دانلود پایان نامه:دشمن شناسی از منظر قرآن کریم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم قرآن وحدیث

عنوان : دشمن شناسی از منظر قرآن کریم

دانشگاه مذاهب اسلامی

دانشکده علوم قرآن و حدیث

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن وحدیث

 

عنوان

دشمن شناسی از منظر قرآن کریم

 

استاد راهنما

دکتر عباس مصلایی پور یزدی

 

استاد مشاور

دکتر مهدی ایزدی

زمستان1390

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بحث شناختِ دشمن در قرآن کریم مورد توجه ویژه قرار گرفته است. خداوند متعال در آیات متعددی دشمنان جبهه حق را معرفی می­کند تا مسلمانان آنان را بهتر بشناسند و به مبارزه با آن­ها بپردازند.

دشمن در اصطلاح لغویان و مفسران به کسی که ضرر می­رساند و نیز هر آن­چه انسان را از راه مستقیم منحرف سازد و موجب عدم اطاعت انسان از خدا شود، اطلاق می­شود. قرآن کریم شش گروه از دشمنان را نام برده است: «شیطان و همراهان او»،«نفس امّاره»،«برخی از همسران و فرزندان»، «کفار و مشرکان»، «برخی از اهل کتاب به­ویژه یهودیان» و «منافقان». می­توان این شش دشمن را، در یک تقسیم­بندی کلّی به سه گروه تقسیم کرده و مورد بررسی قرار داد: دشمن ایمانی]درونی یا پنهان[، دشمن خارجی، دشمن داخلی.

قرآن کریم علاوه بر معرفی دشمن و شیوه­های او، به شناسایی راه مقابله با آن نیز می­پردازد. ایمان و توکل، ترک معصیت، یاد خدا، پناه بردن به خدا، تزکیه­ی نفس، ترس از خدا و بازداری نفس از هوی و هوس، خود را به خدا سپردن، قطع هرگونه ارتباط و دوستی، صبر و تقوا، اعلان موضع صریح مبنی بر بیزاری از آن­ها، مبارزه فرهنگی به وسیله قرآن، مجهز شدن به سلاح روز، مبارزه قهرآمیز و جهاد با دشمنان، افشاگری، بصیرت دینی و حذر ( هوشیاری و احتیاط) از راهكارهای قرآن كریم برای مقابله با دشمن است.

کلیدواژه­ها:

دشمن، دشمن­شناسی، خصم، عدوّ، شیطان، نفس­امّاره، کفّار، مشرکان، یهود، منافقان، قرآن کریم­.

