دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین استرس شغلی با فرسودگی شغلی کارکنان ادارات شهرستان سرپل ذهاب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته :علوم تربیتی

عنوان : بررسی رابطه بین استرس شغلی با فرسودگی شغلی کارکنان ادارات شهرستان سرپل ذهاب

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه پیام نور

واحد سرپل ذهاب

پروژه تحقیقاتی

 

جهت دریافت مدرک کارشناسی در رشته علوم تربیتی

موضوع پژوهش:

بررسی رابطه بین استرس شغلی با فرسودگی شغلی کارکنان ادارات شهرستان سرپل ذهاب

 

استاد راهنما :

پژوهشگر:

زمستان92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
بی تردید استرس شغلی تاثیر بسزایی بر جنبه های مختلف زندگی افراد شاغل می گذارد.این تاثیر می تواند مثبت یا منفی ارزیابی شود ودر برخی موقعیت ها به عنوان عامل انگیزش در بهبود عملکرد افراد موثر باشددر مواردی دیگر،استرس شغلی به شکل بیماری های روحی وروانی از جمله فرسودگی، افسردگی اضطراب واز بعد جسمی به صورت بیماری های روان تنی بروز می کند نارضایتی شغلی نیز از پیامد های استرس شغلی محسوب می شود واز نظر اقتصادی واجتماعی برای فرد هزینه هایی در بر خواهد داشت شاغلانی همچون کارکنان میزان بالایی از استرس را تجربه می کنند. مشکلاتی چون فشار کار،نوبت های کاری،نوع خدمات کارمندی،مراقبت های کارمندی،ارتباط با بیماران بدحال وارتباط درون سازمانی ،منابع شناخته شده استرس در کارکنان است با این حال یافته های این پژوهش نشان داد که:. بین فشار کار با فرسودگی شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.بین بی خوابی با فرسودگی شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.بین روابط خوب با فرسودگی شغلی کارکنان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.بین حقوق ومزایا با فرسودگی شغلی کارکنان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی :استرس شغلی –فرسودگی شغلی- کارکنان
فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….2
بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………..3
ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..4
اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 6
فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………6
متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..7
تعریف مفاهیم واصطلاحات………………………………………………………………………………………………………..7
فصل دوم

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………10
استرس…………………………………………………………………………………………………………………………………11
استرس شغلی………………………………………………………………………………………………………………………..12
ارتباط استرس شغلی با فشار کار ……………………………………………………………………………………………..13
ارتباط بی خوابی با استرس شغلی……………………………………………………………………………………………..14
ارتباط حقوق و مزایا با ا سترس شغلی………………………………………………………………………………………16
فرسودگی شغلی…………………………………………………………………………………………………………………17
عوامل به وجود آورنده ی فرسودگی شغلی………………………………………………………………………………18
مراحل فرسودگی شغلی……………………………………………………………………………………………………….19
فرسودگی جسمانی………………………………………………………………………………………………………….20
ارتباط فرسودگی شغلی با حقوق و مزایا………………………………………………………………………………….21
ارتباط فرسودگی شغلی با فشار کاری ……………………………………………………………………………………….23
مروری بر تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………………………………….25
فصل سوم
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….30
روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………30
جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………..31
نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………32
روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………….32
ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………33
روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………..34
فصل چهارم
جدول شماره 1-4 : وضعیت پاسخگویان بر حسب جنسیت………………………………………………………..36.
جدول شماره 2-4 : وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات…………………………………………..37
جدول شماره 3-4 : وضعیت پاسخگویان بر حسب سن…………………………………………………………….38
جدول شماره 4-4 : وضعیت پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت……………………………………………….39
جدول شماره 5-4 : همبستگی پیرسون جهت رابطه بین فشار کار با فرسودگی شغلی کارکنان………..40
جدول شماره 6-4 : همبستگی پیرسون جهت رابطه بین بی خوابی با فرسودگی شغلی کارکنان……….40
جدول شماره 7-4 : همبستگی پیرسون جهت رابطه بین روابط خوب با فرسودگی شغلی کارکنان….41
جدول شماره 8-4 : همبستگی پیرسون جهت رابطه بین حقوق ومزایا با فرسودگی شغلی کارکنان…41
فصل پنجم
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………43
بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………43
محدودیتها………………………………………………………………………………………………………………………..44

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………45
منابع ومآخذ …………………………………………………………………………………………………………………..48
ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………….55

فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه :
پدیده اضطراب عمری به قدمت تاریخ حیات بشر دارد از آن زمان که اجداد ما در غارها زندگی می کردند وبرای بقا و امرار معاش مجبور بودند با انواع و اقسام چالش ها و خطرات رو به رو شوند تا به امروز که انسان اوج کهکشان ها و اعماق اقیانوس ها را در خود درنوردیده همواره با اضطراب دست به گریبان بوده است . و در طول تاریخ پر فراز ونشیب خود از طریق مختلف سعی در کسب آرامش و امنیت و رهائی از اضطراب داشته است . اما اکنون پس از گذشت بیش از دو میلیون سال از پیدایش انسان بر روی این کره خاکی و رسیدن به اوج پیشرفت و فناوری هنوز از احساس استرس و اضطراب نه تنها کم نشده بلکه زیادتر هم شده است . که این امر عوامل متعددی دارد که یکی از این ها فشار کار است . (تی.بک وکاری امری[1]، 1381 )
هرکس حتی اگر یکبار کار و فشار زیاد و طولانی مدت را چه در خانه و چه در محل کار تجربه کرده باشد ، معنای کوفتگی جسمی و ذهنی را به خوبی درک می کند . در زمان آرامش شما به آسانی قادر به رویارویی با فراز و نشیب زندگی هستید ؛ اما وقتی فشار از حد آستانه تجاوز کند حتی یک مشکل کوچک هم می تواند به یک بحران روحی تبدیل شود .
حس از دست دادن کنترل و عدم توانایی برای غلبه بر واکنش های نابهنجار ، تجربه ی بسیار ناخوشایندی است. شما خود را می بینید که با وجود خستگی مفرط و نارضایتی هم چنان در محل کار، به کار خود ادامه می دهید و به ظاهر قادر به کنترل خود نیستید . (ورا . پیفر[2] . 1388 )
با این وجود اگر چه استرس و عواقب آن که در همه ی زندگی ما از جمله در شغل وتبعات ناشی از آن مؤثر بوده ولی هنوز درک درستی از ماهیت آن نداریم ما اگر در علوم مادی و تکنولوژی و ساخت ماشین و ابراز به اوج پیشرفت نایل شده ایم و توانسته ایم تمدن عظیم به پا کنیم اما در شناخت خودمان هنوز موجوداتی ابتدایی هستیم . شاید واقعاً در این زمینه تلاش نکرده ایم و شاید آنقدر که وقت و انرژی صرف علوم مادی و فن آوری کرده ایم وقت و انرژی صرف شناخت ماهیت انسانی خویش نکرده ایم . ( تی . بک ، کاری امری ، 1381 )
Ti and bak[1]1
Pefor2
تعداد صفحه : 69
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***