Get a site

دانلود پایان نامه:شناخت علل و عوامل گرایش دانش آموزان به شاخه های فنی هنرستان های فنی و حرفه ای

 دانلود متن کامل پایان نامه شناخت علل و عوامل گرایش دانش آموزان به شاخه های فنی هنرستان های فنی و حرفه ای

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكیده :

هدف این پژوهش بررسی عواملی بود كه دانش آموزان را به سوی رشته های فنی و حرفه ای سوق می دهد تا با شناخت این عوامل و انگیزه ها را ه های تقویت آن را یافته وشوق و رغبت آنان را سوی این رشته ها بیشتر به وجود آورده باشد كه با تربیت افراد متخصص در امور فنی و حر فه ای راه خود كفایی كشور سریع تر طی می شود.

برای این منظور تعدادی فرضیه تعیین شده و نتایجی نیز حاصل گردید كه عبارت از : 1-بین نوع  شغل والدین و گرایش فرزندانشان به رشته های هنرستانی رابطه  وجود دارد؟

2- دانش آموزانی كه در ترم اول  ودوم سال گذشته در كلاس اول از پیشرفت تحصیلی بر خوردار بوده اند كمتر از دانش آموزان دیگر به شاخه فنی گرایش دارند .

3- بین تحصیلات پدر و مادر و گرایش فرزندان به رشته های هنرستانی رابطه وجود دارد .

4- گرایش دانش آموزان به ادامه تحصیل در هنر ستان بستگی به علاقه شخصی آنها دارد .

5- گرایش دانش آموزان به ادامه تحصیل در هنر ستان ها بستگی به مهارت و استعداد فنی دارد .

6- تشویق افراد خانواده و دوستان در انتخاب رشته های  هنرستانی تاًثیر دارد .

7- عوامل اجرایی دوره راهنمایی و دبیر ستان در انتخاب رشته های هنر ستانی تاًثیر دارد .

8- بین امكان ورود به مقطع فوق دیپلم  (دیپلم )و گرایش نو جوانان به رشته های هنرستان رابطه وجود دارد .

9- آسانی ورود به بازار كار در انتخاب رشته های هنر ستانی موًثر است

جامعه آماری عبارت از دانش آموزانن دختر هنر ستان حر فه ای ،كه از این تعداد 120 نفر با استفاده از روش اندازه گیری تصادفی چند مر حله ای انتخاب شدند .

ابزار پژوهش را پرسشنامه ای كه محقق ساخته ، تشكیل می داد. داده های به دست آمده با استفاده از روش آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفت  نتایج نشان داد كه :

– اكثریت اولیای دانش آموزان این رشته ها از خانواده های كارگر و كشاورز و تعدادی نیز از خانو ده های فر هنگی و كار مندی می باشد .

–  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در سطح پایین و متو سط قرار دارد .

  • میزان تحصیلات پدر و مادر در سطح پایین می باشد و تعدادی نیز متوسط می باشند .
  • علاقه و رغبت شخصی این محصلین تاءثیر زیادی در انتخاب رشته مورد علاقه شان داشته است .
  • دانش آموزان فوق اكثراض دارای علاقه به كار های دستی بوده و در آنها مهارت و استعداد وجود دارد .

– تشویق اطرافیان در انتخاب رشته تاًثیر ضعیفی داشته است .

تقلید در انتجاب رشته نقش داشته است .

  • آنان تصور می كنند ،كه نسبت به رشته های نظری راحت تر می توانند وارد مقطع كاردانی شوند و این تصور در انتخاب آنان تاًثیر دا شته است .

به تصور آنان راحت تر می توانند جذب بازار كار شوند .

