دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات دامغان

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده

 

استاد راهنما:

دکتر محمدحسن حسنی

 

تابستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه. 2

الف)بیان مسئله. 2

ب)سوالات تحقیق.. 4

پ)فرضیات پژوهش…. 4

ت) پیشینه تحقیق.. 5

ث) روش تحقیق.. 5

ج) اهدف پژوهش…. 5

ح)ساختار تحقیق.. 6

فصل اول: تعاریف و مفاهیم.. 7

1-1تلویزیون های ماهواره ای.. 8

1-2 تاریخچه ماهواره تلویزیونی 8

1-3 پیشینه ظهور کانال های فارسی زبان  11

1-4 دسته بندی ماهواره های ارتباطی.. 13

1-4-1 ماهواره های ارتباطی نقطه به نقطه. 13

1-4-2 ماهواره های ارتباطی توزیع کننده 14

1-4-3 ماهواره های ارتباطی پخش مستقیم 14

1-5 پیسشینۀ آنتن های ماهواره ای در آسیا 15

1-6 عکس العمل دولت ها در مقابل پخش مستقیم ماهواره ای برنامه های تلویزیونی.. 20

1-7 پیشینۀ ظهور آنتن های ماهواره ای در ایران 22

1-8 خلاصه انواع کانال های فارسی زبان و ویژگی های این کانال ها 24

1-9 انواع برنامه های شبکه های فارسی زبان ماهواره ای.. 26

1-10 توضیح درباره محتوای کانال های ماهوارهای فارسی زبان. 32

1-11چند ویژگی کانال های ماهواره ای 33

1-11-1 تک گویی در برابر گفت و گو. 33

1-11-2 عمومی در مقابل خصوصی.. 34

1-11-3 تماس گیرندگان و دلایل.. 35

1-11-4 فرد گرایی در مقابل جمع گرایی.. 36

1-11-5 حمایت عمومی در مقابل حمایت فردی.. 37

1-12 مالکیت و نام ادراه کنندگان شبکه های فارسی زبان ماهواره ای 38

1-13 کارکرد خبری – سیاسی و تفریحی شبکه های ماهواره فارسی زبان 39

1-14 توزیع بینندگان شبکه ماهواره ای بر حسب نام شبه فارسی که بیشتر  تماشا می کنند. 40

1-15 دلایل و انگیزه های تماشای برنامه های ماهواره ای.. 41

1-16 کاربرد ماهواره تلویزیونی.. 42

1-17 اجزاء مختلف سیستم پخش ماهواره ای.. 43

1-17-1 منابع تامین برنامه. 43

1-17-2 مرکز انتشار زمینی.. 43

1-17-3 ماهواره ها 43

1-17-4 آنتن های بشقابی.. 44

1-17-5 دستگاه های گیرنده. 44

1-17-6 آنتن بشقابی.. 45

1-17-7 گیرنده ها 46

فصل دوم: ماهواره در فقه و حقوق.. 48

2-1حرمت شرعی ماهواره. 49

2-2-1قانون ممنوعیت بكارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره. 51

2-2-2آیین‌نامه اجرایی قانون “‌ممنوعیت بكارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره”. 54

