دانلود پایان نامه:نقش امام سجاد(ع) در مبارزه با انحرافات فکری عصر خود استاد راهنما

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه

گرایش :حکمت و کلام اسلامی

عنوان : نقش امام سجاد(ع) در مبارزه با انحرافات فکری عصر خود استاد راهنما

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

گروه تحصیلی: حکمت و کلام اسلامی

 

عنوان

نقش امام سجاد(ع) در مبارزه با انحرافات فکری عصر خود

 

استاد راهنما

حجت‌الاسلام و المسلمین علی‌محمد حسین‌زاده

 

استاد مشاور

حجت الاسلام و المسلمین عبدالکریم عظیمی‌فر

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده پایان‌نامه:

یکی از وظایف خطیر و مهمی که امامان معصومb نسبت به جامعه اسلامی دارند، احیای دین و زودودن انحرافات و تحریف‌ها می‌باشد.امام سجادj در مبارزه با انحرافات فکری عصر خود شیوه‌های مختلفی را اتخاذ کردند که در این نوشتار سعی شده است به نقش سازنده و مهم ایشان در مقابله با انحرافات فکری عصر خود بپردازد. یکی از اهداف این تحقیق، شناخت انحرافات عصر امام سجادj وتبیین شیوه های مبارزاتی حضرتj در مقابله با هر انحراف در حوزه های مختلف می باشد. از مهم ترین نتایج این نگارش بیان زندگی جهادگونه حضرت در مقابله با انواع انحرافات وسکوت نکردن ایشان در اوج اختناق شدید جامعه آن روز می باشد که درقالب 4 فصل بیان شده است، فصل اول کلیات بحث مطرح شده است است که از جمله زندگی مختصر حضرت و همچنین اوضاع و احوال عصر ایشان و وظایف کلی امامان شیعه بیان شده و فصل های دوم و سوم و چهارم این نوشتار بر اساس انحرافات مختلف، درسه بعد عقیدتی، فرهنگی و سیاسی تدوین شده است و در هر فصل نقش حضرت در مقابله با هر انحراف بیان شده است، که هر کدام از این انحرافات می‌تواند در فکر و بینش مردم اثرات سوئی داشته باشد ومردم را ازتعالیم ومعارف اسلامی دور کند. حضرت سجادj درروشهای مبارزاتی خود در قالب‌های پند واندرز، دعاومناجات، کادرسازی و تربیت شاگردان خاص و نخبه، فکر وبینش مردم را هدف قرارداده بودند تا جامعه را با تعالیم و معارف والای اسلامی آشنا کنند که در اینصورت است که مردم آن جامعه در مقابل هر انحرافی میتوانند ایستادگی کنند.

فهرست مطالب

مقدمه. 1

تعریف مسأله. 2

پیشینه‌ی تحقیق.. 2

ضرورت تحقیق.. 3

اهداف تحقیق.. 4

سؤالات تحقیق.. 4

سؤال اصلی.. 4

سؤالات فرعی.. 4

فرضیه ها 5

روش انجام تحقیق.. 5

ساختار تحقیق.. 5

فصل اول: کلیات… 8

گفتار اول: معنا شناسی.. 9

الف) واژه انحراف.. 9

1)                    معنای لغوی.. 9

ب) انواع انحراف.. 10

گفتار دوم: آشنایی با امام سجادj و زمان ایشان. 11

1) القاب، کنیهها، تاریخ و مکان ولادت حضرت.. 11

2) فضائل و مناقب امام سجادj.. 12

الف – خصوصیات اخلاقی امام سجادj.. 12

1)عبادت و بندگی.. 13

2) دستگیری از مستمندان و رسیدگی و محبت به محرومان. 15

3) بزرگواری، بردباری، گذشت… 16

4) شجاعت… 16

ب– مقام علمی امام سجادj.. 17

3) اوضاع و احوال عصر امام سجادj.. 19

گفتار سوم: وظایف و مسؤلیت‌های کلی امامان شیعهc. 23

الف) تبلیغ و تفسیر دین.. 23

ب ) حفظ شریعت.. 24

ج) کوشش برای تشکیل حکومت اسلامی.. 25

فصل دوم: انحرافات اعتقادی و نقش مبارزاتی حضرت سجادj علیه آن. 28

گفتار اول: غلو. 30

 1. غلو چیست؟. 30
 2. غلو در قرآن. 30

الف) سوره مبارکه نساء آیه 171. 30

ب) سوره مبارکه مائده آیه 77. 31

 1. غلو در روایات.. 32
 2. غلو در علم فرقه شناسی اسلامی.. 33
 3. فرقه‌های غلات در زمان امام سجادj.. 34

الف) علل پدید آمدن غلات منتسب به شیعه. 34

ب) بعضی از عقاید غالیان. 35

 1. کیسانیه. 36
 2. مختاریه. 37
 3. هاشمیه. 38
 4. ایستادگی امام سجادj در برابر غالیان. 38

گفتار دوم: جبرگرایی.. 40

 1. تاریخچه جبرگرایی.. 40
 2. مبارزه امام سجادj با جبرگرایی.. 41
 3. مبارزه امام سجادj با عالمان وابسته به حکومت.. 43