 

مقدمه:

بسیاری از جوانان و نو جوانان قادر به ادامه تحصیل نیستند و علاقه دارند كه شغلی برای خود تعیین نموده و مستقلاًبه زندگی خود ادامه دهند و در این زمینه مدرسه می تواند با تهیه برنامه های حر فه ای و آماده كردن جوانان برای احراز مشاغلی كه مورد نیاز جامعه است قدم های مو ثری برای ما در این  زمینه  بر دارد . وظیفه معلم و مدرسه این است كه از طریق راهنمایی در انتخاب شغل و گذر اندن معیشت به شاگردان كمك كنند . هدف آموزش متوسطهبیشتر تربیت متخصص در حهت رفع نیاز مندی های جامعه خواهد بود ،به طوری كه همه فارغ التحصیلان دوره متوسطه ، اعم از آنان كه از رشته های نظری یا از رشته های فنی و حر فه ای فارغ  التحصیل شده باشند ، بتوانند بلافاصله به نیروی انسانی فعال بپیوندند . زیرا هدف از این دوره صرفاً آماده كردن همه افراد برای ورود به دانشگاه نخواهد بود . جوان حداكثر درصد از فارغ التحصیلان دوره متو سطه می توانند به دانشگاه ها راه یابند ،این گروه خود را در سطحی بالاتر برای خدمت آماده می كنند وبه خاطر تعمق بیشتر در تخصصی كه به دست می آورند در خود كفایی كشور سهیم می شوند .

زیرا خود كفایی هر جامعه ای از جهات مختلف به كار آیی فارغ التحصیلان متوسطه عمومی و فنی و حرفه ای آن كشور بستگی دارد .

بیان مسئله:

ضرورت پیوند عمیق میان علم و عمل جهت ترقی و پیشرفت در تمام زینه ها یك امر نا گسستنی است . كه باید آن را مورد توجه جدی قرار داد . تا نسل جوان با رغبت وافر قادر به حل بسیاری از معضلات اجتماعی و اقتصادی باشد و ارزش های انقلاب را در مصاف با جملات ودر عمل از دشمنان محفوظ نگه دارد و از طرف دیگر به مقابله با آنها بپردازد .

این كار میسر نخواهد بود الا این كه  آموزش و پرو ربا برنامه ریزی صحیح ،و ایجاد همكاری سایر موسسا ت ،نهاد ها ، و مراكز تولیدی و آموزش با این نهاد راستین ،آستین همت بالا زند و علاوه  بر تامین شغل برای افراد ،برای بر طرف كردن نیاز مند ی های جامعه افراد كار امد و متخصص و ماهر تربیت كند . آگاهی از سوال انتخاب شاخه های فنی  آگاهانه و نا آگا هانه بدون انتخاب می تواند جامعه ای را در برنامه ریزی  های آموزشی و حرفه ای كمك نماید . در این راستا سؤالات پژوهش حاضر عبارت است از :

  • چه علل و عواملی وجود دارد كه دانش آموزان به شاخه های فنی هنرستان های فنی و حر فه ای گرایش پیدا می كنند ؟
  • آیا گرایش دانش آموزان به رشته های فنی و هنر ستا ن های فنی و حر فه ای از روی هدف معین و به طور آگاهانه صورت می گیرد ؟

 

اهمیت و ضرورت تحقیق :

برای این كه در جامعه ای به ترقی و پیشرفت برسد ،باید به دانش كاربردی كشور اهمیت دهد . در علوم و فنون و هنرهای گوناگون در پیوند با آرمان ها و با ورها و ارزش ها و هنجار های «مقبول » و «حقانیت یا فته های » اجتماعی ،جای خود را در كلیت ها باز یافته اند و از طریق «نهاد آموزش و پرورش » نگهداری شد و باروری پیدا كرده اند و در حر كت های تاریخی به نسل های دیگر انتقال یافته اند (قزوینی ،1374  )

