دانلود پایان نامه:رابطه سبك‫های دلبستگی، كیفیت دوستی و حمایت اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر

 دانلود متن کامل پایان نامه رابطه سبكهای دلبستگی، كیفیت دوستی و حمایت اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

گروه روانشناسی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد «M.A.»

رشته روانشناسی

 

عنوان

رابطه سبكهای دلبستگی، كیفیت دوستی و حمایت اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر

 

استاد راهنما

دکتر مختار عارفی

 

 

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

فصل یکم: مقدمه پژوهش

1-1 مقدمه 3

1-2 بیان مسأله 3

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 5

1-4 اهداف تحقیق. 6

1-5 فرضیه‏های تحقیق. 6

1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی. 6

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1 نظریه‫های حمایت اجتماعی. 9

2-2 تعریف مفهومی حمایت اجتماعی. 10

2-3 مولفه های حمایت اجتماعی. 10

2-4  روابط اجتماعی از منظر تحولی  11

2-5 روابط و رشد. 12

2-6     فقدان ارتباط و آثار آن. 13

2-7      عدم امکان انتقال دانسته‌ها 14

2-8      سکون نسبى زمان اجتماعى  14

2-9 فقدان زبان…. 15

2-10 گستره نظری دلبستگی. 16

2-10-1 تاریخچه دلبستگی.. 16

2-10-2 تعریف دلبستگی.. 17

2-10-3 نظریه دلبستگی.. 19

2-10-4 اهمیت نظریه دلبستگی.. 20

2-10-5 چارچوب تكاملی نظریه دلبستگی.. 21

2-10-6 مراحل دلبستگی.. 22

2-11 طبقه‌بندی كیفیت دلبستگی. 26

2-11-1 دلبستگی «ایمن» 26

2-11-2 دلبستگی ناایمن «اجتنابی» 27

2-11-3 دلبستگی ناایمن «دوسوگرا» 27

2-11-4 دلبستگی آشفته. 27

2-11-5 دلبستگی در بزرگسالی.. 27

2-12 دلبستگی و آسیب شناسی روانی. 28

2-13 روان‌شناسی دوستی و عوامل شکل‌گیری آن. 29

2-14 عوامل شکل گیری دوستی. 30

2-15 ارتباط بین حمایت اجتماعی و کیفیت دوستی. 32

2-16 کودک و دوستی ها 33

2-17 پیامدهای دوستی. 35

2-18 پیشینه پژوهش… 36

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 طرح پژوهش…. 40

3-2 معرفی متغیر ها 40

3-3 جامعه ی آماری. 40

3-4 نمونه و روش نمونه‫گیری. 40

3-5 ابزار پژوهش    40

3-6  روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها : 44

فصل چهارم:یافته های پژوهش

4-1 یافته های توصیفی. 46

4-2  یافته های استنباطی…. 46

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 نتیجه گیری. 53

5-2 محدودیت های پژوهش… 55

5-3 پیشنهادات پژوهشی. 55

5-4 پیشنهادات کاربردی. 55

منابع……………………. 56

پیوست ها……………… 60

 

 

 

چکیده

هدف این پژوهش تعیین رابطه سبك‫های دلبستگی، كیفیت دوستی و حمایت اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر بود. جامعه آماری شامل 300 نفراز دانشجویان دختر و پسر ورودی دانشگاه علوم و تحقیقات در رشته های علوم انسانی شهر کرمانشاه بود که  با توجه به نسبت دانشجویان دختر و پسر از تمام رشته ها  94 نفر دختر و 75 نفر پسر به طور تصادفی انتخاب شدند که این تعداد به طور کلی 169 نفر بدست آمد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های حمایت اجتماعی MOS، دوستی و عدم دوستی ریسمن و بییلنگهام و سبک دلبستگی بزرگسالان RAAS  بود.

 

یافته ها نشان داد كه سبک دلبستگی ایمن به طور معناداری بر حمایت اجتماعی و کیفیت دوستی تاثیر گذار است از طرفی  حمایت اجتماعی به طور معناداری بر کیفیت دوستی  دانشجویان تاثیر گذار است(01/0< p).

نتیجه گیری: با توجه به نیازی كه دانشجویان به حمایت اطرافیان دارند ، حمایت اجتماعی و سبك های

دلبستگی می تواند بر کیفیت دوستی این افراد   نقش به سزایی داشته باشد.

واژه های كلیدی: حمایت اجتماعی، دانشجویان،  سبك های دلبستگی، کیفیت دوستی

 

 

1   فصل یکم

مقدمه پژوهش

 

1-1     مقدمه

دانشجویان از اقشار برگزیده جامعه محسوب می شوند که در دوران تحصیل ممکن است با مسائل و مشکلاتی از نظر امور آموزشی، اقتصادی، تغییرات فرهنگی و اجتماعی روبرو شوند که این عوامل رفتار فرد را تحت تاثیر قرار می دهند. یکی از عوامل مهم برای بروز رفتار مناسب و به هنجار حمایت اجتماعی است که حمایت به کمک یا یاری و توانایی اضافی اشاره دارد که فرد بدان نیاز دارد. حمایت اجتماعی منبعی از کمک و یاری افراد، گروه اجتماعی و جامعه است و یک راهبرد برای مقابله با زندگی استرس زا به وسیله فراخواندن کمک از شبکه های اجتماعی تعریف می شود(هرد، ویتفیلد، ادواردس، براس و بیچ[1]، 2011).  تعامل با همسالان و دوستی ها از جمله نمودهای تعاملات اجتماعی اند که نقش محوری و مهمی را در شناخت اجتماعی ایفا می کنند. کودکان برای مقابله با چالش های موجود در دنیای اجتماعی خود باید مهارت های اساسی شناختی اجتماعی نظیر همکاری و مشارکت و حل مشکلات، به ویژه مشکلات میان فردی، را بیاموزند (کریک و داج[2]، 1994، پارکر و گالتن[3]، 1989). به همین سبب، روابط با همسالان و دوستی ها مشوق های مهمی را برای این یادگیری ها فراهم می کنند که بنوبه خود تحول دوستی را تسهیل می کند. دوستی های دوره نوجوانی متکی بر نزدیکی و وفاداری به ویژه در دختران است. این دوستی ها نه تنها به رشد اجتماعی نوجوانان کمک می کند بلکه برای آنها حکم نوعی درمان دارد؛ زیرا نوجوانان در می یابند دیگران هم امیدها، ترس ها، و تردیدهایی دارند. آنها نیاز به دوستی دارند که وفادار و قابل اعتماد باشد، به حرف های آنها گوش فرا دهد، و آنان را درک نماید. برخی یافته های پژوهشی نشان می دهد که این تمایل در دختران بیشتر است (بل[4]، 1980؛ هارتاپ[5]، 1983).

 

تعداد صفحه :76

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***