2-3-جرم داشتن ماهواره : 58

2-3-1 استفاده ار ماهواره. 58

‌2-3-2وظیفه سایر مسئولان. 59

2-4 وضعیت حقوقی پخش مستقیم ماهواره ها 61

2-5  دیدگاههای حقوقی در مورد ماهواره ها 64

2-6 تحلیل فقهی حرمت خرید و فروش ماهواره. 74

2-6-1 حکم خرید و فروش ماهواره. 74

2-6-2 بررسی موانع مقابله با خرید و فروش ماهواره. 75

2-6-3 روایت تحف العقول. 82

2-6-4 آلات لهو. 84

2-6-5 خلاف قانون بودن خرید و فروش ماهواره. 85

2-7 خرید و فروش ماهواره در فقه. 87

2-7-1 مقتضی صحت بیع ماهواره. 87

2-7-2 بررسی ادله ی مربوط به اثبات مقتضی صحت… 89

2-8 اصول حقوقی حاکم بر ماهواره ها 95

2-8-1 از پیدایش تا کنون. 95

2-8-2 ماهوارهها و حقوق بین الملل.. 96

2-8-2-1 ماهوارهها و گردش ازاد اطلاعات… 96

2-8-2-2 ماهوارهها و نقض حاکمیت دولتها 97

2-8-3 ماهوارهها و مواضع کشورهای مختلف… 99

2-8-3-1 طرفداران ازادی مطلق ماهوارهها 99

2-8-3-2 کشورهای طرفدار گزینش برنامه های ماهوارهای.. 101

2-8-3-3 کشورهای طرفدار ممنوعیت مطلق برنامه های ماهوارهای.. 103

2-8-4 ماهوارهها و اصول حقوقی ملل متحد. 104

فصل سوم :آسیب های ماهواره. 108

3-1-ضرورت تجدید نظر در قوانین مربوط به ماهواره در ایران. 109

3-2 آسیب‌های ماهواره از منظر آیات و روایات… 113

3-2-1 اهداف ماهواره. 114

3-2-2آسیب‌های ماهواره. 116

3-2-2-1 آسیب های فردی( روحی و روانی ، متأثر از فیلم‌های مبتذل و خشن) 116

3-2-2-2 آسیب های اجتماعی.. 118

3-3آسیب شناسی استفاده از ماهواره از نظر  صاحب نظران در این زمینه. 127

3-3-1 بحران گذار در خانواده ایرانی.. 127

3-3-2 به عنوان چشم های شیطانی.. 130

3-3-3  سست شدن بنیان خانواده. 132

3-3-3-1 دختران فراری.. 133

3-3-3-2 بدحجابی وزنان خیابانی.. 133

3-3-3-3 تأثیر منفی بر روابط بین افراد، اختلاف خانوادگی وشکستن حریم های خانواده. 134

3-3-3-4 ترویج هوس خواهی و تنوع طلبی.. 135

3-3-4 تأثیربر فرهنگ وهویّت اجتماعی بدون در نظر گرفتن جنس(دختر یا پسر ) 136

3-3-5 ویران كردن بنیان خانواده. 142

3-6 بررسی فقهی و حقوقی.. 143

3-6-1 بعد اعتقادی ( مثل اعتقادات، واجبات، حجاب و …): 144

3-6-2 بعد فرهنگی.. 144

3-6-3 بعد اجتماعی.. 144

3-6-4 بعد تربیتی.. 145

3-6-5 بعد اقتصادی.. 145

3-7 نتایج حاصل از بررسی فقهی و حقوقی موضوع. 145

3-8 نتیجه گیری و پیشنهادات 149

الف)نتایج.. 149

ب)پیشنهادات… 151

منابع و مآخذ. 155

چکیده انگلیسی.. 160

 

چکیده :

امروزه گسترش وسایل ارتباطی سبب رویارویی انسان با اطلاعات گوناگون و متنوع از محیط های مختلف شده است كه نتیجه و پیامد آن تاثیربه روی تمام جوانب دیگر زندگی و از جمله خانواده ها بوده است.امروزه به وسیله رسانه ها مخصوصاً ماهواره انتخاب های فراوانی در برابر افراد خانواده وجود دارد كه سبب ایجاد آسیبهای گوناگون گردیده است هدف اصلی این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی آسیبهای ماهواره بر خانواده ها می باشد که قوانین و نظریه های مرتبط در این زمینه بیان و راهکارها و راه حلهای مناسب بررسی و تحلیل شده است.

همـچنان كـه ماهــواره می تواند در هوشیار كردن، اطلاع رسانی و در حوزهْ پژوهش، سیاست و… نقش مهمی داشته باشد؛ برنامه های تخریبی و نابهنجاری نیز دارد؛ تا جایی كه برخی از جامعه شناسان و كارشناسان فرهنگی را برآن داشته تا برای مصونیت جامعه انسانی، به ویژه نهاد خانواده چاره اندیشی كنند. بدین ترتیب، تأثیر برنامه های این ابزار قدرتمند بر افكار عمومی و عملكرد آن را به ویژه از نظر تربیتی و جامعه پذیری نباید از نظر دور داشت. مطمئنا قوانین موجود ما در این رابطه ضمانت اجرایی ضعیفی دارد و به نظر می رسد نیازمند ضمانت اجرایی قوی تری برای این قوانین هستیم ضمن اینکه به قوانین بالا دستی هم در این باره نیاز داریم و همچنین قوانین موجود در این زمینه با توجه به شرایط جامعه و تکنولوژی های نوین همسو نمی باشد و احتیاج مبرم به قوانینی جدید شدیدا احساس می شود .البته مبی توان با تقویت فرهنگ خودی و نشان دادن ارزش های بالای آن به سطوح پایین جامعه، دفاع از ارزش های ملی، ارتقاء سطح آگاهی افراد، ترویج زندگی معنوی وتقوا، ترویج الگوهای رفتاری صحیح در خانواده و جامعه بسیار از آسیبهای ماهواره را خنثی نمود که این امر  نیاز به حركت آگاهانه و صحیح مدیران فرهنگی جامعه برای كاهش اثرات منفی برنامه های ماهواره دارد.

