دانلود پایان نامه:بررسی احوال، آثار و آراء فاضل تونی (ره)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :تصوف و عرفان اسلامی

عنوان : بررسی احوال، آثار و آراء فاضل تونی (ره)

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکده مذاهب

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تصوف و عرفان اسلامی

 

بررسی احوال، آثار و آراء فاضل تونی (ره)

 

استاد راهنما:

حجة الاسلام و المسلمین دکتر الهی منش

استاد مشاور:

حجة الاسلام و المسلمین علی فضلی

 

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

بخش اول: احوال و آثار علمی… 1

 1. فصل اول: احوال. 2

1ـ 1. زندگی‌نامه. 2

1ـ 2. شخصیت علمی.. 6

1ـ 2ـ 1. تحصیل در تون. 6

1ـ 2ـ 2. تحصیل در مشهد. 7

1ـ 2ـ 3. تحصیل و تدریس در اصفهان. 8

1ـ 2ـ 4. تحصیل و تدریس در تهران. 12

1ـ 2ـ 5. اشتغالات علمی.. 19

1ـ 3. فاضل تونی از دیدگاه بزرگان. 21

حضرت آیت‌الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی.. 21

آیت‌الله بروجردی.. 22

شهید مطهری.. 22

محمدعلی فروغی و علی اکبر دهخدا 22

سید جلال الدین آشتیانی.. 23

 1. فصل دوم: شاگردان برجسته. 26

2ـ 1. شاگردان برجسته حوزوی.. 26

2ـ 1ـ 1. عبدالله جوادی آملی.. 26

لطائف استاد فاضل تونی در بیان علامه جوادی آملی.. 28

2ـ 1ـ 2. حسن حسن‌زاده آملی.. 33

فاضل تونی در بیان استاد حسن‌زاده آملی.. 34

2ـ 1ـ 3. سید رضی شیرازی.. 36

2ـ 2. شاگردان برجسته دانشگاهی.. 37

2ـ 2ـ 1. محمد خوانساری.. 37

فاضل تونی در بیان خوانساری.. 39

2ـ 2ـ 2. علی‌اکبر سیاسی.. 46

فاضل تونی در بیان دکتر سیاسی.. 47

2ـ 2ـ 3. ذبیح‌اللّه صفا 51

فاضل تونی در بیان ذبیح الله صفا 52

2ـ 2ـ 4. محمدعلی فروغی.. 55

2ـ 2ـ 5. سید جعفر سجادی.. 56

2ـ 2ـ 6. حسن ملکشاهی.. 58

 1. فصل سوم: وفات… 59

3ـ 1. سکته قلبی.. 59

3ـ 2. همسر وفادار. 60

3ـ 3. خاطره‌ای ناگوار از درس شفای استاد 60

3ـ 4. بیان دکتر سیاسی.. 62

3ـ 5. دوران بیماری فاضل در بیان رضازاده شفق.. 63

3ـ 6. عروج.. 64

3ـ 7. سنگ مضجع شریف.. 65

 1. فصل چهارم: آثار علمی.. 68

4ـ 1. تعلیقه بر مقدمه شرح فصوص الحکم. 69

4ـ 2. الهیات.. 71

4ـ 3. حکمت قدیم. 74

4ـ 4. ترجمه فنون سماع طبیعی شفا 75

4ـ 5. کتاب منطق.. 76

4ـ 6. منتخب آیات قرآن و نهج‌البلاغه. 77

4ـ 7. منتخب کلیله و دمنه‌ و ابن خلّکان. 77

4ـ 8. علم رجال و علم الحدیث.. 78

4ـ 9. مجموعه‌ی وعظ و خطابه. 78

4ـ 10. کتاب صرف.. 79

4ـ 11. قسمت نحوِ کتاب‌های صرف و نحو و قرائت عربی.. 79

4ـ 11ـ 1. نکته. 79

4ـ 12. برخی از دیدگاه‌های علمی.. 81

4ـ 12ـ 1. اختیار. 81

4ـ 12ـ 2. فاعل بالتسخیر. 81

4ـ 12ـ 3. حدوث زمانی.. 82

4ـ 12ـ 4. سنخیت حکم. 83

بخش دوم: بینش عرفانی… 84

الف) وجود شناسی عرفانی.. 86

 1. فصل اول: حقیقت وجود و توحید در عرفان. 86

1ـ 1. وجود من حیث هو هو. 86

1ـ 1ـ 1. حقیقت حقه‌ی وجود 87

1ـ 1ـ 2. اشتراک معنوی مفهوم وجود 88

1ـ 1ـ 3. وجود خارجی و وجود ذهنی.. 91

1ـ 1ـ 4. حقیقت وجود 92

1ـ 1ـ 5. حقیقتِ واحدِ وجود 93

1ـ 2. وحدت شخصی وجود 93

1ـ 2ـ 1. وجوب وجود 94

1ـ 2ـ 2. حقیقت مقابل ظل.. 96

 1. فصل دوم: اسما و صفات الهی.. 97

2ـ 1. اسم عرفانی.. 97

2ـ 2. فرق بین اسم و صفت.. 98

2ـ 3. رابطه‌ی اسم با صفت.. 99

