دانلود پایان نامه:تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک با تمرکز بر مدل ARCHSECRET بر رضایت مشتریان (مورد مطالعه شعب بانک صادرات شهر قزوین)

متن کامل پروپوزال مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :بازاریابی

عنوان : تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک با تمرکز بر مدل ARCHSECRET بر رضایت مشتریان (مورد مطالعه شعب بانک صادرات شهر قزوین)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

دانشکده تحصیلات تکمیلی

گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”M.A”

رشته بازاریابی

عنوان:

تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک با تمرکز بر مدل ARCHSECRET بر رضایت مشتریان (مورد مطالعه شعب بانک صادرات شهر قزوین)

 استاد راهنما:

دکتر محمود نورایی

سال: 1390

(همراه با پرسشنامه)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
این پژوهش به منظور ارزیابی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بانک صادرات با تمرکز بر مدل آرچ سکرت که ابزاری برای اندازه گیری کیفیت خدمات می باشد انجام گرفته است. در تحقیق حاضر به بررسی ابعاد ده گانه کیفیت خدمات مورد توجه در این مدل پرداخته شده و سپس به شناسایی ابعاد کیفیت حدمات بر مبنای میزان تاثیر هر یک از ابعاد از نظر مشتریان به عنوان یکی از اهداف تحقیق پیگری شده است.
روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و باتوجه به نوع و ماهیت مسئله و نیز اهداف و سوالات تحقیق توصیفی می باشد، برای جمع آوری داده های تحقیق نیز از روش پیمایش {پرسشنامه) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان شعب بانک صادرات شهر قزوین تشکیل می دهند و به منظور انتخاب نمونه معرف جامعه آماری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده و نمونه ای با حجم 384 نفر از طریق پرسشنامه استاندارد و مورد مراجعه در تحقیقات بین المللی مورد پرسش و نظر خواهی قرار گرفته اند، داده های جمع آوری شده با استفاده از روشهای آماری نرمال رگرسیون و رگرسیون چند متغیره به آزمون فرضیات پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد و نتایج به دست آمده از انجام تحقیق بیانگر این است که تمامی فرضیات این مطالعه تایید شده و در بین ابعاد مختلف کیفیت خدمات الکترونیک مدل آرچ سکرت بعد ارتباطات بیشترین تاثیر را از نظر مشتریان داشته و بعد عوامل محسوس یا فیزیکی کمترین تاثیر داشته است.
کلید واژه ها: کیفیت، خدمات، کیفیت خدمات، کیفیت خدمات الکترونیک، رضایت مشتری
قبل ازفصل1_006 قبل ازفصل1_007 قبل ازفصل1_008 قبل ازفصل1_009 قبل ازفصل1_010
تعداد صفحه : 170
قیمت : 14700تومان

***

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***