دانلود پایان نامه : ارزیابی شاخصهای وزن گیری نژاد گوشتی راس (Ross) با استفاده از اولتراسونوگرافی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دکتری  رشته دامپزشکی

عنوان : ارزیابی شاخصهای وزن گیری نژاد گوشتی راس (Ross) با استفاده از اولتراسونوگرافی

 دانشگاه آزاد اسلامی

                                               واحد سنندج

                                          دانشكده دامپزشكی

         پایان نامه :

 برای دریافت درجه دكتری  دامپزشكی(D.V.M)

عنوان :

ارزیابی شاخصهای وزن گیری نژاد گوشتی راس (Ross) با استفاده از اولتراسونوگرافی

استاد راهنما:

دكتر رسول رحیم زاده

سال تحصیلی  :   92-93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………..

مقدمه و هدف……………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول

کلیات

1-1- عضلات……………………………………………………………………………………………………………..

1-2- دستگاه تنفس………………………………………………………………………………………………………

1-3- چگونگی رشد طیور…………………………………………………………………………………………….

1-4- درشد و مصرف غذا……………………………………………………………………………………………..

1-5- منحنی های رشد گله گوشتی…………………………………………………………………………………

1-6- تفاوت وزن بین جنس های مختلف………………………………………………………………………..

1-7- تغییرات هفتگی ضریب تبدیل غذایی………………………………………………………………………

1-8- مصرف دان ورابطه آن با جنس طیور……………………………………………………………………….

1-9-رابطه مقدار مصرف دان و ضریب تبدیل غذایی مرغ ها و خروس های گوشتی نسبت به افزایش رشد……………………………………………………………………………………………………………………………..

1-10- نوسانات وزن هر پرنده………………………………………………………………………………………..

1-11- نوسانات وزنی طبیعی گله…………………………………………………………………………………….

1-12- منحنی طبیعی………………………………………………………………………………………………………

1-13- محاسبه راندمان رشد گله گوشتی………………………………………………………………………….

1-14- ناهماهنگی رشد و ضریب تبدیل غذایی…………………………………………………………………

1-15- نسبت وزن پرنده گوشتی به دان…………………………………………………………………………….

1-16- کاربرد اولتراسونوگرافی در بررسی ماهیچه ها………………………………………………………….

1-17- آناتومی مربوط به ماهیچه های اسکلتی……………………………………………………………………

1-18- ظاهر طبیعی ماهیچه ها………………………………………………………………………………………….

1-19- جراحت های ماهیچه ای……………………………………………………………………………………….

1-20- ورم خونی ماهیچه ای……………………………………………………………………………………………

1-21-گسیختگی ماهیچه………………………………………………………………………………………………….

1-22- اجسام خارجی بین  ماهیچه ای………………………………………………………………………………

فصل دوم

مروری بر تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………………………

فصل سوم

مواد و روش کار

3-1- تعداد نمونه ها…………………………………………………………………………………………………….

3-2- اندازه گیریهای اولتراسونوگرافی……………………………………………………………………………..

فصل چهارم

نتایج

4-1- تأیید معادلات رگرسیون……………………………………………………………………………………….

4-2- تکرارپذیری و اثر اپراتور………………………………………………………………………………………

فصل پنجم

بحث

5-1- تخمین ثمرات و وزن های سینه و لاشه با رگرسیون ساده………………………………………….

5-2- تقریبهای بازدهی و وزن ماهیچه های سینه و لاشه با استفاده از رگرسیون چندگانه…………

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………..

 