واژگان کلیدی: ماهواره ،آسیبهای اجتماعی ، فقه و حقوق، خانواده

 

مقدمه:

الف)بیان مسئله:

با تغییر و تحول های به وجود آمده در سالهای اخیر و حضور فعال بانوان در جامعه ، و نقش کلیدی آنها در نظام خانواده و اجتماعی ، نهاد خانواده با مسایل و چالشهای مختلفی مواجه و باعث دغدغه و نگرانی هایی در میان کارشناسان و نیز خانواده ها شده است ( محمدی ، 1388 ) افزون بر جهان شدن و پیامدهای حاصله از آن ، برنامه های ماهواره ای بیشتر سبب اختلالات روان پریشی و بی خوشتن شدگی مخاطبان ، به ویژه بانوان می شود و از طرف دیگر فراگردهای تفکر مختل ، در اثر مشاهده برنامه های هیجان انگیز و رخوت آور ماهواره ای شکل می گیرد که پرش ایده ها با شتاب فکر ، انسداد تفکر و قطع جریان تفکر سالم را به همراه دارد استفاده از ماهواره در تمامی زمینه های زندگی نوجوانان و جوانان تاثیرات شگرف و عمیقی برجای می گذارد . طبق پژوهش های انجام شده در سالهای اخیر جرایم و جنایات دامنه دار و وحشتناکی همچون زنای با محارم ، مشکلات جنسی شدید در میان نوجوانان دختر و پسری که در سازمان بهزیستی نگهداری می شوند تا به سن قانونی زندان برسند و بیماری های روانی به نوع از تبعات تماشای برنامه های گمراه کننده ماهواره است . ایجاد ضعفهای روحی و جسمی ، از بین رفتن قید و بندهای اخلاقی و کشمکش اخلاقی و کشمکش مداوم با خانواده های سنتی و مذهبی ، نوجوانان را از پیشرفت و عداوت و درگیری ها در جامعه افزایش یافته و فرار از قانون زیاد می شود و رعب و وحشت سایه شوم خود را بر جامعه می گستراند . از بین رفتن قوانین دینی و مذهبی ، شکسته شدن حریم ها وچارچوب فرهنگی از طریق رهیابی فرهنگ ناشناس غربی ، کیان و صیانت خانواده ها را متزلزل کرده و همین امر موجب بالا رفتن سرسام آور آمار طلاق در جامعه شده است ، از طرفی دیگر تعداد افراد مجرد در جامعه افزایش یافته که این امر در میان برخی جوانان دختر و پسری که در سن ازدواج قرار دارند موجب برقراری روابط نامشروع شده و مفاسد اجتماعی بی شماری را به باور آورده است . قرآن کریم از آغاز خلقت چگونگی آفرینش زن و مرد را یکسان دیده و آن را در خلال موضوعاتی چون سجده فرشتگان ، دمیدن روح الهی ، تعلیم ، عهد ، وسوسه شیطان ، عصیان ، تلقی کلمات ، توبه و مبدا آفرینش طرح کرده است . این فکر که زن فقط و فقط باید در کنج خانه محبوس بماند و حتی با حفظ حریم و رعایت عفاف هم از علم و از هر کمالی ، الزاما باید محروم بماند و کاری جز اطفای شهوت مرد و خدمتکاری او ندارد و … علاوه بر اینکه با اسلام جور نمی آید ، ضد عواطف انسانی است. شناسایی نیازهای خانواده یکی از پایه های اصلی برای اجتهاد و پژوهش درست در مسائل مربوط به آن است اگرچنین آگاهی به دست نیاید برداشت و فتواها با مشکل همراه خواهد بود موضوع عدم توجه به روحیات و احساسات زن نیز قابل بحث است اگر منظور این باشد که نباید حکم بدون توجه به روحیات خانواده جعل شود، چنین موضوعی مربوط به شان شارع ( قانونگذار) است نه مربوط به مجتهد به عنوان استنباط کننده حکم که صرفا به کشف قرائن و رموز می پردازد ، و اگر منظور آن است که مجتهد گاه در تطبیق قواعد شرعی بر مصادیق خود به دلیل مرد بودن گرفتار غفلت می شود و نمی تواند شرایط ویژه خانواده را که می تواند موضوعی برای حکمی دیگر باشد ، دریابد ، حرف صحیحی است .در حوزه مسائل خانواده اهتمام به قرآن یادآوری از آن نقش تعیین کننده ای دارد ؛ زیرا از یک سو آیات قرآنی در حوزه مسائل خانواده بسیار است و از طرف دیگر روایت ها نیز فراوان و البته با مضامین مختلف . در این میان برخی از بخشهای فقه – به جز آفت های عامی که متوجه ی همه ی ابواب و بخشها است – دچار آسیب های خاص خود است .مسائل خانواده یکی از همین بخشهاست هر پدیده ای که در زندگی آدمی شکل می گیرد در بستر حیات خویش ممکن است گرفتار آفت ها و آسیب هایی گردد که آن را از خاستگاه اصلی اش دور سازد ؛ بنابراین برای جلوگیری از آفت ها و آسیب ها باید نظارتی پیوسته و بیرونی حاکم بر آن باشد لذا بررسی آسیب های اجتماعی خانواده از نظر فقهی و حقوقی خود از ملزومات جامعه امروز ایران می باشد .