فهرست مطالب

عنوان                                                   صفحه

مقدمه 1

  1. فصل اول: کلیّات 3

1-1. طرح تحقیق 4

1-1-1. بیان مسأله 4

1-1-2. اهمیّت و ضرورت تحقیق 4

1-1-3. سؤالات تحقیق 5

1-1-4. فرضیه­های تحقیق 5

1-1-5. پیشینه­ی تحقیق 6

1-1-6. روش تحقیق 7

1-1-7. اهداف و کاربرد­ها 7

  1. فصل دوم: شناخت مؤلفه­های دشمن 9

2-1. معنای لغوی دشمن 10

2-2. معنای اصطلاحی دشمن 11

2-3. اهمیّت و ضرورت بحث دشمن­شناسی 12

2-3-1. اهمیّت و ضرورت بحث از منظر قرآن کریم 12

2-3-2. اهمیّت و ضرورت بحث دشمن­شناسی از منظرروایات 14

2-3-3. اهمیّت و ضرورت بحث دشمن­شناسی از منظرعقل 16

2-3-4. اهمیّت و ضرورت بحث دشمن­شناسی در سخن بزرگان 18

2-4. نگرشی به آیات قرآن کریم در زمینه­ شناخت دشمنان.19

2-4-1. کید 19

2-4-1-1. بررسی آیات «کید» 20

2-4-2. مکر 22

2-4-2-1. نکاتی در مورد واژه مکر 24

2-4-2-2. بررسی آیات «مکر» 26

2-4-2-3. فرق بین کید و مکر 27

2-4-3. ضَلال 27

2-4-4. کفر 29

2-4-4-1. نکاتی در مورد واژه«کفر» 30

2-4-5. صدّ 31

2-4-6. خدع 33

2-6-4-1. نکاتی در مورد واژه«خدعه» 33

2-6-4-2. بررسی آیه­ «خدعه» 34

2-6-4-3. تفاوت میان خدعه و کید 35

2-4-7.  عدوّ 35

2-4-7-1. بررسی آیه­ «عدوّ» 35

2-4-8.  بطانه 37

2-4-8-1. بررسی آیه­ «بطانه» 38

2-4-9.  ولیّ 39

2-4-9-1. بررسی آیه­ «ولیّ» 40

2-4-10.  نفاق 40

2-4-10-1. نکاتی پیرامون واژه «نفاق »و«منافق» 41

2-4-10-2 اقسام نفاق 42

2-4-10. بصیرت 43

  1. فصل سوّم: اقسام دشمن از دیدگاه قرآن کریم 47

3-1. بخش اول: دشمن ایمانی]درونی یاپنهان[ 49

3-1-1. شیطان و همراهان او 49

3-1-1-1. معنای لغوی و اصطلاحی شیطان و ابلیس 50

3-1-1-2. فرق بین شیطان و ابلیس 53

3-1-1-3. نام و القاب ابلیس 54

3-1-1-4. دام­ها و برنامه­های شیطان:(اهداف و شیوه­های مبارزه و دشمنی شیطان) 54

3-1-1-4-1. شیوه دشمنی شیطان 54

3-1-1-4-2. دام­ها و ابزار­های شیطان 56

3-1-4-2-1. دنیا 56

3-1-4-2-2. وسوسه 57

3-1-4-2-3. اختلاف­افکنی 57

3-1-4-2-4. هوا­پرستی 58

3-1-4-2-5. وعده به فقر 59

3-1-4-2-6. از راه عبادت 61

3-1-4-2-7. از طریق اموال و اولاد 62

3-1-4-2-8. زنان 63

3-1-4-2-9. تبلیغات 63

3-1-4-2-10. بزرگ کردن آرزوها و تمنیات واهی 64

3-1-4-2-11. تزیین اعمال زشت 64

3-1-4-2-12. وعده­های دروغین .65

3-1-1-5. صفات شیطان 66

3-1-2. نفس امّاره 67

3-1-2-1. اقسام نفس 69

3-1-2-2. خطرات نفس 73

3-1-3. برخی از همسران و فرزندان 75

3-2. بخش دوم: دشمن خارجی (یهود، کافران، مشرکان) 78

3-2-1. یهود 79

3-2-1-1. یهود در لغت 79

3-2-1-2. شناخت اجمالی چهره­ی یهود 80

3-2-1-3. هجرت یهودیان به مدینه 80

3-2-1-4. صفات یهود از دیدگاه قرآن کریم 81

3-2-2. کافران 88

3-2-2-1. تعریف كافر در لغت و اصطلاح 88

3-2-2-2. صفات کافران 90

3-2-3. مشرکان 93

3-2-3-1. شرک در لغت و اصطلاح 93

3-3. بخش سوّم: دشمنان داخلی (منافقان) 95

3-3-1. معنای لغوی و اصطلاحی نفاق 95

3-3-2. ضرورت شناخت نفاق و منافق 96

3-3-3. ویژگی­های منافقان 97

3-3-3-1. ویژگی­های فردی- روانی 98

3-3-3-2. ویژگی­های سیاسی منافقان 102

3-3-3-3. ویژگی­های فرهنگی منافقان 113

3-3-3-4. ویژگی­های اجتماعی منافقان 118

  1. فصل چهام: شیوه­های مبارزه دشمنان و شیوه­های مبارزه با دشمنان از دیدگاه قرآن کریم 122

