دانلود پایان نامه:بررسی اثرات سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در بهبود عملکرد بندر شهید رجایی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :حمل و نقل دریایی بین قاره ای

عنوان : بررسی اثرات سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در بهبود عملکرد بندر شهید رجایی

دانشگاه خلیج فارس

بوشهر

دانشکده علوم و فنون دریایی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت حمل‌ونقل دریایی بین قاره ای

بررسی اثرات سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در بهبود عملکرد بندر شهید رجایی

استاد راهنما

دکتر پرویز باورصاد احمدی

استاد مشاور

دکتر بهروز امرائی

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

زمینه: تجارت و شبکه‌های حمل و نقل در جهان امروزی به‌سرعت در حال توسعه و تغییر شکل می‌باشند که شیوه‌های حمل و نقل مدرن مانند سیستم‌های حمل و نقل چند وجهی و سرویس‌های نوظهور لجستیکی نقش بسزایی در این تحولات دارد. ایجاد هماهنگی و ارتباط در تمامی زنجیره حمل و نقل، نقش سیستم‌های حمل و نقل چندوجهی را پررنگ‌تر کرده است زیرا ارتباط مؤثر در حمل و نقل یکی از ارکان بسیار مهم در عملکردها و کسب و کارهای استراتژیک و محسوب می‌شود.

هدف: هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر سیستم حمل و نقل چند وجهی در ورود به زنجیره حمل و نقل بندر و تأثیر آن بر عملکرد بندر شهید رجایی می‌باشد.

روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش‌های پژوهش، پیمایشی – توصیفی استفاده شده است که جامعه آماری آن شرکت‌های حمل و نقل دریایی در داخل شهر بندر عباس می‌باشد. داده‌های جمع آوری شده توسط پرسشنامه‌ها جمع آوری شده است. در این پژوهش با بررسی روابط میان سیستم حمل و نقل چندوجهی، سخت افزارهای بندر، نرم افزارهای بندر، کیفیت ارتباط بر روی عملکرد بندر مورد ارزیابی قرار گرفته است که جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی فرضیه‌های مدل در قالب مدل معادلات ساختاری از نرم افزار پی ال اس استفاده شده است.

یافته‌ها: یافته‌ها  نشان می‌دهد که سخت افزارها و نرم افزارهای بندری رابطه مثبت و معنی داری بر روی عملکرد بندری دارد ولی کیفیت ارتباط با عملکرد بندری رابطه مثبت و معناداری نداشت که علت آن نبود وفاداری و رضایت به سرویس‌های موجود در بندر می‌باشد. همچنین سرویس حمل و نقل چندوجهی بر روی عملکرد بندری رابطه مثبت و معنی داری می‌باشد که این رابطه باوجود متغیرهای دیگر به‌طور غیرمستقیم شدت اثر آن بر عملکرد بندر شدت می‌یابد.

نتیجه گیری: در ورود سیستم حمل و نقل چند وجهی به بندر جهت بهبود عملکرد آن می‌بایست تمامی عوامل اثر گذار در اجرای مؤثر این سیستم مد نظر قرار گیرد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که سیستم حمل و نقل چندوجهی تأثیر بسزایی در بهبود عملکرد بندر شهید رجایی با ایجاد هماهنگی در تمامی شیوه‌های حمل دارد . این سیستم با ورود به زنجیره حمل و نقل و ارتقا سطح کیفی و خدماتی بندر باعث افزایش عملکرد و ظرفیت می‌شود که نتیجه آن ورود به بازار رقابتی بنادر جهان می‌شود.

 

واژگان کلیدی: سیستم حمل و نقل چندوجهی ، عملکرد بندر، بندر شهید رجایی، روش معادلات ساختاری