برخورد حضرت با زهری.. 44

گفتار سوم: تشبیه و تجسیم(مشبهه) 46

 1. عقیده به تشبیه. 46

2- نقش امام سجادj در مقابله با مشبهه. 47

گفتار چهارم: تفکر مرجئه. 50

 1. معرفی مرجئه. 50
 2. تاریخ و پیدایش مرجئه. 50
 3. خطای مرجئه. 51
 4. نقش امام سجادj در مقابله با اندیشه مرجئه. 52

گفتارپنجم: تصوف و عرفان‌های کاذب.. 54

1-تعریف تصوف.. 54

2.تاریخ پیدایش صوفیگری.. 54

 1. نقش امام سجادj در مقابله با متصوفه و زاهد نمایان. 55

فصل سوم: انحرافات فرهنگی اخلاقی و نقش مبارزاتی حضرت سجادj علیه آن. 58

گفتار اول: فاصله گرفتن جامعه از اهل بیتb. 59

1.معرفی و تثبیت مسئله ی امامت در جامعه. 60

الف) از طریق قرآن. 60

ب) از طریق سخنان پندگونه برای مردم. 62

ج) از طریق دعا 62

 1. دعای امام سجادj درروز عرفه. 62

2.تأکید بر تعبیر «صلوات» به صورت کامل در دعاهای امام سجادj.. 63

د) از طریق کرامات و خبر دادن از امور غیبی.. 64

 1. زنده نگه داشتن یاد و خاطره عاشورا؛ 65

گفتار دوم: گسترش فساد و بی بند و باری‌های اخلاقی در جامعه؛ 67

 1. پند و ارشاد امت.. 69
 2. کادرسازی و نیرو سازی.. 71
 3. عبادت و مناجات‌های امام سجادj.. 74

گفتار سوم: گسترش و رواج جهل و نادانی در بین مردم. 77

فصل چهارم: انحرافات سیاسی اجتماعی و نقش مبارزاتی حضرت سجادj علیه آن. 80

گفتار اول: زمامداران عصر امام سجادj و مقابله حضرت با آنها 81

 1. یزید بن معاویه و موضعگیری حضرت سجادj نسبت به او. 81
 2. عبدالملک بن مروان و موضعگیری حضرت سجادj نسبت به او. 84
 3. ولیدبن عبدالملک و موضعگیری حضرت سجادj نسبت به آن. 88
 4. 4. عبدالله بن زبیر و موضعگیری حضرتj نسبت به او. 89

گفتار دوم: قیامهای عصر امام سجادj و موضعگیری حضرت نسبت به آنها 91

 1. قیام مردم مدینه ( واقعه حّره 63 ه. ق) 91
 2. قیام توابین ( 61-65 ه. ق) 94

رابطه امام سجادj با توابین و موضع حضرت نسبت به آن. 95

 1. قیام مختار (66-67 ه ق) 96

موضع امام سجادj در برابرقیام مختار. 98

 1. ارزیابی کلی موضعگیری امام سجادj در مقابل با قیامها و شورشها 98

نتیجهگیری.. 103

فهرست منابع و مآخذ. 107

 

مقدمه

انسان، موجودی است که همواره در زندگی به دنبال رسیدن به قله کمال انسانیت است. او برای رسیدن به‌این هدف بزرگ به طور یقیین نیاز به یک الگو ومرشد دارد؛ زیرا در این راه ممکن است افرادی یا گروههایی باشند که مانع رسیدن خود ودیگران به کمال حقیقی بشوند وانسانهای زیادی را دراین راه دچار انحراف وتحریف بکنند. ازاین رو ما براین باوریم که امامان شیعه، بهترین رهبر وشیوه ی آنان بهترین الگو، برای انسانهای جوینده کمال است؛ خواه در زمینه فکری، خواه درزمینه عبادی و اخلاقی و خواه اجتماعی وسیاسی باشد. آنان شیوه‌های متفکرانه، سیاستمدارانه وحکیمانه‌ای که هیچ گونه خطا واشتباهی درآن راه ندارد را اتخاذ می‌کنند؛ که یکی ازاین امامان معصوم امام سجادj است متاسفانه تا کنون بسیاری از محققان تنها به یکی از ابعاد شخصیت آن حضرتj پرداخته‌اند یعنی به بعد زهد وعبادت، وبقیه ی ابعاد زندگی امامj را کمتر مطرح کرده‌اند در حالی که امام سجادj فقط در زمینه عبادت مقتدا نیست؛ بلکه افزون برآن در زمینه‌های مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی وعلمی سرآمد و مقتدا است؛ که شایسته است گویندگان ونویسندگان به بررسی همه ابعاد شخصیتی او بپردازند.

یکی از اجحاف‌هایی که در حق حضرتj شده آن است که اورا به عنوان رهبری معرفی کرده‌اند که از سیاست و جامعه کناره گیری کرده وتنها به عبادت ونیایش پرداخته است، درحالی که همه امامان ما وازآن جمله امام سجادj درمقابله با انحرافات جامعه، فعالیتهایی هدفمند واثر گذارداشته‌اند، لکن شیوه مبارزاتی هر کدام از آن‌ها، متناسب با اوضاع واحوال عصر خود متفاوت بوده است.

در این نوشتار سعی شده است نگاه جدیدی به شیوه‌های مبارزاتی امام سجادj در مقابله با انحرافاتی که در نگرش وفکر مردم اثر گذار است پرداخته شود و با بررسی ابعاد انحرافات فکری در جامعه، روش مقابله حضرت با هر کدام از این انحرافات، بیان شود.

تعداد صفحه : 130

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***