل داده و نیز به دلائل تامین نیازهای غذایی کشور و ضروری جامعه و داشتن مساعدت هایی در رشد اقتصادی کشور، از جایگاه خاصی برخوردار است.

با توجه به محدودیت منابع، لزوم افزایش بهره وری استفاده از منابع مختلف از جمله زمین و سرمایه محسوس است. به عقیده ی آرناردو واساوادار (1995) توسعه صادرات از دو طریق عمده می تواند موجب رشد بهره وری گردد. آن ها معتقدند که توسعه صادرات از یک سو موجب دسترسی به بازارهای جدید و در نتیجه افزایش ظرفیت تولید هر واحد از کشورهای صادر کننده می شود. این امر موجب کاهش هزینه متوسط تولید هر واحد از محصول و افزایش بهره وری تولید می شود. اضافه بر آن گسترش صادرات و ورود واحدهای تولید به بازارهای جهانی درجه ی رقابت بین تولیدکنندگان افزایش می یابد، لذا بنگاه های تولیدی به منظور تضمین ادامه حضور خود در بازار و همچنین افزایش و یا حداقل حفظ سهم صادراتی خود مجبور به افزایش بهره وری و توان مدیریتی خود می گردند. این امر هم به نوبه خود موجب استفاده مناسب تر از منابع تولید و رشد بهره وری خواهد شد.

از سوی دیگر به عقیده نهدا و دهادش وار (1993)، افزایش بهره وری استفاده از نهاده ها می تواند موجب کاهش هزینه های تولید محصول و پیشرفت تکنولوژی تولید این محصول و در نتیجه افزایش صادرات شود.

با توجه به فقدان انتشار مطالعات اقتصادی جامع در زمینه های فوق در ورد زرشک ایران، ضرورت و اهمیت این تحقیق ضروری است.

 

1-3  روش انجام تحقیق

در تحقیق حاضر از روش توصیفی- پیمایشی برای گردآوری داده ها استفاده می شود. بدین صورت که پس از نمونه گیری و انتخاب نمونه که در این تحقیق کارکنان کارخانه فرآوری زرشک می باشد پرسشنامه به صورت جداگانه میان آن ها توزیع شده و داده های مورد نیاز جمع گردید و سپس به کمک نرم افزار SPSS این داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

1-4  فرضیات تحقیق

 • چه رابطه ای بین اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی با توانایی به عنوان یک متغیر مستقل وجود دارد؟
 • چه رابطه ای بین اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی با شناخت و درک شغل به عنوان یک متغیر مستقل وجود دارد؟
 • چه رابطه ای بین اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی با حمایت سازمانی به عنوان یک متغیر مستقل وجود دارد؟
 • چه رابطه ای بین اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی با انگیزش به عنوان یک متغیر مستقل وجود دارد؟
 • چه رابطه ای بین اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی با بازخورد به عنوان یک متغیر مستقل وجود دارد؟
 • چه رابطه ای بین اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی با اعتبار به عنوان یک متغیر مستقل وجود دارد؟
 • چه رابطه ای بین اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی با سازگاری (محیطی) به عنوان یک متغیر مستقل وجود دارد؟

 

1-5  اهداف تحقیق

 • اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی در کارخانه فرآوری زرشک.
 • انتخاب بهترین راهکار برای اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی در کارخانه.
 • کاهش زمان انجام کار با استفاده از بهره وری.
 • حداکثر استفاده از زمان و نیروی کار و دیگر منابع موجود در کارخانه.
 • کاهش قیمت تمام شده زرشک با استفاده از افزایش بهره وری.
 • انتخاب و استفاده از یک شاخص مناسب و کارا برای اندازه گیری بهره وری در کارخانه.

 

1-6  قلمرو تحقیق

1-6-1  قلمرو موضوعی

این تحقیق در زمینه اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی می باشد و سعی شده است که میزان بهره وری نیروی انسانی را در خانه زرشک مورد نظر سنجیده شود.

1-6-2  قلمرو زمانی

این پژوهش از فرودین ماه 95 آغاز و تا پایان اردیبهشت ماه 95  صورت گرفته است.

1-6-3  قلمرو مکانی

این پژوهش در کاخانه بزرگ فرآوری زرشک قاین (شرکت کشت و صنعت خوشه سرخ شرق) اجرا شده است.

1-6-3-1 معرفی کارخانه زرشک

شرکت کشت و صنعت خوشه سرخ شرق در سال 1385 با هدف تولید محصولات متنوع از زرشک و صادرات محصولات تولیدی تاسیس و در سال1388 اقدام به ساخت کارخانه در شهر صنعتی قائن نمود. این شرکت پس از نصب ماشین آلات در اسفند ماه 1389 تولید آزمایشی خود راآغازنمود و در سال 1390 با شروع فصل جدید برداشت میوه های آلبالو،زرشک و انار قدم در عرصه تولید نهاد و موفق به عرضه محصولات با کیفیت قابل قبول استاندارد گردید. شرکت کشت و صنعت خوشه سرخ شرق یکی از تولید کنندگان و صادرکنندگان انواع کنسانتره در ایران است که محصولات خود را با نام های تجاری خوشه سرخ به بازارعرضه می نماید.این شرکت برای اولین باراقدام به تولید کنسانتره آب زرشک در ایران و جهان نموده است . بهمین منظور کارخانه این شرکت در استان خراسان جنوبی، یعنی بزرگ ترین مکان تولید زرشک ایران، واقع شده است و محوریت اصلی خود را تولید کنسانتره آب زرشک نهاده است .

با توجه به اینکه کارخانه در شهرک صنعتی قائن –شهرستان قائن در استان خراسان جنوبی واقع شده است ، دسترسی به اطلاعات و توزیع پرسشنامه ها در بین کارکنان این کارخانه به سهولت انجام می شود و می توان به راحتی در این باره تحقیقات مورد نظر را به عمل آورد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :142

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***