2ـ 4. عینیت علم و ذات.. 100

2ـ 5. کیفیت علم به ذات و ما سوا 101

2ـ 6. عدم عینیت علم با عقل اول. 101

2ـ 7. نقد قول طالِس مَلَطِی.. 102

2ـ 8. علم به کنه وجود 104

2ـ 9. جوابِ شبهه‌ای پیرامونِ نسبت عقل اول به عالم کبیر. 104

نفس الامر. 106

تطابق عقل اول با نفس الامر. 108

 1. فصل سوم: اعیان ثابته (علم ربوبی) 109

3ـ 1. کیفیت علم حق.. 109

3ـ 2. تبعیت اعیان ثابته از اسماء و صفات.. 113

3ـ 3. فیض اقدس و فیض مقدس… 115

3ـ 4. اعیان ممکن و ممتنع. 117

3ـ 5. قابلیت وفاعلیت اعیان. 118

3ـ 6. امتیاز اسماء 120

3ـ 7. کیفیت علم نفس به اشیاء 121

ب) جهان شناسی عرفانی.. 124

 1. فصل اول: جوهر و عرض… 124

1ـ 1. جوهر و عرض در عرفان. 124

1ـ 2. جنس جوهر. 125

1ـ 3. جوهر، حقیقت وجود 125

 1. فصل دوم: حضرات خمس… 127

2ـ 1. مظاهر الهی.. 127

2ـ 2. کلمات وجودیه. 128

2ـ 2ـ 1. اقسام کلمات وجودیه. 129

2ـ 3. عوالم پنجگانه. 130

نَفَس رحمانی.. 132

جایگاه نفس رحمانی.. 132

نَفَس رحمانی و نَفَس انسانی.. 133

حضرت اول (تعین اول و ثانی) 134

عماء 135

أنا نقطة باء بسم الله.. 136

 1. فصل سوم: عالم مثال و ملکوت.. 137

3ـ 1. عالم مثال، مرتبه‌ای از عوالم روحانی.. 137

3ـ 2. عالم مثال نزد حکما 138

3ـ 3. اشارات اخبار معصومین بر وجود عالم مثال. 139

 1. فصل چهارم: کشف و شهود ربانی.. 141

4ـ 1. کشف.. 141

4ـ 2. کشف عرفانی.. 142

4ـ 3. اقسام کشف.. 143

ج) انسان شناسی.. 145

 1. فصل اول: جامعیت انسان از منظر عرفان. 145

1ـ 1. انسان کامل مظهر اسم جامع الله.. 145

1ـ 2. جامعیت انسان کامل.. 146

1ـ 3. سرِّ هبوط آدم 148

1ـ 4. انسان کامل عالم صغیر. 149

 1. فصل دوم: عالم کبیر، صورت حقیقی انسانی.. 149

2ـ 1. حقیقت انسانی.. 149

2ـ 2. حقیقت محمدیه. 151

2ـ 2ـ 1. جامعیت حقیقت محمدیه. 151

2ـ 2ـ 2. تخصیص حقیقت محمدیه به فاتحة الکتاب.. 152

 1. فصل سوم: اسما و مراتب روح اعظم در عالم انسانی.. 153
 2. فصل چهارم: معاد از منظر عرفان. 154

4ـ 1. قیامت.. 154

4ـ 2. انواع قیامت.. 155

4ـ 3. مقهوریت کثرات در روز قیامت.. 156

 1. فصل پنجم: نبوت و ولایت عرفانی.. 157

5ـ 1. صاحب ولایت کلیه. 158

5ـ 2. ولایت عامه و خاصه. 159

5ـ 3. ولایت محمدیه. 159

5ـ 4. شرافت ولایت بر نبوت.. 161

کتابنامه. 164

چکیده

پژوهش پیش رو، جستجویی است در خصوص زندگی‌نامه، آثار، و اندیشه‌های عرفانی حکیمِ عارف، فقیهِ فیلسوف، ادیبِ یگانه، تلمیذُ النوادر و استاذُ المتأخرین من الأکابر حضرت آیة الله حاج شیخ محمد حسین فاضل تونی ـ رحمة الله علیه ـ که همه‌ی عمر پر برکتش وقف علم‌اندوزی و پژوهش و شاگردپروری و خدمت به اسلام، به ویژه دستگاه عرفان شیعی بوده است.

استاد با توجه به این که در فقه و اصول، شاگردیِ بزرگانی همچون آخوند فشارکی و حاج شیخ عبد الله گلپایگانی را کرده، و در فلسفه و عرفان در ابتدا از محضر جهانگیر خان قشقایی و آخوند ملا محمد کاشی و نهایتاً از خرمن پر بار حکیم واله و عارف نامدار آقا میرزا هاشم اشکوری خوشه‌چینیِ کرده است، انسانی جامع الأطراف بوده و صدر و ذیل دین شریف اسلام را با تخصص ویژه‌ای در هر رشته به خوبی می‌شناخته است؛ لکن گرایش و علاقه‌ی شخصی ایشان به فلسفه و عرفان این عارف قرن چهاردهم را یک فیلسوف و عارف علمی و عملی معرفی کرده است.