فهرست مطالب

1   فصل اول:کلیات تحقیق… 1

1-1     مقدمه. 2

1-2     بیان مسئله. 3

1-3     اهمیت و ضرورت پژوهش…. 4

1-4     هدف از اجرای طرح و سؤالات.. 5

1-5     مدل پژوهش…. 5

1-6     فرضیات پژوهش…. 7

1-7     روش اجرا 7

1-8     قلمرو پژوهش…. 8

1-8-1     قلمرو موضوعی پژوهش…. 8

1-8-2     قلمرو مکانی.. 8

1-8-3      قلمرو زمانی.. 9

1-9     ساختار پژوهش…. 9

2   فصل دوم: مطالعه وضع موجود و گذشته بندر شهید رجایی.. 12

2-1     مقدمه. 13

2-2     جغرافیای ایران.. 13

2-2-1     موقعیت استراتژیکی ایران.. 13

2-3     اقتصاد کلان.. 15

2-4     اقتصاد حمل‌ونقل.. 16

2-4-1     تجارت بین‌المللی.. 18

2-4-1-1  صادرات و واردات (تجارت برون مرزی) 18

2-4-1-2  بررسی شیوه‌های حمل‌ونقل در واردات و صادرات.. 19

2-4-1-3  ترانزیت کالا در ایران.. 20

2-5     بررسی حمل‌ونقل چندوجهی ایران.. 21

2-5-1     حمل و نقل یکسره در ایران.. 23

2-5-2      حمل‌ونقل جاده‌ای.. 24

2-5-2-1  شبکه جاده‌ای کشور 25

2-5-2-2  ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای.. 27

2-5-2-3  ترافیک جاده‌ای.. 27

2-5-3     حمل‌ونقل راه آهن.. 28

2-5-3-1  سازمان راه آهن جمهوری اسلامی ایران.. 29

2-5-3-2  کریدور های راه آهن.. 29

2-5-3-3  تجهیزات و ناوگان راه آهن.. 32

2-5-3-4  عملکرد راه آهن جمهوری اسلامی ایران.. 33

2-5-3-5  عملکرد راه آهن در بندر شهید رجایی.. 38

2-5-4     حمل‌ و نقل دریایی.. 39

2-5-4-1  سازمان بنادر و دریانوردی.. 40

2-5-4-2  کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران.. 42

2-5-4-3  گمرک جمهوری اسلامی ایران.. 42

2-5-4-4  بنادر تجاری کشور 44

2-5-4-5  عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی.. 52

2-6     مجتمع بندری شهید رجایی.. 55

2-6-1      موقعیت جغرافیایی بندر شهید رجایی.. 56

2-6-2     عوامل زیر بنایی و روبنایی بندر شهید رجایی.. 56

2-6-2-1   زیر بناهای بندر 57

2-6-2-2   سخت افزارهای بندر 58

2-6-3     ترمینال کانتینر بندر شهید رجایی.. 59

2-6-4     عملکرد ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی.. 63

2-7     خلاصه و نتیجه گیری.. 64

3   فصل سوم: مبانی نظری حمل و نقل چندوجهی.. 65

3-1     مقدمه. 66

3-2     حمل‌ونقل سنتی دریایی.. 66

3-3     بررسی مفهومی و عملی  سیستم حمل‌ونقل چندوجهی.. 66

3-3-1     بررسی تفاوت‌های اسمی و انواع حمل‌ونقل چندوجهی.. 68

3-3-1-1  حمل‌ونقل یکسره 68

3-3-1-2   پل‌های زمینی.. 69

3-3-1-3  حمل‌ونقل ترکیبی.. 71

3-3-1-4   حمل‌ونقل چندوجهی یا بین شیوه‌ای.. 72

3-4     اجزا حمل‌ونقل چندوجهی.. 75

3-4-1     زیر ساخت‌های حمل و نقل چند وجهی.. 75

3-4-1-1  کانتینرزاسیون.. 76

3-4-1-2   ترمینال‌های کانتینری در بنادر 77

3-4-1-3   راه آهن.. 78

3-4-2     روساخت و الزامات مدیریتی حمل و نقل چندوجهی.. 80

3-4-2-1  بازاریابی.. 80

3-4-2-2   تسهیلات تجاری.. 80

3-4-2-3  گمرک… 81

3-4-2-4  مدیریت ارتباطات و اطلاعات.. 82

3-4-2-5  مقررات زدایی.. 82

3-4-3      مسئولیت در حمل و نقل چندوجهی.. 83

3-4-3-1   اسناد حمل‌ونقل چندوجهی.. 83

3-4-3-2  بارنامه حمل و نقل چند وجهی.. 85

3-5     حمل‌ونقل چندوجهی به‌عنوان عملیات حمل‌ونقل بین‌المللی.. 85

3-6     حمل‌ونقل چندوجهی تنها با مسئولیت یک اپراتور 87

3-7     بررسی عملکرد در حمل و نقل چندوجهی.. 90

3-8     خلاصه و نتیجه گیری.. 91

4   فصل چهارم: چهارچوب مفهومی پژوهش…. 92

4-1     مقدمه. 93

4-2     سیستم حمل‌ونقل چندوجهی.. 93

4-3     کیفیت روابط.. 98

4-4     عملکرد بندر 101

4-5     سخت افزارهای بندر 102

