دانلود پایان نامه ارشد:اثبات امامت خاصه امام حسن، امام حسین و امام سجاد(ع) و پاسخ به شبهات آن‌ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه

گرایش :کلام شیعی

عنوان : اثبات امامت خاصه امام حسن، امام حسین و امام سجاد(ع) و پاسخ به شبهات آنها

موسسه آموزش عالی امیر المومنین (ع)

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

گروه: کلام شیعی

 

عنوان:

اثبات امامت خاصه امام حسن، امام حسین و امام سجاد(ع) و پاسخ به شبهات آنها

 

استاد راهنما:

حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی فرمانیان

 

استاد مشاور:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن رضایی مهر

 

1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

واژگان کلیدی :

امامت خاصه، امام حسن(×)، امام حسین(×)، امام سجاد(×)،فیصل نور،ابن تیمیه

بعد ازتبیین ضرورت امامت، شناخت مصادیق آن مهم‌ترین معرفت در حیطه امامت شناسی است.چرا که«من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة» .ازاین روپاسخ به شبهات وارده در مسئله امامت به نوعی فرار از مرگ جاهلی خواهد بود.

لذا دراین پژوهش سعی شده است به شبهاتی که در آخرین نوشتارهای علمی وهابیت مطرح گردیده است پاسخ داده شود.

فیصل نور که از نویسندگان وهابی معاصر می‌باشد ضمن تلاش فراوان سعی نموده است با وارد نمودن ایراداتی در منصوص بودن همه امامان شیعه شبهه نماید وامامان شیعه را نهایتا افرادی صالح ودارای اشتباه همچون سایر صحابه پیامبر(صلّی الله علیه وآله وسلم )معرفی نماید.شبهاتی همچون عدم اطلاع امامان واصحاب وخویشان آن‌ها از نصوص امامت،صلح امام حسن(علیه السلام )با حاکم غیر منصوب از طرف خدا(معاویه) وبیشتر بودن سن محمد بن حنفیه از امام سجاد(علیه السلام )هنگام امامت ایشان، از مواردی است که همگی برای تخریب مساله نص در امامت مطرح شده است.مغالطات «دروغ» ، «تکرار مدعا» و«تفسیر نادرست» بیشترین سهم را در شبهه افکنی‌های فیصل نور دارا می‌باشد.

لذا در این نوشتار بر آن شدیم تا به تمامی شبهات مطرح شده نسبت به امامت امام حسن،امام حسین وامام سجاد(علیهم السلام)که در کتاب الامامة والنص فیصل نور آمده پاسخ گوییم.

روش پاسخ گویی در این پژوهش آن است که بعد از تبار شناسی شبهه ؛ابتدا با عرضه‌ی متشابهات از هر تباری که باشد (کلامی ، تاریخی،…)برمحکمات همان تبار از شبهه، سره را از ناسره باز شناسیم سپس به کشف مغالطات ودر پایان به تثبیت مطلوب خود بپردازیم.