4-1. شیوه­های مبارزه دشمنان از دیدگاه قرآن 123

4-1-1. شگرد­ها و شیوه­های مبارزه ی دشمنان با رهبران دینی 124

4-1-1-1. ایجاد تردید و ابهام دربین مردم نسبت به حقانیّت رهبری 124

4-1-1-2. شکستن قداست رهبری با استفاده ازحربه تهمت و افتراء 126

4-1-1-3. تضعیف دستیاران رهبر و تشکیلات رهبری 132

4-1-1-4. تحقیر و استهزای رهبری 133

4-1-1-5. بدل­سازی و رهبرتراشی 134

4-1-1-6. تطمیع رهبری 135

4-1-1-7. تهدید رهبری 136

4-1-2. شگرد­ها و شیوه­های مبارزه­ی دشمنان برای تضعیف مبانی مکتب اسلام 138

4-1-2-1. استفاده از سورژه­های مذهبی 139

4-1-2-2. تهمت­های گوناگون 141

4-1-2-3. شریعت­سازی 142

4-1-2-4. اقدامات ضدّ تبلیغی(جنجال آفرینی) 144

4-1-2-5. بدگویی و عیب جویی 145

4-1-2-6. تمسخر و تحقیر 145

4-1-2-7. تخریب پایگاه­های مکتب 146

4-1-2-8. جنگ و ستیز 147

4-1-3. شگرد­ها و شیوه­های مبارزه­ی دشمنان با پیروان مکتب توحیدی 148

4-1-3-1. تلاش برای گمراه کردن پیروان مکتب توحیدی ازطریق صرف هزینه­های کلان 149

4-1-3-2. اشاعه فساد، نشر اکاذیب و پخش شایعات 150

4-1-3-3. اختلاف­افکنی و تفرقه­انگیزی 151

4-1-3-4. محاصره اقتصادی 152

4-1-3-5. تحقیر و کوچک شمردن 154

4-1-3-6. تمسخر 155

4-1-3-7. اعزام عوامل نفوذی و جاسوسی 157

4-1-3-8. تضعیف روحیه مسلمانان 158

4-1-3-9. تبلیغات سوء 159

4-1-3-10. تهدیدها و جنگ­ها 161

4-2. شیوه­های مبارزه با دشمنان از دیدگاه قرآن کریم 163

4-2-1. شیوه و روش قرآن کریم در مقابله با شیطان 163

4-2-2. شیوه و روش قرآن کریم در مقابله با نفس 167

4-2-3. شیوه و روش قرآن در مقابله با کفار و مشرکان و یهودیان 172

4-2-4. شیوه و روش قرآن در مقابله با منافقان 188

نتیجه­گیری 194

پیشنهادها 197

کتابنامه 198

 

مقدمه:

«إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ وَ یُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِیراً»[1]

«این قرآن، به راهى كه استوارترین راه‏هاست، هدایت مى‏كند و به مؤمنانى كه اعمال صالح انجام مى‏دهند، بشارت مى‏دهد كه براى آن­ها پاداش بزرگى است.»

قرآن، فیضِ رحمتى است كه از خزانه غیب بر قلب نورانى پیامبر (صلّی الله علیه و­ آله و سلّم) نازل و از آن­جا بر پهن‏دشتِ هستى جارى شد تا تشنگان حقیقت از زلال معنویت و هدایت آن سیراب گردند.

قرآن، انسان را به این حقیقت واقف می­کند که آدمی گاه چیزی را که به سود واقعی او نیست دوست می­دارد و چه بسا آن­چه که به زیان اوست را می­طلبد.[2] لذا از آن­جا که علم و آگاهی انسان اندک است برای شناخت سود و زیان واقعی­مان بایستی به قرآن کریم ، که ما را به استوار­ترین راه­ها هدایت می­کند چنگ زنیم و از آن مدد جوییم. و از آن­جا که، شناخت دوست و دشمن یکی از مهم­ترین نیازهای زندگی فردی و اجتماعی انسان است، قرآن کریم به مدد انسان آمده و با آموزه­های خود، انسان را در شناخت دشمن یاری می­نماید، تا جایی­که در آیات گوناگون، به معرفی دشمنان واقعی انسان پرداخته است و قطعاً شیوه­هایی را که برای مبارزه با دشمنان معرفی می­کند از استحکام و تأثیر لازم برخوردار است.

بحث شناختِ دشمن در قرآن کریم از موقعیّت ویژه­ای برخوردار است و خداوند در آیات متعددی دشمنان متنوع جبهه حق رادر شکل­های گوناگون معرفی می­کند و چهره­های پلید و گمراه کننده آنان را برای پیروان حق آشکار می­نماید تا مسلمانان آنان را بهتر بشناسند و به مبارزه با آن­ها بپردازند، در این آیات بیشتر سخن از هجوم همه جانبه دشمنان بر ضد پیروزی حق به میان می­آید که حتی اگر عقب­نشینی نمایند باز خود تاکتیکی برای رویارویی دوباره و هشداری مهم برای پیروزی حق می­باشد و از آن­جا که پیکار حق و باطل موقتی نیست و از آن­جا که هدف مشترک نابودی نظام الهی است این نبرد تا قیامت هم استمرار دارد و به رغم تمامی توطئه­های گوناگون دشمنان اسلام در طول تاریخ، شاهد درخشش روز­افزون حق خواهیم بود زیرا خداوند مدافع حریم حق است.