4-5-1     تجهیزات داخلی ترمینال.. 103

4-5-2     تجهیزات خارجی ترمینال.. 104

4-6     نرم افزارهای بندری.. 105

4-7     مدل پژوهش…. 107

4-8     فرضیات مدل.. 107

4-8-1     سیستم حمل‌ونقل چندوجهی (فرضیات اول تا چهارم) 107

4-8-2     کیفیت ارتباط (فرضیه پنجم) 108

4-8-3     سخت افزار بندر (فرضیه ششم) 109

4-8-4      نرم افزار بندر (فرضیه هفتم) 109

4-9     خلاصه و نتیجه گیری.. 110

5   فصل پنجم: روش شناسی پژوهش…. 111

5-1     مقدمه. 112

5-2     طرح تحقیق.. 112

5-3     جامعه آماری.. 113

5-4     نمونه آماری.. 113

5-5     انواع متغیرها 114

5-5-1     دسته بندی متغیرها بر حسب ماهیت مقداری.. 115

5-5-2     دسته بندی متغیرها از لحاظ نقش آن‌ها در مدل.. 115

5-6     تعاریف متغیرهای پژوهش…. 115

5-7     ابزار گردآوری داده‌ها 116

5-8     روش تجزیه و تحلیل داده 117

5-9     مدل‌سازی و اهمیت آن.. 117

5-10   مدل‌های معادلات ساختاری (مدل اندازه‌گیری و مدل ساختاری) 119

5-11   مراحل مدل‌سازی در مدل معادلات ساختاری: 120

5-11-1   مدل‌های انعکاسی در برابر مدل‌های سازنده 122

5-12   تحلیل عاملی.. 123

5-12-1   تحلیل عاملی اکتشافی.. 124

5-12-2   تحلیل عاملی تأییدی.. 124

5-13   مبانی نظری روش کمترین توان‌های دوم. 124

5-13-1   نسل اول روش‌های مدل‌سازی معادلات ساختاری.. 124

5-13-2   نسل دوم روش‌های مدل‌سازی معادلات ساختاری.. 125

5-14   دلایل استفاده از روش کمترین توان‌های دوم در پژوهش‌ها 125

5-15   ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری در پی ال اس… 127

5-15-1   روایی 127

5-15-2   پایایی.. 127

5-15-3   برازش مدل ساختاری.. 127

6   فصل پنجم:تجزیه و تحلیل داده‌ها 129

6-1     مقدمه. 130

6-2     تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی.. 130

6-2-1     بررسی اطلاعات جمعیت شناختی پاسخگویان.. 130

6-2-2     بررسی اطلاعات جمعیت شناختی شرکت‌های حمل‌ونقل.. 131

6-3     پالایش نمودن داده‌ها 132

6-4     تحلیل توصیفی متغیرهای مورد مطالعه: 133

6-5     تحلیل عاملی.. 133

6-5-1     تحلیل عاملی: سرویس حمل‌ونقل چندوجهی.. 135

6-5-2     تحلیل عاملی کیفیت ارتباط.. 137

6-5-3     تحلیل عاملی  سخت افزار بندر 139

6-5-4     تحلیل عاملی عملکرد بندر 140

6-5-5     تحلیل عاملی نرم افزار بندری.. 141

6-6     آزمون مدل مفهومی پژوهش…. 142

6-7     برازش مدل اندازه گیری.. 143

6-7-1     پایایی شاخص…. 143

6-7-2     روایی همگرا 144

6-8     برازش مدل ساختاری.. 145

6-8-1     ضرایب معناداری.. 145

6-8-2      معیار R2 146

6-8-3      معیار f2 147

6-8-4      معیار Q2 147

6-8-5     برازش مدل کلی.. 148

6-9     آزمودن فرضیه‌ها 148

6-9-1      بررسی ضرایب معناداری فرضیه‌ها 149

6-9-2      بررسی ضرایب استاندارد شده بار عاملی فرضیه‌ها 150

6-10   آزمون فرضیه‌های پژوهش…. 150

6-10-1   تحلیل فرضیات اول، دوم، سوم، چهارم. 151

6-10-2   تحلیل فرضیه پنجم. 153

6-10-3   تحلیل فرضیه ششم و هفتم. 154

6-11   خلاصه فصل.. 155

7   فصل هفتم: نتیجه گیری و پیشنهادها 156

7-1     مقدمه. 157

7-2     خلاصه پژوهش…. 157

7-3     نتایج پژوهش…. 158

7-4     بحث و بررسی.. 161

7-5     نوآوری در پژوهش…. 162

7-6     پیشنهادهای برگرفته شده از نتایج تحقیق.. 162

7-6-1     پیشنهادهای کاربردی.. 162

7-6-2     پیشنهادهای پژوهشی.. 164

7-7     محدودیت‌های پژوهش…. 164

پیوست… 171

 

فهرست جداول

جدول ‏2‑1: میزان واردات و صادرات کالاها از مرز های کشور در سال 1392. 19

جدول ‏2‑2: میزان ترانزیت کالا های نفتی و غیر نفتی از مرزهای کشور بر حسب نوع عبور 21