فهرست مطالب

مقدمه: 1

فصل اول:کلّیات و مفاهیم اساسی.. 3

گفتار اول : واژگان امامت، خاصه و امامت خاصه و شبهه. 4

واژه امامت.. 4

واژه خاصّه. 5

واژه امامت خاصّه. 5

گفتار دوم :برگزیده ای از زندگی امام حسن مجتبی ×. 7

زندگانی امام (×) در یک نگاه 7

گفتار سوم : برگزیده ای از زندگی امام حسین ×. 11

زندگانی امام (×)در یک نگاه 11

گفتار چهارم : برگزیده ای از زندگی امام سجاد ×. 15

زندگانی امام(×) در یک نگاه 15

گفتار پنجم : شناخت اجمالی ابن تیمیه و فیصل نور تألیفات مشهورآنها 19

ابن تیمیه و کتاب معروف او. 19

فیصل نور و کتاب معروف او. 20

فصل دوم :اثبات امامت خاصه امام مجتبی، امام حسین و امام سجاد (+) 21

گفتار اول: ادله نقلی.. 24

گفتار دوم : ادله عقلی.. 28

دلیل اول : 28

دلیل دوم : 29

فصل سوم:پاسخ به شبهات.. 30

گفتار اول: شبهات مشترک.. 33

شبهه اول: عدم آگاهی اصحاب و فرزندان و خود ائمّه از امامتشان! 33

شواهد فیصل نور بر عدم آگاهی اصحاب ائمه از نصوص امامت! 34

شواهد فیصل نور بر عدم آگاهی خویشان ائمه از نصوص امامت! 37

پاسخ شواهد عدم آگاهی اصحاب وخویشان. 39

پاسخ نقضی.. 39

پاسخ حلی : عدم ملازمه ترک عمل با جهل. 39

ضعف ایمان یک عامل ترک عمل. 40

جهالت عامل دیگر ترک عمل. 41

شواهد فیصل نور بر عدم آگاهی ائمه از امامت خود یا امامان بعد از خود! 44

پاسخ شواهد عدم آگاهی ائمه. 46

شبهه دوم: خوف امامان شیعه از کشته شدن فرزندانشان در جنگ‌ها! 46

پاسخ شبهه دوم. 48

شبهه سوم : عالم‌تر و زاهد تر از حسنین (علیهما السلام)هم بوده است! 50

پاسخ شبهه سوم. 50

گفتار دوم: شبهات مختص… 51

شبهه اول: صلح امام حسن (×) نشانه عدم لزوم نصّ برای امامت! 51

پاسخ شبهه اول. 55

شبهه دوم : اختیار امام حسن (×) در قبول یا رد ّخلافت! 64

پاسخ شبهه دوم. 65

پاسخ نقضی.. 65

پاسخ حلّی.. 66

شبهه سوم : مفسده داشتن خروج حسین بن علی (×)! 67

پاسخ شبهه سوم. 68

شبهه چهارم: تنافی سن کم امام سجاد × با امامتش! 70

پاسخ شبهه چهارم. 73

نقض اول: 73

نقض دوم: 74

نقض سوم: 74

نقض چهارم: 74

پاسخ حلی: 75

شبهه پنجم: وصیت امام حسین× به فاطمه کبری بجای وصیت به امام سجاد ×! 78

پاسخ شبهه پنجم. 79

فهرست منابع. 81

مقدمه:

تبیین مسأله :

امامت از اساسی ترین اعتقادات شیعه میباشد وبر همین اساس از قدیم الایام برنامه شبهه افکنی از سوی مخالفان نسبت به آن آغاز گردیده است، که در حال حاضر باتوجه به گسترش تفکر سلفی و ابن تیمیه ای این مساله صورت جدیدی به خود گرفته است.کتابی همچون الامامه والنص فیصل نور بطور گسترده و باتکیه به منابع شیعه در صدد انکار امامت ائمه برآمده است. لذا این تحقیق در پی آن است که امامت این سه امام بزرگوار را باتوجه به شبهاتی که در کتاب فیصل نور وابن تیمیه مطرح گردیده است پاسخ دهد.

گرچه این پژوهش با استعانت ازادله نقلی وعقلی همچون نص و عصمت به اثبات منصوصیت این سه امام بزرگوار می پردازد(فصل دوم)، لکن غرض اصلی پاسخ به شبهات وارده بر منصوصیت آنها می باشد(فصل سوم) که البته اثر قهری چنین کاری باز‌هم تثبیت امامت این سه امام بزرگوار خواهد بود.اما مباحثی همچون ویژگیها وشؤون امامت از قلمرو این تحقیق خارج است.

اهمیت موضوع:

از آنجایی که طرح شبهات می تواند ارکان اعتقادی عموم وحتی برخی خواص را متزلزل کند ، ضروری می نماید کار سلبی (یعنی پاسخ به شبهات ) در کنار کار ایجابی قرار گیرد تابه عنوان مکمّلی در زدودن آثار تخریبی مغالطات وشبهات عمل نماید.

اما در میان شبهات اولویت پاسخگویی با مواردی است که اهداف مهمتری را نشانه رفته اند واز آنجاییکه ولایت وامامت در معتقدات شیعه از جایگاهی بی بدیل برخوردار است

دراین نوشته پاسخگویی به یکی ازآخرین عملیات های فرهنگی دشمن یعنی کتاب الامامه والنص  و نیز برخی کتب مرجع وهابیت مثل کتاب منهاج السنه  مدنظر است.

پیشینه تحقیق:

اولین نگاشته‌ها در باب امامت به قرون اول ودوم باز می‌گردد.برخی از محققین، کتاب «الامامۀ » علی بن اسماعیل بن میثم تمار را اولین ویا از اولین نوشتارها درباب امامت میدانند.

لکن همزمان با تالیفات مؤید امامت شیعه،مخالفان نیز دست به تألیف نگاشته های شبهه افکن در امر امامت پرداختند که از جمله این افراد می‌توان به  ابو بكر اصم و هشام فوطى‏ اشاره نمود.

به مرور زمان وبا تحول در امور مختلف در نوع شبهه افکنی‌ها نیز تحول پدید آمد.تا اینکه در عصر حاضر بعضی از مخالفان فقط با استناد به مصادر ومنابع شیعی به ویژه با بهره گیری از احادیث ضعیف وگزارشات تاریخی مبهم شیعی به نقد عقاید شیعه از جمله امامت پرداخته‌اند که این نوع شبهه افکنی در نوع خود جدید می‌باشد.

از این رو این پژوهش نیز که به طور ویژه به پاسخ به همین دست شبهات پرداخته است درنوع خود کاری جدید است.

تعداد صفحه : 99

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***