بنابراین این قرآن، کتابی است که به ما می­آموزد که با خودی چگونه رفتار داشته باشیم و با بیگانه چگونه برخورد کنیم: « مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُ…»[3]: محمّد (ص) فرستاده خداست و كسانى كه با او هستند در برابر كفّار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند…

این پایان­نامه با عنوان« دشمن­شناسی از منظر قرآن کریم»، در چهار فصل تنظیم شده است. در فصل اول کلیات پایان­نامه بیان شده و در فصل دوم به بررسی معنا و مفهوم دشمن از دیدگاه قرآن کریم پرداخته و سپس اهمیّت و ضرورت این بحث از منظر قرآن و روایات و عقل و سخن بزرگان بیان شده و در ادامه آیات قرآن کریم در زمینه­ شناخت دشمنان و بررسی واژگان کلیدی بحث دشمن­شناسی از جمله: کید و مکر و ضلّل و کفر و صدّ و خدع و عدوّ و بطانه و ولیّ و نفاق و بصیرت مطرح شده و در فصل سوم، اقسام دشمن از دیدگاه قرآن کریم تحت عنوان دشمن ایمانی]درونی یا پنهان[(شیطان و همراهان او و نفس امّاره و برخی از همسران و فرزندان) و دشمن خارجی(یهود، کافران و مشرکان) و دشمن داخلی(منافقین) مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل پایانی در بخش اول موضوعِ شیوه­های مبارزه دشمنان از دیدگاه قرآن کریم و در بخش دوم موضوع ِشیوه­های مبارزه با دشمنان از دیدگاه قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان نتیجه­گیری از مباحث مطرح شده در این پایان­نامه بیان شده است.

امید است این اثر ناچیز در خدمت اسلام و فرهنگ شیعی و معارف اهل بیت (ع) مورد عنایت صاحب ولایت و ذخیره آخرت قرار گیرد.

فصل اوّل

کلیّات

1-1) طرح تحقیق:

1-1-1) بیان مسأله:

یکی از اساسی­ترین شرایط موفقیّت یک فرد یا جامعه در تمامی عرصه­ها شناخت دشمن است و هرگاه آدمی در پهنه طبیعی دشمن را شناخت به موفقیت دست خواهد یافت.

انسان در ابتدا زندگى كوچك و ساده‏اى داشت و دشمنان خویش ‏را به راحتى مى‏دید و با ابزارهاىِ ساده به مقابله با آنان بر­مى‏خاست و خود را از گزند آنان در امان مى‏داشت. اما یكى از مشكلات انسان امروز عدم شناخت دشمن خویش است. در واقع دشمنان انسان با ابزارهاى پیشرفته و با به كارگیرى انواع روش هاى جنگ روانى خود را از او مخفى داشته و در لباس دوست ضربات خود را بر او وارد مى‏كنند، بنابراین بی­تفاوتی نسبت به دوست و دشمن و انکار دوستی و دشمنی و خودی و غیر خودی و اشتباه درشناخت دوست و دشمن باعث وارد شدن بزرگ­ترین ضربه­ها بر پیکر جوامع انسانی می شود. تا جایی که یکی از ضعف­های اساسی عامه مسلمان از صدر اسلام به ویژه زمان حکومت امام علی (علیه السّلام) تاکنون نشناختن دشمن یا ضعف در دشمن شناسی بوده است همین امر موجب شکست و از دست دادن حکومت و عملی نشدن بسیاری از احکام اسلام بوده و هست. بنابراین در این تحقیق به دنبال آن بوده­ایم که به معرفی دشمنان از دیدگاه قرآن کریم پرداخته و با توجه به آیات ِقرآن کریم، انواع دشمنان و شیوه هایِ دشمنی آن­ها و هم­چنین راه­های مقابله در برابر آن­ها مورد بررسی قرار گیرد.

تعداد صفحه : 58

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***