جدول ‏2‑3: طول راههای تحت حوزه استخفاظی در سطح کشور 26

جدول ‏2‑4: فعال ترین مرزهای کشور 27

جدول ‏2‑5: مقایسه عملکرد ترانزیت راه آهن در سال‌های 91-1390. 36

جدول ‏2‑6: ظرفیت و قابلیت بنادر کل کشور 41

جدول ‏2‑7: مشخصات کلی و ظرفیت بندر امام خمینی.. 45

جدول ‏2‑8:مشخصات کلی و ظرفیت بندر بوشهر. 45

جدول ‏2‑9:مشخصات کلی و ظرفیت بندرنوشهر. 46

جدول ‏2‑10:مشخصات کلی و ظرفیت بندر امیر آباد. 47

جدول ‏2‑11:مشخصات کلی و ظرفیت بندرخرمشهر. 48

جدول ‏2‑12:مشخصات کلی و ظرفیت بندرشهید باهنر. 49

جدول ‏2‑13:مشخصات کلی و ظرفیت بندر چابهار 50

جدول ‏2‑14:مشخصات کلی و ظرفیت بندر انزلی.. 50

جدول ‏2‑15:مشخصات کلی و ظرفیت بندر لنگه. 52

جدول ‏2‑16: اسکله های بندر شهید رجایی.. 58

جدول ‏2‑17: فهرست تجهیزان مورد استفاده در خشکی.. 59

جدول ‏2‑18: فهرست تجهیزات مورد استفاده در دریا 59

جدول ‏2‑19: مشخصات اسکله های ترمینال یک کانتینری بندر شهید رجایی.. 62

جدول ‏2‑20: تجهیزات داخلی ترمینال شماره یک… 62

جدول3‏‑1: تعریف متفاوت حمل‌ونقل چندوجهی از دیدگاه پژوهشگران.. 73

جدول ‏3‑‏2: اجزای کلیدی کانتینرزاسیون.. 77

جدول 3‑‏3: نیاز های سیستم حمل و نقل چندوجهی را در یک بندر کانتینری.. 78

جدول ‏3‑4: ویژگی های انبار های ترخیص کالا. 80

جدول 4‑1:ابعاد حمل‌ونقل چندوجهی.. 97

جدول 4‑2: پژوهش های مرتبط با کیفیت ارتباط.. 99

جدول 4‑3: شاخص‌های اندازه گیری بندر 102

جدول ‏5‑1: سنجه های مربوط به متغیرهای پژوهش…. 116

جدول 5‑‏2:دلایل استفاده از روش پی ال اس در پژوهش…. 125

جدول ‏6‑1:تحلیل توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی باسخگویان.. 130

جدول ‏6‑2: وضعیت متغیرها جهت تعیین میزان توزیع نرمال.. 132

جدول ‏6‑3:تحلیل توصیفی متغیر های مورد مطالعه. 133

جدول ‏6‑4: شاخص‌های برازش مدل.. 135

جدول ‏6‑5:نتایج آزمون اولیه تحلیل اکتشافی متغیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی.. 136

جدول ‏6‑6: تحلیل توصیفی روایی و همگرایی متغیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی.. 137

جدول ‏6‑7: نتایج آزمون اولیه تحلیل اکتشافی متغیر کیفیت ارتباط.. 137

جدول ‏6‑8: تحلیل توصیفی روایی و همگرایی متغیر کیفیت ارتباط.. 138

جدول ‏6‑9: نتایج آزمون اولیه تحلیل اکتشافی متغیر سخت افزار بندری.. 139

جدول ‏6‑10: تحلیل توصیفی روایی و همگرایی متغیر سخت افزار بندری.. 140

جدول ‏6‑11: نتایج آزمون اولیه تحلیل اکتشافی متغیر عملکرد بندری.. 140

جدول ‏6‑12: تحلیل توصیفی روایی و همگرایی متغیر عملکرد بندری.. 141

جدول ‏6‑13: نتایج آزمون اولیه تحلیل اکتشافی متغیر نرم افزار بندری.. 141

جدول ‏6‑14:تحلیل توصیفی روایی و همگرایی متغیر نرم افزار بندری.. 142

جدول ‏6‑15: مقادیر بدست آمده در معیار R Squares. 146

جدول ‏6‑16:مقادیر بدست آمده در معیار f2 147

جدول ‏6‑17:مقادیر بدست آمده در معیار Q2. 148

جدول ‏6‑18: جدول اشتراکات هر متغیر در مدل.. 148

جدول ‏6‑19: بررسی فرضیات پژوهش…. 151

جدول ‏6‑20: فرضیات مربوطه به متغیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی.. 152

جدول ‏6‑21: فرضیات مربوطه به متغیرکیفیت ارتباط.. 154

جدول ‏6‑22:فرضیات مربوطه به متغیر سخت افزار و نرم افزار بندری.. 154

فهرست اشکال

شکل ‏1‑1:تعیین متغیر های مدل پژوهش…. 6

شکل ‏1‑2: مدل اولیه پژوهش…. 6

شکل ‏1‑3: مدل پژوهش مورد مطالعه. 7

شکل ‏1‑4: ساختار مورد مطالعه پژوهش…. 11

شکل ‏2‑1: نقشه جغرافیایی ایران.. 13

شکل ‏2‑2: راه های جاده‌ای کشور و پایانه های مرزی.. 26

شکل ‏2‑3: نقشه راه های ریلی جمهوری اسلامی ایران.. 30

شکل ‏2‑4: موقعیت بندر شهید رجایی.. 56

شکل ‏2‑5: موقعیت اراضی پشتیبانی در بندر شهید رجایی.. 57

شکل ‏3‏‑1: بررسی شماتیک حمل و نقل سنتی و حمل و نقل چندوجهی.. 68

شکل ‏3‑‏2: مفهوم عمومی یک پل زمینی.. 70

شکل 3‑‏3: توسعه سیستم های حمل‌ونقل.. 75

شکل 3‑‏4: جایگاه انبار در زنجیره حمل و نقل چندوجهی.. 79

شکل 3‑‏5: جریان اطلاعات در حمل و نقل چندوجهی.. 82

شکل 3‑‏6: شیوه‌های حمل‌ونقل وتجارت برای حمل کننده ها 87

شکل ‏4‑1: ابعاد کیفیت ارتباط.. 100

شکل ‏4‑2: مدل مفهومی پژوهش…. 107

شکل ‏4‑3: فرضیات مربوط به سیستم حمل‌ونقل چندوجهی.. 108

شکل ‏4‑4:فرضیه مربوط به کیفیت ارتباط.. 109

شکل ‏4‑5:فرضیه مربوط به سخت افزار بندر 109

شکل ‏4‑6:فرضیه مربوط به نرم افزار بندر 110

شکل 5‑1: مراحل ساخت مدل.. 118

شکل 5‑‏2:اجزای یک مدل ساختاری.. 119

شکل 5‑3: ساختار روابط در مدل.. 120

شکل 5‑‏4: مراحل تحلیل روابط میان متغیرها 121

شکل5‑‏5: انواع ساختارهای مدل.. 123

شکل 5‑‏6: مراحل انتخاب یک تحلیل مناسب برای داده ها 126

شکل ‏6‑1: مدل نهایی تحلیل عاملی متغیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی.. 136