مرحوم فاضل تونی را می‌توان از شارحان کم‌نظیر فارسی زبان مقدمه‌ی قیصری دانست. توضیح مختصر، کلام شیوا و گویا و دقت نظر به مبانی فلسفی و عرفانی در جای جای شرح این دانشمند فرهیخته به وضوح قابل مشاهده است.

گرچه در ظاهرشرح وی را شاید ‌نتوان شرحی نقادانه دانست؛ لکن در عین چیره‌دستی در ارائه‌ی شرحی دقیق، لابه‌لای کلامش سخن منتقدین ابن عربی و قیصری را رد کرده و عمدتاً نظر شارح و ماتن فصوص الحکم را تشریح و تثبیت می‌کند.

جناب فاضل تونی در شرح وتثبیت معارف اصیل عرفان اسلامی از جمله وحدت وجود،  تبیین اوصاف حق، تصویر رابطه هستی با حضرت احدیت، نقش انسان کامل و رابطه‌ی آن با نبوت و ولایت عرفانی، به بهترین وجه از عهده‌ی آن برآمده است.

استاد در زندگی علمی خود همواره حرص و ولع فراوانی به کسب دانش داشته است، به نحوی که در زمان تلمّذ نزد استاد فرهیخته آقامیرزا هاشم اشکوری، خود به تدریس کتاب‌های عمیق فلسفی و عرفانی می‌پرداخته و از این رو بعد از درگذشت استاد، کرسی تدریس به ایشان روی می‌آورد. او در مقام تدریس نیز در حوزه و دانشگاه، همیشه در اندیشه استاد پروری بوده و ازدیاد شاگردان برای او اهمیتی نداشته است.

از شاگردان سرآمد ایشان در حوزه می‌توان به حضرات آیات جوادی آملی و حسن‌زاده آملی و در دانشگاه به دکتر محمد خوانساری و دکتر حسن ملکشاهی اشاره نمود.

کلید واژه‌ها: فاضل تونی، عرفان اسلامی، عارفان شیعه، فیلسوفان مسلمان، وحدت وجود، اسماء و صفات الهی، حضرات خمس، حقیقت محمدیه، انسان کامل، نبوت و ولایت عرفانی.

پیشگفتار

بیان تحقیق

مرحوم علامه فاضل تونی از جمله‌ی برجسته‌ترین عالمان شیعی قرن چهاردهم بوده است که در زمینه‌هایی گوناگون علمی همچون ادبیات عربی و فارسی، فقه و اصول، رجال، هیءت و نجوم، ریاضی و فلسفه و نهایتاً عرفان اسلامی، تبحّر و تضلّع خاص داشته است. لکن به جهت علاقه شخصی و تدریس‌های متداول حوزوی و دانشگاهی در علم فلسفه و عرفان، وی را بیشتر به عنوان یک فیلصوف و عارف می‌شناسند. با رجوع به آثار چاپ شده‌ی معظم له مشخص می‌گردد که ایشان علاوه بر علوم عقلی به علوم نقلی نیز توجه خاص داشته تا آنجا که با این که ایشان بسیار کم دست به قلم می‌شدند، لکن در علم رجال و حدیث نیز از ایشان کتابی به چاپ رسیده است و همچنان که بیان شد به علت علاقه شخصی به علوم عقلی بیشتر آثار ایشان در این علوم نگاشته و املا شده است.

با توجه به این که فاضل تونی در فلسفه و عرفان شاگردی بزرگان و نحاریری همچون آخوند ملا کاشی و جهانگیر خان قشقایی و عارف کم‌نظیر میرزا هاشم اشکوری را کرده است و همچنین استادی اعاظمی چون حضرات آیات حسن‌زاده و جوادی آملی را نموده، مشخص می‌گردد که ایشان یک شخصیت برجسته‌ی عرفانی و حلقه‌ی اتصال شاگردان مرحوم آقا محمدرضا قمشه‌ای به دست پرورده‌های خویش می‌باشد.

این مهم زمانی بیشتر روشن می‌گردد که بعد از میرزای اشکوری کرسی تدریس بدون هیچ بدیلی به ایشان روی می‌آورد و وی جانشین آن عارف سترگ می‌گردد.

در این نوشتار سعی شده است که اولاً احال و شخصیت کم‌نظیر مرحوم فاضل تونی به صورت دقیق بررسی گردد و ثانیاً آثار علمی ایشان معرفی و واکاوی شده و در نهایت عمده‌ی اندیشه‌های عرفانی ایشان به صورت تفصیلی مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

تعداد صفحه : 188

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***