در طول سال های گذشته به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح كه منطبق بر روانشناسی صنعتی باشد ،از طرف حكامان سر سپرده رژیم گذشته در ارتباط با صنعتی كردن جامعه ،طرح ریزی صحیحی نشده بود ،در حالی كه پیشرفت علم و صنعت(تكنولوژی )حداقل از بعد  قرن نوز دهم همچنان در بسیاری از كشور ها برای جبران عقب ماندگی های جامعه خود ،قدم های آهنین خود را برداشتند،به طوری كه این امر وسیله ای شد در دست قدرت های بزرگ برای چپاول و غارت ثروتهای طبیعی ،ملت های مظلوم ،وهم چنین كشتن نبوغ و استعداد های در خشان ،ملتهای جهان سوم ایران عزیز ما كه از این امر مستثنی نبود،دیدیم كه سیاست استعمار یشان چگونه در تمامی عر صه های زندگی همانند تارهای عنكبوت بر گرد این ملت تنیده و افسار همه امور را تحت تسلط خود در آورده بو دند ،گر چه بعد از انقلاب شكوهمند جمهوری اسلامی بسیاری از سیاست های غارت گرانه استكبار از سر ملت ما كوتاه شد ه بود ولی حداقل در بخش عیناً مشاهده شده كه در بسیاری از استاد كاران و تحصیل كرده هایمان در كار خانه های  كشور خودمان زیر دست و خدمه تكنولوژی غرب هستند .

قابل ذكر است كه آموزش فنی و حر فه ای در نظام فعلی دارای ضعف هایی بوده است كه توانایی جذب نوجوانان به هنر ستان ها را نداشته و حتی بعد از تحصیلات هنرستانی بسیاری از فارغ التحصیلان به راحتی نمی توانسته اند خود را با بازار كار رونق دهنده و یا با ماشین آلات جدید كار خانه ها وكار گاه ها كار كنند . . این به دلیل فرسوده و قدیمی بودن ماشین آلاتی است كه در هنرستان ها موجود است .

البته در نظام جدید به این مهم توجه شده و استفاده از كار گاه های مختلف و یا ایجاد هنر ستان های جوار كار خانه ها  تا حدود زیادی این معضل حل گشته است. نظام آموزش  متوسط با كسب اطلاع از عواملی كه شوق  جوانان را در جهت گرایش به فنی و حرفه ای و كار و دانش بر می انگیزد . از جوانان مستعد در هنرستان ها و د بیرستان ها استفاده كرده و بهترین جوانان را جذب مكان های فوق نماید .

 

این پژوهش تلاشی است ،در جهت همین هدف و به منظور دستیابی به علل و عوامل بر انگیزاننده ای  كه ممكن است در دسترس جوانان نباشد و یا ما بدان توجه نداشته باشیم . اگر ما می خواهیم  كشوری مستقل و آباد داشته باشیم ، احتیاج  به تولید  انواع كالای مورد نیاز و خدمات داریم .كالاها  و خدماتی كه بتوانند نیاز های  هزار گونه این جامع متحول و پر تلاش را تاءمین  نموده و حتی به خارج از كشور صادر كند .

برای تولید كالاهای خوب و خدمات مالی نیاز به انسان هایی با كیفیت بالا داریم . این انسان ها باید در آموزش و پرورش تر بیت  شوند . آموزش و پرورشی كه به تحصیلات فنی و حرفه ای توجه دارد . باید بداند . كه چگونه می تواند این نیروها و جوانان را جذب كرده ، آموزش دهد و وارد بازار كار نماید .

 

هدف تحقیق :

هدف از این تحقیق بررسی علل و انگیزه هایی است كه جوانان را به رشته های فنی و حرفه ای سوق می دهد .پس از شناخت این عوامل در جهت توسعه و تقویت این انگیزه ها برآئیم ، به جهت این كه هزینه ها و نیروی زیادی از سر مایه های كشور صرف تحصیلات این گونه از دانش آموزان می شود .

شناخت برخی از ویژگی های فردی ، هنر جویان كه گاهی با مشكلاتی در مدرسه ، یا محیط كار تواءم است ، ضروری است مثل :نداشتن انگیزه تحصیلی ، در رشته ای كه تحصیل می كند ، انگیز ه های جسمی و روانی ،تفاوت هایی فردی ، نقایص و محدودیت های آمو زشی از نظر نور ، رنگ ، رطوبت ، و وسایل كار و نظایر آن نیاز مندی های آموزشی یكایك یاد گیرنده ها نقایص و اشكا لات سر پرستی و از جمله عواملی هستند كه باید مورد دقت و شناسایی قرار گیرد و موجب بی رغبتی هنر جویان گردد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :81

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***