شکل ‏6‑2:مدل نهایی تحلیل عاملی متغیر کیفیت ارتباط.. 138

شکل ‏6‑3:مدل نهایی تحلیل عاملی متغیر سخت افزار بندری.. 139

شکل ‏6‑4: مدل نهایی تحلیل عاملی متغیر عملکرد بندری.. 141

شکل ‏6‑5:مدل نهایی تحلیل عاملی متغیر نرم افزار بندری.. 142

شکل ‏6‑6: مراحل آزمودن مدل مفهومی پژوهش…. 143

شکل ‏6‑7: مدل مفهومی ترسیم شده در نرم افزار پی ال اس… 149

شکل ‏6‑8: ضرایب معناداری فرضیات مدل.. 149

شکل ‏6‑9:ضرایب استاندارد فرضیات مدل.. 150

فهرست نمودار

نمودار ‏2‑1: رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ملی طی سال‌های 85-1368. 16

نمودار ‏2‑2: مجموع میزان ترانزیت کالاهای نفتی و غیر نفتی طی سال‌های 92-91. 17

نمودار ‏2‑3: نسبت صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی.. 18

نمودار ‏2‑4: نسبت واردات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی.. 19

نمودار ‏2‑5: واردات و صادرات بر حسب نوع عبور در سال 1392. 20

نمودار ‏2‑6: حمل و نقل یکسره کالا در بندر شهید رجایی.. 24

نمودار ‏2‑7: سهم عبور کالا توسط راه آهن و جاده در سال  1392. 25

نمودار ‏2‑8: رشد خطوط راه آهن.. 31

نمودار ‏2‑9: تعداد کل لوکوموتیو جهت حمل بار و مسافر. 32

نمودار ‏2‑10: تعداد لوکوموتیو جهت حمل بار 33

نمودار ‏2‑11: تناژ بار بارگیری شده 34

نمودار ‏2‑12: تن کیلومتر بار 34

نمودار ‏2‑13: مصرف سوخت لوکوموتیو در ده اخیر. 35

نمودار ‏2‑14: تعداد واگن ترانزیت شده 36

نمودار ‏2‑15: تناژ بار ترانزیت توسط راه آهن.. 37

نمودار ‏2‑16: نقش حمل‌ونقل زمینی در حمل یکسره از بندر شهید رجایی.. 39

نمودار ‏2‑17: سهم بنادر در صادرات و واردت کشور در سال 1390. 40

نمودار ‏2‑18:سهم حمل و نقل دریایی در واردات و صادرات کشور (وزنی) 40

نمودار ‏2‑19:روند ظرفیت و عملیات جابه جایی کالا. 53

نمودار ‏2‑20: مقایسه سهم کالاهای نفتی و غیر نغتی.. 53

نمودار ‏2‑21:روند ظرفیت و عملیات کانتینری.. 54

نمودار ‏2‑22: روند صادرات و واردات کالای بنادر 55

نمودار ‏2‑23: میزان کل تجارت جهانی طی سال‌های مختلف (میلیارد تن) 60

نمودار ‏2‑24: روند کانتینریزاسیون جهانی (میلیون تی ای یو) 60

نمودار ‏2‑25:سهم بندر شهید رجایی در میزان در صد از کل تخلیه و بارگیری کانتینر در بین بنادر 63

نمودار ‏2‑26: آمار تخلیه و بارگیری کانتینر در سال‌های 91-1383. 64

نمودار ‏6‑1: تحلیل توصیفی شرکت‌های مورد مطالعه. 131

نمودار ‏6‑2:خروجی نرم افزار در تحلیل آلفای کرونباخ مدل مفهومی.. 144

نمودار ‏6‑3:خروجی نرم افزار در تحلیل روایی همگرا مدل مفهومی (غیر قابل قبول) 145

نمودار ‏6‑4:خروجی نرم افزار در تحلیل روایی همگرا مدل مفهومی (قابل قبول) 145

نمودار ‏6‑5: خروجی تحلیل معیار R Squares در نرم افزار 146

نمودار ‏6‑6::خروجی تحلیل معیارf2 در نرم افزار 147

نمودار ‏6‑7: محاسبه ضریب مسیر در نرم افزار 150

 

تعریف واژگان تخصصی

توضیح اصطلاح معنی ردیف
نوعی کشتی که دارای سطحی مسطح می‌باشد که در کانال و رودخانه به‌منظور جابجایی کالا استفاده می‌شود  

Barge

 

دوبه

 

1

 

گروهی که حمل کالا از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر را به عهده دارند

 

Carrier

 

متصدی حمل و نقل

 