چكیده

هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین ضخامت عضله سینه اندازه گیری شده توسط سونوگرافی و گوشتی بودن و ویژگی چاقی درجوجه های گوشتی بود. این آزمایش بر روی 100 رأس 308 جوجه با سن 42 روز انجام شد. پیش از اندازه گیری های اولتراسونوگرافی ، تمام پرندگان به پشت خوابانده شدند و نگه داشته شدند. مکان های اندازه گیری شناسایی شدند و تصاویر از پرندگان زنده با استفاده از اتصال یک پروب خطی 5/7 مگاهرتزی گرفته شد. جوجه ها وزن شدند. درنرها ضخامت عضله سینه قبل از کشتار اندازه گیری مشخص شد ویژگیهای بررسی شده شامل دور قفسه سینه،  پهنای سینه، طول و زاویه ستون فقرات، وزن کل بدن مرغ زنده،  ضخامت ماهیچه که با سونوگرافی تعیین میشود و وزن گوشت سینه است. پس از این بررسی ها مرغها ذبح شدند و کلیه ماهیچه های سینه آنها ( ماهیچه های سینه ای بزرگ و سینه ای کوچک) برش داده شده و وزن آنها اندازه گیری شد. در مرحله بعد یک الگوی خطی شامل تاثیر جنسیت و چندین شاخصه پیشگو نظیر متغیرهای کمکی با داده های به دست آمده تطبیق داده شد. تست تشابه شیب خط در مورد جنسیت ها هیچ تفاوتی را نشان نداد. میانگین های به دست آمده برای شاخصه های بررسی شده بدین ترتیب بوده است : وزن گوشت سینه 58/115 گرم، وزن مرغ زنده 1031 گرم، زاویه ستون فقرات 65/68 درجه، دور قفسه سینه 81/26 سانتی متر، طول ستون فقرات 40/10 سانتی متر ،پهنای سینه 67/4 سانتی متر و ضخامت ماهیچه 52/11 میلی متر . همه این شاخصه ها به جز زاویه ستون فقرات ( 28/0) و پهنای قفسه سینه (0/19) تا حد زیادی با وزن گوشت سینه مرتبط بودند : دور سینه (8/0) وزن مرغ زنده (84/0)، طول ستون فقرات (81/0)، و ضخامت ماهیچه (79/0) . نتیجه اینکه اندازه دور قفسه سینه، وزن مرغ زنده، طول ستون فقرات و ضخامت ماهیچه در مرغ های که رشد کند دارند ظاهرا معرف های ارزشمندی در تخمین وزن گوشت سینه مرغ هستند . در حالی که شاخصه های زاویه ستون فقرات و پهنای قفسه سینه معرف های ضعیفی به شمار می روند.  از نظر آماری با وزن لاشه، گوشت و عضلات سینه و همچنین با محتوای درصد از عضلات سینه در لاشه در ارتباط است. ضرایب همبستگی بین صفات مورد تجزیه و تحلیل، تشخیص گوشتی بودن در ماده ها، در اکثر موارد کمی بالاتر از نرها بود.

 

واژه های كلیدی: ماهیچه سینه، جوجه گوشتی راس، اولتراسونوگرافی .

 

مقدمه و هدف

گوشتی بودن لاشه و ویژگی های وزن گیری پرنده زنده در ابتدا درمحوطه ی سینه و ماهیچه های ران منعکس می شود. همانطور که در مطالعات بسیاری اثبات شده، ضخامت ماهیچه های سینه شاخص خوبی از ظرفیت عناصر بالا در لاشه جوجه ها است. مطالعات زیادی روشهای غیر هجومی را برای ثبت گوشت و مقدار چربی در ماکیان توصیف کرده اند برای مثال پرتونگاری مغناطیسی یا پرتونگاری کامپیوتری. در این میان اندازه گیری های فراصوتی ضخامت ماهیچه سینه سریع و آسان و روشی غیر تهاجمی است. احتمال تعیین مقدار گوشت در پرندگان زنده، در کار تولید مثل مستقیم در جهت بهبود گوشتی بودن لاشه لازم است. تخمین سریع گوشتی بودن چاقی همچنین یک عنصر کلیدی از ازریابی کیفی لاشه است و به خوبی بوسیله تکنیک های غیر هجومی انجام شده در پرندگان ،گوشتی بودن لاشه به طور زیادی به مقدار ماهیچه سینه بستگی دارد. پس توجه خاصی باید به اندازه گیری ضخامت  ماهیچه سینه شود. روش غیرهجومی اولتراسونوگرافی جهت یافتن این شاخص و ارتباط بین ضخامت عضله سینه با شاخصهای وزن گیری یعنی گوشتی بودن و چاقی بکار گرفته می شود. هدف از این مطالعه فعلی، تعیین ارتباطات بین ضخامت ماهیچه های سینه اندازه گیری شده با استفاده از اولتراسونوگرانی و ویژگی های گوشتی بودن و چاق بودن در جوجه های گوشتی است.

تعداد صفحه :57

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***