ب)سوالات تحقیق

– بین تاثیر پذیری خانواده از ماهواره و آسیب های اجتماعی آنان چه رابطه ای وجود دارد؟

– آسیب شناسی اجتماعی خانواده از ماهواره در احکام فقهی کنونی چگونه می باشد ؟

– آسیب های اجتماعی وارده به خانواده ، با در نظرگرفتن نقش ماهواره ،در احکام حقوقی فعلی چگونه می باشد؟

– راهکارصحیح و مدون اسلامی فیلترینگ برنامه های ماهواره ای در احکام فقهی چگونه می باشد ؟

– راهکارصحیح و مدون جهت فیلترینگ برنامه های ماهواره ای و تخلف از آن در احکام فقهی چگونه می باشد ؟

 

پ)فرضیات پژوهش

– بین تاثیر پذیری خانواده از ماهواره و آسیب های اجتماعی آنان یک ارتباط معنادار وجود دارد .

– احکام فقهی کنونی قادر به آسیب شناسی اجتماعی خانواده با توجه به پدیده ماهواره نمی باشد .

– احکام حقوقی فعلی پاسخ گوی آسیب های اجتماعی وارده به خانواده ، با در نظرگرفتن نقش ماهواره در زندگی آنان ، نمی باشد .

– در احکام فقهی ، برنامه صحیح و مدون اسلامی ، برای فیلترینگ (پالایش ) برنامه های ماهواره ای به طور دقیق ارائه نشده است .

– در احکام فقهی ، برنامه مدون و صحیحی جهت فیلترینگ برنامه های ماهواره ای و تخلف از آن ارائه نشده است.

ت) پیشینه تحقیق

– در خصوص این تحقیق باید گفت که در این رابطه و به صورت کامل تحقیقی صورت نگرفته و بعضأ چند مقاله و اشاراتی در کتب حقوقی استادان به چشم میخورد .

ث) روش تحقیق

روش به کار گرفته شده در این تحقیق از نوع کتابخانه ای است. بدین سان که با مراجعه به کتابخانه دانشگاه های مختلف در خصوص موضوع اطلاعات گرفته شده است. همچنین از مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات، اینترنت، استفاده شده است.

ج) اهدف پژوهش

-بررسی و تحلیل فقهی آسیب های اجتماعی خانواده با توجه به برنامه های ماهواره ای

-بررسی و تحلیل حقوقی آسیب های اجتماعی خانواده با توجه به برنامه های ماهواره ای

-ارائه راهکارها و پیشنهادهای کاربردی جهت خنثی سازی تاثیرات سوء برنامه های ماهواره ای

-ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده جهت به حداقل رساندن آسیب های اجتماعی خانواده ناشی از برنامه های ماهواره ای

-جمع آوری نظر فقها در خصوص فیلترینگ برنامه های ماهواره و گزینش برنامه های مختلف منافی شرع اسلامی

– جمع آوری نظر حقوق دانان پیرامون فیلترینگ برنامه های ماهواره ای و گزینش برنامه های مخالف منافی شرع اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی

ح)ساختار تحقیق

مطالب مندرج در این تحقیق درسه فصل به رشته تحریر درآورده شده که در فصل اول به تعاریف و مفاهیم پرداخته شد ، در فصل دوم موضوع مورد مطالعه در فقه و حقوق مورد مطالعه قرار گرفت و دیدگاههای حقوقی و نظریه ها در این زمینه بررسی و تحلیل شد و در فصل سوم به بررسی آسیبهای ماهواره بر خانواده و جامعه پرداخته شد و راه حلها و راهکارهای مناسب در این زمینه بیان و مورد بررسی قرار گرفت

تعداد صفحه : 170

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***