 

2

 

خدمات حمل و نقل خشکی که به‌وسیله‌ی متصدیان حمل و نقل تحت ضوابط و شروط تعرفه اسناد مربوطه ارائه می‌شود

 

Carrier haulage

 

 

کریر

هولیج

 

 

3

محلی که کانتینرهای کمتر از بارگیری یک کانتینر از بازرگانان برای بارگیری در کانتینر تحویل گرفته می‌شود و یا محموله‌های کانتینر به مشتری تحویل داده می‌شود  

CFS

 

محل تخلیه و بارگیری کانتینر

 

4

 

گروهی هستند که حمل کانتینر را در مسیر دریایی طبق برنامه زمان بندی شده به عهده دارند

 

Container

Liner

 

خطوط

کشتیرانی

کانتینری

 

5

 

اپراتور ترمینال کانتینری وظیفه تخلیه و بارگیری کشتی‌ها،دوبه و کامیون را بر عهده دارد

 

 

Container

Terminal operator

 

اپراتور

ترمینال

کانتینری

 

 

6

روشی استاندارد برای تبادل اطلاعات به‌صورت الکترونیکی که به گروه‌های درگیر در حمل‌ونقل کانتینر مربوط می‌شود  

EDI

تبادل

الکترونیکی

اطلاعات

 

7

یکی از روش‌های حمل کانتینر به ترمینال کانتینری و بالعکس.

کشتی‌ای که کانتینر را از کشتی‌های اقیانوس پیما

تحویل گرفته و به بنادر کوچک جابجا می‌کند

Feeder  

 

فیدر

 

 

 

8

عبارت است از مجموع ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک سال مشخص با استفاده از عوامل تولیدی که متعلق به شهروندان یک کشور می‌باشد.  

GDP

 

ولید ناخالص ملی

 

9

 

حمل و نقل کالا با حداقل دو شیوه حمل و با یک سند حمل

 

MTS

 

سیستم حمل و نقل چند وجهی

 

10

شخصی که مسئولیت تمامی جریان حمل‌ونقل را از مبدأ تا مقصد بر اساس کنوانسیون حمل و نقل بر عهده می‌گیرد  

MTO

 

 

اپراتور حمل و نقل چند

 

11

 

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل

 

UNTAD

 

آنکتاد

 

12

 

وسیله‌ای برای چینش و برداشتن کانتینر

کانتینر در محوطه چینش

 

Rich

Stacker

 

 

ریچ استاکر

 

13

 

این شرکت‌ها نمایندگان خطوط کشتیرانی هستند

 

Shipping

agent

 

آژانس کشتیرانی

 

14

 

وسیله‌ای چرخ دار که کانتینرها را درون اسکلت

فلزی خود بلند کرده و حمل می‌کند

 

Straddle

carrier

 

استرادل

کریر

 

15

 

بیرون کشیدن کالا از کانتینر

 

Strip

 

 

استریپ

 

16

 

گذاشتن کالا در کانتینر

 

stuff

 

استاف

 

17

 

حداکثر وزن مجاز تعیین شده برای تجهیزات بالابر

و غیره

 

SWL

 

وزن ایمن

 

18

 

واحد شمارش کانتینر بر یک کانتینر20 فوتی

 

TEU

 

واحد کانتینر

 

19

1     فصل اول:کلیات تحقیق

 

1-1            مقدمه

به‌منظور کاهش هزینه حمل‌ونقل، به‌ویژه هزینه‌های جابه‌جایی کالا در بنادر و همچنین با توجه به اقتصاد مقیاس، یکپارچه کردن جریان حمل کالا بخصوص از طرق کانتینریزه کردن اهمیت ویژه‌ای یافته است. به همین جهت یکپارچه‌سازی فعالیت‌های حمل‌ونقل و استفاده از لجستیک حمل کالا از مبدأ تا مقصد ضرورت حمل‌ونقل چندوجهی مطرح می‌شود. بنا به تعریف اجلاس توسعه تجارت سازمان ملل (آنکتاد) حمل‌ونقل چندوجهی[1] عبارت است از: حمل‌ونقل کالا با استفاده از حداقل دو شیوه مختلف حمل‌ونقل از یک مبدأ تا یک مقصد و از طریق یک یا چند مسیر بینابینی تحت شرایط یک بارنامه که مسئولیت کل جریان تحت اختیار یک نفر یا یک شرکت حمل‌ونقل می‌باشد. در بحث ورود به این سیستم اپراتورهای حمل‌ونقل جهت ادغام با یکدیگر وارد فعالیت می‌شوند که بر اساس تعریف آنکتاد اپراتورهای حمل‌ونقل چندوجهی کسی است که از طرف خود و یا به‌عنوان نماینده دیگری قرارداد حمل‌ونقل چندوجهی را به‌عنوان یک کارفرما امضا می‌کند و از طریق افرادی که در حمل‌ونقل فعالیت دارند اقدام به حمل کالا می‌کند و تمام مسئولیت این قرارداد از مبدأ تا مقصد را بر عهده دارد.

شکل اولیه ترکیب حالت‌های مختلف حمل‌ونقل به دوران رم باستان باز می‌گردد جایی که در آن اسب‌ها و حمل‌کننده‌های بار، شکلی اولیه از حالت‌های تغییر پذیر حمل‌ونقل محسوب می شدند. تلاش برای معرفی یک چهارچوب قانونی مناسب جهت عملیات حمل‌ونقل چندوجهی در سال 1910 با اصطلاح بین‌المللی حمل کننده‌های کالا آغاز شد، در طول این مدت، حمل‌ونقل به‌عنوان یک صنعت که بر اساس عملیات تک وجهی و قراردادی اداره می‌شد، در نظر گرفته شده است؛ اما معرفی این نوع سیستم تا به وجود آمدن مقیاسی بزرگ‌تر همچون کانتینرازسیون در سال 1970 پابرجا ماند که در آن موقع حمل‌ونقل چندوجهی جایگاه مهمی را در صنعت حمل‌ونقل به دست آورد. با توجه به اهمیت موضوع مورد بحث و اهمیت یافتن سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در جهان، کشورهای توسعه یافته و بنادر بزرگ جهان جهت بقا در بازار رقابتی عرضه و تقاضا پذیرای این سیستم بوده‌اند در نتیجه این بنادر همراه با رشد تجارت کانتینری خود را منطبق با این سیستم کرده‌اند.

یکی از اهداف مهم بنادر و سیستم حمل‌ونقل، حرکت آن‌ها به سمت کاهش هزینه‌های بندری، ورود به بازار رقابتی بین‌المللی و بهبود در عملکردهای بندری می‌باشند که در این صورت ضرورت سیستم‌های نوین لجستیکی مانند حمل‌ونقل چندوجهی اهمیت می‌یابد. با توجه به فواید ذاتی این سیستم، به‌وضوح می‌توان دانست که سیستم حمل‌ونقل چندوجهی این پتانسیل را دارا می‌باشد که بتواند فواید تجاری بسیاری را برای کشتیرانی‌ها و متصدیان حمل‌ونقل فراهم کند. این سیستم یکپارچه حمل‌ونقل باعث به وجود آمدن رقابت، انعطاف پذیری، کنترل هزینه و خدمات یک مرحله‌ای می‌شود.

عملکرد بنادر را می‌توان در دو بعد مالی و عملیاتی مورد سنجش قرار داد. در مجموعه شاخص‌های عملکرد بندری دو موضوع همیشه مورد توجه بنادر کشتیرانی می‌باشد: در اول داده‌هایی که برای تعیین وضعیت بندر استفاده می‌کنند و دوم داده‌های که برای برنامه ریزی و استراتژی‌های خود در آینده مورد استفاده خود قرار می‌دهند. پس می‌بایست انتظار رود بنادر جهت ارتقا عملکرد خود پذیرای این نوع سیستم حمل‌ونقل لجستیکی باشد.

در حال حاضر اصلی‌ترین بندر ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران، بندر شهید رجایی از این نوع سیستم بی‌بهره مانده است و باعث می‌شود سالیانه از ترانزیت میلیون‌ها کانتینر بی‌بهره بماند. این بندر با قرار گیری در موقعیت جغرافیایی ممتاز و قرار گیری در مسیر تردد کشتی‌های قاره پیما و با دارا بودن تجهیزات تخلیه و بارگیری کانتینری، وجود راه آهن در آن می‌تواند بهترین گزینه جهت ورود حمل‌ونقل چندوجهی به آن باشد. در حال حاضر می‌توان گفت تمامی حمل‌ونقل کالا در این بندر به‌وسیله حمل‌ونقل سنتی صورت می‌گیرد و پایانه‌های ریلی در آن جهت حمل کالا توسعه نیافتند و بیشترین حمل کالا به‌وسیله جاده صورت می‌گیرد در حالی که در سیستم حمل‌ونقل چندوجهی اصلی‌ترین شیوه بعد از دریا بر اساس حمل‌ونقل ریلی می‌باشد. در نتیجه یکی از فواید ورود این سیستم در این بندر باعث ارتقا زیر ساختارهای بندری می‌شود.

1-2            بیان مسئله

سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در اکثر کشورهای پیشرفته در حال توسعه و تجهیز می‌باشند تا با بالا بردن انعطاف‌پذیری سیستم حمل‌ونقل پاسخگوی نیازهای حمل‌ونقل زمینی و دریایی باشد بدین منظور بنادر مستلزم ساخت زیربناها و سرمایه گذاری‌های عظیم و پذیرای سیستم‌های نوین حمل‌ونقل جهانی باشد. کشورهای در حال توسعه، در حال حاضر عمدتاً از سیستم حمل‌ونقل سنتی پیروی می‌کنند و این خود باعث عدم هماهنگی در برنامه‌های حمل‌ونقل کالا و باعث افزایش هزینه می‌شود.

عوامل متعددی باعث شده که حمل‌ونقل چندوجهی در کشور آن طور که شایسته است، شکل نگیرد. در این خصوص کافی است به رتبه بندی کشورها بر اساس عملکرد شاخص‌های لجستیکی[2] نگاهی انداخته شود، این شاخص نشان دهنده میزان سهولت مبادلات کالا در میان کشور می‌باشد. ایران در سال 2010 دارای رتبه 103 بوده است و این رتبه در سال 2012 تغییر یافته است (The World Bank, 2014) و حکایت از وضعیتی نامطلوب در بین کشورهای جهان دارد. در چنین شرایطی حمل‌ونقل چندوجهی نتوانسته جایگاه خود را به دست آورد. زیر ساخت‌های ریلی کشور در وضعیت نامساعدی قرار دارد منجر شده است نظم اقتصاد در بین شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل برهم زده شود، به‌گونه‌ای که در مسافت‌های طولانی که بایستی ریل حرف اول را بزند، همچنان جاده در اولویت اول است.

اما این سؤال مطرح می‌شود که چه چیز باعث بروز این مسئله شده؟ در کشورهای در حال توسعه بیشتر سرمایه گذاری‌ها متمرکز بر فعالیت‌های بندر بوده است اما نیاز به سرمایه فراتر از احتیاجات کنونی می‌رود و در کلیه شیوه‌های حمل‌ونقل داخلی طرح می‌شود. به علت اینکه این کشورها در جریان حمل‌ونقل فعالیت محدودی دارند، فاقد کنترل جریان حمل‌ونقل می‌باشند. علت پایین بودن نیاز به حمل‌ونقل چندوجهی کانتینری به کیفیت ساخت زیربنایی و تجهیزات وسیله حمل کننده مربوط می‌شود. شبکه‌های جاده‌ای و راه آهن کشورهای در حال توسعه اغلب توانایی لازم برای تحمل بارهای محوری وسایل نقلیه‌ای را که حامل کانتینرهایی با محموله زیاد می‌باشند را ندارند. از این رو آیا بنادر کشتیرانی ما آمادگی پذیرش سیستم حمل‌ونقل چندوجهی را دارا می‌باشد؟ چه مشکلاتی برای ورود این سیستم در بنادر وجود دارد؟ چگونه این سیستم را می‌بایست در بندر پیاده سازی کرد؟ مسئله اصلی تحقیق حاضر، تأثیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در عملکرد بندر شهید رجایی می‌باشد که در واقع یک سیستم بسیار مهم و ضروری جهت تسهیل و بهبود نظام حمل‌ونقل با بکار گیری از بیشترین ظرفیت بندر است که بیشتر بنادر دنیا در حال حاضر از این سیستم بهره گرفته‌اند. سپس شناسایی عوامل مؤثر در این سیستم و ارزیابی تأثیر آن‌ها در بهبود یک سیستم مؤثر حمل و چندوجهی است زیرا یا ورود یک سیستم حمل‌ونقل چندوجهی کارا و مؤثر در بندر باعث افزایش رقابت تجاری در منطقه می‌شود و این باعث رشد ترانزیتی و به طبع آن رشد بنادر همگام با فنّاوری دنیا می‌شود و به‌منظور کاهش هزینه حمل‌ونقل به‌ویژه هزینه‌های جابه‌جایی کالا در بنادر و همچنین با توجه به اقتصاد مقیاس یکپارچه کردن جریان حمل کالا به‌خصوص از طریق کانتینریزه کردن اهمیت ویژه‌ای یافته است.

حال این سؤال پیش می‌آید چرا در بین بنادر موجود در کشور پهناور ایران، بندر شهید رجایی مورد مطالعه قرار گرفته است؟ در جواب این پرسش، مجتمع بندری شهید رجایی، با برخورداری از  موقعیت منحصربه‌فرد جغرافیایی در نزدیک‌ترین نقطه به تنگه هرمز و دهانه ورودی خلیج‌فارس مهم‌ترین دروازه واردات و صادرات جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

از طرف دیگر با بررسی‌های انجام داده‌شده در پیشینه تحقیقی مبحث حمل‌ونقل چندوجهی در منابع داخلی، تعداد کمی از پژوهشگران به‌خصوص در داخل کشور، به بررسی عوامل اثرگذار حمل‌ونقل چندوجهی در بنادر پرداخته‌اند؛ بنابراین، ایجاب می‌کند که این پژوهش جهت استفاده از این سیستم در بنادر مهم تجاری کشور انجام شود.

لذا این مطالعه به دنبال این است که با توجه به رشد سریع حمل‌ونقل چندوجهی در دنیا، بندر شهید رجایی در سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در چه جایگاهی قرار دارد و آیا با بهبود نظام و توسعه این سیستم می‌توان تسهیل جریان را در این بندر افزایش داد. به همین خاطر و نظر به اهمیت این موضوع ضروری است تا مدلی با توجه به ماهیت بندر مورد مطالعه برای دستیابی به سیستم حمل‌ونقل چندوجهی مورد بررسی قرار گیرد؛ لذا با توجه به فقدان این سیستم در بندر شهید رجایی، مطالعه اصلی این تحقیق بررسی نظام سیستم حمل‌ونقل چندوجهی و تأثیرگذاری آن بر عملکرد بندر مورد مطالعه می‌باشد و همچنین تأثیر گذاری هر یک از مؤلفه‌ها بر روی سیستم حمل‌ونقل چندوجهی سنجیده می‌شود. سپس این مسائل با بیان فرضیاتی، در قالب الگویی جامع و با روشی نظام‌مند مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

[1] Intermodalism

[2] Logistics Performance Index

تعداد صفحه : 211

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***